zaterdag, januari 18, 2014

Karen Doonan - Frequentie en Hoe het Jouw Werkelijkheid Beïnvloed 2


Karen Doonan
Frequentie en Hoe het Jouw Werkelijkheid Beïnvloed
Deel 2 van 3
16 Januari 2014

Om volledig de rest van dit blog te begrijpen lees alsjeblieft deel 1 van "Frequentie en hoe het jouw werkelijkheid beïnvloed".
Zoals ik verklaard heb is ALLES frequentie en ALLES is energie, velen verkeren in deze tijd nog steeds onder de aanname dat de informatie die ik doorbreng van mijn "hogere zelf" is, en dat ik als een kanaal ZELF channel. Niets zou verder bezijden de WAARHEID kunnen zijn, de rassen/rijken die ik channel ZIJN ECHT, zij bestaan buiten de planeet en OP de planeet Aarde en zij hebben altijd bestaan. Ik zou willen vragen dat jullie de woorden van dit blog door de hartruimte verwerken en de WAARHEID VOELEN, want het menselijke logische verstand neigt ernaar om dat eruit vandaan te filteren hetgeen het niet kan zien, en het niet kunnen "zien" is de reden voor deze blog. Er is een reden dat je de rassen/rijken die rondom jou heen bestaan niet kunt zien en het heeft niets te maken met disclosure of agenda's. Dit is een concept dat gecreëerd werd door de oude 3d Aarde om jouw frequentie binnenin een bandbreedte te houden die jou TEGEN ZAL HOUDEN van dat te zien hetgeen je openlijk zult bespreken en waarover je in een verhitte discussie raakt. Want als je de angst toestaat naar boven te komen, terwijl je discussieert, verzuim jij om de frequentie te ontbinden welke jou verblind aangaande dat wat je zoekt.
Zoals ik erover geblogt heb, zal FREQUENTIE als een externe manifestatie in jouw menselijke levenservaring tevoorschijn komen. Vele mensen hebben mij gevraagd over de rassen/rijken die ik channel, ik channel hen, ik wisselwerk niet fysiek met hen in hun solide vorm, want zij zijn op dit moment niet in staat om bij mij te lopen in mijn menselijke vorm. De frequentie van de planeet Aarde is niet op een niveau, waar ik verblijf, om dit te laten gebeuren. Mijn persoonlijke frequentie zou op een niveau moeten zijn die resoneert binnenin een bepaalde bandbreedte of ik zou niet fysiek in staat zijn om met een ander ras te wisselwerken. Het menselijke ras werd ingedamd en onderdrukt gedurende eonen, het is de FREQUENTIE van het menselijke ras dat het tegenwerkt dat de rassen/rijken voor hen tevoorschijn komen, niets anders.

Dus hoe kan ik hen channelen? ALLES is energie, de energie die JIJ BENT is niet ingedamd binnenin jouw menselijke voertuig, het kan naar wil verhuisd worden, het WORDT verhuisd wanneer je slaapt, de oude 3d Aarde creëerde het concept van dromen om te "verklaren" wat je ervaart. In WAARHEID hersteld en rust jouw menselijke voertuig, de energie die JIJ BENT doet wat het ook is dat het wenst om te doen. Velen van jullie mogen zich meer bewust bewust zijn van hetgeen jullie energie doet buiten jullie menselijke voertuig en dit zal doorgaan uit te breiden als de Nieuwe Aarde frequenties in WAARHEID beginnen uit te breiden.
ALLES dat jou tegenwerkt van het zien van een ander ras is jouw energetische handtekening en de frequenties die jij bestuurd binnenin de eerder genoemde energetische handtekening. Zo eenvoudig IS HET, en wederom is het nauwkeurig omdat het zo eenvoudig is dat de oude 3d Aarde de leringen creëerde om jullie frequentie laag en ingedamd te houden. Moeder Aarde bestaat in de dimensionale ruimte van het UNIVERSUM van 3, dit is een expansieve dimensionale ruimte en ondersteund uitbreiding van frequentie in ieder moment. Op dit moment zijn velen van jullie nu in staat om voorbij te gaan aan waar jullie in frequentie nog nooit eerder gegaan zijn, het moet verankerd worden dat de PLANEET deze frequenties moet ondersteunen, het dient geen doel als Moeder Aarde niet in staat is om te ondersteunen, want de frequenties zullen dan gewoon ontbinden. 
Velen van jullie zijn in chaos en verwarring en staan de oude 3d Aarde toe jullie te leren dat je het 'verkeerd' hebt enzovoorts, terwijl dit alles neerkomt op persoonlijke frequentie. Hoe hoger de frequentie hoe meer er geopenbaard wordt, want ALLES is in het open zicht verborgen. Diegenen van jullie die hogere frequenties bereikt hebben zijn nu in staat om dat te zien en te begrijpen wat ernaar streefde om jullie in een lagere frequentie te houden, maar filteren er misschien uit vandaan dat diegenen van een lagere frequentie NIET dat KUNNEN ZIEN hetgeen jullie wel kunnen zien. Hogere frequenties kunnen ALTIJD lagere frequenties zien maar niet omgekeerd. Dit heeft erop toegezien dat velen van jullie grote hoeveelheden aan energie besteden om te proberen jullie familie, vrienden en collega's iets te laten zien in wat voor vorm dan ook dat zij niet kunnen bevatten, en dit heeft ernaar gestreeft om jullie terug omlaag te duwen in frequentie en terug in/naar de lagere bandbreedtes.
Disclosure is daarom een PERSOONLIJKE WERKELIJKHEID die aangestuurd wordt door jouw frequentie. Totdat je de vereiste frequentie bandbreedte van een ander ras bereikt, zal je niet in staat zijn om met hen te wisselwerken, de frequenties zullen dit verhinderen, NIETS ANDERS. De oude 3d Aarde zal ernaar streven om door te gaan massale landingen en invasies te onderwijzen, te allen tijde vanuit de behoefte om JULLIE FREQUENTIE te VERLAGEN en jullie in de lagere dimensionale frequentie bandbreedtes te houden. DEZE ZIJN EEN KEUZE. Te allen tijde heb je een keuze, deze keuze wordt door jouw ZIEL begeleidt hetgeen toegankelijk is via de HARTRUIMTE.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde zijn er vele werkelijkheden, er zijn zo ongeveer 7 miljard verschillende werkelijkheden die tegelijkertijd lopen, dat is op z'n minst één voor ieder menselijk voertuig. Deze werkelijkheden mogen TOESCHIJNEN hetzelfde te zijn, in die zin dat de mensen hun levens delen maar de frequenties bepalen welke delen elkaar overlappen en welke elkaar afstoten en welke elkaar aantrekken. Om jouw externe wakende werkelijkheid te veranderen hoef je alleen jouw frequentie te veranderen, en de keuze is te allen tijde de JOUWE.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen