dinsdag, januari 07, 2014

De Hemelse Witte Wezens - Ziel Ontwaking en Creaties - 2 Januari 2014


De Hemelse Witte Wezens
Ziel Ontwaking en Creaties
2 januari 2014 / Natalie Glasson

Het is met immense liefde dat wij, de Hemelse Witte Wezens, naar voren treden om jullie vandaag te begroeten. Wij omringen jullie in de liefde die met ons gedeeld wordt vanuit de Schepper, jullie in staat stellend om jullie eigen uitlijning en verbinding met de Schepper een duwtje in de rug te geven.
Het is een tijd van formidabele verwondering en magie op de Aarde. Er zijn vele betekenisvolle en krachtige kansen die zich manifesteren welke jullie niet alleen zullen toestaan jullie innerlijke kracht aan te stuwen maar ook jullie geloof in de Schepper binnenin jullie wezen en de werkelijkheid. Terwijl we collectief de nieuwe cyclus van 2014 binnengaan, komt er veel energie van de Schepper tevoorschijn om opgemerkt en erkend te worden. Deze tijd is een tijd van manifestatie, vervulling en het krachtige voertuig dat jullie in deze huidige werkelijkheid zijn te begrijpen. Aan jullie wordt gevraagd om door te gaan de energie van de Schepper te ervaren nochtans te beseffen dat jullie uitgelijnd zijn met een kosmische trilling welke alleen omschreven kan worden als magisch. Door 2013 heen waren jullie je energieën aan het voorbereiden, aan het synchroniseren, en aan het vestigen in/naar de nieuwe cyclus en het tijdperk van Liefde, dit zal doorgaan terwijl jullie jezelf toestaan door te gaan met het loslaten van de oude energieën en gewoontes, maar er is een groter besef van datgene wat jullie kunnen manifesteren en datgene waar jullie waarlijk in overeenstemming mee manifesteren. Jullie zullen met een grotere intensiteit de link en de brug beginnen op te merken tussen jullie eigen lichaam, de manier waarop het functioneert en de werkelijkheid die jullie op de Aarde ervaren. Dit kan zo versterkt worden dat je in staat zult zijn om de manifestaties in jouw werkelijkheid terug te sporen naar op zichzelf staande gedachten, het her/erkennen hoe jij je voelde en zelfs hoe je de gedachte, de gedachtevorm erkennend, diens geboorte naar diens manifestatie of vervulling in jouw werkelijkheid creëerde. Deze krachtige erkenning, hetgeen gedurende de komende jaren zal verbeteren, zal een nieuw gevonden geloof en acceptatie of vertrouwen in jouw innerlijke waarheid opbouwen, jou aldus aanmoedigend te ontwaken en de meest heilige schat binnenin jouw wezen te ontsluiten.
Het is nu een krachtige tijd op de Aarde net zoals dit jullie waarachtige nieuwe ontwaking is na de voorbereiding van 2013, het is een tijd om binnenin jouw wezen te zoeken om dat te begrijpen hetgeen jouw ziel wenst te manifesteren, om jezelf als jouw waarheid te her/erkennen en om jouw reis voorwaarts te plannen door het planten van krachtige gefocuste en bekrachtigde intenties welke stromen vanuit de zuiverste bron van jouw ziel. Het is tijd om toestemming en ruimte te geven aan jouw ziel om naar voren te treden en te creëren, een reeks structuren van licht op hun plaats wevend welke ingebed zullen zijn in jouw auragebied en energie lichamen om jou voor te bereiden op de volgende stadiums van jouw ascentie. Deze energetische structuren mogen gelijkenis vertonen met de heilige geometrie maar zij zullen de ziel zijn die zich energetisch verankerd in het fysieke niveau van jouw wezen en werkelijkheid.

Het is belangrijk te beseffen dat het nu tijd voor de ziel is om plezier te hebben en vanuit de hogere dimensies van licht binnenin jouw huidige trilling van licht en werkelijkheid te creëren. De ziel moet zich eerst meer volledig verankeren als een stadium van het belichamen van de ziel, een energetische structuur wordend, zich ingravend of vormend binnenin het fysieke lichaam en het auragebied. Met de combinatie van het uitoefenen van de kunst van intentie en manifestatie ben je in staat een grote vrijheid binnenin jouw wezen te ontwaken als je beseft dat prachtige en wonderbaarlijke kansen kunnen manifesteren en ervaren kunnen worden in jouw werkelijkheid. Dit geloof en deze ervaring staan jou toe om vrij te breken van de beperkingen en gehechtheden, specifiek die van het verleden, een prachtige staat van zijn creërend die jouw ziel toestaat en aanmoedigt meer volledig de energieën van de hogere dimensies door jouw wezen heen en binnenin jouw werkelijkheid te creëren. De ziel slaat binnenin zichzelf eindeloze mogelijkheden op waar alleen toegang tot verkregen kan worden en ervaren kunnen worden via jouw bekwaamheid van manifestatie en jouw geloof in jouw ervaring van jouw eigen creatie. Terwijl je bestaat op de brug van begrip, jouw bekwaamheden van manifestatie erkennend en ervarend, open je de deur naar grotere onbeperkte en diepgaande mogelijkheden terwijl zaden van licht vanuit jouw ziel jouw geest binnengaan en in jouw werkelijkheid gecreëerd worden voor jouw wonderbaarlijke ervaring.
Iedere focus, iedere stap en uitlijning met de Schepper is een proces van vrijheid op zoveel niveaus van jouw wezen maar heeft ook toegang tot de vrijheid van jouw ziel, aldus jou toestaand om waarachtig in de goddelijke stroom van de Schepper te bestaan. Met vrijheid komen onbeperkte mogelijkheden/kansen en ervaringen welke jou toestaan de Schepper meer volledig te erkennen. Jouw ziel bereidt zich voor op diens ontwaking en diens eenwording met jouw volledige wezen. Het begrijpt het nieuwe stadium van jouw werkelijkheid waar je in binnentreedt en vraagt jou eenvoudig je over te geven aan diens licht, liefde en waarheid. Weet dat je niet jouw macht weggeeft door je aan jouw ziel over te geven, maar je accepteert en collecteert jouw macht onbeperkt om het door jouw volledige werkelijkheid heen te pompen. Jouw ziel verbindt zich meer dan ooit in het grote netwerk van het licht en het universum van de Schepper, diens energieën reizen wijd en zijd om de eenwording en eenheid op de innerlijke gebieden te bereiken, met een speciale focus op het verzamelen van nieuw bewustzijn. Als jij je overgeeft aan jouw ziel sta je de magische trillingen van jouw ziel en diens uitbreidende begrip en verbinding het universum van de Schepper toe om te vergroten en diep in jouw wezen te gutsen, door jouw gehele wezen en werkelijkheid heen channelend en stromend. 
Met onze uitleg en jouw eigen ervaringen van deze goddelijke tijd kan je identificeren dat krachtige verschuivingen van ontwaking niet alleen plaatsvinden binnenin jouw wezen en werkelijkheid maar voor iedereen binnenin het universum van de Schepper.
Met de intenties en het proces van manifestatie bovenaan de lijst met betrekking tot de vereiste focus moedigen wij jullie aan om voortdurend twee vragen aan jezelf te stellen, deze vragen kunnen op een manier gefaseerd worden die voor jou de voorkeur heeft maar hun kern hetzelfde laat. Het is belangrijk om jezelf voortdurend te vragen,
"Wat wil ik of wat wens ik nu te manifesteren?"
Dit is om wat je zou kunnen omschrijven als jouw fysieke zelf, jouw lichaam, geest, emoties enzovoorts te adresseren. Vraag jezelf dan de tweede vraag,
"Wat is het dat mijn ziel wil of wat wenst mijn ziel om nu te manifesteren?"
Dit adresseert jouw ziel, spirit, hogere zelf, de Schepper, in waarheid alles dat jouw goddelijke zelf is.
Jullie mogen tegen ons zeggen dat jullie zowel jullie fysieke vorm als jullie spirituele vorm zijn en dat daarom die scheiding niet nodig is. Wij wensen voor jullie om met dit proces te beginnen, merk op of de antwoorden die je verkrijgt hetzelfde of anders zijn, zijn jouw ziel en fysieke lichaam synchroon met elkaar; zijn jouw wensen en begeleiding in harmonie en afstemming? Als er een verschil tussen de wensen van jouw fysieke wezen en ziel is, sta jezelf dan toe na te denken hoe je harmonie zal en kunt brengen. Misschien zou het je focussen op het aanmoedigen van jouw ziel om meer volledig met jouw fysieke lichaam te versmelten van dienst zijn, of dat jij je voorstelt dat het licht van jouw ziel integreert. Jouw doel is dat de antwoorden gelijk zijn daarom kan je er zeker van zijn dat wanneer jij jezelf adresseert en vraagt om begeleiding voor jezelf jij jezelf zult her/erkennen als een verenigd wezen, integrerend en integrerend met jouw ziel. Er zal geen noodzaak zijn om vragen te stellen en om begeleiding te vragen van jouw fysieke zelf en spirituele zelf, omdat je met geloof, vertrouwen en ervaring zult weten dat zij dezelfde zijn. Deze erkenning zal door jouw eigen ervaring van het verbinden met jouw fysieke zelf en jouw ziel zelf groeien, ernaar kijkend als zij versmelten en één worden. Weet dat jij jouw ziel niet kunt dwingen te versmelten maar kunt waarnemen waar de begeleiding, energieën, gedachten en emoties uit aangetrokken worden door dit proces, hetgeen jou zal aanmoedigen die brug van vrijheid te realiseren en te erkennen waar jouw ziel in staat is om eindeloze en formidabele goddelijke en heilige mogelijkheden te creëren.
Velen van jullie mogen delen dat jullie eigen begeleiding uitdagend is om te accepteren, horen, voelen of te her/erkennen, dit is een geloof vanuit het voorbije tijdperk welke eenvoudig ontmaskerd en losgelaten moet worden, het vereist niet jouw focus of jouw aandacht maar eenvoudig een onthechting van het geloof. Met vertrouwen en geloof in jezelf als een wezen dat in staat is om begeleiding te ontvangen, ben je in staat om vrij te breken van de beperkingen en verder de vrijheid en de expressie van de ziel binnen te gaan. Door de begeleiding binnenin jou te bespeuren of te her/erkennen, zelfs als het eerst twee verschillende paden van begeleiding zijn van jouw fysieke wezen en ziel zelf, kan jij je focussen op het creëren van intenties die omschrijven dat je al ervaart wat je wenst en dat het schitterend is. Sta jezelf eerst toe om twee intenties te creëren en kijkt toe als over een periode aan tijd je één intentie van jouw verenigde goddelijke zelf begint te creëren. Misschien treedt jouw ziel onmiddellijk of geleidelijk naar voren, structuren van goddelijke intenties binnenin jouw wezen vormend aldus jouw energetische trilling verhogend, jouw intuïtie zal ook in en als de goddelijke stroom van de Schepper stromen.
Met Liefde in deze krachtige tijd van ontwaking,
De Hemelse Witte Wezens

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten