vrijdag, januari 17, 2014

Karen Doonan - Frequentie en Hoe het Jouw Werkelijkheid Beïnvloed - Deel 1 van 3


Karen Doonan
Frequentie en Hoe het Jouw Werkelijkheid Beïnvloed
Deel 1 van 3
16 Januari 2014

Ik begeleid/blog en schrijf voortdurend over frequentie; gevoerde conversaties gedurende de laatste paar dagen hebben mij aangetoond dat er een zeer lage dimensionale frequentie lijkt te zijn welke het verankeren van deze informatie verblind. Deze blog is daarom toegewijd om jullie te helpen begrijpen, op een zeer menselijk niveau, wat er gaande is op en binnenin de planeet Aarde in deze tijd. Want het is nu belangrijk dat jullie in staat zijn te verankeren WAAROM jullie frequentie en waarom het verhogen van jullie frequentie zo belangrijk is, om te begrijpen wat de menselijke levenservaring hier op deze planeet, voor allen in de menselijke gestalte, beïnvloed heeft.
Frequentie resoneert met frequentie, velen van jullie zijn meer dan vertrouwt met het concept van een radiostation welke op een bepaalde frequentie uitzendt, dit onderscheidt zich van andere radiostations in het ZELFDE GEBIED. Om de uitzending op te pikken hoef je alleen jouw radio op de geschikte frequentie te zetten om jouw 'radio' overeen te laten komen met de frequentie waar het radiostation diens programma op uitzend en kan jij het voornoemde programma horen en ermee wisselwerken. Het radiostation zal op een bepaalde bandbreedte uitzenden en je zult ontdekken dat als jij jouw radio ontvanger naar de randen van deze bandbreedte verplaatst dat het radiostation verstoord raakt of volledig wegvalt. Ik gebruik deze analogie opzettelijk want in de menselijke levenservaring is je 'radio' jouw menselijke voertuig, het "radiostation" is jouw werkelijkheid. Het IS zo eenvoudig als dit en het is nauwkeurig, omdat het zo eenvoudig als dit is dat de leringen van de oude 3d Aarde paradigma's aan jullie GELEERD werden, want was al deze informatie aan jullie gegeven bij de incarnatie in/naar de menselijke vorm die jullie in dit moment aannemen, dan zouden jullie GEKOZEN hebben om aan de 3d Aarde voorbij te gaan en rechtstreeks naar de frequentie toe te gaan welke jullie dromen ondersteunen.
Bij het radiostation en het radio scenario blijvend, net zoals het radioprogramma als je naar een ander "gebied" verhuisd, zal je niet in staat zijn om hetzelfde station op te pikken, je zult wat het ook is dat uitzend op die frequentie oppikken waar jij jouw radioprogramma eerder vond. Dus zeg dat je van de ene naar de andere staat verhuisd, wederom gebruik ik de menselijke taal om jullie aan te tonen wat er in het open zicht verborgen is. ALLES in het universum is frequentie, energie IS FREQUENTIE, enkel en alleen omdat je de frequentie niet kunt zien betekend niet dat het niet bestaat en ook betekend het niet dat jij je er zelfs bewust van bent. Iedere frequentie die uitgestuurd wordt door de oude 3d Aarde, bedekt een bepaalde bandbreedte en iedere frequentie stuurt EMOTIONELE REACTIES uit.


Er zijn bepaalde gebieden van de planeet waar er meer frequenties uitgezonden worden dan andere en deze zijn op de leylijnen van Moeder Aarde, want de planeet is ook energie, zij is een frequentie, de frequentie welke ZIJ IS wisselwerkt te allen tijde met jullie menselijke voertuig. Het is niet zonder enige reden dat aan jullie gevraagd wordt je IN Moeder Aarde te VERANKEREN. Als jij je AFSTEMD op de frequentie van de planeet zal Zij je helpen jou te stabiliseren, want in alle momenten van alle momenten proberen de frequenties een balans MET elkaar te vinden. Frequentie zal proberen om te resoneren met de frequenties eromheen. Vandaar dat je in jouw externe wakende leven de frequenties aan zult trekken die met jouw frequentie resoneren. Dit ziet erop toe dat je vrienden hebt met gelijke interesses/voorkeuren, en dit ziet erop toe dat jij dezelfde meningen/gedachten hebt als diegenen rondom jou heen. Want het is de FREQUENTIE waar je mee resoneert en welke je verankert die de gedachten en de gevoelens PRODUCEERT.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde worden de frequenties van de oude 3d Aarde uitgezet. De planeet zelf ondersteund niet de lagere dimensionale frequenties, want de Nieuwe Aarde hogere dimensionale frequenties zijn nu volledig verankerd en breiden zich uit. Op een menselijk niveau zal dit CHAOS zien ontvouwen rondom jou en door jou, want velen van jullie hebben de radiostation-zoeker niet bewogen/aangepast, je wordt iedere dag wakker en verwacht je "af te stemmen" op het radiostation waarop je altijd afgestemd geweest bent, het is echter niet langer meer op die golflengte. Dit wordt onbewust en onderbewust gedaan. Er is veel dat de oude 3d Aarde verwaarloosde om jullie te vertellen, nochtans leek het jullie een keuze te geven, maar keuze is in WAARHEID het hebben van ALLE informatie en niet slechts een deel van een plaatje. Aangezien velen van jullie nu in staat zijn om te verankeren, ontvouwt het grotere plaatje zich terwijl je de frequenties van de oude 3d Aarde loslaat. JE KUNT HEN NIET GEBRUIKEN OM AF TE STEMMEN OP DE NIEUWE AARDE.
Velen van jullie, als jullie ermee beginnen de leringen van de oude Aarde te ontbinden (hetgeen is zoals de frequenties zich manifesteren), zullen een gevoel van verlies VOELEN, een gevoel van verbouwereerdheid als het toeschijnt dat iets er niet langer meer is. Dit, in het scenario dat ik gebruik, is het radiostation. Het is belangrijk de rol van jouw frequentie te begrijpen in relatie tot wat er tevoorschijn kan komen in jouw externe wakende werkelijkheid. Velen van jullie mogen het GEVOEL hebben dat je nergens naartoe gaat op het moment, het mag TOESCHIJNEN dat de mensen in jouw leven jou in de steek gelaten hebben en nochtans wat er op een energieniveau gebeurd, is dat jouw frequentie NIET LANGER BINNENIN DE BANDBREEDTE RESONEERT van diegenen die niet meer in jouw leven zijn. Pogingen om mensen in jouw leven te houden die niet langer meer met jouw frequentie resoneren zullen familie onenigheden, uitvallen en uiteenlopende drama's zien ontvouwen aangezien de frequenties die voorbij de bandbreedtes zijn waar zij binnenin gelokaliseerd zijn, elkaar AF ZULLEN STOTEN.
De oude 3d Aarde wist dit en de frequenties werden op een dusdanige manier gecreëerd, dat als je begint het einde van één bandbreedte te bereiken er uiteenlopende leringen binnenin jou naar boven komen die proberen jou TEGEN TE HOUDEN van het verlaten van de bandbreedte. Omdat je de frequenties niet kunt zien die voorbij het punt zijn waar je op het moment bent, mag het jou toeschijnen op een menselijk wakend niveau dat er voor jou niets te ervaren is. Je kunt dan grote angst toestaan naar boven te komen en dit zal jouw frequentie VERLAGEN en jou terug duwen in/naar de waarachtige bandbreedte die je probeert te verlaten.
DE MENSELIJKE ERVARING werd binnenin deze bandbreedtes gecreëerd. ALLEN die op een bepaalde bandbreedte resoneren zullen de ZELFDE gedachten en ervaringen hebben rondom uiteenlopende THEMA'S, aangezien deze de manifestaties zijn van voornoemde frequenties. Wanneer je eenmaal UIT een bandbreedte vandaan gaat is het niet mogelijk om de gedachten van de voorafgaande bandbreedte te hebben want zij zijn geen manifestatie van de hogere frequenties. Om dit eenvoudig te verklaren, hoe hoger de frequentie hoe MINDER ANGST er is op/in die frequentie want de manifestatie van de hogere frequenties is LIEFDE, VREUGDE, VREEDZAAMHEID en HARMONIE.
Dus terwijl het uitermate belangrijk is om VREUGDE, VREEDZAAMHEID, HARMONIE enzovoort te KIEZEN, is het soms niet mogelijk om deze emoties te doorleven tenzij je de frequenties ONTBINDT die jou naar een lagere bandbreedte trekken. De oude 3d Aarde zal ernaar streven om jou te leren dat je iets verkeerd doet en velen van jullie mogen in verwarring en ZELF-waakzaam zijn voor jezelf in deze tijd. Het is een manifestatie van een frequentie, de VERANTWOORDELIJKHEID van de frequentie die jij bestuurd is de JOUWE. Op geen enkel punt verklaar ik dat je gewoon achterover leunt en dit onomstreden toestaat te laten lopen. Daarentegen zijn er heel veel disinformerende leringen binnen alle secties van de menselijke maatschappij die ernaar streven om je tegen te houden van het ontbinden van voornoemde frequenties. Zij moedigen de discussie aan zonder het ontbinden te promoten, daardoor jou in de eigenlijke bandwijdte houdend waaruit jij jezelf probeert te verwijderen.
Je kunt zo vaak mediteren als je wenst, je kunt zo gezond eten als je wenst of je kunt de gehele dag in bed liggen, als je de lagere dimensionale frequenties beheerd ZAL het wisselwerken en ALLES BEÏNVLOEDEN dat je doet totdat je het uit jouw energetische handtekening VERWIJDERT. Hoe weet je dat je er eentje hebt lopen? Wel, eerst zal je in een menselijk voertuig en geïncarneerd zijn op de planeet Aarde, want ALLEN die geboren zijn op deze planeet onder de oude 3d Aarde hebben deze frequenties in hen lopende. Ten tweede zal je hen VOELEN, maar alleen als je ZELF toestaat je hart te openen en het GEVOEL toestaat je te gidsen voorbij de rand van de bandwijdte waarin je momenteel woonachtig bent. Dit zal erop toezien dat het externe wakende leven begint te verschuiven en uit te breiden als het reageert op de frequentieverandering waaraan je dan werkt om te verankeren.
ENERGIE IS FREQUENTIE EN ALLES IS GEWOON … deel 2 legt uit waarom je niet in staat zult zijn om de rassen/rijken te zien die rondom jou heen bestaan…..
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen