donderdag, januari 23, 2014

Karen Doonan - Het Verankeren van de Nieuwe Hogere Dimensionale Frequenties - Delen 1 & 2


Karen Doonan
Het Verankeren van de Nieuwe Hogere Dimensionale Frequenties
 Deel 1
20 Januari 2014

Voor velen van jullie mag de wisseling van het jaar (om een lineair context te gebruiken) erop toegezien hebben dat het leek dat je in/naar een energetische structuur toeging dat je achterwaarts heeft gebracht en misschien een uitdaging was om bij tijden mee te werken. Ongelijk aan het lineaire jaar van 2013 is de energetische structuur van het NU veel, veel hoger. Terwijl het menselijke voertuig begint om door de overgang heen te gaan wordt het een gemakkelijker proces om met de hogere dimensionale frequenties te werken. Wat dit proces kan blokkeren is het menselijke logische verstand en diens benodigdheid om voortdurend een referentiepunt te vinden voor "waar" jij op jouw levensreis bent. Want het menselijke logische verstand werd GELEERD om te allen tijde te verwijzen naar een lineair context. Dit wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund want "lineair" is geen WAARHEID en dus zijn er GEEN referentiepunten op de Nieuwe Aarde. Ik heb hierover geblogt in eerder blogs en het is een vereiste van de Nieuwe Aarde dat je in/naar de stroom verhuisd om op de hogere dimensionale niveaus van werkelijkheid te werken.
Velen van jullie mogen zich in deze tijd afvragen wanneer dit proces zal eindigen of wanneer jullie externe wakende leven zal beginnen zin te maken en dit is wederom een constructie van het menselijke logische verstand. JIJ bent niet hier om jouw menselijke levenservaring in een chronologische orde te plaatsen en binnen grenzen te houden, je bent hier gekomen om het leven op deze planeet te ervaren. Je werd gekooid gehouden hoewel in een frequentie zodat de tralies van de kooi niet gezien konden worden, maar dit doet niet het proces teniet dat je DOORSTAAN hebt. Velen van jullie VOELEN zich momenteel verloren want jullie werd GELEERD om jullie levenservaring aan de oude 3d Aarde te overhandigen zodat het jullie ervaring kan vormen. Zoals ik frequent geblogd hebt, is VRIJHEID alleen in WAARHEID VRIJHEID wanneer je ALLE keuzes hebt en onder de oude 3d Aarde werkelijkheid werden jouw keuzes AAN JOU gepresenteerd.
De nieuwe hogere dimensionale frequenties kunnen het niet goed vinden met de oude 3d Aarde frequenties, je mag op het moment een variëteit aan symptomen voelen, de behoefte aan slaap mag voorbij alles zijn dat je tot dusverre in dit leven ervaren hebt, voor sommigen van jullie mag het niet ongewoon zijn om 20 van de 24 uren te slapen of misschien door een gehele 'dag' heen te slapen. Dit is om jou te helpen om het lineaire af te breken en ook om je te helpen je opnieuw aan de STROOM aan te passen. Want de 365 dagen, 24 uren cyclussen hetgeen jullie GELEERD werd om jullie menselijke levenservaring in te plaatsen, zijn geen WAARHEID. Terwijl je deze patronen er nog steeds op naslaat zal jij jezelf beroven van het NU moment en geef jij je macht weg aan de oude 3d Aarde.

Velen van jullie mogen getriggerd worden door mijn woorden, wederom in de verdediging gaande van hoe te wisselwerken met een wereld die deze waarachtige referentie patronen gebruikt, en ik zou jullie willen begeleiden om naar de natuur te kijken, de natuur heeft nergens een referentiepunt voor nodig, vogels en dieren hebben een innerlijke gids net zoals jullie een innerlijke gids hebben, hen werd nooit lineair GELEERD tenzij zij in een huishouding leven met een mens en zich aan hun patronen aangepast hebben. In dit geval mogen gedomesticeerde dieren nu uiteenlopende symptomen ten toon spreiden terwijl zij de hogere dimensionale energieën verankeren en ermee werken. De planeet als een geheel is nu in het overgangsproces en dit zal beginnen te verschuiven en te verhuizen terwijl ALLES in frequentie begint te verschuiven en te verhuizen.
Er zal op een manier met dichte patronen, welke jullie in de indamming hielden, gewerkt worden die voor hen toestaan om af te breken en op te breken. Vele van deze patronen zijn in het open zicht verborgen, je zult het WETEN wanneer zij worden beïnvloed want je zult in hun beurt in diepe verontrusting en diepe spanning zijn. Je mag je behoorlijk gespannen VOELEN alsof iets staat te gebeuren, je mag een enorme irritatie VOELEN maar niet in staat zijn er een reden aan te geven en dit mag inderdaad resulteren in een zeer vreemde ruimte om in te zijn. Zonder GELOOF en VERTROUWEN in het proces mag je verleid worden om te proberen om je stevig VAST TE HOUDEN aan dezelfde patronen waar de Nieuwe Aarde probeert jou mee te helpen om deze te ontbinden. De menselijke Wezens werd GELEERD dat zij schepselen van gewoonte zijn en dit is geen WAARHEID, het was een noodzakelijke lering zodat jullie de indamming accepteerden die binnenin de oude 3d Aarde paradigma's gecreëerd werd. Het deel van JOU dat voorbij de mens is, en zeker het deel dat nu probeert om in evenwicht te komen op een menselijk bewust wakend geestesniveau, hunkert naar VRIJHEID, want het WEET dat wat jou GELEERD werd in het menselijke leven slechts een DEEL van de menselijke levenservaring is.
Ieder persoon die in leven is op deze planeet heeft diens eigen innerlijke begeleidingssyteem, het is uniek en hier moet mee gewerkt worden en het moet ook verankerd worden, er is een neiging tijdens het begin van het overgangsproces om te proberen om in nauwe grenzen te blijven en om mensen naar jou toe te trekken die dezelfde inzichten "delen", dit zal alleen maar het proces vertragen, want JOUW verhuizing door het overgangsproces heen is uniek en individueel, je mag naast iemand of met een groep lopen gedurende een kort poosje maar uiteindelijk is dit pad de JOUWE en ALLEEN JIJ kunt bepalen hoe ver je erop loopt en waar je het kiest om doorheen leiden. Velen negeren dit en zijn in diepe chaos en proberen om binnenin de oude 3d Aarde paradigma's te blijven van "groepen", "collega's", "familie" enzovoorts.
Dit mag zich manifesteren als paniek, een GEVOEL dat JOUW leven op de één of andere manier voorbij is en dat jij niet kunt relateren met de wereld rondom jou heen. Om volledig in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen moet je allereerst jezelf ontpluggen van de oude 3d Aarde paradigma's. Deze paradigma's zijn zo diepgaand ingeworteld in jouw cellulaire structuur dat het overgangsproces begint met wat verwant is aan het opruimen van de woning. ALLES moet verwijderd worden zodat een nieuwe fundering op diens plaats gezet kan worden. Je zou niet een oud huis omlaag halen en het puin achterlaten en dan proberen het nieuwe huis er bovenop te bouwen, en nochtans is dit wat velen in de menselijke gestalte aan het proberen zijn om te doen. WAARHEID IS GEWOON, het kan op dit moment op het menselijke bewust wakende geestesniveau niet duidelijk bekeken worden, want het residu van de oude 3d Aarde leeft voort via een hoge proportie van het menselijke ras. Als dit residu ontbindt dan zal WAARHEID op nieuwe niveaus geopenbaard worden. Op het moment mag dit enorme verwarring veroorzaken want er zijn oude 3d Aarde leringen die ernaar streven om te onderwijzen dat de Nieuwe Aarde zal verdwijnen als een Tuin van Eden en het streeft ernaar te onderwijzen dat dit onmiddellijk zal zijn.
Het zal zijn op de snelheid welke vastgesteld is door JOUW ZIEL want JIJ begeleidt de menselijke jij te allen tijde. ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Het Verankeren van de Nieuwe Hogere Dimensionale Frequenties
 Deel 2
20 Januari 2014

Terwijl de Nieuwe Aarde hogere dimensionale frequenties beginnen te verankeren binnenin de cellulaire structuren van het menselijke voertuig, hoe het menselijke voertuig begint te wisselwerken met de frequenties zal beginnen te veranderen. Wederom is het uitermate belangrijk om meer bewust bewust te worden van het proces waar je in binnengaat, zodat je mag VOELEN dat wat er aan het plaatsvinden is en WAARMEE gewerkt wordt net zo tegengesteld is aan het menselijke logische verstand welke vertrok met diens eigen deviezen er TEGEN mag werken. Om dit verder uit te leggen, laat ons naar een scenario kijken waar velen van jullie in deze tijd mee geconfronteerd worden, die van de voeding. Ik heb vele mensen die contact met mij opnemen om hen te helpen door het proces heen te werken wanneer de leringen van het voedsel en het menselijke voertuig beginnen af te breken en uitgedaagd worden. Het moet opgemerkt worden dat ALLES binnenin de oude 3d Aarde paradigma's constructen zijn die ONTWORPEN werden om in te dammen en te onderdrukken. Veel mensen proberen op dit moment gezond te eten en te drinken, proberend om hun lichamen terug in balans te brengen, velen van hen filteren de WAARHEID eruit vandaan in relatie tot het menselijke voertuig, het is een ZELF REPARERENDE constructie, het werd ONTWORPEN om in balans te blijven. Het overgangsproces zal de NATUURLIJKE uitbalancering van het menselijke voertuig beginnen.
Voor het logische menselijke verstand mag dit relatief recht vooruit lijken, het verstand dat jou probeert over te halen om geen suiker te eten, dat je "LICHT" voedsel moet eten ondertussen wederom de WAARHEID eruit vandaan filterend, dat het menselijke voertuig naar buiten toe diens cellulaire structuur aan het VERANDEREN is. Deze veranderingen kunnen niet gezien worden op een menselijk bewust wakende geestesniveau want zij verschijnen op het cellulaire niveau. Hoe diep verankerd de leringen van "gezond en voedsel" zijn zal duidelijk zijn door jouw reactie op JOUW lichamelijke behoefte voor bepaald voedsel tijdens het overgangsproces. Als jij de behoeften van jouw menselijke voertuig verwerpt ten gunste van wat jouw menselijke logische verstand jou leert, dan ben je niet in de STROOM, je bent in de ANGST. Jullie werden GELEERD binnenin de oude 3d Aarde paradigma's om jullie lichaam te wantrouwen, voor velen die een menselijke vrouwelijke gestalte genomen hebben is dit veel verder gegaan, waar jullie letterlijk GELEERD werd om jullie menselijke gestalte te minachten. Dit is OPZETTELIJK, om JOU te scheiden van jouw menselijke voertuig en het streeft ernaar om de natuurlijke band en het VERTROUWEN dat bestaat tussen de energie welke JIJ BENT en welke geïncarneerd is IN het menselijke voertuig en het menselijke voertuig zelf te vernietigen.
Het eten van een hele chocolade cake ZAL jou NIET dik maken, de emoties die je verankert in relatie tot de handeling van het eten ervan MOGEN dat WEL, want het zijn emoties die gewichtsproblemen creëren GEEN voedsel, als het voedsel was dan zou iedereen die slechts een bepaalde hoeveelheid aan calorieën at hetzelfde gewicht moeten hebben. Velen vallen voor deze vervorming en werken TEGEN het menselijke voertuig. Het is hetzelfde met training/oefening, als jij gelooft dat je uren lang door moet brengen in het gymnastieklokaal en de noodzaak voor rust en ontspanning voor jouw menselijke voertuig negeert, dan werk je TEGEN het proces ongeacht hoezeer het logische menselijke verstand ook tegen jou verklaard dat je met het proces werkt.
Om met de hogere dimensionale frequenties te werken en deze te verankeren moet JIJ je overgeven aan de STROOM, je moet het menselijke logische verstand en diens BEHOEFTE om het WAAROM TE WETEN loslaten en met de HART ruimte werken, hetgeen jou zal laten zien wat je al WEET. JIJ bent geïncarneerde energie IN een menselijk voertuig, het overgangsproces welke IEDEREEN nu binnen gaat bereidt voor om beide delen van deze equatie te balanceren en in/naar HEELHEID te brengen, en dat is energie en het menselijke voertuig. De oude 3d Aarde paradigma's ONDERWEZEN jullie opzettelijk om hen te scheiden om jullie frequentie te verlagen en deze te blijven verlagen en om jullie energetische handtekening in te dammen.
In deze tijd wordt aan JULLIE gevraagd om te ZIJN, voor velen van jullie mag dit JULLIE gigantisch uitdagen, je vraagt niet aan een pasgeboren baby om uit diens weg te gaan en de kamer rond te lopen en nochtans proberen velen van jullie om precies dat te doen in deze tijd. KOESTER je ZELF terwijl je door de eerste stadiums van dit overgangsproces heengaat, want het proces zal beginnen te verschuiven en te veranderen en het leven zal beginnen een nieuw perspectief aan te nemen. Een nieuwe perspectief wordt alleen bereikt door allereerst te erkennen dat ER EEN ANDER PERSPECTIEF IS en dat je gereed bent om het te ervaren. Want welbeschouwd de KEUZE van wat te ervaren op deze planeet rust te ALLEN tijde bij JOU, want alleen JIJ kunt deze planeet ervaren op de manier dat JE dat doet, want ALLEEN JIJ bent JIJ.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen