dinsdag, januari 28, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 392


Wees Niet Verrast als Je het Licht op Jouw Deur Hoort Kloppen…
28 Januari 2014 / Aisha North

De toegenomen activiteit in de atmosfeer zal ook enige toegenomen activiteiten binnenin jullie allemaal opwekken. En nee, wij refereren niet naar al dat gevreesde kreunen en steunen waar jullie lichaam toe geneigd is tot uitvoer te brengen. Eerder refereren wij naar die activiteiten waar jullie allemaal gretig in afwachting van zijn, in de vorm van een diepere verbinding met niet alleen deze aspecten van jullie waar jullie nog steeds kennis mee moeten maken, maar ook met de rest van de Schepping. Want nu, zullen deze lang verborgen deuren ermee beginnen om langzaam open te piepen, en jullie zullen, de één na de ander, ermee beginnen glimpen van licht te zien waar jullie voorheen niets anders dan ledigheid gezien hebben. En ja, wij bedoelen dat in iedere omschrijving van het woord "licht", want het licht dat jullie zullen beginnen te onderscheiden zal in vele gestalten en vormen komen, en wij wagen het te veronderstellen dat hierna, jullie niet langer meer over licht zullen denken als louter een manier van het verlichten van de omgeving. Want wij denken dat jullie zullen beginnen te beseffen wat het licht nu precies is, want het is zoveel meer dan een deeltje of inderdaad een golf, wat de twee condities zijn waarop jullie wetenschappers het graag definiëren. Licht is inderdaad veel meer variabel dan dat, aangezien het vergeleken kan worden met een levende entiteit, en een hoogst intelligente entiteit ook nog.
Want licht is zoveel meer dan het tegengestelde van duisternis, en licht is zoveel meer dan de aanwezigheid van iets dat gezien kan worden. Licht is ook een drager van gehele werelden van kennis en informatie, en ja, wij bedoelen werelden zoals degene welke jullie momenteel bewonen. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, het concept van massa is slechts een illusie, een truc van het licht zo je wilt, en straks, zullen jullie snel beginnen de kerngedachte te vatten van wat wij nu impliceren. Want wederom, zullen wij jullie dit in de vorm van kleine snippers aan informatie geven, sommigen zullen het misschien zelfs disinformatie noemen, want wij zijn nooit degenen die jullie de antwoorden onomwonden zullen geven. Zeer tot de ontzetting van sommigen, maar toch, maakt dit helemaal deel uit van dat veel genoemde algemene plan. Want jullie zijn de werkelijke verkenners hier, en om jullie waarachtig werkelijke glorie te herkrijgen en inderdaad jullie grootsheid, moeten jullie een manier vinden om die grootsheid door jullie eigen wilskracht te betreden. En als zodanig, wordt aan jullie gevraagd om diep naar binnen te reiken voor wat voor antwoorden dan ook die jullie mogen zoeken, en ja, zij zijn er allemaal voor jullie om te vinden, als je ervoor kiest om dat aldus te doen. En nee, dit is niet eenvoudig een opgezette strategie om ons speelruimte te geven om onder welke verplichting dan ook vandaan te komen, dit is eenvoudig de naam van het spel zo jullie willen.

Want jullie kwamen hier om je te herinneren, om niet alleen jullie zelf te laten herrijzen, maar ook deze gehele planeet vanuit de klauwen van de angst en wanhoop, en vanuit die diepe, diepe put van machteloosheid waar de mensheid zichzelf in gesmeten heeft. Dus net zoals iemand die gedurende een lange tijd met krukken loopt, zal jullie verstand jullie vertellen om je vast te blijven houden aan deze krukken, zelfs nadat jullie lichaam meer dan sterk genoeg is om vrijelijk zonder hen te lopen. En wanneer wij zeggen krukken, refereren wij natuurlijk naar dat oude, en durven wij het te zeggen, ingeboren begrip van de noodzaak om gered te worden door een externe reddingsmissie, in de vorm van de één of andere gung ho (samenwerkende) troepenmacht die binnen komt vegen om jullie van jullie voeten te vegen en alles weer terug op orde te brengen, terwijl jullie timide vanuit de één of andere hoek toekijken, zoals een verlegen jonkvrouw bij een steekspel. Wel, dit is geen spel, noch een steekspel, dit is eenvoudig een les in het teruggroeien naar jullie voormalige glorie, en als zodanig, is dit op geen enkele manier een toeschouwerssport.
Wij weten dat onze woorden voor sommigen vervelend en irritant zullen zijn, omdat zij bij tijden welzeker onbuigzaam zijn, maar wij proberen jullie eenvoudig te herinneren aan jullie voormalige glorie, het is beter om jullie gereed en gretig te maken om die glorie te herkrijgen door jullie zelf open te stellen voor de kennis welke achter deze schijnbare waterdichte compartimenten ligt, welke opgetrokken werden door jullie menselijke verstand. En ja, zij mogen onbreekbaar en onaantastbaar schijnen te zijn, maar zij zijn niet meer echt dan de rest van de illusie die jullie rondom jullie heen zien. En ja, net zoals dat die illusie de enige werkelijkheid lijkt te zijn waarop jullie kunnen vertrouwen, het feit dat jullie een alles-wetende en wijze ziel zijn die diep verbonden is met de grootsheid van de Schepping zal niet meer echt lijken te zijn dan de illusie die in jullie films gepresenteerd wordt. Maar het tegenovergestelde is in feite de echte waarheid, maar deze schakelknop tussen wat waargenomen wordt als zijnde echt en wat waargenomen wordt als loutere illusie of zelfs fictie is een moeilijke om te maken, en dat is waarom wij door zullen gaan met jullie te duwen en te porren met onze woorden en met de energie die deze boodschappen bevatten, en dat is waarom het licht volhardend is om hetzelfde te doen. Want dit licht dat wij aan het begin van deze boodschap noemden is inderdaad een interessant licht, want het is niet eenvoudig wat jullie zien wanneer het ook is dat je een knop indrukt of een knop omdraait in een donkere kamer om het licht daar binnen te brengen. Nee, dit is inderdaad iets veel meer ingewikkelds, en dus, zal het ook dienst doen om jullie op alle soorten van manieren te duwen en te porren, en niet alleen als het licht aanwezig is als een zichtbare aanwezigheid.
Met andere woorden, het licht waar wij naar refereren is ook dat wat jullie niet kunnen zien, want zoals wij al gezegd hebben, is het zichtbare spectrum van het licht volgens het menselijke oog en inderdaad brein een extreem nauw spectrum, en jullie zullen er eenvoudig een kleine splinter van zien. Maar nu, zullen jullie overspoeld worden met de volledige bandbreedte zo jullie willen, en dit licht zal op alle soorten van manieren tegen jullie beginnen te spreken. Dus ja, specifiek tijdens de nachtelijke uren, wanneer er mogelijk helemaal geen onderscheidend licht is, zullen jullie door licht omringd zijn en zullen jullie inderdaad in dit licht gebaad worden dat in alle gestalten en vormen, zoals wij eerder zeiden, komt. Dus bij tijden, mogen jullie jezelf gewaarworden als er bijna door ingepakt te zijn. Wij zeggen dit met het oog op het jullie te laten begrijpen dat deze vormen van licht zich inderdaad op manieren zal gedragen die jullie nochtans moeten gaan ervaren, en als zodanig, mogen zij passend zijn om overblijfselen van angst binnenin sommigen van jullie tot actie aan te zetten. Want zij mogen "vreemd" lijken te zijn, en omdat jullie er misschien te veel aan blootgesteld worden gedurende de avond/nacht, zal het gemakkelijk zijn om in/naar de conclusie te vallen dat er iets "duisters en sinisters" moet zijn aan dit ongeziene licht. En dus, zal de stap om te denken dat dit de één of andere vorm van onbekende duisternis in plaats daarvan moet zijn, zal een korte stap zijn. Maar wederom zeggen wij, blijf gecentreerd, en blijf veilig in de wetenschap dat jullie allemaal op alle mogelijke manieren beschermd zijn, en dat het enige "gevaar" dat jullie tegen zullen komen, is dat van jullie verstand die probeert om jullie in een tolvlucht van angst te sturen omdat het onzeker is over hoe deze nieuwe en zeer "vreemd aanvoelende" frequenties tegemoet te treden. Dus het enige dat jullie hoeven te doen, is om letterlijk met JULLIE licht in dit licht te stappen, en dan, zal je bij jezelf gewaarworden begroet te worden door iets waarvan jullie beseffen dat het een lang verloren vriend is.
Want jullie licht is het enige gidsende licht dat jullie nodig zullen zijn, en zolang als dat jij je herinnert om jou licht hoog te houden, zal je er nooit uit vandaan stappen, en je hoeft niet te vrezen om in angst te gaan. Want jouw geest zal altijd proberen om jou te beschermen wanneer het ook is dat het iets onbekends tegenkomt, en het zal dat aldus doen door jouw eigen ingewortelde alarm signalen tot actie aan te zetten, en het zal dat doen bij de eerste vlaag van iets dat "fout" aan mag voelen omdat het iets is waar het niet bekend mee is. Nogmaals, alles dat je hoeft te doen, is om te allen tijde het Licht te ZIJN, en dan zal je het licht binnen zien komen voor wat het is. En vrees nooit, dierbaren, dat er enige ongeziene duisternis in de hoeken op de loer zou kunnen liggen. Want die duisternis zal nooit naar voren in/naar jouw eigen licht stappen, noch in/naar iedere andere vorm van licht, en als zodanig, kan het nooit en te nimmer weer in jouw aanwezigheid komen.
Want jullie zijn soevereine wezens, elk en iedereen van jullie, en het is aan elk en iedereen van jullie om te kiezen waar je mee wilt wisselwerken en waarmee niet. Dit "nieuwe licht" mag enige tijd nemen om aan gewend te raken, maar het zal niet op wat voor manier dan ook verder voorwaarts gaan dan dat jij het dat toestaat. Het zou "opdringerig" kunnen zijn in de vorm van het bekend maken van diens aanwezigheid, maar het zal nooit de grenzen overschrijden die jijzelf optrok en jou op wat voor manier dan ook binnendringen. Het zal eenvoudig wachten totdat het uitgenodigd wordt om binnen te komen. Maar nogmaals, het zal je laten weten dat het er is, dus het zou van tijd tot tijd een kloppen kunnen zijn als je ervoor kiest om jouw uitnodiging voor een poosje terug te houden. Want zie, het is hier om jou te helpen, en het is opgedragen om dat aldus te doen door de macht die door de Gehele Schepping heen loopt, maar nogmaals, het kan dat aldus niet doen tegen jouw wil in.
Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, is het inderdaad aan elk en iedereen van jullie om de snelheid en inderdaad de richting en de duur te kiezen van jullie reis, en als zodanig, kunnen wij jullie alleen maar alle beschikbare gereedschappen ter beschikking stellen. Of jullie nu wel of niet kiezen om hen op te pakken en hen in gebruik te nemen, is aan jullie. Maar dit nieuwe gereedschap, dit licht van vele namen, is een gereedschap dat geestdriftig is om in gebruik genomen te worden door jullie allemaal, en dus, zal het ook geestdriftig zijn om diens aanwezigheid in jullie omgeving aan te kondigen, dus wees niet verrast als je het op jouw deur hoort kloppen. En ja, dat zou het aldus kunnen doen tijdens de donkerste uren van de nacht, maar nogmaals, dat betekend niet dat het een signaal van iets is dat niet van het licht is, verre van dat. En wanneer het inderdaad aanklopt, zal je weten wat het is als je de deur met jouw licht opent. Want dan, zullen deze verschillende vormen van licht weten hoe zij met elkaar moeten spreken in een taal die jij ook zult begrijpen. Want het licht zal in de taal van liefde spreken, de enige taal die het kent.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten