maandag, januari 27, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 23 Januari 2014


 
Een Uur met een Engel - 23 Januari 2014
Aartsengel Michael

"Wij Zijn Allen Uitgelijnd met het Hart, de Geest en de Wil van de Ene"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: Groeten. Ja, Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, strijder van Vrede/Vreedzaamheid, Aartsengel van Liefde. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden naar de tijd van hernieuwing, van herontdekking, van het baden in het gouden licht van Gaia en, zou ik kunnen suggereren, mijn prachtige blauw.
En ik vraag ook aan jullie, zoals er zovele keren aan jullie gevraagd werd, terwijl wij deze dag beginnen, deze avond, deze reis van het gezamenlijk worden, dat jullie je blauwe vlam van vrede/vreedzaamheid aansteken, dat jullie je verankeren in jullie blauwe vlam van hoop, van waarheid, van eenheid, van verbondenheid, van balans. Want wij zijn niet slechts beperkt tot één kwaliteit, één aspect, één attribuut, en, mijn geliefde vrienden, noch zijn jullie dat.
Eén van de dingen waar wij tegen jullie over gesproken hebben - en er zijn velen geweest - is de manier waarop je bestaat als je door dit Ascentieproces heengaat, als je deze transmutatie begint, deze transformatie, schoongespoeld door de tsunami van liefde, opgetild door de liefde van de Moeder, verlicht door Haar Overzichtelijkheid en Zuiverheid.
Want wat zijn jullie aan het doen als jullie door dit proces heengaan? Ja, ik weet dat jullie nieuwsgierig zijn over wat wij aan het doen zijn door dit proces heen! Maar laat die nieuwsgierigheid, dat gevoel van avontuur, van verkenning, van loutere vreugde zich ook uitbreiden naar jullie zoete geliefde zelf, en ga op verkenning, ga terug, ga voorwaarts en herinner je wie je bent.
Verken de tijdperken, en, zou ik kunnen suggereren, de kern en de essentie van jullie wezen, niet slechts als een mens, hetgeen schitterend en prachtig is, niet eenvoudig als engel of aartsengel, aardeopzichter, strijder, communicator, sterrenzaad, sterren commandant. Kom terug en herontdek, herinner en veranker in de waarheid van jullie oorspronkelijke essentie, in het idee en het plan van jullie, van jullie, lieve engelen.
Steve, broeder van dit platform, wij hebben over vele dingen gecommuniceerd, en een ieder van hen, zelfs toen je het niet her/erkende - en ik bedoel jou niet specifiek; ik bedoel jullie allemaal, de luisteraars, de mensheid, maar specifiek dit publiek dat ik adresseer en waar ik van houd, waar ik mijn dienstbaarheid aan verleen - er is een plan voor deze ontvouwing en ontwaking geweest, de groei van het begrip en de groei van de herontwaking van Liefde, niet alleen voor ons die in deze heilige partnerschap met jullie zijn, maar ook voor jullie zelf.

En in die liefde, in dat waarderen van jullie zelf, zijn jullie op een plaats - en jullie zijn al begonnen; zoals de Moeder het uiteen zette - van verliefd op elkaar te worden, op de gehele planeet, op het volledige collectief, op alles.
En terwijl jullie dat doen, maakt het jullie op sommige manieren vergeetachtig en blind tot wat jullie eerder voelden dat aldus belangrijk was, terwijl het tegelijkertijd jullie meer helder maakt, meer alert, meer ontvankelijk. Meer ontvankelijk voor alles dat werkelijk van belang is. Jullie doen het goed. Dus ja, wij weten dat er momenten zijn - wel, soms dagenlang, weken, maanden en jaren - van frustratie, van het je afvragen of je op schema bent, van het je te verbazen over de timing en de benadering en de sleutelelementen van deze ontvouwing.
Maar laat mij tegen jullie zeggen, een ieder van jullie, en tegen het collectief van de mensheid, niet alleen zijn jullie op schema, jullie zitten op een race-schema, en jullie gaan voorwaarts - genezend, wordend, uitbreidend, creërend met de snelheid van Liefde. Dus, aarzel niet en twijfel niet, omdat wat twijfel doet is dat het jou uit de race vandaan haalt, het haalt jou uit die stroming vandaan.
Nee, wij suggereren niet, noch zouden we er ooit om vragen, dat jullie het onderscheidingsvermogen terzijde zetten. Het is één van de fijnste kwaliteiten waar jullie mee uitgerust zijn. Maar ben de waarnemer. Ben de onderscheidmaker. Ben de in beweging zetter en de omschudder die je bent.
Nu, geliefde vriend, waar wens je om vandaag te beginnen?
SB: Dank u wel, Heer, en ik begreep de toepasbaarheid van wat u tegen mij zelf zei.
Voordat we aan het belangrijke deel van het programma beginnen, welke gaat over de Ascentie vloot, over het Gezelschap van de Hemel, kan ik voor de luisteraars twee vragen stellen alstublieft?  De ene vraag is, "Is de tsunami van liefde begonnen?" En ik ga naar de andere vraag zodra u met deze klaar bent.
 [Vrachtwagen claxon toetert buiten Steve's appartement.]
Aartsengel Michael: Nou, daar, dat was een startbel, nietwaar?
SB: [Lacht] [ ? ] Ja. [Tegen de bestuurder:] Dank je wel!
Aartsengel Michael: Ik voel me zeer joviaal vandaag. En je zou tegen mij zeggen, "Michael, mijn vriend, mijn geliefde broeder, waar komt deze vreugde vandaan?" En het komt van jullie, en het komt van het begin van deze tsunami. Dus denk er op deze manier aan: het stroompje is goed onderweg. Wel, het stroompje is feitelijk al een rivier. Is het vooralsnog de tsunami al? Nee, maar jullie voelen de veranderingen in de energie al terwijl dit in kracht aan het toenemen is.
Dus het antwoord is, is het begonnen? Ja. Is het al op volle sterkte? Nee. Maak je gereed.
SB: Goed, oké. Dat is zeer behulpzaam. De tweede vraag komt feitelijk van twee luisteraars. Er zijn veel mensen die doorgaan de impact van de gelekte straling van Fukushima te vrezen. Sommige mensen wensen te weten of het veilig is voor hun kinderen om de wateren van Noord Amerika in te gaan, uit angst voor straling. En er werd een groot artikel geplaatst vandaan in een locale krant dat zei dat wij het zouden moeten vermijden om sushi te eten vanwege de Fukushima straling.
Zijn deze angsten gerechtvaardigd?
Aartsengel Michael: Wel, laat mij het zo tegen jou zeggen. En wij hebben een behoorlijk poosje over Fukushima gesproken. Wat jij aan mij vraagt is een raadsel. Want wat jij aan mij vraagt is, is angst gerechtvaardigd? En ik kan nooit ja zeggen.
Welnu, is er de noodzaak - altijd! - voor voorzichtigheid? Zijn er enige stralingslekken geweest waar Gaia voor gezorgd heeft, waar de Pacifica (zeewezen(s) of wateren?) voor zorgen, waar hun sterren broeders en zusters voor zorgdragen? Ja
Ouders, door hun waarachtige aard, door de zoetheid van wat er aan hen toevertrouwd werd, zijn voorzichtig; zij zijn ook sterk; zij beoefenen geduld en kracht en veerkracht. Dus beoefen voorzichtigheid.
De kinderen zijn veilig om de wateren in te gaan. Houd ermee op je daar zorgen over te maken. Maar ik wens profijt te nemen van deze kans. Wanneer jouw kind - ongeacht of het kind 5 of 50 jaar is - een dergelijk krachtig lichaam als water ingaat, of als zij slechts in de badkuip gaan, wikkelen jullie hen dan niet in hun bubbel van bescherming en zorgen jullie er dan niet voor dat ze daarin blijven?
Ik heb niet verkondigd, noch heeft de Moeder verkondigd, dat Gaia en alles dat er gebeurd is en doorgaat te gebeuren op Gaia volledig veilig is. De menselijke wezens, het collectief, is tot dusverre nog niet volledig verankerd in de Vijfde Dimensie. Dus er is nog steeds een grote hoeveelheid van omgang, kunnen wij zeggen, met chaos.
Welnu, als aanvulling daarop, als je de Grote Oceaan ingaat, waar de vreedzaamheid en harmonie nog niet volledig hersteld is, waar de haaien de mensen nog steeds lessen leren, zoals de zee-egels en kwallen en stromingen en snode golven, dan plaats jij jezelf natuurlijk in een bubbel van bescherming. En door in die bubbel van bescherming te zijn staat dat jou toe om je volledig te verbinden met de liefde welke de Pacifica te bieden heeft.
En dan stuur je de liefde in/naar iedere op zichzelf staande molecule van water in die volledige oceaan uit, en het wordt ontvangen. Dus wij zouden nooit aan jullie willen suggereren dat jullie het water ingaan en angst en ongerustheid communiceren naar de oceanen, de stromen, of naar jullie badkuip.
Dus, onderscheidingsvermogen, en met beleid handelen. Ben zorgvuldig.
Welnu, hetzelfde is waar voor het voedsel. En precies nu, eerlijk gezegd, zouden wij willen zeggen dat sushi waarschijnlijk niet jullie beste keuze zou zijn, maar ook, als aanvulling daarop, vergeten jullie - en ja, ik weet het; jullie zijn voorzichtig voor jullie families; ik begrijp dat;  maar ik neem deze kans waar om op mijn platform te zijn en te zeggen dat, jullie, lieve engelen, meester transmuteerders zijn.
Nu, zovelen van jullie die mij dit horen zeggen - en ik voel jullie energie vanavond - zeggen, "Oh, Michael, ik wenste dat dat waar was. Ik zie mezelf niet in dit licht. Ik zie mezelf niet veel transmuteren in mijn situatie. Dus waarom zou ik het wagen om bestraalde vis te eten?"
Laat ons klein beginnen. Laat ons bij de vraag over de wateren blijven. Lieve harten, houden jullie van jullie wateren? Dit is niet alleen het levensbloed van Gaia, maar ook van jullie eigenlijke voertuig, van jullie lichaam, van jullie gestalte. Het is fundamenteel. Welnu, velen van jullie, als lichtwerkers en liefdehouders, kennen het belang van het hebben van voldoende water, adequate hydratering. Maar aldus veel van het water dat jullie drinken is niet van het niveau van zuiverheid en niet op hetzelfde niveau van zuiverheid en helderheid dat jullie nu in stand houden als een resultaat van de geschenken van de Moeder.
Dus verzeker je ervan, mijn geliefden, dat als je een kopje water neemt, een glas water, een fles water; dat je een moment neemt om van het water te houden en om de trilling zo hoog als maar mogelijk is te verhogen als je het drinkt.
Dus ben voorzichtig wat het de vis betreft en werk aan het water.
Nu zeggen jullie, "Wel, Michael, hoe zal ik het weten dat ik het correct doe?" Wanneer je het water drinkt zal je voelen dat het levendiger is. Je zult voelen dat er een tinkeling, een dansen is, terwijl het niet alleen over jouw tong glijdt maar door jouw keel omlaag en jouw lichaam binnen. Je zult een gevoel van vreugde voelen alsof de moleculen zich met jou verenigen en feestvieren. Dus je zult voelen,"Ik heb een glas water gedronken, en ik voel me beter. Ik voel me lichter. Ik voel me verfrist."
Dus, begin daarmee, alsjeblieft. Is dit een adequaat antwoord?
SB: Wel, slechts twee aanvullende vragen, gewoon zeer, zeer kort aldus wij terug kunnen keren naar het onderwerp van het programma. Eén, wie is Pacifica? En twee, hieraan verbonden zullen er enige lezers zijn, luisteraars die zullen zeggen, "Ik weet niet of Aartsengel Michael nu gezegd heeft dat de sushi bestraald was en ik uit zou moeten kijken, of dat hij in z'n algemeenheid over sushi sprak."
Aartsengel Michael: Pacifica is de naam, waar jullie aan zouden denken als de zielnaam voor de Grote Oceaan (Pacific Ocean).
Er zijn sommige vissen die bestraald werden die ervoor gekozen hebben, als een onderdeel van hun missie en doel, om de straling te absorberen en zichzelf op te offeren. Nu, zij offeren zichzelf in het algemeen niet op om gevangen te worden in de fabrieksschepen of de netten voor sushi, maar wat wij zeggen is dat er sommigen zijn die deze dienstverlening aangeboden hebben, en dus hebben jullie de noodzaak om voorzichtig te zijn. Dus gedurende deze tijd ga de schepen uit het oosten uit de weg.
SB: Oké. Nou, dat is zeer goed. Oké. Dank u wel daarvoor.
Welnu, hoe kan ik in z'n algemeenheid omschrijven wat ik vandaag voor elkaar wil krijgen? Ik zou over het algemeen kunnen zeggen dat ik denk dat niet velen van ons weten hoe beslissingen bereikt worden tussen de hemelse wezens, de geascendeerde meesters en de galactische wezens; onder de leden van de Ascentie vloot boven ons; tussen de Ascentie vloot en de mensen op de grond; hoe beslissingen bij President Obama arriveren wanneer hij met jullie overlegd, als het zelfs maar telepathisch of wat dan ook is. Wij weten niets over hoe beslissingen bereikt worden, hoe de timing besloten wordt, hoe gebeurtenissen gecoördineerd worden. 
Zou u daarover tegen ons kunnen spreken, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ik zal het proberen, en ik verwelkom jouw invoer in deze discussie, omdat waar je echt om vraagt, op een zeer menselijke manier - en ik ben niet afwijzend, lief hart, maar je vraagt om een organigram! (grafische weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie)
SB: Een organigram, precies. Maar ik weet dat het niet op die manier werkt.
Aartsengel Michael: Nee, dat doet het niet!
SB: Maar ik kan mijn gedachten er niet omheen gewikkeld krijgen hoe het dan wel werkt.
Aartsengel Michael: Wel, laat ons proberen het zo te zeggen - met die clausule; dat wij het zullen proberen en het in een terminologie plaatsen dat zin maakt voor de huidige referentiepunten die de meeste mensen hebben over hoe organisaties werken. Wij zijn vele dingen genoemd, weet je! Maar dit is niet één van hen.
SB: Uh-hunh.
Aartsengel Michael: Ik plaag je, en ik plaag jullie allemaal. Omdat hoe ik wens om dit te benaderen is met een gevoel van speelsheid. Zo vaak, wanneer jullie, collectief organigrammen ontwikkelden en stroomdiagrammen en beslissingspaden, was het gevuld met angst en ongerustheid, machtsworstelingen, strijd om de controle, financiële bezorgdheden. Dus wij hebben niets daarvan.
Maak je geen zorgen, Ik ga niet van mijn rol afgestoten worden als de strijder van vrede/vreedzaamheid vanwege een reorganisatie.
SB: [grinnikt] Oké.
Aartsengel Michael: Maar laat ons beginnen. En laat ons ook beginnen door te zeggen dat wat wij omschrijven ook een vooraanloop is op waar jullie op af stevenen, dus het is een tijdige en geplande discussie die wij vandaag hebben, en wij zijn volledig in een verenigd gebied, net zoals jullie dat zijn en zoals jullie dat met ons zijn. En wanneer ik zeg "met ons" bedoel ik waar jullie aan denken als het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, het Ascentie Bestuur, jullie sterren broeders en zusters, de geascendeerde meesters, het universum. Dus dit is niet een gemakkelijke vraag.
Welnu, laat ons beginnen door te omschrijven hoe wij te werk gaan. En nogmaals, ik zal proberen om het te vertalen.
Wij wisselden nooit. Wij vertrokken nooit. En wanneer ik zeg 'wij', spreek ik nu over de engelachtige en aartsengelachtige rijken, met de uitzondering van de gevallen engelen, die de ervaring van onenigheid hebben gehad.
Maar wij zijn uitgelijnd met waar jullie aan zouden denken als het hart en de geest en de wil van de Ene, en daarom met het ontwerp en het Plan in al diens oneindige glorie van de Moeder. En wij kunnen specifiek aangaande twee weken of tweeduizend eonen spreken.
Jullie hebben een term op Aarde, een woord, genoemd meevoering. En het voorbeeld is wanneer je scholen vissen ziet in de prachtige, kristalheldere wateren van het Caribische gebied, waar jullie allemaal op af stevenen, spiritueel, die één kant op zwemmen en dan zonder verklaring, als een collectief, van richting veranderen. Jullie zien het in zwermen vogels, en jullie zien het in het menselijke gedrag. Jullie neigen eraan te denken als verschijnselen of patronen van gedrag.
Maar denk er op deze manier aan - dat wij in volledige meevoering met de Moeder zijn. Dus wij verwisselen niet van die stroom, van dat eb. Als er een gedachte is, een verlangen, hetgeen dan een creatie wordt en een variabele in het Plan, dan stromen wij allemaal voortdurend met het mee. Dus er is nooit enige onenigheid.
Welnu, dat betekend niet dat wij geen unieke en specifieke rollen hebben binnenin dat gebied, want dat hebben wij. En dat maakt deel uit van onze vreugde en maakt deel uit van onze dienstverlening aan de Moeder. Dus als je eraan zou denken als aan een organigram, zouden jullie denken, natuurlijk, dat Moeder de president directeur is; Vader is de voorzitter van het bestuur. En de richting is ingesteld, overduidelijk, door hun samenwerking en vereniging.
En ik suggereer aan jullie, dat zij altijd in overeenstemming zijn.
Aartsengel Gabriel, Gabrielle, is de centrale administrateur. Die Lelie van Liefde is feitelijk een zeer machtig wezen. Dus wij hebben welzeker onze rollen. En jullie kunnen aan Gabrielle denken als zijnde verantwoordelijk om het Plan toe te passen. Nu, wij spreken niet over iemand die een grote hoeveelheid doet, maar eerder overziet - ja, er zijn zo nu en dan invallen - maar zij wijst uiteenlopende verantwoordelijkheden toe aan waar zij het meest van toepassing zijn.
En nogmaals, er is nooit - wel, ik zou nooit nooit moeten zeggen - incidenteel zijn er discussies geweest, levendige discussies, in jullie termen, over wie wat doet. Maar dat zou voor een andere discussie kunnen zijn, wanneer wij familiegeheimen delen.
Dus, door Gabrielle, wordt een element, een fragment van het plan toegewezen, en deze opdrachten, zoals wij zeggen, zijn soms zeer kort, maar over het algemeen zeer uitgebreid. Wij neigen ernaar om aan de tijd te denken in veel grotere spanbreedtes dan jullie dat doen. Maar binnenin die spanbreedte van de tijd zijn er zeer specifieke doelen, uitkomsten, referentiepunten die de Moeder voorziet om voltrokken te worden. Dus daar kunnen jullie aan denken als de Goddelijke Tijdlijn.
Dus, Gabrielle zal tegen mij zeggen, "Wel, Michael, er kan geen Ascentie zijn, er kan geen verhuizing van het gehele collectief zijn totdat er grotere vrede/vreedzaamheid is." En als jullie mijn zuster kennen, verwacht zij van mij om precies dat te doen. En dus is dat een element. En ik zal daarnaar terug komen eenvoudig omdat ik het uit kan leggen aangezien het mijn sterke punt en gebied is.
Maar dan zal zij zeggen, tegen Ariel, die de leiding heeft over schoonheid en de engelen van roze, en verdedigers van de troon, en zij zal tegen Ariel zeggen, "Welnu, wij gaan hebben, voor de vervulling van dit Plan, een grotere waardering van de goddelijke kwaliteiten, van schoonheid, van de innerlijke en uiterlijke schoonheid. En, tussen haakjes, terwijl dat plaatsvindt, en terwijl jij enige engelen van roze neemt, moeten zij ook toegewezen worden aan de sterrenwezens zodat zij zich niet genegeerd voelen en aan Gaia en aan verscheidene andere planetaire systemen. Maar dat is jouw taak. Jij zorgt daarvoor."
En ga zo maar verder….
SB: Wel, als ik voor een minuut even ertussen kan komen, de engelen van roze zijn Serafijnen. Dus precies daar zegt u iets dat waarschijnlijk in botsing is met de huidige kennis. In feite, hoor ik steeds meer over de Serafijnen en dat zij betrokken zijn bij onze Ascentie. Maar gewoonlijk, daarvoor, zou ik niet gedacht hebben aan de Serafijnen als zijnde erbij betrokken.
Aartsengel Michael: De Serafijnen zijn er nooit eerder bij betrokken geweest.
SB: Hm-hmm. Wat is er veranderd?
Aartsengel Michael: De wens van de Moeder om voltooiing van dit Ascentieproces te hebben.
SB: Oké. Alstublieft ga verder.
Aartsengel Michael: Dus, vergelijkbaar, zal zij met Raphael spreken en verzekeren dat de genezing/herstel, in ieder aspect, geadresseerd gaat worden. Dus, wij als aartsengelen weten wat onze rol is.
Uriel is belast met het verankeren van voldoende inspiratie en het voldoende planten van de energie van de toekomst om die brug te creëren, om licht te brengen waar er duisternis geweest is. De metafoor die ik aan jullie geef is met filosofie en de grot, en de mensheid is in de grot geweest en keek naar de schaduwen en geloofden dat het gedurende een zeer lange tijd werkelijkheid was. Dus Uriel brengt jullie uit de grot vandaan.
Dan, keert zij zich als een administrateur om, nog steeds, en zij gaat samenwerken - merk op wat ik zeg, "samenwerken" - met Sanat Kumara, met jullie geliefde Raj (ook de mijne) omdat hij belast is met de ontvouwing van dit Plan voor de Aarde en voor de mensheid.
En dit is niet louter esoterisch of spiritueel.
Sanat Kumara - en dit is waarom hij bij tijden zegt dat hij meer openhartig kan spreken, meer specifiek, meer vrijelijk, omdat hij de menselijke bezorgdheden adresseert, de menselijke gedragingen, de menselijke patroonvorming, de menselijke veranderingen, de menselijke tijdlijnen en het overzicht, de verandering, transmutatie daarvan voor het hogere plan - is belast met, "Hoe gaat dit zich ontvouwen?" op zeer praktische manieren. Wat is het logistieke plan hiervoor? Dus, zouden jullie eraan denken als uitrusting, voedsel, "Hoe reist het leger? Worden zij gevoed? Worden zij van kleding voorzien? Zijn zij gereed?" En dit is een forse onderneming.
Welnu, een ieder van ons, natuurlijk, heeft legioenen waar wij mee werken. En velen van jullie, natuurlijk, maken deel uit van deze legioenen. En sommigen van jullie maken deel uit van verscheidene legioenen. Jullie hebben je vrijwillig aangemeld, jullie zijn bijgesprongen, jullie hebben in uiteenlopende rollen gewerkt en werken in uiteenlopende rollen, specifiek gedurende dit leven.
Welnu, er zijn trouwgezworenen en uitlijningen. Dus, bijvoorbeeld, St. Germaine neigt ernaar om zeer nauw samen te werken aangaande vele projecten met Aartsengel Raphael. En hij zou zeggen, "Welnu, wat is de verbinding, Michael, tussen jou en Raphael? Want is genezen niet hetzelfde als het vinden van innerlijke vrede en de expressie in de externe wereld van vrede, van geen-geweld, van communicatie, van liefde?"
En ja, al onze rollen overlappen elkaar. Dat is geen probleem voor ons. Wij struikelen niet over elkaar heen. Wij hebben geen gedetailleerdheid, waar jullie aan zouden denken als werkomschrijvingen. Maar wij hebben deze zeer brede parameters waarbinnen wij werken.
Welnu, hetzelfde is waar voor jullie sterren broeders en zusters. Jullie neigen er nog steeds naar om aan niveaus te denken - zijn zij op hetzelfde niveau als de Serafijnen, als de Aartsengelen? Nee. Maar zij maken wel deel uit van die uitlijning. Zij leven in de hogere rijken, de dimensies.
Zij hebben die uitlijning met liefde, met vreedzaamheid, met healing gemaakt. En dus werd het hun missie en doel om die liefde en die dienstverlening naar anderen te verspreiden, en hun voornaamste missie op dit punt in de tijd, in dit universum, in deze werkelijkheid, terwijl wij over Ascentie spreken, is voor Gaia en voor de mensheid.
Iedereen werkt samen. Nee, niet door memo's, maar telepathisch, energetisch. Het is als het fijnste ballet, of het zoetste orkest. De symfonie wordt door het gehele universum heen gehoord. En wanneer er een op zichzelf staande disharmonische toon is - en normaal gesproken komt dat vanuit de mensheid - wordt het onmiddellijk geadresseerd.
Welnu, in dit afgelopen jaar, jullie tijd, niet de onze - hebben wij een enorme grote disharmonische toon aangepast en vertaald. Nu, denk niet aan een disharmonische toon als iets dat slecht is. Soms geeft het eenvoudig aan de volledige symfonie een nieuwe betekenis een nieuwe richting.
De disharmonische toon was de keuze van de mensheid om gezamenlijk te ascenderen. Dat vereiste, aan onze zijde, zouden wij kunnen zeggen, enige belangrijke aanpassingen. Nu, werden wij bij verrassing genomen? Ja en nee. Er is zeer weinig, mijn vrienden, dat ons bij verrassing neemt.
Jullie waren goed onderweg in termen van jullie Ascentiepad, en jullie hadden je erop voorbereid, werkelijk, gedurende duizenden aan jaren, maar in alle ernst, gedurende tientallen jaren. En het voorbereidende werk, specifiek, werd gedaan door Raj en werd gedaan door Raphael en werd gedaan door jullie sterren broeders en zusters die Gaia stabiel hielden, zodat zij niet van haar assen af wiebelde.  
Maar die disharmonische toon verschoof de zaken, niet op een negatieve manier, maar op een verrukkelijke manier hetgeen ons informeerde - en wanneer ik zeg "ons" bedoel ik iedereen, en daarom, natuurlijk, kent de Moeder jullie het beste - dat jullie verder op het pad van meevoering waren, maar ook het openstellen naar liefde, dat terwijl jullie in het hologram hebben mogen zijn, terwijl jullie in de grot hebben mogen zijn, dat jullie in feite, het licht zagen en dat jullie besloten, collectief, om uit de grot vandaan te gaan, in/naar het licht, en de waarheid op te eisen van wie jullie zijn en waarom jullie kwamen.
Dit zou op verschillende manieren gegaan kunnen zijn, en er zijn altijd een aantal paden. Het Plan van de Moeder heeft aldus vele variabelen en accommodeert aldus vele variaties, het is niet mogelijk voor jullie om je hiervan gewaar te worden. Wij zeggen dit niet op een kleinerende manier. Het is eenvoudig dat het menselijke brein daar nog niet is aangekomen. Zelfs jullie supercomputers zijn daar nog niet aangekomen.
Maar jullie ontvingen de inspiratie en jullie verklaarden jezelf. Welnu, wat deed dat met de tijdlijn? Het creëerde enige vertraging, het opende de deur voor meer - en om een hogere kwantumsprong te maken, tussen haakjes, hetgeen iets is dat wij nooit besproken hebben - en het markeerde werkelijk een verschuiving, een zeer aanzienlijke verschuiving in wat wij gewaarworden en hoe wij handelen in partnerschap met jullie.
Welnu, wij hebben gedurende een aantal jaren nu gesproken over partnerschap, en wij hebben waarlijk nooit benadrukt hoe de aard van ons partnerschap aldus aanzienlijk verschoof in de afgelopen twee jaren.
Jullie zijn niet eenvoudig junior partners. Hebben jullie hetzelfde overzicht, dezelfde capaciteiten als wij hebben? Nee, maar jullie zijn bijna daar. En de reden waarom wij dichtbij blijven en onszelf beschikbaar maken, van de geascendeerde meesters naar jullie sterren broeders en zusters, naar de aartsengelen, naar de Moeder, is dat jullie het doen terwijl jullie in de vorm zijn. Jullie zijn bezig jullie goddelijkheid te worden - interdimensionale, transdimensionale, goddelijke, hele zelven - in de vorm. En dat is de waarheid van Ascentie.
Het is de hereniging van niet alleen jullie, maar van ons allemaal. Welnu, betekend dit dat jullie volledig herenigd en terug zijn, dat jullie de gehele weg terug gereisd hebben naar de bron van de Ene? Nee. Maar jullie zullen deze momenten van extase en gelukzaligheid hebben om jullie eraan te herinneren, om jullie te katapulteren, om jullie te inspireren.
Dus, nu zijn we in een andere fase van het partnerschap. Jullie zijn niet langer - denk eraan als een manager op een lager niveau. Jullie werden gepromoveerd en jullie zijn nu senior VP's (vice president) - ja, jullie allemaal. En jullie werken op een zeer hoog niveau. En dan zeggen jullie tegen mij, "Wel, Michael, als ik met jou en de geascendeerden samenwerk, en ik ben een senior VP, dan verwacht ik dat ik op die manier betaald wordt."
SB: [grinnikt] Absoluut. [lacht]  Wanneer krijg ik mijn loonstrookje? (1)
Aartsengel Michael: Wel, weet je, er zijn vele vormen van valuta. En wij bleven herhalen en herhalen en herhalen, zelfs voor onze oren hebben wij herhaald over spirituele valuta. Wij betalen jullie in de valuta van liefde, in de valuta van vreugde, maar wij begrijpen ook valuta. Denk je echt dat de Moeder geld en goud niet begrijpt? Natuurlijk doet zij dat. Zij creëerde het op dezelfde manier als dat Zij tijd creëerde.
Dus je zult betaald worden. En je zult op tijd betaald worden.
SB: Oké. Dank u wel. Heel veel mensen vertellen mij, sowieso, dat zij zich proberen voor te stellen hoe jullie allemaal converseren. Dus, hier is Ashira op de brug van de Neptunus, en hij heeft een conversatie met u. En zij zeggen, wel, is Aartsengel Michael in dezelfde kamer? Is hij een half universum verwijderd? Kan wie dan ook zien dat Ashira met u communiceert, of is het alleen Ashira die weet dat hij aan het communiceren is?
Wij proberen ons in te leven van hoe de discussies aan boord van de Ascentie vloot plaats zouden kunnen vinden.
Aartsengel Michael: Zeer zelden zijn wij in dezelfde kamer.
SB: Um-hmm. Oké.
Aartsengel Michael: Nu, als we het willen, dan kunnen we dat. Maar gewoonlijk zijn wij hier en daar en overal, en zijn wij bezig met onze zaken. Dus het is zeer telepathisch. Het is ongeveer dezelfde manier dat jullie een telefoon op zouden pakken en zeggen, "Ashira, dit is Michael. Heb je nagedacht … je landingsplan lijkt perfect te zijn, behalve, heb je nagedacht over hoe deze lokale bevolking zal gaan reageren, en denk je dat je wat ruggensteun nodig bent in termen van assistentie? Ja of nee?"
Er is een uitbraak van cholera. Raphael zal met Ashira spreken of met wie dan ook en zeggen, "Ashtar, er is een uitbraak van cholera. Ze gaan enige hulp nodig zijn in de genezingskamers. Heb jij ook enige ondersteuning nodig?" Of wij roepen hen op voor ondersteuning.
Het gaat heen en weer, zelden in dezelfde kamer, hoewel wij elkaar wel bezoeken.
SB: En wat aangaande een oproep voor een conferentie?
Aartsengel Michael: Niet nodig. Oh, ja. Er zijn vele, vele oproepen tot conferenties. Als je wenst om er op die manier aan te denken, zij zijn regelmatig ingeplande conferentie oproepen, specifiek, hmmm, als jullie er op deze manier over willen denken, door het senior bestuur - nogmaals over het algemeen gecoördineerd door Gabrielle en Sanat Kumara.  
SB: Wij noemen hen telefonische conferenties, maar er wordt aan deelgenomen door vele, zeg, scheepscommandanten of vlootcommandanten?
Aartsengel Michael: Dat is correct.
SB: En zij zijn allemaal telepathisch?
Aartsengel Michael: Zij zijn telepathisch. Soms zien zij ons op het scherm, soms zien wij hen. Wel, wij hoeven geen scherm te hebben. Wij kunnen miljoenen kilometers ver kijken.
SB: Oké. Maar de commandanten komen niet noodzakelijkerwijs tezamen, juist?
Aartsengel Michael: Nee.
SB:  Nee. Dat doen zij niet. Oké.
Aartsengel Michael: Welnu, komen zij zo nu en dan samen? Omdat wij geleerd hebben, en zij geleerd hebben - vergeet niet, zij zijn nog steeds in een vorm, en de lessen van de intergalactische oorlogen werden goed geleerd zodat het samenkomen, zoals jullie eraan denken, en zoals jullie doen, om te praten, om elkaar op de hoogte te brengen, om te delen wat na aan het hart ligt, om frustratie tot uitdrukking te brengen over het wanneer zij ons echt gaan zien?
SB: Uh-hunh.
Aartsengel Michael: Ja. Samenkomen is belangrijk, lief hart.
SB: [ ? ] [ ? ] … Oké. Uh-hunh.
Aartsengel Michael: Ik zou graag met deze conversatie verder willen gaan wanneer wij elkaar de volgende keer ontmoeten.
SB: Laten we dat doen. Ik kijk ernaar uit.
Aartsengel Michael: We zijn slechts begonnen om aan het oppervlak van dit organigram te krabbelen.
SB: Zogezegd! Heel veel dank daarvoor. [lacht]
Aartsengel Michael: Je bent welkom, lief hart. Ga met mijn Liefde en ga in vreedzaamheid.
SB: Dank u wel, Heer. Vaarwel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.

[einde]

Voetnoten
(1) De Reval.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten