maandag, januari 20, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 389


Jullie Wisselwerken 24/7 met Energie, maar Jullie Zijn Je Hier Eenvoudig nog niet Bewust van…
20 Januari 2014 / Aisha North

Wij zouden graag een beetje dieper willen graven in een onderwerp dat wij eerder besproken hebben, aangezien dit iets is dat misschien een klein beetje overschaduwd werd door recentelijk innerlijke opschuddingen zo je wilt, en waar wij over spreken, is het onderwerp van de Schepping en de rol welke jullie daar allemaal in spelen. Als jullie je gedachten terugwerpen op de boodschappen (1) die wij een tijd geleden aangaande dit onderwerp verstrekten, zullen jullie je herinneren dat wij tot nogal grote lengtes gingen om de bouten en de moeren ervan te openbaren, zo jullie willen. Met andere woorden, bespraken wij de basisprincipes, welke inderdaad uitermate eenvoudig zijn, maar welke eerder enige ingewikkelde vragen naar boven laten komen binnenin jullie allemaal. En dit is inderdaad waar wij naar terug zouden willen keren, want wat er tussen jullie en deze basis en het alles doordringende proces van de Schepping instaat, is jullie eindeloze zoektocht naar antwoorden. En dus, neigen jullie ernaar om wat in feite uitermate simpel is extreem ingewikkeld te maken, en zoals gebruikelijk, wat er tussen jullie en jullie eigen grootsheid instaat, is dat kleine beetje nochtans eerder formidabele obstakel van het menselijke verstand, of eerder, de menselijke manier van het waarnemen van de dingen.  
Want zie, jullie hebben een neiging om wat het ook is waarmee jullie je verbinden te compliceren, omdat jullie het er zwaar mee hebben om jullie geheugenbasis op een dergelijke manier te wissen, dat het jullie ongebonden achterlaat om wat voor nieuwe en baanbrekende inzichten dan ook te maken. En wat bedoelen wij daarmee? Wel, eenvoudig het feit dat jullie een ingeworteld mechanisme hebben dat wat het ook is dat jullie tegenkomen kleurt met dezelfde basislaag van energetische frequenties waar jullie het gewoon waren op te trillen, en als zodanig, zelfs als alle grondbeginselen veranderen, zullen jullie er nog steeds naar kijken met dezelfde ogen. En dus, buiten het kader denkend, zoals jullie ervan houden het te noemen, vergt bij tijden een super menselijke inspanning. En nu, terwijl er van jullie geëist zal worden om niet slechts buiten het kader te denken, maar dit gehele kader te laten voor wat het is, zullen jullie jezelf op zovele manieren worstelend gewaarworden. Want wat jullie moeten doen, is feitelijk dat wat geweest is uitwissen, en een manier vinden om dat te vertrouwen wanneer je dat doet, en dat jij als een entiteit niet in dezelfde instantie verwijderd zal worden. Eerder, is het alleen door de overblijfselen uit te wissen van alles dat je geweest bent en dat je weer nieuw kunt worden. En nieuw is wat je moet worden, om werkelijk toegang te verkrijgen tot die diepe bron van kennis die jou zal helpen om de schepper te worden die je bedoeld bent te zijn. Want zie, de oude basis bouwblokken die van jou een mens maken werden feitelijk  veranderd op een zodanige manier, dat het jou zal belemmeren in voornoemde zoektocht van het bereiken van die vrijheid waar je zozeer naar verlangd, en als zodanig, zal je alles achter je moeten laten dat je aangenomen hebt om "JIJ" in een menselijke gestalte te zijn.   

Wij haasten ons om daaraan toe te voegen dat dit geen uitroeiing betekend van de jij die altijd verborgen is geweest binnenin die menselijke gestalte, en het is niet een proces dat de fysieke dood op wat voor manier dan ook zal omvatten. Eerder, is dit een proces dat ernaar streeft om jullie waarachtig te bevrijden van ALLES van het oude en de belemmerende patronen die nog steeds de gedachten/geesten van zovelen overheersen. Want zoals jullie zelf al ontdekt hebben, vrij breken uit deze modelvorm is niet iets dat gemakkelijk volbracht wordt, en dat is geen verrassing voor wie dan ook, ook niet voor wie van ons dan ook aan deze zijde van de sluier. Want wij weten heel goed wat die oude programmering met jullie spirits gedaan heeft, en als zodanig, weten wij ook dat jullie hulp nodig zijn als jullie deze vrije geesten wederom zullen gaan worden. Want jullie moeten jezelf on-creëren om niet alleen jezelf te hercreëren, maar ook al het andere waar jullie de scheppers van zullen zijn, en als zodanig, kunnen jullie op vele manieren vergeleken worden met dat oude concept van Shiva, de vernietiger en de schepper, in één en dezelfde fysieke manifestatie. Zo ook zullen jullie het oude dis-creëren om hernieuwd vanuit het oude puin tevoorschijn te komen, net zoals de feniks waar wij eerder over gesproken hebben.  
Wij weten dat dit overdreven dramatisch zal klinken voor sommigen, en het IS dramatisch, want het omvat de ontmanteling van alle oude steigers die overeind gezet werden rondom jullie kern om jullie in/naar die oude versie van een mens te maken. Want al deze oude steigers hebben de echte jij verborgen, en dus, moet het volledig verwijdert worden voor jullie om daarbuiten in de openheid te staan, ongebonden door wat dan ook dat jullie in de weg staat. Maar het proces van het verwijderen van al deze oude obstakels hoeft helemaal niet dramatisch te zijn, want wat het waarlijk omvat, is voor jullie om de volle omvang van hen te zien, aldus jullie kunnen begrijpen wat het is dat er verwijderd moet worden. Dit mag ingewikkeld klinken, maar dat hoeft het aldus niet te zijn, want alles dat het van jullie neemt, is een volledig gebrek van zelf illusie.
Want zie je, mens zijn is op vele manieren gehouden aan een zeer strak patroon, en dat moet je allemaal terzijde leggen zodat je in/naar jouw werkelijke rol als schepper kunt stappen. Dus het leren om waarachtig te creëren betekend eerst om te leren on-creëren, en de processen zijn inderdaad twee zijden van dezelfde munt. Herinner je, ALLES is energie, en wat gemanifesteerd is, ongeacht of het een steen of een bloem, of een stoel of een menselijk wezen is, is eenvoudig het resultaat van bewust wisselwerken met energie. Jullie doen dit al 24/7, maar jullie zijn je hier eenvoudig nog niet bewust van. Want wat je aan alle zijden ziet, is daar omdat JIJ het creëerde. Omdat jij een schepper bent; maar tot dusverre, moet je nog een bewuste schepper worden, en als zodanig, is dat het wat nog volledig binnenin jou moet ontwaken. En om dat aldus te doen, moet je rechtop gaan zitten en op gaan merken. Want het neemt zeer veel inspanning voor een mens om te begrijpen dat wat wij jullie moeten laten begrijpen, is dat dit proces op zichzelf moeiteloos is. Dit zal nogmaals klinken als een volgende van onze raadselen, maar wat wij jullie proberen te laten begrijpen is dit: je kunt letterlijk in dit proces stappen van een bewuste schepper in de tijd van een oogknipper, want alles dat je hoeft te doen, is op te houden te doen wat je al die tijd gedaan hebt, schijnbaar voor altijd. En dat is om al jouw inspanning te gebruiken om te proberen bij te blijven met de illusie waar je momenteel binnenin gesuspendeerd bent.
Want dat is slechts een illusie, gecocreëerd door jou en jouw medemensen, en je hebt ermee ingestemd om die illusie koste wat kost in stand te houden. En dus, hevel je bijna al jouw energie dagelijks over om deze oude en versleten illusie te handhaven. Dus het is geen wonder dat jullie je allemaal uitgeput voelen. Maar op het moment dat jij steeds maar weer opnieuw jouw energie terugtrekt uit het hercreëren van deze zelfde illusie, zal je ook AL jouw eigen energie opnieuw opeisen, en je zult al deze oude patronen van illusie uitwissen, en opnieuw beginnen. En dus, zal je eenvoudig een schepper vanuit de vrije wil worden, niet eentje die deel uitmaakt van een erbovenop gelegd plan, waarin elk en ieder lid van het menselijke ras diens onwetende rol gespeeld heeft. Denk eraan, er zit niet langer meer wie dan ook in een donker hoek ergens, die aan jouw touwtjes trekt, jou dwingend om een deel uit te maken van deze oude illusie. Hun machten hebben niet langer ook maar iets meer over jou te zeggen, en dus, ben je inderdaad vrij om jezelf uit deze oude opgezette strijd terug te trekken en te beginnen jouw versie van de wereld te ontrollen. De versie die met licht doordrongen is, niet in de duisternis, en waar liefde als eerste heerst, niet de angst hetgeen jullie allemaal labelde achter diegenen die jullie in de verkeerde richting weggeleid hebben. 
En dus zeggen wij, jullie moeten je herinneren wie jullie werkelijk zijn, want jullie zijn schepper goden in iedere betekenis van het woord, maar jullie moeten je ook herinneren dat jullie nog steeds zeer veel de vlammen voeden van dat oude vuur dat zoveel weggebrand heeft van de ingewortelde machten van de mensheid. Jullie moeten je hieruit terugtrekken, het oude spel van acteren, en in/naar jullie eigen machten stappen op een manier dat jullie letterlijk in staat zal stellen opnieuw met een schone lei te beginnen. En jullie zijn de enigen die dat kunnen doen, want er is geen macht in de Gehele Schepping die jullie kan dwingen om afstand te doen van de houvast aan het oude, noch zijn er wat voor krachten waar dan ook in de schepping die jullie kan dwingen er aan vastgeplakt te blijven zitten. De enige die kan beslissen of je ervoor kiest je te verbinden met jouw werkelijke machten/krachten als een schepper, dat ben jij en alleen jij.
Dus wij zeggen weer, de keuze is aan jou, en wij zijn ons er goed bewust van dat de loutere gedachte van deze verantwoordelijkheid ervoor zal zorgen dat jouw geest terugdeinst. Want het zal lijken een last te zijn van immense proporties, maar dat is het niet. Het is eenvoudig een vrijheid van immense proporties, maar wij zijn ons er ook bewust van dat voor velen, het gewicht van volledige vrijheid te veel om te verdragen is. Dit wordt niet gezegd als enige vorm van kritiek, eerder, is het jullie om eraan te herinneren dat wij volledig bewust zijn van de taak welke jullie op je genomen hebben, en wij zijn hier om jullie bij iedere stap op de weg te ondersteunen. Wij denken niet dat wie van jullie dan ook niet voldoende sterk genoeg is om de taak van het opnieuw opeisen van diens eigen vrijheid te vervullen, en ook zullen wij niet slecht over jou denken als je ervoor kiest om de kans deze ronde voorbij te laten gaan. Want de keuze is de jouwe, en de jouwe alleen, en wij zullen jouw keuze eren, ongeacht wat je kiest.
Maar wij zouden er ook graag aan toe willen voegen, dat wij al zovele van jullie zien zweven aan de rand van springen in/naar die totale vrijheid van het wederom worden van jullie eigen waarachtige schepper. Want jullie zijn daar eerder geweest, vele, vele keren, maar jullie zijn nog niet in staat geweest te genieten van het gevoel van het zijn van een waarachtige schepper God ondertussen zijnde binnenin een menselijk lichaam. En dat dierbaren, is een kans waar velen, velen om zouden wensen. Maar jullie zijn degenen die uitgekozen werden om de kans gegeven te worden om het te ervaren, en wij hopen welzeker dat jullie zullen springen bij de kans om dat aldus te doen. En denk eraan, je kunt niet verkeerd gaan hier, want zelfs als het ontmantelen van de oude illusie die jullie binnenin dragen mag klinken als de doodsklok voor alles dat jullie zijn, is het feitelijk het signaal om herboren te worden met de gehele werkelijke jij nog steeds aanwezig, en terwijl je nog steeds ingekapseld bent binnenin datzelfde fysieke lichaam. Want dit gaat niet over zelfvernietiging, dit gaat eenvoudig over het verwijderen van de obstakels die op jullie geplaatst werden, en waarin jullie onwetend een grote rol gespeeld hebben van het in stand houden van hen. Want als je niet bewust kiest om hen los te laten, laat jij hen nog steeds jou met hen meedragen, dus wordt je door hen geregeerd in plaats van dat je vrij wordt om jezelf te regeren.  
Dus wij zeggen weer, laat niet de echte jij los, en geef jezelf de tijd om terug te stappen en eens goed te kijken naar alles dat je rondom jou heen ziet. Het mag solide schijnen te zijn, niet aflatend en onmogelijk om aan te ontsnappen, maar het is niet meer permanent dan een vleugje rook. En door een wuiven van jouw hand, zal het voor altijd ontbinden, en je zult door de oude illusie heen kijken, en je zult die wijd openstaande ruimte betreden waar jouw wereld, de wereld van jouw dromen, op je wacht om ervoor te zorgen dat het in al diens glorie tevoorschijn komt.
The Constant Companions 

Voetnoten:
(1)

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen