dinsdag, januari 14, 2014

Het Team - Nieuwe Zaden van Werkelijkheid - 14 Januari 2014 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
"Nieuwe Zaden van Werkelijkheid"
14 Januari 2014

Hier zijn wij weer en wij erkennen jullie moed en jullie toegewijde werk om te transformeren wat er voor jullie in jullie persoonlijke leven alsook in de wereldwijde werkelijkheid is. Wij vieren met jullie feest terwijl jullie een krachtige nieuwe cyclus binnengaan. Deze cyclus wordt ondersteund en beïnvloed door de Hemelse Wezens die golven van energie aanbieden om de vele uitdagingen te transformeren die aanwezig zijn, alsook trillingen om jullie toe te staan alle beperkingen los te laten.

Iedere keer dat er een nieuwe cyclus aangeboden wordt is er een mogelijkheid om een bewuste verschuiving in de oude patronen, beperkte overtuigingen en inperkingen te maken. Wij nodigen jullie uit om werkelijk specifiek voor jullie zelf in dit besef te stappen, want wanneer jullie een verschuiving of een verandering in jullie persoonlijke manier van omgang met deze werkelijkheid maken, brengen jullie een verschuiving of een verandering op gang in het collectieve bewustzijn.  

Feitelijk, is de terugkeer iedere ochtend naar jullie werkelijkheid vanuit jullie sluimering het begin van een nieuwe cyclus. Het is het begin van de mogelijkheid om te verschuiven of te transformeren wat jullie niet langer meer dient. Het is een schone lei zogezegd.

Je kunt altijd de beperkingen van het verleden in/naar deze nieuwe dag slepen. Het is een aangeleerde gewoonte dat jouw luister niet ondersteund. Begin ermee om jouw eerste gedachten bij het ontwaken op te merken. Is het een gedachte van feestviering en dankbaarheid, of het hebben van een volgende periode van tijd om aan dit leven en deze werkelijkheid deel te nemen, of is het een gedachte die alle zorgen, ongerustheden en kwesties naar voren roept die achtergelaten werden toen jij je ogen sloot voor vernieuwing.


Begin deze patronen te observeren, niet vanuit een plaats van zelfkritiek of oordeel maar eenvoudig als een waarnemer. Dan vanuit deze plaats van vriendelijke waarneming, begin jij jouw eerste gedachten te verschuiven die je voort roept in/naar jouw nieuwe dag. Te zijner tijd zal je ermee beginnen om oude beperkende patronen en gewoonte van denken te veranderen.

Een andere krachtige cyclus doet zich voor bij de afsluiting van jouw actieve dag wanneer je op het punt staat om in slaap te vallen voor vernieuwing. Kijk naar welke gedachten jij naar dat moment brengt. Zijn zij gedachten van dankbaarheid en erkenning van een dag die goed geleefd werd, of zijn jouw laatste gedachten voorafgaande aan de slaap gedachten van bezorgdheid, ongerustheid en zelfkritiek? Denk eraan, geen oordeel hier, wees vriendelijk met jezelf; observeer gewoon jouw gewoonte van denken die je meeneemt in/naar de plaats van rust en vernieuwing.

Begin ermee om nieuwe manieren te vinden om de cyclus van jouw dag te beëindigen. Begin ermee om plezierige gedachten en gevoelens van waardering uit te nodigen. Heb de bedoeling dat terwijl je slaapt je hersteld wordt naar jouw hoogste en beste vorm. Deze intenties en emotionele trillingen zullen jouw rust koesteren/voeden. Zoals jullie weten, zet iedere emotie andere chemicaliën en hormonen aan tot actie, dus jullie fysieke lichaam reageert op de gedachten, emoties en voorgestelde intenties die aangeboden worden.

Iedere dag van licht en iedere nacht van duisternis is een bepaalde cyclus en periode van tijd, beïnvloed door jouw gedachten en emoties alsook door de huidige gebeurtenissen en hemelse gebeurtenissen. Hoe je in/naar elke van deze korte cyclussen beweegt hangt af van jouw intentie en jouw focus.

Jullie hebben cyclussen die jullie labelen als weken, maanden, jaren en seizoenen. Een ieder draagt de mogelijkheid voor een nieuwe creatie, afhankelijk van jullie duidelijke aandacht en besef.

Het begin van een nieuw jaar wordt gevierd om de potente mogelijkheden, de opgewonden anticipatie van de kans voor grote en prachtige veranderingen. De krachtige cyclus die jullie op jullie planeet observeren is slechts één van deze prachtige kansen.

Het is de kans om actief deel uit te maken van het brengen van dynamische veranderingen in/naar de manifestatie. Het is een kans om bewust dat los te laten wat jou niet langer meer dient. De vroegere beperkingen hoeven niet in/naar deze nieuwe energie cyclus gebracht te worden.

Desondanks is het voor jullie om te transformeren wat jullie aanbieden aan dit nieuwe gebied van mogelijkheden. Het is werkelijk tijd om alle illusies en beperkingen los te laten. Weet dat jullie ondersteund worden door de hemelse rijken en wezens van Liefde en Licht, om dit werk van dienstverlening voor jullie zelf en de mensheid te doen.

Begin jouw werkelijke kracht als een goddelijk multidimensionaal wezen van Licht op te eisen, die hier is om alle onjuist gekwalificeerde energieën te verheffen en te transformeren. Begin ermee om alle nieuwe cyclussen van tijd als de springplank te gebruiken voor het planten van nieuwe zaden van werkelijkheid. Besef dat jouw intenties en jouw gefocuste energie veel sneller en met grotere snelheid manifesteert.

Jullie planeet in deze tijd ondergaat een gigantische ontwaking. Veel wordt er geopenbaard over alle onjuist gekwalificeerde energieën en het misbruiken van de macht om te creëren. Het is zeer waardevol voor jullie om jullie eigen aandeel te erkennen met het brengen van deze ontwaking in/naar deze dimensie en dit tijdskader.

Denk eraan energie volgt de gedachte. Waar jij jouw aandacht en concentratie aan geeft zal zich manifesteren. De emotionele trillingen die je genereert zullen bekrachtigen wat je visualiseert voor het goede of waar je over oordeelt en je zorgen over maakt. Jij bent krachtig. Bezit deze waarheid!

Beeldhouw deze nieuwe cyclus met jouw duidelijke, bewuste liefdevolle intenties en emotionele trillingen voor een werkelijkheid die ondersteunend voor het leven van iedereen is. Wees immer toegewijd met jouw gedachten, woorden en acties. Jij bent/jullie zijn hier om deze werkelijkheid te verheffen.

Je bent hier om het collectieve goede te dienen. Dit is geen nieuwe taak voor jou. Jij, als een Wezen van Licht, bent vele, vele, vele keren voort gekomen in/naar de fysieke vorm jouw licht en bewustzijn in dat tijdskader aanbiedend.

Wij observeren de chaos, de onenigheden en het leed dat door de mensheid uitgebeeld wordt. Wanneer grote veranderingen plaatsvinden is er altijd chaos omdat diegenen die geen verandering willen zich vasthouden aan de disfunctie en de beperkingen. Nu is het tijd om actie te ondernemen, om zorgvuldig jullie goddelijke kracht te gebruiken om te creëren en om iedere nieuwe aangeboden cyclus in te zaaien met trillingen en intenties van transformatie.

Breng jouw energie van geconcentreerde emoties en gedachten in uitlijning met het hoogste goed voor iedereen. Denk eraan, wanneer jouw punt van aantrekking is op wat niet werkt, misbruik jij jouw kracht. Wij nodigen jullie uit om in plaats daarvan jullie kern energie naar een geconcentreerde visie en intentie te brengen van wat je wenst om voort te roepen, voor jullie zelf en voor deze planeet.

Dit is jullie geboorterecht en jullie verantwoordelijkheid als een goddelijk bewust wezen belichaamd in een fysieke vorm. De energie van het kwantumgebied is neutraal; je bestempelt dit gebied van trillingen met de energie vanuit jouw hartbewustzijn voor het welzijn van jouw dierbaren en met mededogen, begrip en vergiffenis voor al diegenen die in dit tijdskader met jou meereizen.

Wij erkennen jullie voor jullie wijsheid, jullie volhardendheid en jullie bereidheid om waarlijk een verschil te maken. Wij sluiten ons bij jullie aan op verzoek om de evolutie van het bewustzijn en de ascentie voor allen te ondersteunen en helpen in/naar de rijken van Liefde, Licht en Waarheid.

Het Team 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten