vrijdag, januari 10, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 384


Nieuwe Verbindingen worden er Gemaakt om deze Gehele Opmaak Fijn Af te Stemmen
10 Januari 2014 / Aisha North

Zoals jullie al vastgesteld hebben, zullen deze binnenkomende voortstuwingskrachten van jullie vriendelijke buur, jullie Zon, hun markering op velen van jullie achterlaten, en nee, wij refereren niet naar de voorbijgaande symptomen die zij zullen veroorzaken. In plaats daarvan, refereren wij naar het feit dat de informatie die al deze deeltjes binnenin zich dragen, en die gedeponeerd zullen worden in jullie systeem, ervoor zullen beginnen te zorgen dat hun stem op zovele manieren gehoord wordt. Wederom, refereren wij naar zaken waartoe een ieder van jullie in staat zal zijn je op een individuele basis af te stemmen, want de informatie waar wij over spreken, is niet op een wereldwijde schaal, zelfs als het waargenomen zal worden op een wereldwijde schaal, omdat deze stemmen binnenin door een groot aantal mensen gehoord zullen worden, en als zodanig zal het rimpeleffect van deze energetische her-afstemming wijd en zijd gehoord worden.
Want waar wij over spreken, is die innerlijke conferentie die binnenin elk en iedereen van jullie gaande is, en binnenin elke en iedere individuele cel in jullie fysieke lichaam, maar bovenal, de conversatie die nu opgestart wordt om uitgedragen te worden tussen deze cellen en dat meer ontastbare deel van jullie, jullie ziel, zo je wilt. Want zelfs als er veel conversatie geweest is binnenin jullie allemaal gedurende een zeer lange tijd, moeten jullie nochtans een zeer bewust deel ervan zijn, en met recht, want het grotere deel van deze conversatie was gaande op niveaus die het menselijke deel van jullie bewustzijn nog niet in staat was te detecteren. Want zie, alle fysieke processen binnenin jullie lichaam is één ding, zij zijn misschien veel te gecompliceerd op zichzelf voor jullie om zelfs te beginnen het allemaal te begrijpen, maar er is een andere laag tot dit alles, en dat is de frequentie van de wisselwerking tussen jullie sub-bewustzijn … of misschien zouden wij het jullie over-bewustzijn moeten noemen, en de verschillende componenten van jullie fysieke lichaam.
Jullie mogen je herinneren dat wij eerder gerefereerd hebben naar de verbinding tussen jullie en jullie fysieke lichaam als een match die in de hemel gemaakt was, in iedere betekenis van het woord, en deze match werd nu gemaakt in/naar een zelfs diepere vereniging, aangezien jullie een gloednieuwe kans gegeven werd om te verbinden over voorheen gesloten muren. Want jouw fysieke lichaam heeft diens eigen show gedurende een zeer lange tijd nu beheerd, in feite, doet het er alles aan dat het kan om zichzelf gaande te houden, ongeacht wat jullie menselijke ziel het opgedragen heeft te doen. En als zodanig, is het er gewend aan geraakt om nogal op zichzelf staand te zijn, zo je wilt. Maar nu, staat dat op het punt om wederom op een zeer diep en diepgaand niveau te veranderen.


Herinner je, de verbinding tussen de hogere delen van jou en dit, het gemanifesteerde menselijke voertuig, werd voorheen in vele voorvallen opgewaardeerd, maar nu, zal de uitwisseling van informatie tussen hen op zo een manier toenemen, dat jij jezelf in het midden gewaar zult worden van een waarachtige stormaanval van informatie welke naar en vanuit de verschillende delen van jou gaat. Dit mag verwarrend klinken, want jullie zijn er al toe gekomen te begrijpen dat vele van deze tot dusverre zeer afstandelijke delen van jullie hun nieuwe thuis al binnenin jullie fysieke lichaam gemaakt hebben, aangezien dit in alle betekenissen helemaal gaat over het op iedere manier terugkomen in Eenheid. Maar toch, zijn er inderdaad delen van jullie die niet binnenin dit fysieke raamwerk van jullie gelokaliseerd zijn, en als zodanig, moeten wij de overgang van informatie tussen alle aspecten van jullie wezen, zowel in een fysieke als in een niet-fysieke vorm, veel meer gestroomlijnd maken, en dus, betreed deze laatste modellen van informatiecapsules die in jullie wezen geïnjecteerd werden door die behulpzame en dienstvaardige partner van jullie, de Zon.
Want er moeten inderdaad nog steeds nieuwe verbindingen gemaakt worden om deze gehele opmaak fijn af te stemmen, aangezien het meer dan complex is, en alsnog, moeten jullie nog steeds perfectie bereiken, aldus ook hierin. Want alles neemt tijd, dierbaren, en zelfs als we ervan houden niets anders te zeggen dan dat dit het is, dat ieder laatste stukje eindelijk op diens voorbestemde plaats is, hebben we nog steeds eerder belangrijke zaken om onze aandacht op te richten om ervoor te zorgen dat jullie allemaal, als het ware, ingesteld zijn om te gaan. Wij weten dat dit gezien zal worden als nochtans een volgende manier van het terugkomen op onze verklaring dat de grote gebeurtenis net om de hoek is, maar dat is niet het geval. Want de grote gebeurtenis IS nog steeds om de hoek, en wij slepen niet met onze voeten op wat voor manier dan ook om het te rekken of jullie als in het niets hangende te houden, wachtende op iets dat steeds meer ongrijpbaar mag toeschijnen te zijn terwijl de dagen komen en gaan, schijnbaar zonder dat er ook maar iets gebeurd. Nodeloos te zeggen, dat er ontelbare dingen gaande zijn, en nogmaals, wagen wij het te gissen dat jullie dit allemaal kunnen getuigen, als je de tijd neemt om te gaan zitten en je verbindt met die bijenkorf van activiteit die jullie binnenin de inperkingen herbergen, en inderdaad zonder de inperkingen van jullie fysieke lichaam.
Want wederom is het niveau van activiteit en inderdaad de hoeveelheid aan informatie die in jullie werkelijke wezen gutst, en ja, wij spreken over het geheel van jullie, niet slechts de delen die jullie zijn op het familiaire aanspreken op een dagelijkse basis, zijn tot zo een mate versneld geraakt, dat jullie inderdaad op volle snelheid naar die eindstreep racen. Wij weten dat het aanvoelt alsof het tegengestelde waar is, aangezien zovelen van jullie zwevende op non-actief in een leegte van niets schijnen te zijn welke misschien de meest uitdagende plaats is om te zijn. Want jullie hunkeren allemaal naar actie, als in voortgang, maar wat er met jullie gebeurd, is letterlijk onder jullie eigenlijke ogen gaande, maar jullie hebben weinig of geen manier om het nochtans te detecteren.  Dus mag het toeschijnen te zijn dat jullie wederom uit het spoor geraakt zijn en geparkeerd staan op een zijlijn ergens daarbuiten in de wildernis, vergeten door iedereen, gezien door niemand, en wanhopig voor enige tastbare resultaten van al deze geadverteerde actie. Dus wederom, kunnen wij alleen hetzelfde advies zoals gewoonlijk dispenseren, dat alles goed is en jullie precies daar zijn waar jullie bedoeld zijn om te zijn. Jullie worden er niet buiten gelaten, noch achtergelaten, ongeacht hoe griezelig stil en ontdaan van verbinding en inzichten jullie jezelf zouden kunnen voelen op het moment. Jullie zijn eenvoudig ontkoppeld van het binnenin verder gaan, om volledige prioriteit te geven aan wat daar aan het plaatsvinden is, zoals jullie eigen lichaam iets van diens eigen innerlijke systemen uit zal zetten om zoveel als mogelijk is energie te geven aan de processen die het nodig zijn gedurende een speciale fase van jullie bestaan.  
Zo ook is het met dit, dus zelfs als jij je wel buitengesloten voelt, weet dat dit niet gedaan wordt met een verkeerde bedoeling, eerder, wordt het gedaan om ervan verzekerd te zijn dat alles gedaan is om je wederom fit voor het gevecht te maken in de minste hoeveelheid aan tijd. En nee, wij bedoelen geen echt gevecht, wij gebruiken eenvoudig deze frase om te zeggen dat jullie door een zeer complex proces heengaan, en dat dit proces soms voor jullie vereist om in de wacht gezet te worden als het ware voor zolang als dat het duurt, zodat als deze delen waar jullie menselijke brein geen controle over heeft, op manieren opgewaardeerd en aangepast kunnen worden die ervoor zullen zorgen dat jullie gehele wezen daar profijt van heeft. Wij weten dat dit mag klinken dat jullie eenvoudig een toeschouwer zijn wat betreft dit proces, maar herinner je,  jullie maken hier wel degelijk deel van uit, aangezien deze delen van jullie, waar jullie je nochtans mee moeten verbinden, hier voor 100% in zijn. Zij zijn degenen die momenteel in combinatie werken met dat hoogst ingewikkelde systeem dat jullie bewonen, en als zodanig, helpen JULLIE JEZELF om jullie volledige kracht tot stand te brengen, maar het menselijke deel van jullie bewustzijn is de enige die op het moment geen taak om te doen gegeven is. Behalve misschien om eenvoudig te ZIJN, en gecentreerd te blijven en te vertrouwen op de andere, meer geavanceerde delen van jullie die helpen om de show aan te sturen in dit stadium van de vooruitgangen. En weet dat jullie weldra JEZELF op een zeer nieuwe manier zullen leren kennen, want dat menselijke deel van jullie, dat zich op het moment meer dan een beetje buitengesloten voelt van dit alles, zal zichzelf weldra verheugd ondergedompeld gewaarworden in de rest van dat wonderbaarlijke wezen dat de echte jij is, de volledige jij, degene die momenteel immer zo hard werkt achter jouw gezichtslijn om ervoor te zorgen dat een volledige en definitieve hereniging een werkelijkheid wordt.  
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten