maandag, januari 06, 2014

De Arcturiaanse Groep - De Weg van de Ingewijde is om *In de Wereld, Maar er Niet Van* te Zijn - 5 Januari 2014


De Arcturiaanse Groep
" De Weg van de Ingewijde is om *In de Wereld, Maar er Niet Van* te Zijn"
5 Januari 2014 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, wij van de Arcturiaanse Groep komen in dit nieuwe jaar van 2014 om jullie boodschappen te brengen van Liefde en Licht terwijl jullie voorwaarts gaan. Weet dat er in werkelijkheid geen tijd is, het is een constructie die jullie in staat stelt in de driedimensionale energie te leren. Jullie zullen ertoe komen deze dingen meer diepgaand te begrijpen terwijl jullie in/naar de hogere frequenties van ascentie en het herinneren verhuizen.
Weet dat alles volgens plan verloopt, zelfs terwijl jullie onenigheden in veel van de wereld waarnemen. Wat jullie zien is het naar de oppervlakte komen en het loslaten van oude energieën … opruimingen die definitieve oplossingen en aan de nog steeds resonerende energie van oude rivaliteiten en oorlogen een einde kunnen brengen. Het Licht brengt deze zware, dichte energieën die nog steeds op hun plaats zijn naar de oppervlakte en naar het bewuste besef met het oog op het feit dat zij zouden kunnen worden opgelost en ontbonden, want het Licht zal altijd de schaduw uiteen drijven.
Probeer niet de negativiteit die jullie in de wereld waarnemen te labelen, maar gebruik jullie gewaarwording om te beseffen dat de enige kracht, de enige werkelijkheid, en de enige waarheid datgene is wat belichaamd is binnenin het Goddelijke Bewustzijn, en wat anders dan ook heeft geen wet om het te ondersteunen. In plaats daarvan, begin de wereld te visualiseren zoals jullie weten dat het wordt, eentje die de eenheid/eensgezindheid van iedereen in onvoorwaardelijke liefde reflecteert. Beoefen deze manier van leven door iedere ervaring van het dagelijkse leven te erkennen via de Goddelijkheid van iedereen die je in de loop van jouw dag tegenkomt. Kijk in hun ogen en herken het Licht dat achter hen straalt. Bied stil besef aan allen aan, zelfs aan diegenen waarvan het lijkt dat je daar niets gemeen mee hebt.

Dwing een ander nooit om te zien of te begrijpen zoals jij dat doet, zelfs wanneer je weet dat de informatie hen zou kunnen helpen, want zij mogen nochtans niet in staat zijn om te accepteren of te begrijpen op het door jouw bereikte niveau. Er zijn nog steeds velen die meer menselijke ervaringen van de dualiteit nodig zijn om voorbij hen te groeien. Bied hulp aan diegenen aan die erom vragen, maar herinner je altijd dat werkelijke hulp op ieder tijdstip aan iedereen gegeven kan worden en bestaat uit het stille, heimelijke, en heilige weten, wie iemand echt is. Tegen iedereen die je ontmoet, ofwel persoonlijk, in het nieuws, of diegenen die eenvoudig in de gedachten komen, zeg in stilte; "Ik weet wie je bent, jij bent de Christus … zoon van de levende God," ongeacht wat voor verschijningsvormen dan ook die het tegendeel laten zien.
Dit kan diegenen verschuiven die ontvankelijk mogen zijn, en zal helpen om iets van het puin op te ruimen van diegenen die kiezen om in de oude energie door te gaan, omdat Licht schaduwen ontbindt, welke echt verschijningsvormen zijn die gevormd werden door een geloof in hen. Het meest belangrijke is dat jijzelf jouw staat van bewustzijn zult veranderen door in en van iedere waarheid te leven waartoe je komt die te kennen.
De meesten van jullie hebben vroegere levens doorgebracht in kloosters, religieuze gemeenschappen en ashrams, teruggetrokken uit de wereld en diens zaken om het spirituele leven te leven. Dit was in feite de enige veilige plaats op een bepaald punt in jullie geschiedenis voor degenen die mystiek toegenegen waren, maar de meesten vonden en vinden zelfs vandaag de dag, dat jullie staten van bewustzijn meegaan met waar het ook is dat jullie naartoe gaan. Daar zijn diegenen die een leven van terugtrekking en stilte nodig zijn, en voor hen is deze keuze passend, maar spirituele groei kan alleen plaatsvinden door het feitelijk leven van wat voor spirituele principes dan ook die geleerd werden. De weg van de ingewijde is om "In de wereld, maar er niet van," te zijn.
Het is niet van belang door welke spirituele of religieuze modaliteiten je heen gereisd bent om te komen waar je vandaag de dag bent. De één is niet beter dan de ander aangezien alle paden de berg opleiden. Je mag met één pad resoneren in plaats van een andere, wat gebaseerd is op vroegere levenservaringen. Sta jezelf niet toe om in de valstrik te trappen door te geloven dat jouw specifieke pad het enige juiste pad is. Een waarachtig pad is welke dan ook die jou naar binnenin leidt in plaats van naar het geloof dat je iemand of iets buiten jezelf NODIG bent. Alle waarachtige paden komen op dit punt samen en van daaruit heb je geen pad nodig, je bent het pad geworden.
Waarachtige leringen stromen voort vanuit verlichte individuen die dan op hun beurt delen waar zij zich bewust van zijn geworden. Het probleem is, dat nadat de leraar niet langer meer in de buurt is, de heilige leringen niet volledig begrepen worden door de minder ontwikkelde volgers die hen interpreteren overeenkomstig met hun driedimensionale concepten en manieren van denken. Het is gewoonlijk op dit punt dat een "Religie" geboren wordt en waar rites en regels van organisatie in het spel komen en de verdunning van de originele boodschap het veranderd naar iets totaal anders. Eenmaal georganiseerd, raakt de waarheid verspreidt onder velen, niet op het spirituele niveau van de oorspronkelijke leraar, en het Licht van de boodschap raakt frequent verloren.
Voor diegenen die zich comfortabel met een organisatie voelen en ervan houden, adviseren wij eenvoudig aan jullie om dieper te kijken, kijk achter de leringen en rituelen en ontdek wat zij werkelijk representeren … vind jullie eigen waarheid. Er zal een tijd komen wanneer de meesten niet langer de behoefte voelen om bij wat dan ook dat georganiseerd is te horen, want zij zullen zich volledig realiseren dat "Het Koninkrijk van God binnenin is." Jullie dragen jullie kerk met je mee in/naar wat voor kathedraal, moskee, synagoge of religieuze gemeenschap dan ook.
Plaatsen van verering houden de energieën van jullie en anderen voorafgaand aan jullie die hen er naartoe brachten vast. Dat is waarom vele kerken en krachtplaatsen zo vreedzaam en kalmerend aanvoelen. De stilte van een kathedraal, doordrongen met de energie van het gebed van eeuwen, kan gevoeld worden door allen die naar binnen gaan. Geniet en geef jezelf rust in deze heilige plaatsen … sommigen binnen, sommigen buiten … maar herinner je altijd dat om macht te geven aan wat dan ook anders dan het Goddelijke, verafgoding is.
Wij weten dat tijdens dit nieuwe jaar, veel op diens plaats zal vallen voor diegenen van jullie die serieus zijn aangaande jullie spirituele reis. Vele nieuwe portalen hebben zich geopend en een grote hoeveelheid van hogere resonerende energie frequenties gutsen op Gaia en haar mensen neer, hetgeen eerst resulteert in chaos en dan in verandering. Jullie voelen deze nieuwe energieën in jullie fysieke, emotionele, en mentale lichamen. Sta het proces toe, dierbaren, sta het proces toe.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep. 1/5/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten