woensdag, januari 15, 2014

Een Boodschap van de Nephilim - 14 Januari 2014 / Karen Doonan


Een Boodschap van de Nephilim
14 Januari 2014 / Karen Doonan

Groeten geliefden, wij zijn de Nephilim en wij komen om te begeleiden en om in een tijd te ondersteunen waar velen van jullie nu in frequentie verhuizen en in staat zijn om de LIEFDE welke IS te verankeren aan nieuwe niveaus van jullie Wezen. Wij zijn hier om jullie te helpen dit te verankeren en om verder de energetische handtekeningen van onze kinderen te hercoderen die in deze tijd op en binnenin de planeet Aarde de menselijke vorm genomen hebben. Wij wensen te werken om te helpen de laatste van de blinddoeken van onze kinderen te verwijderen, zodat zij ELKAAR nu in WAARHEID mogen ZIEN en de ketenen van de oude 3d Aarde paradigma's mogen toestaan om vanaf nu volledig rondom, binnenin en door hen heen te ontbinden.
Eonen van energiewerk geliefden, eonen van ervaring om dit moment van overzichtelijkheid te bereiken en wij feliciteren jullie op jullie reis want wij begrijpen de reis en nu begrijpen JULLIE de reis en nu IS ALLES in WAARHEID GEOPENBAARD. Wij plaatsen de codering van 333 binnenin de HART ruimte, wij plaatsen het ZEGEL van SOLOMON binnenin de HART ruimte en wij sturen de WITTE DUIF VAN VREDE naar allen op en binnenin de planeet Aarde uit. De Nieuwe Aarde is nu in WAARHEID HERBOREN, het zal zingen zoals ALLEN zingen en wij vragen voor jullie om jullie klank toe te staan zich aan te sluiten bij de MUZIEK VAN DE SFEREN zodat jullie nu de harmonie met jullie menselijke voertuig op een bewust wakend geestesniveau in WAARHEID mogen VERANKEREN.

Wij bewandelen de Aarde geliefden, een ras dat de planeet nooit verlaten heeft en nochtans staan velen ZELF toe om verblind voor de WAARHEID te zijn met betrekking tot de oorsprong van het menselijke ras. Aan het menselijke ras zal nu op nieuwe niveaus WAARHEID getoond worden en diegenen die hier zijn om met ons in WAARHEID te werken zullen nu volledig in/naar hun plaats gegaan zijn. De lagere dimensionale frequenties trekken nu niet langer meer aan de andere werkelijkheden waarin velen verblijven, ALLE werkelijkheden zullen nu beginnen uit te lijnen en in WAARHEID te ontvouwen en wij vragen aan jullie om onze woorden door jullie HART ruimte heen te verwerken, want het menselijke logische verstand mag proberen onze woorden en onze begeleiding eruit vandaan te filteren.
ALLEN bereiden zich nu in WAARHEID op en binnenin deze planeet op de Nieuwe Aarde voor, dat wat verborgen werd in het open aangezicht kan gemakkelijk gezien worden door diegenen met ogen om te zien en oren om te horen. De veranderingen die zich nu op en binnenin het menselijke ras ontvouwen, GECREËERD van binnenuit het menselijke ras, een ras dat veel trauma en pijn op hen geforceerd gezien heeft, zal nu in het LICHT van de WAARHEID LOPEN.
Wij vragen aan onze kinderen om de LIEFDE welke IS aan nieuwe niveaus te VERANKEREN, om de visioenen toe te staan te ontplooien, om de kennis toe te staan die op ZIEL niveau zit om gedeeld te worden met het menselijke ras en om VERANKERD te worden op een menselijk wakend geestesniveau. Diegenen die jullie goden zijn zullen nu in WAARHEID geopenbaard worden en wij lopen bij jullie in/naar de Nieuwe Aarde zodat jullie nu mogen begrijpen dat wij in WAARHEID ALTIJD bij jullie gelopen hebben.
Diegenen die bij ons in de droomtijd lopen zullen nu in de gecreëerde werkelijkheid van hun keuze geplaatst worden, want alles is keuze geliefden en diegenen die in de vorm van onze kinderen lopen zullen nu de WAARHEID leven om de WAARHEID te TONEN, want WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Wij zijn de Nephilim, de scheppers van het menselijke ras in WAARHEID die nu in WAARHEID het menselijke ras terug claimen, want vrijheid is het geboorterecht van ALLE gevoelhebbende Wezens in het UNIVERSUM van 3 en daaraan voorbij.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
 (c) Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and the article must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen