woensdag, januari 08, 2014

Een Uur met een Engel - AE Michael & Ashira van de Neptunus - 2 Januari 2014


Een Uur met een Engel - 2 Januari 2014
AE Michael & Ashira van de Neptunus
Communicatie met Galactische en Hemelachtige Wezens

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Gelukkig Nieuw Jaar! Wij zijn opgetogen om ons weer bij jullie aan te sluiten in dit nieuwe jaar van 2014. En hiermee geef ik het aan jouw over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En ja, gelukkig Nieuw Jaar aan al onze luisteraars/lezers. En ik dacht dat wij onze sessie vandaag zouden kunnen beginnen door met Linda te spreken, omdat Linda, ik geloof dat jij nogal regelmatig naar boven op de schepen gaat en communiceert met de Galactische wezens. Hoe is dat nou?
Linda Dillon: [lacht] Het is prachtig, en het is normaal, en het is iedere dag. En het is een vorm van communicatie die wij adopteren, waarnaar wij ons ontwikkelen, terwijl wij onze hogere-dimensionale, onze transdimensionale Zelven worden.
Weet je, met het nadenken hierover, dacht ik dat het een goede plaats zou zijn om te beginnen, Steve, om te spreken over hoe … dat wij aan alle Galactische wezens of de Intergalactische wezens neigen te denken als de één of andere groep, en dat is noodzakelijkerwijze niet zo, en onze Galactische vrienden, onze Sterren broeders en zusters neigen te variëren van 5D naar 7D, sommigen zelfs in de achtste dimensie. En net zoals wij gebruiken van communicatie hebben, in verschillende culturen, verschillende landen, zo hebben zij dat ook. Maar net zoals wij ook enige regels of vormen van communicatie hebben in termen van hoe wij tegen elkaar spreken op beschaafde manieren, op liefdevolle manieren, zo doen zij dat ook.
Historisch gezien, weet je, hebben wij allemaal nagedacht en gedroomd over het ontmoeten van een Galactisch wezen of één van onze Sterren broeders en zusters. En wat zouden wij zeggen, of hoe zouden wij ons gedragen? Of hoe zouden wij hen benaderen? Of zouden zij ons wel accepteren? Zouden zij in staat zijn om met ons te spreken?
En het snelle antwoord voor ons allemaal is ja, natuurlijk, kunnen zij met ons spreken. Maar het is belangrijk in termen van onze eigen evolutie, en onze eigen evolutie van onze vormen van communicatie, en van het verschuiven van het ego en zeer veel een mentaal lichaam in/naar ons hartbewustzijn, dat wij ook kijken naar de evolutie van de Galactische vorm van de communicatie.

Voorheen, in Een Uur met een Engel hebben wij gesproken over hoe, de intergalactische oorlogen volgend, er een vorm van taal was die ontwikkeld en Perro - P E R R O - genoemd werd, en het was een taal die ontwikkeld was zodat er bemiddeling en het in stand houden van de vrede kon zijn na de vreselijke uitroeiing en verwoesting van de oorlogen, waarbij niet alleen wezens maar ook planeten vernietigd werden.
En dus wat zij vonden was om samen naar de tafel te komen, zonder emotie, slechts met feitelijke informatie, dat het de lading uit de communicatie vandaan haalde. En wij zien dat dagelijks in onze eigen communicatie, en specifiek jij, Steve, want jij bent een specialist aangaande dit onderwerp.
Dus, dat was één van hun startpunten. En waar dat toe leidde, zich naar ontwikkelde, was wederzijds begrip en waardering voor elkaar en hoe anders culturen en hoe anders galaxies kunnen communiceren en een gemeenschappelijk begrip bereiken.
Dus nu, als we naar voren springen waar wij vandaag de dag zijn en hoe wij met de Galactische en Intergalactische wezens communiceren, het meeste van onze communicatie met dat rijk, met onze sterren broeders en zusters, is telepathisch. Maar dat is niet te zeggen dat zij niet de bekwaamheid hebben om tegen ons te spreken, weet je, met stembanden en mond en geluid. En in feite, weet je, zijn er zoveel - hoe noemen zij het? - grondtroepen momenteel, dat in feite wij waarschijnlijk, velen van ons, tegen onze Sterren broeders en zusters spreken - en Engelen, wat dat betreft, onze Gidsen - zonder het zelfs te beseffen.
Maar wat dat doet …. Ga je gang.
SB: Wel, voordat je verder gaat, Linda, je zegt dat zij - en ik weet niet of het woord gesitueerd is - in de zesde, zevende en achtste dimensies zijn; waar ontmoet jij hen? In welke dimensie ontmoet jij hen? En komen zij omlaag naar die dimensie, of hoe gaat dat….? Moet je een Galactisch wezen daar recht voor jou hebben om tegen te praten, en hoe vindt die ontmoeting plaats?
LD: Als we het, in feite, van dichtbij en persoonlijk maken, waar ik naartoe ga is de zevende dimensie.
SB: Juist.
LD: En slechts een klein snel inzicht is, dat je in feite niet recht voor jou een Galactisch wezen hoeft te hebben staan om met hen te communiceren, want vergeet niet dat de communicatie telepathisch is, en die kan trillen of communiceren of geteleporteerd worden over miljoenen aan mijlen.
Maar wanneer ik naar de Neptunus ga - omdat dat mijn andere thuis is - is het geen kwestie dat ik het gevoel heb dat ik dramatisch van dimensies verschuif. Voel ik me lichter? Voel ik me inzichtelijk anders? Ja. Hoor en communiceer ik en neem ik communicaties waar die gaande zijn onder de mensen en tussen de mensen aan boord van het schip? Ja. Ontvang ik downloads, bijna als het gedownload krijgen van jouw e-mail van de dag, alleen is het één download en het is volledig ogenblikkelijk en telepathisch? Ja.
Maar zodra je in het gezelschap van een Galactisch wezen bent, is het niveau waarop je communiceert… anders. Nu, ik wilde zeggen "hoger," maar dat doe ik niet. Maar het is volledig anders. Omdat binnenin waar je aan zou willen denken, waar jij en ik als, je weet wel, menselijke wezens aan zouden willen denken als woorden, en zelfs tussen de letters van de woorden, alle gevoelens, alle complexiteiten van een gedachte, alle goddelijke kwaliteiten zijn binnenin. Dat is de fundering, dat is het beginpunt van het hebben van een communicatie.
In feite, zelfs voordat je tegen elkaar knikt, is er een fractie van een seconde - wel, in waar wij aan zouden denken als onze tijd - er is een fractie van een seconde waar je in principe elkaar scant, en … zodat er een zeer subtiele aanpassing is die er plaatsvindt zodat de communicatie op hetzelfde vlak en betekenisvol kan zijn.
En dat moment van stilte, of die seconde van stilte, is een gegeven, omdat wanneer je spreekt over het hebben van een communicatie op het bewustzijnsniveau van het hart, dan neem je altijd in overweging waar de andere persoon gereed voor is om te horen, wat zij nodig zijn om te horen. Dus voordat je zelfs een download begint van "Hier is de achtergrond, hier is de omstandigheid, hier is de informatie, hier is de reden voor het bestaan, "is het er allemaal.  
En het is nooit oordelend. Het kan objectief en collegiaal zijn, maar dat is het niet altijd. Er zijn manieren, als er verschillen van mening zijn - ja, zelfs op dat niveau, specifiek als het 5D is - dat er een methode van meditatie is die niet in tegenstelling is met enige van onze meer geavanceerde begrippen van hoe meditatie eruit kan zien, welke hoofdzakelijk het luisteren en het open zijn en het open hebben van jouw hart is.
Maar zelfs met dat scannen, zelfs met de uitwisseling van informatie, wordt jouw privacy, jouw gevoel van grenzen nooit geschonden. Zodat wanneer je met iemand communiceert je de liefde voelt, je het mededogen voelt, je de warmte voelt, letterlijk, van die communicatie, maar je hebt nooit het gevoel dat je op de één of andere manier jouw gevoel van zelf verloren bent. Dus het is … het is als het nemen van een warm bad, op vele manieren.
SB: Ja. Dat ik bekend voor mij vanuit de discussies over het leven in de  - het leven na de dood, leven in de geestenwereld - er is geen dood, natuurlijk, maar - in de hogere dimensies, nogmaals, wordt er geen inbreuk gemaakt op jouw privacy, en… wel, dat is zeer interessant.
Waarom vragen we Aartsengel Michael niet om binnen te komen en het onderwerp op te pakken. Zal ik jou geven…..?
LD: Dat klinkt voor mij goed!
SB: Oké, ik geef je een klein beetje tijd om de overgang te maken.
LD: Yeah………
Aartsengel Michael: Groeten! Ik Ben Michael…
SB: Groeten, Heer.
Aartsengel Michael: … Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde. Welkom! Welkom, mijn vrienden, mijn familie, en ja, mijn mensen, mijn Intergalactische wezens, mijn sterren broeders en zusters. Ik ben verheugd in dit Nieuwe Jaar waarvan ik het verwelkom om te spreken over deze kwestie van communicatie, omdat het een belangrijke en cruciale kwestie is, niet alleen in termen van de communicatie met jullie Galactische vrienden, jullie Galactische familie, maar ook met elkaar, met jullie heilige zelven, met jullie Beschermers, met jullie Gidsen, met de Engelachtige rijken, met de Goddelijke Moeder en, ja, bij tijden, Zelfs de Vader - met ons, Lief Hart.
Communicatie - wat betekent dit nu werkelijk? En hoe werd het vergeten? Het is een vorm en een niveau van hartverbinding. Het is het delen van jullie Wezen, jullie heilige Zelf, met elkaar, of het nu een Sterren Wezen is, jullie beste vriend, jullie dierbare geliefde, of wij, het Gezelschap van de Hemel en de Raad van Liefde.
Wat eigenaardig is in het menselijke rijk, en specifiek in het licht van de oude derde dimensie, is hoe dit concept, hoe deze situatie van hartverbinding vergeten werd, terzijde gezet werd, beschouwd werd als zijnde onbelangrijk.  
Hoeveel keren, mijn vrienden, mijn familie, hebben jullie in jullie leven iemand tegen jullie horen zeggen, "Ik wil alleen maar de feiten. Ik wil slechts de informatie. Ik geef er niet om hoe jij je erover voelt. Ik geef er niet om hoe jij je voelt." Dit is een wantoestand.
Nee, ik spreek niet in overdreven termen. Het volledige doel van communicatie is de heilige vereniging. Het is een vorm welke ontwikkeld werd met variaties voor het menselijke ras voor Wezens om samen te komen. En het was om wijsheid en kennis te incorporeren, gevoelens en ideeën te delen, en met dat delen om nader tot elkaar te komen, niet om elkaar weg te vagen maar om naar het diepe ziel begrip te komen, en in dat begrip de waardering van het wonder van jouw Wezen en het wonder van het Wezen waar je mee spreekt en communiceert.  
Te vaak werd er overheen gekeken, terzijde gedrukt of vergeten dat communicatie niet eenvoudig het gesproken woord is. Ik vertel jullie nu dingen die jullie weten, maar ik wens waarlijk om jullie te herinneren aan, de uitdrukking op jullie gezicht, de lichaamstaal - ja, zelfs wanneer je tegen mij spreekt! … dit allemaal is heilige communicatie. Op vele manieren was dat de fundering van waar jullie aan denken als het gebed. Het was de poging van de menselijke Wezens om terug naar een plaats te gaan waar de communicatie heilig was, waar het in ere houden van elkaar aanwezig was.
Jullie gaan een nieuwe tijd binnen, een nieuwe dimensie, een nieuw tijdperk, en het is van goud. Het is het paradijs. Het is de Steden van Licht. Het is Nova Gaia. En het is vruchtbaar. Maar hoe wordt deze overvloed tot uitdrukking gebracht? Het wordt door uitdrukking gebracht, mijn vrienden, door liefdevolle communicatie.
En zou ik jullie er ook aan mogen herinneren dat enige van de sterkste, duidelijkste communicaties met ons, met jullie Sterren broeders en zusters, met elkaar, de stille communicatie is. Stilte spreekt volumes. Het creëert de ruimte voor het hart. Zo vaak spreken wij tegen jullie in fluisteringen, en zo vaak is wat jullie tegen ons zeggen, "Kunnen jullie wat luider spreken?", natuurlijk kunnen wij dat. Waarom doen wij dat soms niet? Omdat wij jullie eraan herinneren, omdat wij jullie helpen te herinneren, ook te luisteren naar de fluisteringen van jullie eigen hart, naar jullie eigen wezen, en van daaruit voorwaarts te gaan.
Laat ons spreken over hoe wij met jullie communiceren. Er is veel discussie - en ja, Ashira zal hier ook over spreken - maar er is veel discussie over aanpassingen of afstemmingen, de verhoging, de verlaging van trillingen. En dat is een accurate en goede barometer voor jullie geweest om in overweging te nemen, specifiek in het verleden, het verleden als in vorige week. Maar er is ook een versmelting van onze harten, van onze Wezens.
Wanneer wij samenkomen, of het nu in deze vorm van communicatie is of eenvoudig in jullie meditatie of jullie wandelingen in de natuur of jullie stille momenten - het is niet van belang. Nu, hoe gebeurt dit? Ja, wij passen onze trillingssnelheid aan zodat het feitelijk naar buiten kan komen als geluid, als fluisteringen, als intuïtie, als inspiratie, als een gedachte. Aanpassing - neem dit niet noodzakelijkerwijs als een verlaging, maar wat zich ook voordoet, Lieve Harten, omdat als je instemt, passief of niet, met dit niveau van communicatie, passen jullie ook jullie trilling aan.
Als we niet de aanpassing in trilling zouden doen of er aandacht aan zouden besteden, zouden jullie ofwel een zeer hoge … als een schril zoemend of statisch geluid of helemaal niets horen. Dus door gebruik te maken, van bijvoorbeeld, het mechanisme van een kanaal, hun fysieke mechanisme, wat wij dan doen is ons aanpassen zodat hun elektromagnetische voertuig naar jullie uit kan zenden.
Nu, als je er niet mee instemt om te horen - en dit is zeer belangrijk - te horen en te luisteren, dan zou je de communicatie niet ontvangen. Er zijn nog steeds velen op de Aarde die zeggen, "Nou, nee, dat hoor ik niet," of het nu een hoog klinkend geluid of het engelachtige koor is. Soortgelijk, zeggen zij, "Ik zag dat niet. Ik nam dat niet waar. Ik heb geen idee waar je over spreekt." En het is omdat zij niet, in hun eigen wijsheid, ermee ingestemd hebben om hun frequenties aan te passen.
Nu, met de bezieling en de geschenken die jullie Aarde zeer intensief overstroomd hebben, specifiek rechtstreeks vanuit het hart van de Moeder, werd deze frequentie aan de zijde van het menselijke ras verhoogd. Dus jullie kunnen eraan denken als een spirituele, evolutionaire sprong. En dus is die aanpassing op een massaal niveau gemaakt.
Welnu, die instemming, die keuze - om te horen, te luisteren, een verbintenis aan te gaan - is nog steeds een individuele keuze.
In de menselijke vorm, wanneer iemand jou opbelt of text of je een e-mail stuurt, en je zegt, "Wel, ik heb geen zin om te praten," dus je neemt eenvoudig de telefoon niet op, of je zegt, "Oh, ik heb momenteel geen tijd. Ik zal het later doen," en soms doe je dat en soms doe je dat niet, of je zegt eenvoudig, "Wel, ik vindt die persoon niet leuk. Ik geef niet om die persoon. Ik wil niet met hem spreken," en je negeert hem/haar - wel, dat is het buitensluiten van de communicatie. Dat ben jij die de hartverbinding afsluit, de heilige vereniging die je hebt, en soms - vaak - hebben jullie dat met ons gedaan!
Nu, nemen we dat als een belediging? Natuurlijk niet. Als niets anders, zijn wij niet alleen geduldig, wij zijn ook volhardend. En wij hebben nooit - en wij zullen nooit - ophouden met op jullie deur te kloppen, de deur naar jullie hart, om dit niveau van communicatie te hebben.
Welnu, er zijn tijden, wanneer het urgent is, wanneer jullie ons luid en duidelijk horen, wanneer jullie mij horen schreeuwen, "Stop!", of wanneer jullie me horen roepen, "Linda! Graham! Steve!" en dan schenken jullie aandacht, maar jullie luisteren niet naar de volledige conversatie. Of, tegenovergesteld, ontvangen jullie de volledige boodschap in een milliseconde.  
Dus onze vorm van communicatie is gevarieerd. Het is veel breder dan wat jullie momenteel beschouwen als de menselijke communicatie in dit tijdsgewricht. Maar wat jullie aan het doen zijn, mijn vrienden, is het nemen van die kwantumsprong. En dat is werkelijk waarom wij deze conversatie hebben, waarom wij deze hartcommunicatie hebben en er een verbintenis mee aangaan, omdat jullie gereed zijn. En, eerlijk gezegd, wij hebben gewacht. Wij hebben gedurende, duizenden en duizenden en duizenden aan jaren gewacht op de volledigheid van deze communicatie om te beginnen.
Jullie zeggen tegen mij, "Wel, Michael, Heer, wat moet ik doen om u te horen, om mijn Sterren broeders en zusters te horen, om zelfs mijn geliefde duidelijker te horen?" Wees stil. Ga de stilte binnen in jullie zeer drukke maatschappijen met een overvloed aan afleidingen. Te velen zijn de zegen en de deugd van de stilte vergeten.
Jullie zijn gegroeid en jullie weten van de richtlijn van het niet spreken over elkaar, van waarlijk naar elkaar te luisteren, en dat alleen al is wonderbaarlijk. Maar jullie hebben de behoefte om in grotere stilte te zijn en om in de stilte te luisteren. De stilte, mijn geliefde vrienden, hoeft geen uren of dagen te zijn - hoewel het een waardevolle oefening is. Maar wat jullie moeten doen, wat wij jullie aanmoedigen om te doen - laat ons het op die manier zeggen - wat wij jullie verzoeken om te doen is de oefening van het binnengaan in de stilte, in de tijd van een oogknipper deze binnen te gaan. Omdat dat precies is wat wij doen en wat jullie Galactische vrienden doen.  
Dus, in de stilte plaatsen jullie het decor, jullie maken jullie aanpassingen, jullie openen jullie hart, jullie passen jullie frequentie aan en jullie bereiden je voor om niet alleen te luisteren en te horen maar ook om te spreken. Wij willen niet … het maakt geen deel uit van het Plan - de Moeder is daar zeer duidelijk over - het is niet bedoeld dat jullie eenvoudig luisteren. Nu, wanneer wij zeggen, "Luister en hoor,' bedoelen wij ook ontvang. Er is een acceptatie in de waarachtige handeling van het luisteren, van waarlijk horen.
Vergelijkbaar, wanneer je tegen ons spreekt, telepathisch of hardop, en zoals de Moeder heeft gezegd, alle gebeden worden gehoord - alle schreeuwen worden gehoord! - wanneer je tegen ons spreekt zijn wij ook in die stilt en luisteren, ontvangen.
En dan, net zoals jullie, en specifiek nu, als wij in/naar de invordering gaan, springen wij beide in actie. Wij springen allemaal in actie, in/naar beweging, in/naar de creatie en cocreatie. Omdat het doel van de communicatie is, ja, het hart te delen, maar het is ook om te bouwen, te creëren. Dat is waarom de informatie bezield is met constructen, formules, begrippen, inzichten, inspiraties; waarom het bezield is met de noodzakelijke kwaliteiten om wat Einstein zou noemen die implosie-explosie te creëren in/naar de beweging van de creatie.
Communicatie is fundamenteel voor ons bestaan, voor jullie bestaan. Het is het begrip dat jullie in jullie rijk hebben van de beweging van de Moeder.
Is dit duidelijk?
SB: Ja, dat is het, Heer. En misschien kan ik u een vraag stellen, als dat oké is. Ik zou willen denken dat de meest moeilijke communicatie die wij zullen hebben, met de Galactische of de Hemelse wezens, de eerste communicatie zal zijn. We zullen waarschijnlijk nerveus zijn. Sommige mensen zullen bang zijn. Sommige mensen zullen ongerustheden hebben. Wat voor advies kunt u ons geven om ons te helpen deze angsten die wij hebben tijdens onze eerste conversatie met een Galactisch Wezen te dempen?
Aartsengel Michael: Er is een universum aan verschil tussen nerveusheid en angst. En jullie Galactische familie is zeer duidelijk geweest dat zij niet in een situatie zullen komen die angst zal oproepen of waarbij angst betrokken is.
Nu, dat gezegd hebbende - of ons, ook - kunnen wij heel veel doen om jullie te helpen, niet om jullie te overheersen, maar om jullie te helpen bij het aanpassen van jullie frequentie om die angst los te laten. Zenuwachtigheid is die bezorgdheid, die ongerustheid over het be/veroordeeld worden, over dat er gevonden wordt te willen/verlangen. En dat is voor jullie belangrijk om te begrijpen, dat de hogere rijken van communicatie eenvoudigweg niet dat element van oordeel hebben. 
Dus, kan je opgetogen/opgewonden zijn? Ja. Kan je nerveus zijn? Ja. Maar zet dit gevoel terzijde dat je op de één of andere manier niet aan de maatstaf voldoet.
Welnu, één van de redenen waarom de communicatie tussen de rijken - en hier is in lengte over gesproken, dus ik zal er niet bij blijven treuzelen - maar waarom de moeilijkheid tussen de rijken bestaan heeft is, omdat wanneer je in een staat van gebrek van zelfliefde bent, gebrek van waarde, hoge ongerustheid, angst, is die trilling niet compatibel met een hogere dimensie. Dus alles dat je ooit krijgt is ruis.
Welnu, ontmoedigt dat jullie? Ja, ik weet dat het dat doet. Dus laat ons over het goede nieuws spreken. Omdat waar jij over spreekt is dat je ontdekt dat een Sterren broeder recht voor jou in de tuin staat of naast je in de bioscoop of bij de kassa in de rij. Allereerst, dat element van directheid is een geschenk. En het geschenk ervan is dat door ermee geconfronteerd te worden, en het besef ervan, de opwinding en het enthousiasme zal dat de angst overschrijven. En tezelfdertijd stralen zij rechtstreeks in/naar jouw hart en helpen jou met die aanpassing waar wij over gesproken hebben om jouw frequentie te verhogen.  
Dus het is of zij de technologie in hun werkelijke wezen hebben, in hun werkelijke kern, om jullie te helpen die frequentie te verhogen zodat je in een positie bent om van hart naar hart te spreken. En ja, zij kunnen hun frequentie naar omlaag aanpassen, als je ervoor kiest om die uitdrukking te gebruiken, zodat je een betekenisvolle conversatie kunt erkennen en er een verbintenis mee aan kunt gaan, zelfs als het zeer vrijblijvend is om mee te beginnen.
En de vrijblijvende/terloopse ontmoeting is hoe jullie er gewend aan zullen raken te weten dat zij overal rondom jullie heen zijn, dat jullie hen op iedere op zichzelf staande dag tegenkomen. Kijk in hun ogen. Dat is de duidelijkste en meest diepgaande graadmeter. Kijk in hun sprankelende ogen. Kijk in het Licht dat recht door hen heen straalt, en in dat weten, voel je alsof je in hun ogen valt, ja, bijna gebiologeerd, en dat er een gevoel is van zo een veiligheid en comfort dat de angst niet aanwezig is, dat je gewikkeld bent in die Liefde, in die acceptatie, en in de omhelzing van jullie Sterren familie.
Het is niet moeilijk, het is slechts nieuw.
SB: Wel, ik ben van plan om Vrijdag naar een film te gaan, Heer, dus ik zal zeer ijverig zijn en om me heen kijken om te zien of daar iemand is.
Ik vraag me af of we over zouden moeten gaan naar Ashira, en ik feitelijk zou moeten spreken met een Galactisch Wezen? Wat denkt u.
Aartsengel Michael: Ja, ik zal graag terzijde treden. Maar voordat ik dat doe….
SB: Alstublieft?
Aartsengel Michael: … begrijp, mijn geliefde vrienden, dat dit niveau van communicatie, deze sprong waar wij over spreken, deze voorbereiding waar jullie precies nu bij betrokken zijn niet slechts is met jullie Sterren broeders en zusters; het is ook met elkaar, en het is met ons. En wij verwelkomen de conversatie.
Ga met mijn Liefde en ga in Vreedzaamheid.
SB: Dank u wel…
Aartsengel Michael: En begrijp, er is geen conversatie die gevoerd kan worden die niet begint met de Blauwe Vlam van Vreedzaamheid.
SB: Dank u wel, Heer.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
SB: Vaarwel.
Ashira: Ik Ben Ashira van de Neptunus…
SB: Groeten….
Ashira: … Commandant van de Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies, en het is mij een eer en een genoegen om hier te zijn vandaag.
SB: Dank je wel voor het komen.
Ashira: Welkom.
SB: Dank je wel.
Ashira: Ik ben aan het afluisteren geweest.
SB: [Lacht]
Ashira: En zou ik mogen zeggen dat velen, wel, zo niet allen, van jullie Sterren broeders en zusters - en het doet er niet toe, of jullie ons Galactische of Intergalactische wezens noemen, wij noemen jullie ook bij een variëteit aan namen - maar de gelijksoortigheid die wij voort brengen op deze dag is dat wij al deel uitmaken van jullie familie, en dat wij gedurende honderden en honderden aan jaren met jullie in communicatie geweest zijn.
En wij zijn in communicatie geweest, zeer duidelijke communicatie, met Gaia en zelfs langer met de Raad van Vuur. Maar om dit niveau van communicatie te hebben, deze hartverbinding - omdat dat is wat zij zo geestdriftig nastreven - is een geschenk voor ons.
Wanneer Linda 's nachts thuiskomt, denken jullie werkelijk dat wij onze conversatie beginnen door te vragen om een volledig rapport van het nieuws van die dag, specifiek gezien jullie massa media? Het zou een onjuist rapport zijn, op z'n zachtst gezegd!
Maar dat is niet hoe wij onze conversaties beginnen. Wij beginnen de conversatie door elkaar op te zoeken, niet binnenvallend, maar onderzoekend en delend hoe het met ons gaat, hoe we ons voelen, de bezorgheden, de beproevingen, de bekommernissen, de vreugdes, de overwinningen - en ja, zelfs de Commandant van UFOG (Unified Forces of the Outer Galaxies) heeft beproevingen en bekommernissen! En ik zou durven te zeggen dat velen van hen op de Aarde gelokaliseerd zijn.
Mijn geliefde vrienden, wij kennen jullie hart, en ja, in de eerdere communicatie tussen onze rijken, onze dimensies, onze schepen en jullie zelf heeft een stap-omlaag vereist, een enorme aanpassing. En er zijn tijden geweest wanneer zelfs dat niet voldoende was. En zelfs terwijl wij geprobeerd hebben om naar jullie uit te reiken op uiteenlopende manieren - inspiratie, technologie, studie, informatie, begrip, visueel contact in jullie sterren en hemelen - hebben jullie niet altijd gehad, en hebben wij niet altijd gehad het niveau van communicatie, de diepte van communicatie welke wij nastreven.
Nu is dat aan het veranderen. Eén van de redenen dat wij zoveel van jullie Sterren broeders en zusters ingezet, toegewezen, geplaatst hebben - vanuit alle Krachten, tussen haakjes - op de planeet (dus het is nogal een gemixte bijdrage op Aarde, sommigen gaan heen en terug, wat afhankelijk is van hun opdracht, maar velen waar jullie aan zouden denken als lange termijn opdrachten op Gaia) was voor de trilling om afgestemd te worden, zo ongeveer als een stemvork of een piano, of een instrument - een viool - zodat onze frequenties zich aan elkaar konden beginnen aan te passen.
Nu, dit is alleen mogelijk geweest omdat de trilling, de frequentie - waar sommigen van jullie aan zouden denken als het Lichtquotiënt - van jullie collectief is gestegen.
Laat ons een voorbeeld gebruiken. Als wij, als een Sterren Wezen, je zouden ontmoeten, of jou niet ontmoeten, omdat je van liefde en vriendelijkheid bent en je hebt de goddelijke kwaliteiten geïntegreerd en verankerd - en ik zeg dit niet alleen tegen jou, Steve, maar tegen alle luisteraars/lezers die wij ook dit gloednieuwe jaar verwelkomen en die het wensen - - maar als wij iemand tegen zouden komen die gevuld is met kwaadheid, afgunst, wantrouwen, gebrek aan waarde, haat, hebzucht, controle, was niet alleen de communicatie onmogelijk en op z'n best moeilijk, maar het was voor het Sterren Wezen, voor ons, alsof wij geterroriseerd werden. Dergelijke kwaliteiten van de oude derde, een dergelijk gebied van agressieve, ongeorganiseerde energie dat op ons afkomt en probeert te verenigen, dat zou ondenkbaar zijn.
En ja, hebben wij de schilden? Ja. Hebben wij de technologie om zo een agressieve aanval te genezen? Ja. Maar mijn vrienden, waarom zouden wij onszelf daaraan blootstellen? Zoveel van wat wij gedaan hebben - oh, gedurende honderden aan jaren - is om de omgeving voor te bereiden, om jullie te helpen bij het voorbereiden van de omgeving zodat wij werkelijk in die heilige ruimte van communicatie zouden kunnen zijn.
Tot ongeveer 50 jaren geleden hielden wij Gaia in een beschermende cocon van roze, en dat was zodat zij haar polen niet zou verschuiven of uiteen zou schudden, om haar ervan te verzekeren dat de hulp er was en dat de Liefde er was. En die energie heeft elk en iedereen van jullie gepenetreerd.
Welnu, gedurende deze periode van wat wij noemen de verschuiving en de Ascentie, is de focus niet louter en alleen op Gaia geweest, hoewel dat wel doorging - de cocon is al lange tijd geleden verwijderd, zij is stabiel - maar de focus is geweest op het werken, aanpassen, onderwijzen, communiceren, specifiek met verkozen zaden, als het ware, met een ieder van jullie zodat deze gemeenschap waartoe jullie behoren, waar jullie je decennia geleden vreugdevol bij aansloten, van zijnde een deel van een Galactische gemeenschap en niet slechts een planeet of natie-staten, zodat de realisatie en de communicatie hetgeen dat vereist en uitnodigt plaats kon beginnen te vinden.
Welnu, jullie spanbreedte van geduld - en ja, het is een goddelijke kwaliteit, maar ook, zoals alle goddelijke kwaliteiten, groeit het en verankert het en transmuteert het, en dan groeit het wederom. Dus jullie raamwerk van waar jullie aan gedacht hebben als geduld in termen van het spreken met ons, en het hebben van een duidelijk contact, en het zichtbaar van ons hebben in jullie maatschappijen is zeer anders geweest dan de onze. En dat is geen kritiek. Dat is eenvoudig het ongeduld van jullie collectief om aan die oude derde te ontsnappen en om naar de hogere rijken te springen. Dus dit ongeduld heeft jullie ook gediend.
Maar ons geduld in termen van het opzetten van het raamwerk, de omgeving, zodat wij werkelijk een hartcommunicatie, zielcommunicatie zouden kunnen hebben die jullie zouden begrijpen en die wij zouden begrijpen en die niet aanvallend of kwetsend voor ons zou zijn, is langer geweest dan jullie willen, dan jullie wensen. En in feite hebben onze wensen geen deel uitgemaakt van deze equatie. Onze wens was directheid, maar ons geduld heeft dat overschreven.
Wij praktiseren voorzichtigheid. Wij belichamen standvastigheid. En dus, op vele manieren kan je zeggen dat wij op jullie gewacht hebben, zodat aan ons geen schade toegebracht zou worden, en eerlijk gezegd zodat jullie angsten zouden kunnen verminderen, en dat die aanpassing plaats kon vinden.
Omdat, als wij dit eerder gedaan hadden, terwijl de aanwezigheid van sommigen van de duistere krachten aanwezig waren, het niet duidelijk voor jullie geweest zou zijn met wie je aan het communiceren was. Dus hun uitzetting naar een afwisselende werkelijkheid was ook een voorwaarde/vereiste voor onze communicatie, maar ook wachtte ons energiegebied op jullie energiegebied om verhoogd te worden zodat wij jullie niet zouden desintegreren, emotioneel en fysiek.
Dus hier waren vele zaken die op hun plaats gezet dienden te worden. Maar nu, hier zijn we. En dus zeggen jullie tegen mij, "Ashira," en zou ik tegen jullie mogen zeggen - mijn dierbare vrienden noemen mij vaak "Ash", en aldus nodig ik jullie uit om dat te doen - "hoe communiceren jullie?" Met een glimlach van het hart, niet maskerend hoe jij je voelt, omdat wij het toch wel weten. En dus is het niet eerbied bewijzend als je probeert te maskeren hoe jij je voelt. Het is niet vertrouwend. Het is zelfs niet sympathiek.
Dus je begint door hallo te zeggen. Je begint door jouw hart, jouw ogen, jouw glimlach uit te breiden. Je begint door te zeggen,"Ik ben een klein beetje nerveus, maar ik verwelkom jou." Omdat wij jou/jullie verwelkomen. Velen van jullie zijn frequentief bezoekers en hebben zeer belangrijke posities - kritieke posities - aan boord van het schip.
Welnu, wij hebben jullie horen vervloeken en vloeken en smeken om je dit te herinneren. Maar totdat dat gebeurt, voor jullie allemaal, zullen wij die herinnering voor jullie vasthouden en zullen wij jullie heroïsche verrichtingen met jullie delen. Maar onze eerste communicaties - voor de meesten van jullie, niet alleen van jou, het is wel duidelijk dat er velen van jullie zijn die zeer bewust zijn met het bij ons zijn - maar voor de algemene bevolking, zal het op de grond zijn. Het zal niet zijn, in het begin, met de massale landing vanwege de machten die zijn die nog steeds in voortdurende verandering en aanpassing zijn. Maar de energiegebieden, de aanpassingen van de massa's is er al. De keuze van liefde, om te ascenderen, is al gemaakt. Dus jullie zijn gereed.
SB: Dank je wel, Ash. En ik denk dat je een grote druk op de hartcommunicatie geplaatst hebt, op de liefdevolle uitwisseling, en velen van ons zijn door een tijd heengegaan - specifiek de laatste 20 jaren - van het hebben van het gevoel dat wij uitgebuit werden, dat wij werden … ik denk dat het woord opgelicht is, en wij gaan aanvankelijk op z'n minst enige angsten hebben. En natuurlijk angsten, angst is vijandelijk, vijandelijk - ik geloof dat ik het woord juist heb!  - voor liefde. Dus wat is jouw advies aan ons die door dit soort van geschiedenis heengegaan is de laatste 20 jaren om in staat te zijn de sprong van liefdevolle en vertrouwende communicatie met jullie allemaal te maken?  
Ashira: En velen van jullie werden, zoals jij het uitdrukt, gedurende duizenden aan jaren opgelicht.
SB: Ja, dat is waar.
Ashira: En het bereik van hoe diep jullie opgelicht werden is zelfs niet volledig bekend op Gaia.
SB: Ja…
Ashira: Nu, ik zeg dat niet om het een mysterie te laten zijn. Ik zeg dat eenvoudig om het te erkennen. Wij vragen niet om blind vertrouwen. Waar wij om vragen is voor jullie om jullie hart te vertrouwen voor dat waar jullie om gevraagd hebben en wat jullie wensten. Het zijn niet eenvoudig onze wensen om communicatie met jullie te hebben dat resulteert in deze opening. Het is het grote aantal van velen van jullie die gevraagd hebben en zeiden, "Ik wil met jullie spreken. Ik moet met jullie spreken. Ik heb jullie nu nodig."
Dus wanneer je ziet - en dat is waarom wij zeggen dat de eerste ontmoetingen de meest vrijblijvende/terloopse mogen zijn. Dus wanneer je ons ziet, vertrouw jouw eigen kennis, vertrouw jouw eigen hart, en zeg dan hallo. Laat het tussen ons tot bloei komen.
SB: Wel, dank je wel daarvoor…
Ashira: Wij wachten.
SB: Dank je wel daarvoor, Ash. En wij zullen deze discussie een andere keer voort moeten zetten. Het is fascinerend. Heel veel dank voor je komst.
Ashira: Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
SB: Vaarwel.
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten