donderdag, januari 16, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 387


Jullie Zijn als Onervaren Vogels, en Wij Zijn Hier om Jullie dat Duwtje in de Rug te Geven
16 Januari 2014 / Aisha North

Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, heeft deze doorgaande eb en vloed van energieën aldus veel land binnenin jullie allemaal blootgelegd dat tot dusverre onvruchtbaar werd gelaten, maar nu, is de tijd om dit land te bewerken gekomen, het te ploegen en in te zaaien, en de gewassen van al dit bebouwbare land zullen spoedig tot bloei komen. Zoals gewoonlijk, spreken wij bij tijden in raadselen, maar laat ons proberen uit te leggen wat wij precies bedoelen met deze woorden die wij al aan jullie gegeven hebben.   
Want zie, de mensheid heeft op vele manieren in een bubbel geleefd, tijdelijk onderbroken in een grote zee van energie, maar terwijl deze bubbel heel veel binnenin zichzelf ingedamd werd, is niet veel van wat voor externe invloed dan ook in staat geweest deze kleine globe, bevolkt door een grote schare van de mensheid, te penetreren. En dus, werden jullie op vele manieren buiten alles gelaten dat er rondom jullie heen gebeurde terwijl jullie de tijd verdreven in jullie kleine bubbel van disharmonie. Want zoals jullie je er goed bewust van zijn, zijn de verstoringen die jullie doorstaan hebben gedurende de tijd van jullie evolutie, op vele manieren geïsoleerde gebeurtenissen geweest. In die zin dat zij gaande geweest zijn binnenin deze zelfde bubbel, niet beïnvloed door wat daar te allen tijde aan de buitenzijde van dit dunne membraan geweest is.
Want wat daar geweest is, is alles geweest waar jullie over konden dromen en meer, en zelfs als de mensheid er nochtans de volledige reikwijdte van moet gaan zien, is het daar te allen tijde geweest, zelfs terwijl jullie in/naar het onbekende staarden en niets meer dan glinsterende sterren aan het firmament zagen. En dus, bleven jullie voortsjokken, je er niet van bewust zijnde dat er zoveel meer daarbuiten was, gereed om zich aan jullie bekend te maken op alle soorten van manieren. En terwijl jullie voortsjokten, begonnen jullie op een zodanige manier van het pad af te buigen, dat het ermee begon om jullie gehele bestaan te bedreigen. En dus, werd er een beslissing genomen dat deze bubbel nu moet barsten om de frisse lucht en inderdaad het Licht binnen te laten, hetgeen de mensheid zal helpen om beter diens weg voorwaarts te vinden, en op een manier welke van een enorm voordeel zal zijn, niet alleen voor jullie, maar voor de Gehele Schepping. En aldus werd de beslissing gemaakt, en de vrijwilligers kwamen binnen om te beginnen openingen in deze sluier te maken, dit membraan, dat de mensheid van al het andere isoleerde. En JULLIE zijn deze vrijwilligers, jullie zijn degenen die het op zich genomen hebben om door de schelp van deze schijnbare alles-verdurende muur van ontkenning heen te dringen welke tussen jullie en de rest van ons instond; en dat tussen jou en de echte jou instond. En dus, is dat precies wat jullie gedaan hebben, en nu, is er geen luchtdichte - of eerder licht-dichte container meer die de mensheid onder de duim en buiten al het andere houdt. Want nu, werd die oude container aan flarden gescheurd, en het enige dat ervan over is, is de imprint welke nog steeds behoorlijk afgedrukt is op de geesten van zovele leden van de mensheid. Want zoals wij er eerder over gesproken hebben, zelfs wanneer de gevangenismuren volledig ontmanteld zijn, zal het enige tijd nemen voordat alle voormalige gevangenen het feit kunnen bevatten dat zij geen gevangenen meer zijn, aangezien hun verstand er zo gewend aan is om deze muur recht voor hen te zien, dat het door zal gaan te denken dat het er nog steeds is, zelfs wanneer het er niet is.

Dus daarom zeggen wij, dat het uitermate belangrijk is dat jullie ernaar streven alles van dit voormalige onvruchtbare land binnenin jullie bloot te leggen dat dor achtergelaten werd nu dat de oude belemmeringen weggenomen werden. Want als jullie dit gloednieuwe eigendom van jullie niet uitzoeken en het in bezit nemen, zal het doorgaan daar maar te liggen, onvruchtbaar en verstoken van leven, in plaats van veranderd te worden in/naar het prachtige paradijs van nieuwe groei dat iedere kans heeft om dat te worden. En hoe stap je in/naar dit land als diens heer en Schepper? Wel, door eenvoudig jezelf toe te staan het feit te erkennen dat het daar is. Want zie, jullie zijn met oogkleppen op geboren, zoals de mensheid gedurende generatie na generatie geweest is, en als zodanig, zijn jullie gewend geraakt om te zien wat slechts binnenin jullie beperkte lijn van visie is, en alles daarbuiten, hield op te bestaan. En wanneer wij zeggen "lijn van visie", refereren wij naar alles dat binnen het volledige bereik van waarneming ligt, of dat nu via de ogen, de oren, de neus, de aanraking en inderdaad elke en iedere manier is dat jullie als een wezen kunnen gewaarworden van wat jullie omringd.
Denk eraan, de mensheid heeft een zeer beperkende manier gehad van het kijken naar de dingen, en nu, terwijl de sluier van de illusie opgetild werd, staan jullie allemaal klaar om te beginnen te bespeuren wat er, voor eeuwig zo het schijnt, voor het zicht verborgen is geweest. En dus, zullen jullie allemaal een klein beetje aanstoting nodig zijn zodat jullie jezelf in/naar die grote nieuwe oceaan van werkelijkheden geworpen laten worden, werkelijkheden die ver aan alles voorbijgaan dat jullie nochtans moeten gaan zien met jullie menselijke manier van het kijken naar de dingen. Want er is hier zoveel meer te ontdekken, niet slechts tussen de regels van deze boodschap in, maar tussen de regels van alles in dat jullie omringt. Jullie zijn er gewend aan geraakt om de wereld in je op te nemen door alles kritiekloos te accepteren, maar nu, herinneren wij jullie er wederom aan om veel, veel dieper dan dat te gaan. Want onder het oppervlak is waar jullie het allemaal zullen vinden, omdat onder het oppervlak is waar de werkelijkheid ligt. Het zal eerst tamelijk troebel en onduidelijk lijken te zijn, omdat het tijd vergt om jouw visie opnieuw aan te passen zodat je helder en duidelijk door jouw gloednieuwe paar ogen kunt kijken, want dat is waar wij hier over spreken. Want jullie moeten jezelf eraan herinneren om DOOR dat wat jullie feitelijk zien HEEN te kijken, en achter deze schijnbare gesloten deuren te kijken, en om de hoeken heen die jullie schijnbaar in de weg staan.  
Wederom, lijken wij in raadselen te spreken, maar dit is eenvoudig een inspanning om jullie allemaal een kleine schok te geven om jullie een klein beetje meer van deze oude uiterlijke schijn van wat en wie jullie WERKELIJK zijn af te laten tuimelen. Want zie, deze oude en belemmerende modelvorm waar jullie ingeworpen werden toen jullie naar beneden kwamen om dit menselijke lichaam te bewonen is een moeilijke om zichzelf van te bevrijden, want het heeft zo een sterke imprint gemaakt en inderdaad impressie op jullie allemaal, dat jullie eenvoudig de werkelijke omvang en capaciteit van jullie eigen briljante wezen vergeten zijn. En dus, zijn jullie geschikt om jullie eigen oude voetafdrukken in te lopen, zelfs wanneer een gloednieuwe weg naar de toekomst recht voor jullie ligt, gereed om op hoge snelheid bereist te worden.
Dus wij zeggen wederom, werp jullie oude denkbeelden weg, en sta in het werkelijke besef van jullie grootsheid door alles terzijde te leggen van deze oude denkbeelden van tegenslag en ontkoppeling. Het loopt aldus heel diep in jullie allemaal, en dus, neemt het nogal wat inspanning om jullie zelf weg te worstelen van dit oude beeld van jullie zelf als een louter simpel menselijk wezen binnenin een kwetsbaar lichaam, welke een bedreigende wereld vol van rampen die al in de maak zijn bewonen. Want als jij jezelf klem laat zitten in deze oude kaders, wordt je niets anders dan een vervaagde oude afdruk die aan de muur hangt, nog steeds ingesloten binnenin deze oude inperkingen van de mensheid. Want je moet jezelf volledig bevrijden van al deze ondergeschiktheid en onderwerpingen aan het oude, stap uit dat oude kader vandaan en laat jezelf waarlijk vrijelijk drijven in deze gloednieuwe stromingen van lucht, zoals een vogel moeiteloos daarboven vliegt, omhoog gedragen door de waarachtige lucht zelf.
Wij weten dat dit voor velen van jullie meer dan een klein beetje uitdagend zal klinken, want jullie mogen je als een kind voelen die weg geworsteld wordt van diens enige ondersteuning, ondertussen onzeker zijnde over diens eigen benen. Maar maak jullie je geen zorgen dierbaren, jullie hebben de benen om jullie overal, waar jullie het zouden durven om te avonturieren,  naartoe te dragen. En jullie hebben de spirit welke jullie zo ver als jullie kunnen denken en daaraan voorbij zal brengen, en jullie hebben de liefde en de ondersteuning van elk en iedereen van ons, hier staande, net buiten de overblijfselen van die oude bubbel van jullie met open armen, gereed om jullie te omhelzen als jullie het aandurven om jullie eerste struikelende stappen buiten jullie eigen comfortzone te nemen. Want herinner je, dat is waar dit alles over gaat, durven te gaan waar GEEN mens eerder gegaan is, en als zodanig, is de uitdaging inderdaad een grote uitdaging. Maar het is niet meer dan wie van jullie dan ook in staat zal zijn om met een klinkend succes op zich te nemen, want dit is waarvoor jullie hier kwamen om te doen, en wij zijn ervan overtuigd dat dit precies is wat jullie zullen doen. Maar net zoals een onervaren vogel, vastgeroest op de rand van het nest dat lijkt te zitten op een duizelingwekkende hoogte, de verleiding om een klein beetje langer vast te houden voordat het diens duik in het onbekende maakt en wat nog niet eerder uitgeprobeerd werd, is een machtige verleiding, dus jullie zullen allemaal instinctief proberen jezelf slechts een klein poosje langer terug te houden. En dat is waarom wij hier zijn, om jullie/jou dat kleine duwtje in de rug te geven, dus als je iets nodig bent om je aan vast te houden om je te helpen precies dat te doen, houd je dan vast aan de toekomst, niet aan het verleden, want het verleden zal proberen om jou voor eeuwig op diezelfde rand te laten zitten.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten