woensdag, januari 08, 2014

Karen Doonan - DROMEN het Leven Schenken op de Nieuwe Aarde


Karen Doonan
DROMEN het Leven Schenken op de Nieuwe Aarde
7 Januari 2014

Velen van jullie mogen een diepe verwarring ervaren op een wakend bewust menselijk niveau, niet in staat zijnde om te vermelden hoe jij je VOELT aangaande wat er rondom jou heen LIJKT te gebeuren. Terwijl je door de ontbinding van de oude 3d Aarde heengaat, zal er een afgrond beginnen te verschijnen tussen hoe jij je VOELT en wat je ervaart, dit streeft ernaar om het menselijke logische verstand uit te dagen en streeft ernaar je te helpen begrijpen dat de oude 3d Aarde een GECREËERDE werkelijkheid IS die niet langer meer dienend is. Echter, het menselijke logische verstand HOUDT ervan om ideeën als oplossingen te presenteren voor WAARGENOMEN problemen, en als jij jouw menselijke logische verstand toestaat om de controle over de HART ruimte te nemen, zal het verstand zelfs meer chaos creëren omdat het ernaar streeft om jou te leren dat het beneden jouw bekwaamheid is om in de "echte" wereld te zijn.  
Deze vervorming is een opzettelijke creatie van diegenen die ernaar streefden om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken. De "WERKELIJKHEID" is te allen tijde een persoonlijke constructie gecreëerd vanuit de frequenties die binnenin het menselijke voertuig verankerd zijn. Terwijl deze frequenties niet zichtbaar gezien worden (denk aan radiogolven en hun onzichtbaarheid) zal het menselijke logische verstand proberen dit eruit vandaan te filteren. Je mag vallen voor de vervorming van het proberen om jouw externe wakende werkelijkheid te veranderen, ondertussen niet de frequenties aanpassend die je innerlijk, binnenin jouw menselijke voertuig, bezigt/lopende hebt.
Op dit moment op de planeet is er een enorme grote invoer van hogere dimensionale frequenties, deze kenmerken dat wat niet langer op alle niveaus binnen het menselijke ras dienend is. Als je in trilling verhuisd en in balans komt, komt er een moment waar je een bewust wakende keuze moet maken over met welke Aarde te wisselwerken. De oude 3d Aarde die te allen tijde probeert om jouw aandacht te grijpen en jouw energieën te deflecteren, is een vastgehouden intentie focus met een krachtige frequentie. Zo lang als je één voet op de oude 3d Aarde houdt en het toestaat jou te leren dat jij anders bent dan wie JIJ WEET DAT JE BENT, zal je niet volledig in de frequentie zijn die nodig is om jouw droom in jouw externe wakende werkelijkheid geboren te laten worden.

Ik heb onlangs geblogd over "toeval" en "synchroniciteit" en dat deze nochtans 3d overleggingen zijn om jou te helpen gidsen en ondersteunen terwijl je door het overgangsproces heengaat. De lering in relatie tot "toeval" is sterk en diep verankerd. Zoals zovelen van jullie mogen wensen om jullie droom in/naar jullie externe wakende werkelijkheid geboren te laten worden, zal het menselijke logische verstand te allen tijde proberen om tegen jou te fluisteren "waar is het addertje onder het gras". Dit werkt eraan om WANTROUWEN binnenin ZELF op te roepen en zal eraan werken om jouw energetische handtekening uit balans te brengen. Het is van vitaal belang om te verankeren dat ALLES binnenin dit universum BIJ ONTWERP is. JIJ/JULLIE hebben deze ervaring ontworpen om jou/jullie in WAARHEID te helpen de oude 3d Aardse ervaring te begrijpen, en om jou/jullie te helpen dit te ontbinden en in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen.
Als jij jouw frequentie verhoogd, en je jouw energetische handtekening balanceert en uitbreidt, zal de synchroniciteit TOENEMEN en dit mag jou ook uitdagen, dit is opzettelijk om wat voor residu dan ook vanuit wat voor leringen dan ook die onder de oppervlakte op de loer liggen te markeren. Want als je door dit proces heengaat veranderen de leringen van tactiek, zij proberen om jou ertoe te brengen je jouw ZELFWAARDE in twijfel te trekken. Want welbeschouwd werd jou herhaaldelijk op uiteenlopende niveaus geleerd dat je NIET waardig bent om het leven te leven waarover je droomt. De oude 3d Aarde lering dat je "egoïstisch",  "hebzuchtig" etc, bent. Jou ondertussen lerend dat het leven op deze planeet een voortdurende worsteling is en dat iedereen in wedijver met elkaar is. Wanneer je geconfronteerd wordt met het feitelijke LEVEN SCHENKEN aan jouw droom mogen deze afwisselende leringen binnenin jou naar boven komen. Dit kan naar een crisis van vertrouwen leiden en de manier om hiermee om te gaan is om weer te kijken naar de lagere dimensionale tijdlijnen die zich uitspelen. Je zult het WETEN wanneer je hen volledig ontbonden hebt, want je zult een emotionele bevrijding hebben die jou toont dat je dat gedaan hebt. Een tijdlijn waarvan je slechts 'denkt' dat je die losgelaten hebt, zonder de volledige emotionele ontlading, is een tijdlijn die NOG STEEDS lopende is en probeert om jou te verblinden.
Je incarneerde NIET op deze planeet om te lijden, om pijn, trauma en intense afscheiding te ervaren. Je incarneerde om je te herinneren WIE JIJ in WAARHEID BENT en om de leringen te ontbinden die ernaar streven om jou in deze karmische dimensionale patronen en cyclussen te houden. Nogmaals zou ik willen markeren dat dit proces DOORGAAND en PERSOONLIJK is. Het mag jou toeschijnen dat de wereld rondom jou heen massaal veranderd, maar dat is de reflectie en de interpretatie van informatie (frequenties) door jouw menselijke logische verstand. JIJ bent het centrum van JOUW EIGEN wereld in ieder moment. Om jou te helpen dit te verankeren, lijkt het voor het menselijke voertuig dat de wereld voor iedereen hetzelfde lijkt te zijn, in WAARHEID is het miljoenen aan PERSOONLIJKE werkelijkheden elkaar overleggend en overlappend. Zoals ik eerder geblogt heb, wordt het leven te allen tijde op een persoonlijk niveau ervaren, jij kunt niet op precies dezelfde manier het menselijke leven ervaren van wie anders dan ook want jij hebt niet hun lichaam, hun cellulaire structuur, enzovoorts…
Het geboorteproces van DROMEN is nu actief op en binnenin de planeet Aarde. De fundering is WAARHEID en de LIEFDE welke IS, alles dat niet met deze frequenties resoneert, zal niet in staat zijn om geboren te worden wat verschuldigd is aan de vervorming die binnenin de lagere dimensionale frequenties is. Dit mag erop toezien dat velen van jullie intense frustratie ervaren en het is belangrijk dat je voorbij de menselijke levenservaring gaat kijken die je op deze planeet hebt. JIJ bent een multidimensionale energie die verre voorbij de menselijke levenservaring bestaat, en de oude 3d Aarde onderwijst voortdurend dat het leven recht voor je ogen alles is dat er bestaat. Dit is geen WAARHEID en is hoogst vervormd, om jullie te laten blijven kijken naar alleen patronen binnenin de menselijke levenservaring, dat erop toeziet dat je eruit vandaan filtert de NIET OP DE PLANEET zijnde tijdlijnen en die vervormde tijdlijnen zijn STERK en zijn voor vele van jullie menselijke levenservaringen en incarnaties de FUNDERING.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen