maandag, januari 27, 2014

Karen Doonan - Het Loslaten van 'Gewoon' & ALLE Routes Leiden naar Huis / 25+26 Januari 2014


Karen Doonan
Het Loslaten van "Gewoon"op de Nieuwe Aarde
25 Januari 2014

Terwijl de energieën beginnen uit te breiden en balans beginnen te vinden voordat ze weer uitbreiden en verdiepen is het onontbeerlijk om te begrijpen dat jouw leven in dit jouw menselijke vorm moment op moment aan het veranderen is. Het leven in de oude 3d Aarde paradigma's werd ONDERWEZEN als doorlopend en "gewoon", in die zin dat jou geleerd werd te VERWACHTEN dat een dag zich in een bepaald patroon zou ontvouwen, je werd aangemoedigd om dit patroon echt te verankeren en eraan te werken om het TE ALLEN TIJDE op diens plaats te houden. Zoals velen van jullie nu ervaren wordt dit NIET ondersteund op de Nieuwe Aarde op wat voor niveau dan ook, dus mag een dag op ALLE momenten op uiteenlopende manieren ervaren worden. Voor diegenen van jullie die de één of andere soort van BEMOEDIGING gevonden hebben in de routine van een "typische" dag, mogen de laatste paar lineaire dagen jullie op verrassende manieren getriggerd hebben. Hoe meer dat jij je vasthoudt aan "routine' en "typisch", hoe meer jij je UIT balans mag VOELEN en dit zal dan uiteraard het menselijke logische verstand verwarren. Want het mag proberen om jou te leren dat je alleen maar het "nieuwe" patroon van jouw levenservaring hoeft te vinden en dat je dan het gevoel van "vertrouwd" weer zult voelen. Dit is vervorming en werkt TEGEN het eigenlijke proces dat zich op dit moment door jou, rondom jou en binnenin jou aan het ontvouwen is.
Om mee te beginnen, het mag zeer verontrustend zijn om inderdaad te ontwaken en je zeer ontkoppeld te voelen met de wereld rondom jou heen, om te ontdekken dat de patronen waar jij het meeste van jouw leven werkend in hebt doorgebracht er niet langer meer zijn, en als zij er wel zijn en je probeert om je ermee te verbinden je hen net buiten je bereik zult vinden. Ik heb eerder geblogd over de oude 3d Aarde en diens BEHOEFTE om jullie op een bepaalde plaats en bandbreedte te hebben om jullie angstreactie te controleren. In de oude 3d Aarde paradigma's werd jullie geleerd dat mensen verandering VREZEN en dit is hoogst vervormd. Het is eenvoudig dat jullie GELEERD werd om te VREZEN, verandering maakt deel uit van het proces van het leven op deze planeet.
Neem een moment om na te denken waar je in jouw menselijke levenservaring was vorig jaar in deze tijd en merk dan op hoeveel er veranderd en verschoven is. Dit is wat je er moment na moment eruit vandaan filterde, want je filtert ALLES eruit dat niet correspondeert met hoe jij de wereld rondom jou heen interpreteert in dit moment. Het menselijke logische verstand speelt in dit scenario altijd dat het iets in moet halen en dit verward het aanzienlijk. Wat je in essentie aan het doen bent is het uitlijnen van verandering met het NU moment, jezelf in staat stellend om het NU te ervaren en het allemaal in hetzelfde moment te raadplegen. Dit kan niet in een lineaire context gedaan worden en nog steeds de lineaire frequentie beheren, dus zal jouw ziel in deze tijd uiteenlopende scenario's creëren die ernaar streven jou uit de jou waargenomen comfortzones en routines vandaan te duwen.

Je hoeft alleen maar naar kinderen te kijken, specifiek zeer jonge kinderen om dit proces in STROMING te zien. Want kinderen PASSEN ZICH AAN, en het is niet omdat zij zozeer kinderen zijn omdat zij minder ervaring hebben van HET ZICH NIET HOEVEN AAN TE PASSEN. Dus de lering dat "kinderen veerkrachtig zijn en ermee om kunnen gaan" is hoogst vervormd. Voor een kind, specifiek een jonger kind, is de levenservaring beweging, het staat 's ochtends op zonder een gedachten met betrekking tot wat er zich voor zal doen in de lineaire morgen. Deze concepten worden ONDERWEZEN en in kinderen verankerend terwijl zij opgroeien en zeker als zij het officiële onderwijs betreden dat ernaar streeft om zelfs meer routines te ONDERWIJZEN en "vertrouwd" in hen te verankeren zodat zij volledig onthechten van de STROOM van het leven.
Hoezeer jij je onthecht hebt zal aan jou getoond worden tijdens deze VOLMAAKTE STORM, want het universum en JOUW ZIEL vragen nu aan jou om in evenwicht met het LEVEN te komen, dat is niet het leven zoals je het gewaarwordt via jouw menselijke logische verstand, maar het ONTWERP van jouw leven zoals overzien door jouw ZIEL. Hoe meer dat je probeert je vast te houden aan wat jij waarneemt als het grotere plaatje, hoe meer jij uit evenwicht zult zijn. Als jij ZELF niet VERTROUWD dan kan je niet op de Nieuwe Aarde creëren en manifesteren, want VERTROUWEN is een onontbeerlijk component van de manifestatie net zoals verantwoordelijkheid. In deze tijd mag je in beide door enige zeer diepe lessen heengaan.
Hoeveel mensen rondom jou heen in de externe wakende wereld proberen de ANGST frequentie in jou terug in te prenten? Hoe vaak wordt je eraan herinnerd hoe vreselijk de wereld is en waarom jij je zorgen moet maken over iets? Hoe vaak ONDERSTEUNEN de mensen rondom jouw heen jouw Wezen, niet proberend jou uit je balans vandaan te trekken maar dat zij jouw zienswijze ondersteunen? Dit zal jou enige inschatting geven van waar jij bent in relatie tot de Nieuwe Aarde energieën. Op GEEN enkel punt in dit jouw menselijke levenservaring heeft het je ZORGEN maken ooit ook maar iets opgelost. Als je mij niet geloofd, denk dan aan iets waarover je in angst zat en dat zich nu opgelost heeft, hoe hielp jouw gepieker in die tijd de situatie? Het antwoord is dat het alleen maar jouw frequentie verlaagde en een proces uitstrekte dat mogelijk sneller opgelost zou zijn door eenvoudig te onthechten en het proces te VERTROUWEN waar je in zat.
ALLES is niet zoals het toeschijnt te zijn op deze planeet in deze tijd en dit zal beginnen grote chaos te veroorzaken, aangezien de referentiepunten nu bezig zijn volledig te ontbinden, de referentiepunten welke diegenen binnenin de oude 3d Aarde paradigma's NODIG zijn om de oude 3d Aarde te verankeren. Dit zal zich beginnen te laten zien als mentale gezondheidsproblemen en angststoornissen als er niet van onthecht wordt. De begeleiding is duidelijk dat het loslaten en het logische verstand toe te staan zich AAN TE PASSEN aan de verandering in de frequenties eraan meewerkt om de Nieuwe Aarde te helpen verankeren, het proberen om het oude te verankeren zal resulteren in totale verwarring. De ogen laten één wereld zien terwijl het GEVOEL een andere laat zien, de twee komen op geen enkele manier met elkaar overeen, want uit balans zijn ziet erop toe dat jij in twee gescheiden frequenties loopt, en denk eraan jij bent een ENERGIE + je bent IN een menselijk voertuig. Het evenwicht laat de frequentie van BEIDE overeenkomen naar, binnenin en rondom elkaar. Onder de 3d Aarde paradigma's werd jullie GELEERD om het menselijke voertuig toe te staan om op diens eigen manieren de controle te hebben. Het zal die controle niet grifweg opgeven tenzij je ERMEE begint te werken.  
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT, de stroom toestaan is de sleutel, en om te proberen om de winden van verandering tegen te houden zal jou in chaos en verontrusting zien op een moment waar jou eenvoudig gevraagd wordt om het leven toe te staan zich rondom jou, door jou en binnenin jou te ontvouwen.
Kx 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALLE Routes Leiden naar Huis
 26 Januari 2014
 
Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen jullie voorbij dat geduwd hebben waar jullie voorheen gegaan zijn, voor anderen, jullie mogen nauwelijks een rimpeling opgemerkt hebben. Zoals ik eerder geblogd heb, is deze menselijke levensreis een PERSOONLIJKE levensreis en is daarom UNIEK voor het individu die het ervaart. De energieën gedurende de laatste 48 lineaire uren hebben zich gigantisch verschoven en dit mag jullie bij tijden beroofd, hopeloos en gefrustreerd zonder een duidelijke "reden" voor de gevoelens achterlaten. Voor diegenen van jullie die de dichtere lagere dimensionale frequenties loslaten in de voorbij 48 lineaire uren, mag dit jullie diepste angsten naar het oppervlak gebracht hebben, met het menselijke logische verstand dat naar voren kwam met enige fantastische scenario's die er alleen maar naar gestreefd hebben om wederom deze gevoelens steeds maar weer op verdiepende niveaus te triggeren.
Het moet opgemerkt worden dat de lagere dimensionale frequenties verwant aan grint en water werkzaam zijn, als je grint in een glas met water plaats zinkt het grint naar de bodem. Als je het glas schudt dan beweegt het grint in het rond maar als je het glas weer met rust laat zit het als bezinksel op de bodem. Je kunt dezelfde analogie met de HART ruimte gebruiken, de lagere dimensionale frequenties verankeren diep en zitten op de bodem onder andere emoties die "lichter" in hun frequentie zijn. Dit ontkend niet de impact van de lagere dimensionale frequenties als zij binnenin de HART ruimte zitten, ik gebruik de analogie om te omschrijven hoe de VOLMAAKTE STORM werkzaam is om het bezinksel van jullie HART ruimte te bevrijden. Dit heeft leven na leven binnenin jullie HART ruimte gezeten, en het zit er ongestoord en wordt met de lichtere menselijke emoties verdoezeld. Echter, je begint gewend te raken aan het "zware" gevoel en weldra begin je het eruit vandaan te filteren, dat jouw logische verstand te allen tijde probeert om jou te leren dat je niet langer meer de emoties bij je draagt die je niet langer kunt zien en nauwelijks voelt.
Deze vervorming werkt eraan om deze lagere dimensionale frequenties gewoon uit jouw visie te houden en zij ontspringen alleen wanneer iets jou diepgaand triggert. In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde streeft de Nieuwe Aarde er opzettelijk naar om deze lagere dimensionale frequenties te triggeren, want jullie kunnen alleen iets ontbinden dat jullie kunnen ZIEN, als je het niet kunt zien dan kan je het niet aanwijzen en eraan werken om het los te laten. De oude 3d Aarde werkelijkheid zal te allen tijde jou proberen te onderwijzen dat alles verloren is, dat mensen voor jou verloren zijn, dat scenario's niet uit zullen werken en dat in principe het leven een puinhoop is. Dit is GEEN WAARHEID en het wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund, de reis die je op dit moment beloopt is door het bezinksel heen, om het los te laten om jouw WEZEN te verlichten en om in staat te zijn VOLLEDIG de LIEFDE welke IS te verankeren. Dit is de hoogste trilling in het universum, inderdaad het is het waarachtige WEEFSEL van het universum en zit in de kern van jouw ZIEL. Jullie werd geleerd dit te negeren en het eruit vandaan te filteren door je alleen te focussen op het bezinksel en dat jullie GELEERD werd binnenin de oude 3d Aarde paradigma's dat het leven hardvochtig is en dat mensen erop uit zijn om jou te allen tijd te kwetsen.
Voor velen van jullie mag dit een tijd van scheiding zijn, want de leringen werken eraan om te allen tijde te verdelen, en voor velen van jullie is de scheiding van diegenen waar je diepgaand van houdt een kans om alles dat je eruit vandaan filtert te adresseren, want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Wederom zou ik jullie de vraag geven, "Als ALLES GEWOON IS, wat is het dat ik geloof WAARHEID te zijn dat bij mij veroorzaakt om deze situatie te bekijken op de manier dat ik dat doe?" Je vasthouden aan gedefinieerde uitkomsten werkt in deze tijd tegen je, wonderen kunnen alleen geboren worden wanneer hen de vrijheid gegeven wordt om geboren te worden, het logische menselijke verstand zal proberen in overproductie te gaan en proberen jou over te halen om de puzzel "op te lossen" waar jij mee gepresenteerd wordt. Behalve dat er geen puzzel is, is er slechts een ontbinding van de blinddoeken die jou overgehaald hebben om jouw menselijke levenservaring te bekijken op de manier dat je dat gedaan hebt. Je kunt geen NIEUW LEVEN geboren laten worden vanuit de frequenties van het OUDE leven, want de fundering van een NIEUW LEVEN moet in WAARHEID gebaseerd zijn, alleen WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund. Het is GEEN WAARHEID om aan te nemen dat diegenen die op dit moment uit jouw externe wakende leven vandaan gegaan zijn voorgoed weg zijn of voor welke lengte van tijdsduur dan ook ondanks wat de oude 3d Aarde mag proberen om jou in deze tijd te onderwijzen. LIEFDE IS GEWOON en LIEFDE is eeuwig. LIEFDE gebaseerd op WAARHEID zal doorstaan en zal uitbreiden en groeien, en om een conditie of een regel op tijdskaders te plaatsen en hoe dit gebeurd, is te wandelen in de oude 3d Aarde leringen. Wederom is het het menselijke logische verstand dat probeert om jou over te halen de puzzel op te lossen.
Het HART KENT de WAARHEID, het hoeft geen puzzel op te lossen, alles dat het vraagt is dat je op dit moment VERTROUWD en dat je het proces toestaat dat zich rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou aan het ontvouwen is. Verbeeld je, als je wilt, dat je in de bus zit en naar HUIS reist, de bus in deze analogie neemt een andere route, het wordt omgeleidt via WAARHEID, je hoeft de andere bushaltes niet te herkennen, maar als je erop VERTROUWD dat jouw bestemming THUIS is dan zal je achterover leunen en misschien van het landschap genieten, WETENDE dat je nog niet jouw bestemming bereikt hebt. Want jouw bestemming is THUIS en dit THUIS is voor jouw ZIEL BEKEND. Je ZULT het herkennen wanneer je dicht bij huis komt, en voorafgaand aan dat moment zal de oude 3d Aarde proberen om jou ertoe te bewegen de bus te verlaten, om eraf te gaan en een andere meer logische route te vinden behalve dat die route aan het ontbinden is en op een frequentie niveau is die niet langer meer bestaat. Dus als je de bus verlaat ben je effectief op dat moment verloren.
De oude 3d Aarde zal verzuimen jou te vertellen dat als je van de bus af gaat dat er altijd een andere is die langskomt als je STIL BLIJFT staan en het laat arriveren. Als je naar een andere straat toegaat dan zal het voor de bus langer duren om jou te vinden, hoewel het jou ZAL vinden, want de buschauffeur is jouw ZIEL en jouw ZIEL overziet dit jouw menselijke levensreis op alle momenten van alle momenten.
In de oude 3d Aarde paradigma's werd jullie GELEERD dat "liefde" pijn doet en op dit moment staan velen van jullie deze lering toe om jullie over te halen dat jullie aan het verdrinken zijn en dat je geen enkele manier hebt om veilig naar de kust toe te zwemmen. Dit is GEEN WAARHEID, romantische "liefde" op en binnenin de planeet Aarde is hoogst vervormd, de LIEFDE welke IS is NIET hetzelfde als de romantische gedefinieerde "liefde" die jullie met de paplepel ingegoten werd vanuit alle secties van de oude 3d Aarde werkelijkheid. Dit zal steeds maar weer opnieuw aan jullie getoond worden terwijl jullie door dit proces heengaan. LIEFDE in WAARHEID KENT geen tijdskaders, geen grenzen, geen kleur, geen regels, geen definities, want HET IS GEWOON. De oude 3d Aarde zal te allen tijde proberen om jouw logische menselijke verstand aan te roepen om het "bewijs" van "vroegere ervaringen" naar voren te trekken en nogmaals dit is hoogst vervormd, want de wereld mag er, zoals het altijd gedaan heeft, hetzelfde uit LIJKEN te zien maar het VOELT niet meer hetzelfde en daarom is het NIET hetzelfde, "hetzelfde" is een gereedschap van de oude 3d Aarde. Achteraf is ook een gereedschap van de oude 3d Aarde en daar zou te allen tijde van onthecht moeten worden. JIJ deed wat je deed op een specifiek moment gebaseerd op alle kennis dat je IN DAT MOMENT had. Het wordt tenietgedaan zodra als je uit het moment vandaan gaat en meer kennis hebt.
In deze tijd wordt jou gevraagd om te VERTROUWEN en GELOOF te hebben in dit jouw reis in/naar de Nieuwe Aarde. Alles dat ernaar streeft om jou uit deze reis vandaan te trekken en jou over te halen om van de bus af te gaan zijn de leringen van de oude 3d Aarde werkelijkheid, want deze HEEFT jouw angst nodig, jouw verontrusting en jouw wantrouwen, dat is WAAROM jou GELEERD werd om ZELF te wantrouwen vanaf het moment dat jij je eerste ademteug nam. De Nieuwe Aarde is niet iets om alleen maar over te praten, het is om ervaren te worden. ALLEEN door dat te ervaren wat de oude 3d Aarde jou leert dat onmogelijk is, kan je eraan werken om volledig in/naar de hogere dimensionale frequenties te gaan. Zelfs dan zullen daar diegenen rondom jou heen zijn die "onmogelijk" verklaren terwijl je het doet! Deze menselijke levenservaring is slechts dat, een "ervaring", het type van ervaring is gebaseerd op jouw frequentie en alleen op jouw frequentie, je kunt ervoor kiezen om de frequenties gaande te houden die jouw levenservaring gecreëerd hebben onder de oude 3d Aarde paradigma's of je kunt een nieuwe frequentie kiezen, deze keuze is te allen tijde PERSOONLIJK en UNIEK voor JOU.
Er zijn geen verzekeringen die gegeven kunnen worden voordat je een frequentie ten gunste van een hogere dimensionale frequentie ontbindt behalve dat iedere hogere dimensionale frequentie die je verankerd jouw frequentie verheft en jouw energetische handtekening uitbreidt en verdiept. De LIEFDE welke IS is de hoogste frequentie die er bestaat, om vanuit deze frequentie te creëren moet je ernaar streven om de bandbreedte van deze frequentie te bereiken en dit is de reis waar jouw ZIEL jou nu in begeleidt. VERTROUWEN en GELOOF in ZELF zullen erop toezien dat jij in/naar de Nieuwe Aarde stroomt, logica zal jou in knopen leggen en aan ZELF laten twijfelen, rondgaand in cirkels en proberen een denkbeeldige puzzel op te lossen die in WAARHEID niet bestaat, want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen