zondag, januari 12, 2014

De Engelachtige Gidsen - Is Dit een Nooit Eindigend Spel? - 9 Januari 2014 / Taryn Crimi


De Engelachtige Gidsen
“Is Dit een Nooit Eindigend Spel?"
9 Januari 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van manifestatie. Zoals wij herhaaldelijk tot uitdrukking hebben gebracht, is dit jaar een belangrijk jaar. Het zal een jaar zijn waar velen op terug zullen kijken en zien dat het een voltooiing van één cyclus was en de dageraad van een nieuwe cyclus. Hoe je dit ervaart zal natuurlijk volledig aan jou zijn.
Er zijn velen die zich overweldigd voelen door de gedachte hieraan, sommigen van jullie voelen zich ongerust terwijl anderen zich behoorlijk opgetogen voelen om eindelijk alles waar jullie gedurende de afgelopen paar jaren mee geworsteld hebben te ruste te leggen. Wij hebben tamelijk veel over het manifesteren van jullie dromen gesproken, het brengen van jullie wensen in/naar jullie fysieke werkelijkheid en groot te dromen; nochtans zijn er nog steeds sommigen die twijfelen dat deze lang vastgehouden zienswijze ooit gemanifesteerd zal worden. Want zie, velen van jullie hebben gedroomd over alles dat jullie wilden creëren en voor sommigen is het meer iets van een verafgelegen wens geworden dan een doel welke jullie werkelijk nastreven.
Jullie hebben onophoudelijk gehoord dat de mensheid aan een nieuw tijdperk begint; dat jullie de Lichtdragers zijn die moedig gekozen hebben om als eerste te ontwaken, goed voor de massa's om het voorbeeld te geven en de weg te verlichten. Nochtans zijn jullie moe geworden van de zogenaamde "heen en weer zwaaiende wortel" welke jullie voortdurend nagejaagd hebben schijnbaar zonder beloning. Maar wij zijn hier om jullie ervan te verzekeren dat jullie reis niet zonder resultaat geweest is. Noch hebben jullie deze worstelingen op je genomen louter en alleen als een martelaar voor alle anderen om van te leren, jullie hebben zoveel meer verkregen dan dat jullie je momenteel realiseren.

Want zie, allen ontwaken in hun eigen tijd, het is geen op zichzelf staande dag voor wie van jullie dan ook, want zoals jullie je nu realiseren is het een proces waarin jullie stap na stap ervaren om alles waar jullie mee ingestemd hadden te verliezen toen jullie incarneerden te herkrijgen. Wij delen deze boodschap voor diegenen van jullie die zich angstig voelen van het te hoog instellen van hun verwachtingen uit angst om nochtans weer teleurgesteld te worden. Wij hebben niet ons perspectief over de energie dit jaar met jullie gedeeld om jullie slechts valse hoop te geven, eerder hebben wij ons perspectief gedeeld in de hoop dat jullie het echte potentieel van dit jaar mogen beseffen.
Jullie hebben allemaal zo heel hard gewerkt om bewust te worden van de onderbewuste overtuigingen die jullie vasthielden en jullie hebben evenredig net zo hard gewerkt aan het loslaten en vervangen van deze overtuigingen, maar net zoals de kennis van een arts van geen nut is totdat zij het in actie mogen zetten zodat het een ander tot voordeel strekt, zo ook is de kennis die jullie vergaard hebben van geen nut totdat jullie het beginnen te integreren in jullie dagelijkse levens. Klinkt dit zinvol voor jullie?
Zoals wij vele keren gezegd hebben in de afgelopen paar weken, zullen jullie vele ervaringen hebben die naar het oppervlak zullen komen dit jaar die jullie de kans zullen toestaan om te demonstreren dat jullie niet alleen alles geleerd hebben van deze nieuwe informatie maar dat jullie het je ook eigen gemaakt hebben.
In de fysieke werkelijkheid gefundeerd in tijd en ruimte, is er een vertraging tussen de gedachten die jullie hebben, de gevoelens die zij oproepen en de manifestatie van deze overtuigingen in jullie werkelijkheid. Alleen  maar omdat je nog niet waargenomen hebt dat jouw dromen manifesteren betekend niet dat zij dat nooit zullen doen. Stel je voor dat jij jouw order bij een serveerster plaatst voor het eten dat je wenst te eten, echter, zodra zij wegloopt raak je overstuur dat jij je eten nog niet gekregen hebt en je gaat naar haar toe en veranderd jouw bestelling omdat het eten dat je bestelde niet gekomen is. Wat als je dit voortdurend deed uit angst dat jij jouw eten niet zou ontvangen? Zou je ooit de chef de kans toestaan om jouw maaltijd te koken? Zeer zeker niet, en zo is het met het universum; alleen maar omdat jouw dromen hier nog niet in de fysicaliteit zijn, betekend niet dat zij niet komen. Het is tijd voor jullie om jullie bestelling te plaatsen en toe te staan. De vraag is, vertrouw je voldoende op jouw macht om terzijde te stappen en het toe te staan te manifesteren ongeacht van hoe iets tevoorschijn zou kunnen komen?
Wij hopen dat wij jullie op de één of andere manier van dienst geweest zijn.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen. 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten