zondag, januari 26, 2014

Karen Doonan - Het Naderen van de Kusten & Het Openen van de HART ruimte - 24.01.2014


Karen Doonan
Het Naderen van de Kusten van de Nieuwe Aarde
24 Januari 2014

Velen van jullie mogen op snelheid dwars over de oceaan uitgezeild zijn, met bestemming de Nieuwe Aarde en het is uitermate belangrijk dat jullie de verschillende aspecten van jullie reis beginnen te her/erkennen. Want het zeilen dwars over de zee is niet één onophoudelijke storm, ongeacht wat jullie menselijke logische verstand mag proberen om jullie te leren als jullie vanaf de oorspronkelijke aanlegsteiger uitzeilen.  De reis zal jullie vele wonderen laten zien, wonderen welke jullie steeds maar weer opnieuw ONDERWEZEN werden dat die niet kunnen bestaan, maar jullie zullen hen ervaren om aan ZELF AAN TE TONEN dat zij WEL DEGELIJK bestaan. De reis begint uit te breiden en je begint het varen te veranderen ter voorbereiding op de verhuizing welke zich rondom jou, door jou heen en binnenin jou begint te ontvouwen.  
De storm zal bij tijden breken, je mag momenten hebben van extreme overzichtelijkheid die dan weggeveegd worden door enorme onderstromingen of je mag momenten hebben van intense overzichtelijkheid die gedurende enige tijd doorgaan. De tijd in de betekenis van de oude 3d Aarde diens definitie zal beginnen te verschuiven en uit te breiden gedurende jouw reis, je zult als je door dit proces heengaat volledig de aspecten van multidimensionaliteit begrijpen die het menselijke logische verstand ontglippen. JIJ bent uitgevaren op een reis van ontdekking en deze reis wordt in ALLE momenten door JOUW ZIEL in kaart gebracht, jouw bemanning zal tevoorschijn komen als je UITVAART, want als je uitvaart zal je niet in staat zijn om velen van hen te zien, je bent zo gefocust op het varen van jouw boot dat je volledig eruit vandaan mag filteren hoe je het überhaupt klaarspeelt om een koers te handhaven. Deze zijn de energieën die het Universum van 3 met het menselijke ras deelt, terwijl jij door jouw reis heen beweegt zullen zij beginnen naar voren te treden en jij zult beginnen te begrijpen dat je nooit en te NIMMER alleen op een reis gevaren hebt. Je bent eenvoudig in een ander deel van de boot geweest in vergelijking met jouw bemanning.
De kusten van de Nieuwe Aarde zullen zichzelf aan jou bekend maken door hoe jij je VOELT, je zult een zelfvertrouwen VOELEN die jou gedurende de meeste tijd van jouw menselijke levenservaring ontgaan is. Je zult een WETEN voelen dat voorbij alles gaat dat menselijke woorden nauwkeurig kunnen omschrijven, want vele van jou menselijke woorden zullen een uitdaging zijn, dit is waar de telepathie begint uit te breiden en te verdiepen. Je kunt in het gezelschap van iemand anders zitten en gewoon WETEN, woorden zijn niet lager meer nodig. Je mag jezelf bij tijden verbijsteren met de verbindingen die nu gemaakt worden terwijl je de kusten van de Nieuwe Aarde nadert, van anderen die jouw zinnen afmaken naar de telefoontjes/emails die verschijnen precies als je over de persoon nadenkt die hen stuurt. ALLEN ZIJN VERBONDEN en ALLEN ZIJN ÉÉN, deze WAARHEID zal herhaaldelijk aan jullie getoond worden en zullen te allen tijde in diepte en uitbreiding toenemen.

Wanneer het belangrijkste deel van de STORM verzwakt is, zullen dan de heldere wateren gemakkelijker om te navigeren zijn. Het proces is te allen tijde STROMENDE en ik zou jullie willen begeleiden om deze STROOM toe te staan, want jullie mogen op een menselijk bewust wakend geestesniveau in verzoeking gebracht worden om uit de koers te beginnen te varen, dat het menselijke logische verstand is dat probeert jou te onderwijzen dat het jouw bestemming uitgewerkt heeft. ALLEEN JOUW ZIEL heeft tijdens deze reis enig idee over waar je naartoe gaat, het beeld is zo groot dat het op het menselijke bewust wakende geestesniveau niet verankerd is tijdens dit proces, dit komt later op de reis.
ALLES de je NODIG bent voor deze reis is AL aan boord voordat je uitvaart, JOUW ZIEL heeft toegezien op al jouw benodigdheden, alles dat jij aan boord mee moet nemen voorafgaand aan jouw vertrek is GELOOF en VERTROUWEN van ZELF want dat is in WAARHEID alles dat je voor deze reis nodig bent.
Kx 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Werken aan het Openen van de HART Ruimte op de Nieuwe Aarde
 23 Januari 2014
 
Als de Nieuwe Aarde energieën zich beginnen uit te breiden en te verdiepen mogen velen van jullie zich overweldigd voelen. Ik heb geblogd over het gebruiken van de symbolen en tekens die in jullie externe wakende werkelijkheid tevoorschijn komen als referentiepunten voor dit jullie reis in/naar de Nieuwe Aarde. Voor velen van jullie in deze tijd mogen zij eruit vandaan filteren of mag de oude 3d Aarde proberen jullie te leren dat er op de één of andere manier met jullie gespeeld wordt. Want vele tekens en symbolen mogen herhalend zijn maar SCHIJNEN geen relevantie te hebben tot dat wat er momenteel ervaren wordt op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Het moet opgemerkt worden dat als je door het overgangsproces heengaat JIJ je uitlijnt met de Nieuwe Aarde werkelijkheid die je aan het creëren bent. Met dien verstande dat je IN/NAAR jouw PLAATS stroomt.
In de oude 3d Aarde paradigma's werd jullie herhaaldelijk over onmiddellijk GELEERD, dit werkt TEGEN de natuurlijke stroom van het universum en de energie in. Het is bijvoorbeeld een GECREËERDE context en eentje die gecreëerd werd om frustratie en ongerustheid binnenin jullie menselijke voertuig te laten toenemen. Inderdaad, de "onmiddellijke" aard van de oude 3d Aarde werkt er voortdurend aan om te proberen te onderwijzen hoe onbekwaam je bent met het zijn van een mens, niets is verder van de WAARHEID verwijderd. Want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. De bekwaamheid voor jullie om het grotere plaatje van dit jullie menselijke levenservaring op dit moment eruit vandaan te filteren is GROOT, want ALLES is op ALLE momenten aan het veranderen, niets is statisch en niets stopt, ALLES STROOMT.  
De energieën van deze lineaire dag zijn intensief, voor mij persoonlijk veranderden de energieën in de vroege uren (in een lineaire context) van deze ochtend. De energieën gingen door kalm te zijn tot zo rond de klok van 7 uur vanochtend. Het weer was zo kalm dat er zelfs geen zuchtje wind stond, bij het naar buiten kijken was er een strenge vorst en het was alsof de wereld een ademteug nam. Toen, zo ongeveer 2 uren later, verschoven de energieën intensief. Het weer veranderde en het is nu storm- en regenachtig. De verontrusting was intens en de 'zwaarte" van de energieën was ook intens. Dit zal natuurlijk veranderen en verschuiven zoals ALLES veranderd en verschuift.  
Op de oude 3d Aarde werd jullie bij tijden GELEERD over beweging en over verandering om de HART ruimte af te sluiten, op dit moment is het UITERMATE BELANGRIJK dat je de HART ruimte OPENT, in feite, hoe meer emotie er binnenin jullie naar boven komt hoe MEER OPEN de hartruimte is, ik zou jullie willen begeleiden om jullie hartruimte open te houden. De oude 3d Aarde zal proberen om jullie te allen tijde te leren dat het universum met jullie aan het 'spelen' is, dat de tekens en de symbolen de één of andere kosmische grap zijn die er met jullie gespeeld wordt en dat als je HART gecentreerd blijft je gekwetst en alleen zult eindigen. Dit is GEEN WAARHEID, dit is nochtans een overblijfsel dat van binnenuit het menselijke ras ontbonden wordt. Want binnenin de oude 3d Aarde werd jullie herhaaldelijk GELEERD dat je niet dat kunt hebben wat binnenin de HART ruimte verblijft. In WAARHEID door ALLEEN de HART ruimte open te houden en de STROOM van de LIEFDE welke IS toe te staan kan je WAARHEID onderscheiden en jouw dromen vanuit deze frequentie creëren.
Dit mag een tijd voor velen van jullie zijn wanneer je herinneringen hebt van diegenen waar je van houdt/hield voor jou herhaaldelijk naar boven komen. Je mag dromen over mensen die niet langer meer levend in jouw menselijke levenservaring zijn, je mag geheugenflitsen hebben die bij jou naar boven komen en je mag verward zijn en proberen de emoties die naar boven komen terwijl dit ervaren wordt tegen te houden. Het is niet mogelijk om de HART ruimte te reinigen en op te ruimen van de oude frequenties zonder de voornoemde HART ruimte de GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK te geven en dit maakt deel uit van het proces van het volledig openen van de HART ruimte. Dit wordt niet door het universum of JOUW ZIEL gedaan om verdere pijn bij jou te veroorzaken, het wordt gedaan om jou te helpen en om jouw begrip te helpen dat LIEFDE GEWOON IS en JIJ BENT.
Zegen en laat alles dat naar boven komt los terwijl je door dit proces heengaat. ALLES dat WAARHEID IS zal blijven en ALLES dat geen waarheid is zal ontbinden, de eb en vloed van de NATUURLIJKE menselijke levenservaring is waar JIJ je nu te allen tijde mee, door en binnenin uitlijnt. De reis wordt te allen tijde begeleidt door JOUW ZIEL. Alleen omdat je vandaag in tranen doorbrengt betekend niet dat de tranen nooit op zullen houden, het betekend dat de tranen nooit vergoten werden in die tijd en nu om bevrijding vragen. Het mag zijn dat je in vreugde bent en dat je er geen idee over hebt waarom je dat bent, ook dit komt terug in evenwicht, LIEFDE, VREUGDE, VREEDZAAMHEID en GELUK zijn de NATUURLIJKE staten van het menselijke voertuig en de menselijke levenservaring. Aan jullie werd GELEERD om het tegengestelde te verankeren om jezelf jegens de WAARHEID te verblinden.
Diegenen die hier zijn om in JOUW externe wakende levenservaring te ZIJN zullen nu in beweging komen en in/naar positie verschuiven want nu is de voorbereiding van ALLEN voor ALLEN en NAAR ALLEN. Om LIEFDE naar buiten in/naar de wereld te laten gutsen moet het allereerst IN/NAAR JOU gegutst worden, het moet DOOR JOU HEEN en BINNENIN JOU STROMEN. Te allen tijde zal het universum proberen om de LIEFDE welke IS door de HART ruimte te laten gutsen, want dat is het punt van entree voor de LIEFDE welke IS. Als jij jouw HART ruimte gedurende de volgende paar lineaire dagen afsluit dan zal JE de oude 3d Aarde TOESTAAN om meer filters op jouw wakende levenservaring te plaatsen. LIEFDE IS GEWOON, het is geen beloning, het is geen straf, het is niet iets dat gekocht of verkocht of van jou vandaan gehouden kan worden. HET IS GEWOON en is te ALLEN tijde OPEN voor JOU tijdens jouw menselijke levenservaring op deze planeet, want in WAARHEID BEN JIJ de LIEFDE WELKE IS, jij bent hier om je dit te herinneren en in deze tijd te verankeren.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen