vrijdag, januari 31, 2014

Karen Doonan - Het Omhelzen van Mogelijkheden & Het Breken van de Schelp - 29+30 Januari 2014


Karen Doonan
Het Omhelzen van Mogelijkheden als JE WAARHEID Verankert
29 Januari 2014
 
Het moet opgemerkt wordt dat als je met de Nieuwe Aarde Frequenties begint te werken en de oude 3d Aarde frequenties van binnenuit jouw menselijke voertuig begint te ontbinden, jij je begint open te stellen voor wat genoemd wordt "mogelijkheden". Het menselijke logische verstand mag bij tijden nog steeds proberen jou over te halen dat jouw levenservaring op de één of andere manier voor jou uitgestippeld is en alles dat je hoeft te doen is het 'patroon' te onthullen, "het probleem op te lossen" en viola je hebt jou leven helemaal voor jou in kaart gebracht. Terwijl velen van jullie op dit moment in werkelijkheid mogen hunkeren naar deze uitkomst, zou het dienen om jouw werkelijke levenservaring hier op deze planeet te ontkennen. Want je incarneerde in de menselijke vorm zodat je de planeet Aarde en alles dat Zij te bieden heeft via het menselijke voertuig zou kunnen ervaren. Om het leven voor jou "in kaart gebracht" te hebben zou de verrassingen, de wonderen en de vreugde ontkennen van het leven en velen kiezen ervoor om dat eruit vandaan te filteren.  
Zo stijf zijn de patronen die gecreëerd werden binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid dat het ware idee van het hebben van een "overzicht" van hoe ons leven uitwerkt een ondersteunend idee LIJKT te zijn, maar zoals ik omschreven heb dient het om verder in te dammen. Velen in deze tijd zijn in "angst" van het op de één of andere manier van het pad af te stappen waar zij zichzelf op gewaarworden, sommigen van jullie mogen zeer ongerust zijn over het feit dat je niet "doet' wat je hier kwam doen enzovoorts. Dit alles is illusie, want binnenin de Nieuwe Aarde is de bekwaamheid om vanuit het HART te creëren ALLES dat open voor je is, de keuzes die je maakt als je ze vanuit de HART ruimte maakt zijn WAARHEID, dit staat toe voor de creatie van wonder op wonder en zoals mijn gidsen mij er vaak aan herinneren kan een wonder niet geboren worden als je stijfkoppig stevig vasthoudt aan een "mogelijke" uitkomst. Inderdaad terwijl ik gewerkt heb om de lagere dimensionale frequenties van de oude 3d Aarde op mijn levensreis los te laten en te ontbinden, werd aan mij wonder op wonder getoond. Situaties waar ik me aan vasthield en geloofde dat zij niet op zouden lossen op wat voor andere manier dan ook dan dat ik het me voorgesteld had hebben zich ontbonden en werden vervangen met meer wonder en meer verbijstering. Andere situaties ontvouwden zich voorbij mijn wildste dromen en verbeelding, de uitdaging was om te allen tijde LOS TE LATEN en te ERVAREN. Zo ongeveer als het auto leren rijden; wanneer je door de diverse lessen heengaat om een auto te kunnen besturen volg je een opgestelde lijst van procedures, het feitelijk leren om de auto te besturen mag een zeer verontrustend proces zijn als je stijfkoppig vast blijft zitten aan dat wat je verteld werd en probeert om alles te dekken. Net zoals met het leren besturen van een auto BESTUUR je feitelijk slechts de auto wanneer je geslaagd bent voor het examen en niet langer meer een instructeur naast je hebt zitten. Dan moet je het ZELFVERTROUWEN en het VERTROUWEN in jouw bekwaamheid toestaan om jou te laten zien hoe de auto te besturen, het is de ERVARING dat op de ERVARING opbouwt en alleen door de ervaring toe te staan kan jij je aanpassen en de auto begrijpen die je bestuurd.  
In essentie ontwikkel jij jouw eigen stijl van rijden, wanneer je leert rijden mag je angstig worden en aldus verkrampt je, wie dan ook die ooit een auto, gedurende wat voor tijdsduur dan ook, bestuurd heeft zal de NOODZAAK begrijpen om ontspannen te zijn als je het voertuig bestuurd, jouw reacties en jou instincten toestaand om zich volledig te ontwikkelen en te STROMEN. Ik gebruik de auto analogie opzettelijk want onder de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid bestuur je jouw menselijke voertuig met een "instructeur" aan jouw zijde in ieder wakend moment. Deze "instructeurs" nemen de vorm aan van vrienden en familie en collega's en de menselijke maatschappij in dien algemeenheid die jouw voortdurend terug verwijzen naar wat van jouw VERWACHT wordt in dit jouw menselijke vorm.

Het is tijdens het overgangsproces onontbeerlijk dat velen van jullie nu volledig binnenin zijn om LOS TE LATEN en het universum toe te staan jullie de MOGELIJKHEDEN te laten zien die voor jullie open staan. Zij zijn alleen maar mogelijkheden, WAARHEID IS GEWOON en als alles frequentie is en ALLES GEWOON IS dan veranderd dit van moment naar moment. Keuze is van moment naar moment en veranderd onophoudelijk. Om te proberen vast geplakt te blijven zitten binnenin stijve ongeschreven regels binnenin de Nieuwe Aarde ziet jou in een wachtpatroon, want deze manier van werken met de frequenties is geen WAARHEID en wordt daarom niet ondersteund.
Velen van jullie zien in deze tijd niets recht voor jullie en nochtans is binnenin het 'niets' ALLES want je creëert van MOMENT naar MOMENT. Als je de oude 3d Aarde toestaat om jouw frequentie te verlagen en angst te creëren omdat je er geen idee van hebt over hoe jouw huidige situatie zich zal ontvouwen, dan ben je terug bij de rijinstructeur die jou leert hoe jouw auto te besturen. Het probleem hiermee is dat rijinstructeurs alle leerlingen op dezelfde manier onderwijzen, in die zin dat zij jou leren hoe te slagen voor je rijexamen, het feitelijke rijden is iets dat je leert als jij op jezelf RIJDT. Wanneer jij slaagt voor jouw examen en er voor de allereerste keer alleen op uittrekt met jouw auto mag je zenuwachtig zijn, het 'comfort' om iemand anders bij je te hebben die je zal helpen is er niet langer meer, WANT HET IS NIET LANGER NODIG. Velen van jullie in deze tijd proberen om anderen rondom jou heen in jouw voertuig te trekken om dit gevoel van veiligheid te verstrekken, dit filtert de kracht welke JE in WAARHEID BENT eruit vandaan. Want jouw ZIEL begeleidt/gidst deze reis te allen tijde, en als je op snelheid beweegt in deze tijd en je weinig "contact" hebt met de mensen om jou heen in de externe wakende werkelijkheid, dan is dit om JOU te HELPEN om jouw kracht en macht te begrijpen. Te allen tijde zal de oude 3D Aarde paradigma's proberen jou te leren dat op de één of andere manier je overhoop ligt met de menselijke maatschappij en dat je op jezelf staat, dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde.
Het openstellen voor mogelijkheden maakt deel uit van het overgangsproces, want je bent gedurende eonen verbonden geweest binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen, en als je in/naar de Nieuwe Aarde en de hogere dimensionale frequenties verhuisd zullen het universum en jouw ZIEL ermee beginnen om ideeën/visoenen te presenteren via de droomtijd en de wakende bewuste tijd om jou te laten zien dat je uit de karmische cyclussen waarin je geboren werd vandaan gaat. Dus jouw geboorteplaats, jouw inkomensniveau, jouw feitelijke fysieke aanwezigheid op de planeet kan en ZAL veranderen als je in frequentie veranderd, NIETS is voorbestemd binnenin de Nieuwe Aarde en dit is iets dat velen er voortdurend uit vandaan filteren. Als je geloofd dat je een pad volgt en dat het pad AL gecreëerd is dan wandel je in de vervorming en geef jij jouw kracht weg aan diegenen rondom jou heen. JIJ creëert van moment naar moment, en als je creëert lijn je uit met jouw creatie. Het manifestatie proces op en binnenin de planeet Aarde in deze tijd wordt niet volledig ondersteund omdat Moeder Aarde nog steeds haar energetische handtekening aan het aanpassen is, dus is er een minimale "vertraging", bij gebrek aan een beter menselijke woord, tussen de creatie en de manifestatie.
Dit wordt wederom door de oude 3D Aarde paradigma's gebruikt om te proberen jou ervan te overtuigen dat je niet creëert, DAT DOE JE WEL, dit is het ontwerp van het universum, slechts omdat je de creatie niet ziet op de precieze manier dat jij het recht voor jouw wakkere menselijke ogen voorgesteld had betekend niet dat je het niet gecreëerd hebt. Het is misschien een deel van het proces voor jou om je uit te lijnen met een MOGELIJKHEID voorafgaand aan de feitelijke uitlijning met de creatie. Dit is mijn ervaring in dit proces, dus voorbij gaand aan wat ik geleefd heb binnenin de oude 3D Aarde, zijn delen van mijn wakende leven die nu aan mij getoond moesten worden en om de mogelijkheden te ACCEPTEREN voordat ik dan de manifestaties actief kon creëren en me dan met hen uit kon lijnen. Wonderen worden wonderen genoemd omdat je op een menselijk bewust wakende geestesniveau niet kunt zien hoe zij geboren zullen worden, dat betekend niet dat wonderen niet zullen gebeuren, zij gebeuren de gehele tijd en vele keren worden zij eruit vandaan gefilterd.
In mijn persoonlijke levenservaring heb ik wonder na wonder ervaren met het leven dat zich op manieren ontvouwd die ik zelfs niet kon beginnen me voor te stellen maar de ontvouwing is er. Het tevoorschijn komen van mijn aanstaande man is één zo'n wonder. Vele, vele mensen in mijn persoonlijke leven hebben mij geprobeerd te onderwijzen dat hij niet bestaat en nochtans DOET hij dat en is hij HIER. De reis om met hem uit te lijnen en om hem te accepteren, is iets dat mij voorbij enige twijfel heeft laten zien, dat alles dat LIEFDE tegenhoudt van het vrijelijk stromen de lagere dimensionale frequenties zijn die wij diep binnenin onze hartruimte verankeren. Ik moest tot op verdiepende niveaus met mijn ZIEL werken om al het verdriet, de trauma en de pijn los te laten in relatie met het leven in het algemeen, bij tijden heeft dit erop toegezien dat ik in het donker liep met een blinddoek om, maar GELOOF en VERTROUWEN zijn constante kameraden geweest tijdens deze reis.
VERTROUWEN dat situaties zich ontvouwd hebben op manieren die ik niet zou kunnen begrijpen en dat de uitkomst voorbij mijn verwachting zou zijn, en zoals ik onlangs geblogd heb is VERWACHTING een gereedschap van de oude 3D Aarde werkelijkheid. Velen van jullie volgen patronen die VOOR JULLIE gecreëerd werden die diep verankerd zijn door de frequentie van verwachting. Aanwezig zijn in het wakende moment, jezelf de ervaring van IEDER moment toestaand en ontkoppelen van de behoefte te moeten weten wat er zal gebeuren gedurende de volgende 24 uren en daaraan voorbij is een vaardigheid welke op ZIEL niveau zit, want het is WAARHEID en hoe het universum ontworpen is, je zult beginnen jouw vaardigheid te polijsten als jij je door het proces heen werkt dat zich nu rondom jou, door jouw en binnenin jou aan het ontvouwen is.
We naderen nu een NIEUWE MAAN, een tijd van aanvangen maar dat is het overtrek, want je begint in WAARHEID ELK MOMENT van ELK MOMENT. De verhoogde maanenergieën werken er nu aan om jullie in deze tijd van loslating te helpen; hoe meer je loslaat en TOESTAAT te STROMEN hoe meer je begint uit te breiden in de energetische handtekening en in frequentie stijgt, dit staat jullie toe om toegang te verkrijgen tot mogelijkheden welke jullie GELEERD werd om eruit vandaan te filteren binnenin de oude 3D Aarde paradigma's. Want in WAARHEID IS ALLES GEWOON en ZIJN JULLIE. Laat de behoefte los om jouw levenservaring te definiëren door delen er vanaf te segmenteren, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON. De multidimensionale werkelijkheid wordt alleen betreden via de HART ruimte want alleen de HART ruimte begrijpt JOU in WAARHEID.
Kx 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Breken van de GECREËERDE Schelp
 30 Januari 2014
 
Velen van jullie in deze tijd mogen zich afvragen waarom jullie je VOELEN zoals jullie doen, alles van feitelijke fysieke kwalen en pijnen naar diepe emoties die totaal onaangekondigd naar boven komen. Velen van jullie mogen dit aan de voeten van de Nieuwe Maan plaatsen, terwijl de maan WELZEKER een impact heeft op het menselijke voertuig, want welbeschouwd is het menselijke voertuig gemaakt van voornamelijk water, wat op dit moment het menselijke voertuig beïnvloed zijn de toenemende en uitbreidende Nieuwe Aarde energieën. Waar deze energieën jullie mee proberen te helpen is het breken van de zeer dichte schelp welke jullie GELEERD werd om rondom deze jullie menselijke levenservaring heen te plaatsen.
Wederom vandaag werd mij nogal onvermurwbaar door een vriendin verteld, "Je kunt dat niet doen", terwijl zij volledig vergeetachtig was aangaande het feit dat ik het doe en meer belangrijk dat ik een bewuste keuze gemaakt heb om het te doen. Velen van jullie mogen nu iets soortgelijks in jullie externe wakende leven met vrienden en familie ervaren wat vanuit een plaats van bezorgdheid en liefde voor jou voort LIJKT te komen, maar in WAARHEID proberen zij om wederom de ankers van de oude 3d Aarde paradigma's binnenin jouw energetische handtekening te plaatsen. Zo diep is de conditionering die gecreëerd is binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid dat velen blind zijn voor wat zij aan het doen zijn en hoe zij het doen. Het is onontbeerlijk om meer bewust bewust te worden van wat eronder de woorden zit die tegen jou gezegd worden. Want LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT. Zoals ik herhaaldelijk begeleid heb, de LIEFDE welke IS is een frequentie als geen andere, het is expansief en altijd uitbreidend, het is het waarachtige weefsel van het universum, en jullie werd GELEERD onder de oude 3d Aarde paradigma's om liefde te vrezen en dan een definitie te geven over wat liefde is zodat je het kunt "herkennen". Daarin ligt de vervorming want LIEFDE in WAARHEID kan niet gedefinieerd worden, want LIEFDE IS GEWOON.
Want velen van jullie mogen zich in deze tijd voelen alsof de liefde UIT jullie vandaan getrokken wordt en dit is opzettelijk door de Nieuwe Aarde frequenties, want je kunt alleen begrijpen wat iets is door te ervaren wat het NIET IS. Het leven binnenin de oude 3d Aarde paradigma's gaat niet over liefde, het gaat over angst en de verschillende manieren om deze frequentie steeds maar weer opnieuw te verankeren. Veel mensen zouden verklaren dat zij liefhebben en er dan naar zoeken om te definiëren WAAROM zij liefhebben, dit filtert de WAARHEID eruit vandaan want LIEFDE IS GEWOON. Op ZIELniveau ken je alleen LIEFDE, je kwam hier in deze tijd naar deze planeet om te begrijpen dat deze LIEFDE opnieuw gecreëerd en verankerd kan worden op en binnenin de planeet Aarde en binnenin het menselijke ras. Om dit te verankeren moet je allereerst ZELF toestaan deze frequentie te verankeren en voor velen van jullie is dit de uitdaging, want onder de oude 3d Aarde werkelijkheid werd jullie GELEERD om enorme grote verdedigingsmuren rondom je hart te bouwen. Jullie werd GELEERD dat om "veilig" te blijven dat je deze muren moest patrouilleren, inderdaad, vele van jullie vroegere levenservaringen mogen nu naar buiten getrokken worden door jullie menselijke logische verstand als "bewijs" voor deze muren. Alles dat deze muren doen is jou insluiten, zij creëren een barrière tussen jou en JOU, zij houden jou gevangen achter de muren.
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën er nu naar streven om op altijd uitbreidende en verdiepende niveaus te stromen, mogen velen van jullie nu pijn in de hartruimte ervaren (vanzelfsprekend, als jij je zorgen maakt zoek dan medisch advies!!). Het openen van de hartruimte omvat de ONTBINDING van de muren welke jullie GELEERD werd om op te bouwen binnenin de oude 3d Aarde paradigma's. Hoe hoger de muren die je gebouwd hebt, hoe meer intensief de ervaring van de ontbinding en in deze tijd zal jouw ZIEL jou presenteren met uiteenlopende scenario's, mensen en gebeurtenissen om jou te helpen deze muren AF TE BREKEN. Zij worden zeer vaak met tranen afgebroken en ook met een verhuizing die snel is. Het mag zijn dat jij in deze tijd het gevoel hebt dat jouw hart breekt, dit is illusie want wat er in WAARHEID breekt zijn de MUREN die jij rondom de hartruimte gecreëerd hebt. Het is niet mogelijk om de hartruimte te breken want het hart is ontworpen om uit te breiden. Echter, het werd zolang ingedamd en onderdrukt binnenin de oude 3d Aarde paradigma's dat het hart wakker mag zijn geworden. Dit is de pijn die je energetisch voelt want zoals wat voor spier dan ook die gedurende enige tijd niet gebruikt werd mag het enige oefening nodig zijn. Bekijk het hart als een ballon, als het zich vult met de LIEFDE welke IS zal het beginnen uit te zetten zoals een ballon die met lucht gevuld wordt. Hoe hoger en dieper de muren die jij rondom jou hart geplaatst hebt hoe uitdagender het zal zijn voor het hart om uit te zetten want de muren zullen tussenbeide komen met deze uitbreiding. Dit wordt op een energetisch niveau gevoeld en de aanraking van de muren door het hart zal uiteenlopende leringen tot actie aanzetten die ernaar streven om jou te leren om de hartruimte ONGEVULD en binnenin de ruimte te laten die er overgelaten is door de muren. Dit is geen WAARHEID en het wordt niet door de Nieuwe Aarde ondersteund.
Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jullie GELEERD om gebruik te maken van jullie logische verstand en om er onophoudelijk gebruik van te maken, het hart is bijna overbodig, het zit daar in afwachting voor gebruik en wordt overgeslagen door de leringen van de vervorming. Wanneer je vanuit het HART begint te creëren en te leven is er een periode van aanpassing omdat jouw menselijke voertuig MET de HART ruimte begint te werken en er uiteenlopende symptomen zijn die naar boven mogen komen als dit gebeurd. Voor velen van jullie is de bekwaamheid om te huilen iets dat je VREEST en ik zou willen vragen waarom? Tranen kunnen voor vele emoties geplengd worden niet slechts voor verdriet, wanneer was het de laatste keer dat je huilde van het lachen en geluk? Wanneer was het de laatste keer dat je ZELF toestond om zo open te zijn?
Voor velen van jullie is de schelp jullie comfort geworden, je bent zo comfortabel binnen de muren die je gecreëerd hebt dat je begonnen bent om jouw levenservaring aan te kleden om BINNEN deze muren te passen. Hoe hoger de muren hoe dieper zij zijn hoe meer afgesloten voor ZELF je in WAARHEID geworden bent, want de LIEFDE welke IS streeft ernaar door jou heen, rondom jou heen en binnenin jou te stromen. Hoevelen van jullie kunnen verklaren dat je van ZELF houdt? Wat brengt deze verklaring voor jou naar boven? Heb je het gevoel dat deze verklaring iets is dat het ego voedt? Heb je het gevoel dat je niet waardig voor liefde bent? Voel je je schuldig? Er zijn uiteenlopende emoties die door deze verklaring tot actie aangezet worden. In WAARHEID, tenzij je de volle STROOM van de LIEFDE welke IS toestaat door jou volledige menselijke voertuig, zal je niet de spiegel vinden naar deze LIEFDE in jouw externe wakende werkelijkheid. ALLEN verdienen in WAARHEID LIEFDE want dat is wat JULLIE in WAARHEID ZIJN. Het is niet iets dat aan jou gegeven kan worden, het is iets dat JIJ BENT. Dit is één van de meest extreme filters welke de oude 3d Aarde werkelijkheid binnenin jullie plaatst.
Het is niet mogelijk energetisch uit te breiden wanneer je diepe, inperkende banden van frequentie binnenin jouw menselijke voertuig geplaatst hebt, deze worden niet door het blote menselijke oog waargenomen maar zij zijn wel degelijk daar. Jullie werden in alle momenten GELEERD om hen daar te plaatsen en om hen te herbekrachtigen binnenin de oude 3d Aarde paradigma's. Nu wordt aan jullie gevraagd om ZELF van BINNENUIT ZELF los te laten om de uitbreiding toe te staan die nu aan IEDEREEN binnenin de Nieuwe Aarde aangeboden wordt. Deze loslating wordt te allen tijde begeleidt/gegidst door jouw ZIEL want jouw ZIEL ziet het uitbreidende plaatje dat jij in de hogere dimensionale frequenties creëert, terwijl je volledig UITLIJNT met jouw ZIEL zal je beginnen als VANZELFSPREKEND te ontbinden en uit te breiden want dit is in WAARHEID jouw aard. De inperking van de oude 3d Aarde werkelijkheid is een GECREËERDE CONSTRUCTIE, het is niet wie jij bent, het is wie je GELEERD werd die je bent.
Aan jullie wordt in deze tijd gevraagd om de STROOM toe te staan, want de magie van het leven is binnenin de LIEFDE welke IS, sta ZELF toe om van ZELF TE HOUDEN en kijk toe als de wonderen ermee beginnen rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou geboren te worden. WANT JIJ BENT IN WAARHEID LIEFDE en jouw ZIEL streeft ernaar om jou dit te ALLEN tijde te laten zien.  
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen