zondag, januari 12, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 385


Jullie Zijn ALLES, Jullie Zijn Overal, en Jullie Zijn Tezelfdertijd Niets.
12 Januari 2014 / Aisha North

Terwijl de tijd verder gaat te versnellen, zullen jullie allemaal op een gegeven moment voelen alsof je verloren geraakt bent achter de sluier als het ware, aangezien jullie allemaal naar een punt toe zullen gaan waar de persoon waarvan je zelf dacht dat je die was, als in het niets verdwenen lijkt te zijn, en met recht. Want jullie zijn niet meer tastbaar dan de werkelijke lucht zelf, als je erover nadenkt, want jullie zijn inderdaad van hetzelfde spul als de lucht gemaakt. Inderdaad, jullie zijn nochtans een collectie van deeltjes die dichtbij elkaar zweven, het lichaam vormend dat jullie tot nu toe als jullie zelf gedefinieerd hebben. Maar jullie zijn dat lichaam niet, in feite, bewonen jullie simpelweg dit lichaam, ongeveer zoals een klein schaaldier een lege schelp zal vinden om daarin gedurende een bepaalde hoeveelheid aan tijd beschutting te vinden, totdat die schelp te inperkend wordt, en het zal moeten verhuizen om iets meer te kunnen groeien. Zo ook is het met jullie, aangezien jullie inderdaad iets groots zijn, zodat alleen een deeltje van jullie deze kleine stoffelijke vorm kan bewonen dat jullie een menselijk lichaam noemen. Maar nu, is er veel veranderd, en dus, kan een veel groter deel van wat jullie waarlijk als jullie zelf kunnen definiëren, de echte jij wat dat betreft, nu geherbergd worden binnenin de voornoemde stoffelijke vorm, en als zodanig, is er deze keer geen noodzaak om er een haastige ontsnapping uit vandaan te maken met het oog op zelfs verdere groei.
Want tijdens deze laatste opwaardering van jullie functionele systeem, werd er inderdaad meer ruimte gecreëerd, en dus, hebben meerderen van jullie daar hun thuis al gemaakt, terzijde van al deze stukjes en beetjes van jullie die al gedurende een poosje in de buurt geweest zijn. Denk eraan, toen je dit fysieke lichaam binnenging, was het slechts een klein deel van jou dat binnenkwam, ontdaan van zoveel dat de echte jij representeert, de essentie van jou zo je wilt. Maar toen jullie dit proces van re-integratie toestonden om van start te gaan, hebben jullie zo onderhand een gehele rijkdom van jullie voormalige ontastbare delen verzameld, en als zodanig, zijn jullie veel beter aangepast om alle magische trucjes die jullie hier kwamen doen uit te voeren. Wij gebruiken deze nogal informele woorden van magische trucjes, maar dat is niet om jullie rol in deze gehele operatie omlaag te halen, verre van dat. Eerder, gebruiken wij deze woorden om jullie allemaal eraan te herinneren dat waar wij over spreken, die waarachtige magische kunst van creëren is, de kunst welke een licht hart en een vreugdevol gemoed vereist, vandaar onze nogal frivole keus van woorden.

Zoals wij zeiden, zelfs als jullie allemaal bij een punt aangekomen zijn waar jullie zoveel meer zijn dan wat jullie een korte tijd geleden waren, zullen jullie ook bij het punt aankomen waar jullie je zoveel minder dan ooit tevoren zullen voelen. Omdat jullie bij jezelf op het één of andere moment gewaar zullen worden alsof je oplost in het niets, alsof er geen inhoud/substantie meer van jou is, en waar jouw oude en trouwe fysieke lichaam eenvoudig aan zal voelen alsof het uiteen aan het vallen is in/naar diens enkelvoudige componenten, niet meer verbonden dan de wolken in de lucht, een louter zweempje van materie, maar toch, niets meer substantieel dan een onregelmatige wolk in de namiddag lucht.  Maar tezelfdertijd, kunnen wij jullie allemaal garanderen dat jullie jezelf nooit meer substantieel zullen voelen als wanneer jullie jezelf versplinterd gewaarworden in een miljard kleine stukjes, schijnbaar omhoog de lucht in geworpen, voor de wind om rond te blazen als niets meer dan papiersnippers in een storm. Want dan, zullen jullie waarlijk de echte kracht voelen van wie jullie werkelijk zijn. Want jullie zijn ALLES, jullie zijn overal, en jullie zijn tezelfdertijd niets. En als je dit ziet, zal je ook ver, ver voorbij de beperkingen kijken waar jullie het gewoon waren om iedere dag naar te staren, toen jullie dachten dat jullie niet meer dan een mens waren, gedefinieerd door de inperkingen van dat vleselijke object, jullie eigen lichaam.
Want als jullie bij jezelf gewaarworden uiteen te vallen, desintegrerend in/naar het schijnbare niets, zullen jullie ook bij jezelf gewaarworden in de echte jij te stappen, de onbeperkte jij, degene die geen grenzen heeft, en daarom, degene die geen einde heeft. Geen einde aangaande wat je kunt bereiken, geen einde aangaande wat je kunt zijn, geen einde aangaande wat je al bent, en als zodanig, zal dit uiteenvallen vrij eenvoudig het samenkomen zijn van het besef van jouw eigen werkelijke zelf, het zelf dat niet geremd wordt door wat voor concept van tijd of ruimte of inderdaad materie dan ook. Want dan, zal je eenvoudig weten dat je BENT, en ongeacht wat je wel doet of wat je kiest om niet te doen in de aankomende periode, het zal hier geen impact op hebben, de waarachtige kern van jou. Want het is inderdaad eeuwig, en het is inderdaad alom aanwezig, en het zal aldus altijd zijn.  
Maar denk eraan, het is inderdaad aan elk en iedereen van jullie of je ervoor kiest om de overblijvende tijdsspanne van deze incarnatie uit te leven met dat besef binnenin jouw bewustzijn, of dat je ervoor kiest daaraan voorbij te gaan en eenvoudig door te gaan jouw leven als een alledaagse burger te leven, louter als een mens, gedicteerd door alle bevliegingen en beperkingen van dat vlees en bloed waar je in zit ingekapseld, of dat je kiest alles te omhelzen dat je bent, en jezelf bevrijdt om in die grootsheid van jou rond te dwalen terwijl je nog steeds binnenin dat ingewikkelde en uitermate accommoderende fysieke voertuig verblijft waarin je momenteel woont. Want nu, na deze laatste en grote aflevering, zijn jij en dat fysieke voertuig compatibel geworden, en inderdaad gezellig, op een manier welke niemand van jullie ooit eerder geweest is, en als zodanig, zullen jullie in staat zijn om een tamelijk ander leven samen uit te leven, waar jij en jouw lichaam in overeenstemming door alle eerdere beperkingen die jullie beide opgelegd zijn heen zullen barsten. Maar nogmaals, dit zal jouw keuze zijn, en jouw keuze alleen. Dus wij zeggen wederom, kies verstandig, en denk niet dat je dit of dat moet doen om die vrijheid te bereiken om echt te kiezen wat je hierin wilt. Want hierin, heb je al volbracht wat je moest om die keuze vrijelijk te maken, en dus, laten wij het aan jou over om het te maken zoals jij het wenst.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten