zaterdag, januari 04, 2014

Karen Doonan - Het Loslaten van Emoties in Relatie tot de Oude 3d Aarde Paradigma's - 3 Januari 2014


 
Karen Doonan
Het Loslaten van Emoties in Relatie tot de Oude 3d Aarde Paradigma's
3 Januari 2014

De oude 3d Aarde werd gecreëerd om de menselijke levenservaring te onderdrukken, in te dammen en te ontkrachten. Er zijn vele, vele niveaus aan deze indamming en in deze tijd mag aan jou één of meerdere niveaus getoond worden zodat je de indamming mag her/erkennen en eraan gaat werken om de lering te ontbinden die ernaar streeft om jou van binnenuit gaande te houden deze indamming te creëren. Het moet opgemerkt worden dat de GEHELE menselijke maatschappij opgezet is om deze leringen te herbekrachtigen, het mag toeschijnen dat de paradigma's ondersteunend zijn maar zij vereisen zowel opoffering en indamming om ermee uitgelijnd te zijn.
In deze tijd wordt het gebied van de persoonlijke relatie gekenmerkt met het meeste van de indamming welke onderwezen en HERBEKRACHTIGD wordt binnenin de familiestructuur, hetgeen jullie GELEERD werd om deze in stand te houden, te beschermen en TE VERDEDIGEN op alle niveaus binnenin de oude 3d Aarde paradigma's. Dit mag voor jou tot nieuwe niveaus geïntensiveerd zijn gedurende wat genoemd wordt de "feestelijke periode". Dit ritueel op de oude 3d Aarde brengt families op manieren samen die ONTWORPEN werden om verder te ontkrachten en de leringen opnieuw te triggeren. Velen van jullie mogen hiermee resoneren en in staat zijn om te zien hoe familie bijeenkomsten eraan werken om oude pijnen/kwetsuren opnieuw aan te steken, oude pijn en oude rancune. Dit werkt eraan om de leringen op diepere niveaus van jullie Wezen te herbekrachtigen, en zal eraan werken om jullie te verblinden door de waarachtige emoties die naar boven komen binnenin de scenario's die gecreëerd worden.
NIETS van de oude 3d Aarde kan erdoorheen meegenomen worden in/naar de Nieuwe Aarde, je kunt geen enkele van de frequenties meenemen die VOOR JOU/JULLIE gecreëerd en DOOR jullie verankerd werden binnenin de oude 3d Aarde paradigma's en dit zal duidelijk aan jou/jullie getoond worden als jullie proberen te verhuizen en "met jullie meebrengen" ideeën, concepten en scenario's die in de oude 3d aardse werkelijkheid gewerkt leken te hebben. Voor velen van jullie mogen deze precieze woorden ermee beginnen om jullie te triggeren terwijl jullie proberen om een manier van leven te grijpen waar jullie niet tot toe in staat zijn om daar vanuit te verwijzen binnenin het menselijke logische verstand, want de verwijzingen/referenties bestaan niet in dit moment, omdat je hen vanaf Nu nog niet gecreëerd hebt.

De reis die jullie nu bewandelen is jullie pad van creatie en dit mag hoogst verwarrend schijnen te zijn voor het logische verstand. Onder de oude 3d Aarde paradigma's werd jullie GELEERD om naar jullie directe familie te kijken om naar uiteenlopende concepten binnenin het menselijke leven te verwijzen. Op dit moment op de planeet Aarde worden ALLE concepten uitgedaagd en zij worden door JULLIE ZIEL uitgedaagd welke uiteenlopende relaties en scenario's mogen verlichten om jullie te helpen hen uit te dagen. Het concept voor mij persoonlijk waar ik mee geworsteld heb was het huwelijk. Tot recentelijk kon ik niet zien dat het concept van trouwen UIT is MET de mensen die wensen om in het huwelijk te treden. Het is een CONSTRUCTIE die ontworpen is om te allen tijde in te dammen en te onderdrukken. De (traditionele) opoffering zijnde de vrouw die zichzelf opgeeft aan de man om stabiliteit, bescherming, veiligheid en zekerheid te "ontvangen". Het ritueel van het opgeven van de naam bijvoorbeeld, en dat in sommige landen de naam niet teruggegeven wordt bij een scheiding, werken eraan mee om de vrouw te ontkrachten, want namen bezitten kracht. In het Verenigde Koninkrijk is het ritueel dat de vrouw geadresseerd wordt met de naam van haar man en dat louter het woordje "Mevrouw" voor de naam geplaatst wordt. Dit streeft ernaar om ZOWEL de vrouw als de man te ontkrachten, want door de identiteit weg te nemen van de vrouw door het ontbinden van de naam VOEGT dan TOE aan de verantwoordelijkheid van de man, die dan volgens het ritueel niet alleen voor "zijn" vrouw verantwoordelijk wordt maar ook voor zijn familie. Dit ziet toe op een enorme druk die geplaatst wordt op zowel de vrouw als de man. Het streeft er naar om de vrouw kwaad te maken en te frustreren die een intense druk mag voelen om te "conformeren" en haar ideeën en waarden op te geven om haar man te ondersteunen. De man nu met de verantwoordelijkheid bovenop hem opgestapeld. Niets van dit alles is WAARHEID want het vereist OPOFFERING hetgeen het weg GEVEN is van macht onder het oude 3d Aarde paradigma.
Vele relaties staan onder enorme spanning in deze tijd en velen kiezen ervoor om los te laten en alles toe te staan te stromen, anderen pogen te proberen om hun externe wakende werkelijkheid op te lossen door "het te repareren". ALLES is een reflectie van de innerlijke energetische handtekening en de frequenties die je verankerd hebt, ongeveer zoals het proberen om jouw reflectie in de spiegel te veranderen en door voornoemde reflectie alleen in de spiegel aan te passen moet je eraan werken om BINNENIN te veranderen en dan zal de externe wakende werkelijkheid ook veranderen.
Velen hebben mijn eigen wisselwerking met een paradigma in vraag gesteld dat ernaar streeft mij terug te trekken in/naar de oude 3d Aarde en ik heb hiermee geworsteld. De ANGST die binnenin mij naar boven kwam voor het feitelijke concept van het huwelijk; ik heb geen wens om ontkracht te worden en om op te offeren, en de pijn en het trauma van vele levensspannen van dit scenario zijn naar de oppervlakte gekomen om erkend en losgelaten te worden. Ik verklaar/verkondig niet dat het huwelijk een opoffering MOET zijn, nogal het tegendeel, want het huwelijk is WAARHEID, echter, de CREATIE van het CONCEPT onder de oude 3d Aarde is GEEN WAARHEID, zoals velen van jullie daar nu doorheen mogen werken. Voor diegenen van jullie die door het huwelijk heen gegaan zijn en een scheiding ervaren hebben, dan moet je kijken naar het concept van de scheiding en de leringen beginnen te ontbinden die ook binnenin dit concept liggen, hetgeen wederom GECREËERD is met het oog op het triggeren van uiteenlopende frequenties, niet op z'n minst schuldgevoel, kwaadheid en pijn. De oude Aarde die je probeert te leren dat je op de één of andere manier "gefaald" hebt aangaande wat de maatschappij herbekrachtigd als het "normale dagelijkse leven".
De leringen zitten diep binnenin jullie menselijke voertuig, deze concepten werden verankerd voorafgaand aan dat jullie gereed waren om met deze concepten te wisselwerken, vanaf een zeer jonge leeftijd zal je het leven verankerd hebben via jouw wisselwerkingen met diegenen die je het meest na staan, diegenen waar je het meeste contact mee had in jouw vroege jaren. Dit zet een zeer dicht filter op, dat zichzelf dan onmiddellijk toepast, aangezien het filter op z'n plaats is vanaf het moment dat je geboren werd en jij je niet bewust was van dit filter, AANNEMEND dat iedereen een gelijkaardig leven als dat van jezelf leeft, en dit concept wordt volledig ONDERSTEUND door alle leringen binnenin de oude 3d Aarde.  
Alles dat voor loslating naar boven komt in jouw externe wakende leven verblijft als een FREQUENTIE BINNENIN jouw cellulaire structuur. De oude 3d Aarde zal jou herhaaldelijk proberen te leren om actie in jouw EXTERNE wakende leven te ondernemen, het weet dat het achterstevoren is en weet dat dit verdere frustratie zal creëren als de externe wakende werkelijkheid begint om meer chaotisch te worden als een resultaat van de FRUSTRATIE die naar boven komt als je probeert een reflectie te veranderen.
Veel mensen die naar mij toekomen als cliënten stellen mij dezelfde vraag, "Oké, wat is het dat ik moet doen?" Dit is een lering die zo diep is dat het tot in de kern van jullie waarachtige Wezen verblindend is. Jou wordt niet gevraag om ook maar iets te DOEN, de vertwijfeling die rond snelt en probeert om "op te lossen" is de vervorming en de afleiding welke de oude 3d Aarde NODIG heeft om BINNENIN JOU op z'n plaats te blijven, dat is de reflectie die je ontvangt zodat jij begrijpt waar je mee werkt. Dit is waarom ik te allen tijde begeleidt dat de Nieuwe Aarde een keuze is. Om de Nieuwe Aarde te verankeren moet je allereerst de oude 3d Aarde frequenties loslaten en dan een nieuwe reeks van frequenties VERANKEREN, dit zal jouw externe wakende werkelijkheid veranderen en zal jou een uitgebreide levenservaring hier op de planeet toestaan. Vanuit dit stroomt al het andere.
WAARHEID IS GEWOON en JIJ BEN/JULLIE ZIJN
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen