donderdag, januari 30, 2014

Boodschap van De Wezens van Sirius aan de Mensheid - 29 Januari 2014


Boodschap van De Wezens van Sirius aan de Mensheid
29 Januari 2014 / Karen Doonan

Groeten geliefden wij zijn de Wezens van het SIRIUS sterrensysteem en wij zijn hier met bij IEDEREEN in deze tijd van grote verhuizing en transformatie zowel op en binnenin de planeet Aarde als ook binnenin het menselijke ras, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN GEWOON. Wij zijn hier om IEDEREEN met ALLES en voor ALLES te ondersteunen want ALLEN ZIJN. Wij spreken tegen onze kinderen die een menselijke gestalte genomen hebben op deze planeet en die incarneerden in het menselijke ras om het menselijke ras te helpen, want het menselijke ras begint zich nu voor te bereiden op de geboorte van een nieuwe werkelijkheid, een werkelijkheid geboren vanuit WAARHEID, niet langer meer ingedamd en onderdrukt door de oude 3d Aarde paradigma's en wij begeleiden voor jullie om LOS TE LATEN en te ZIJN omdat de energieën nu beginnen te verschuiven en te verhuizen ter voorbereiding op de GEBEURTENIS.
Wij zijn hier om IEDEREEN te ondersteunen die in het proces zijn van het geboren laten worden van de GEBEURTENIS door de menselijke voertuigen in/naar de externe wakende werkelijkheid hetgeen het menselijke leven op de planeet Aarde is. De wonderen die op de zetel van jullie ZIEL zitten worden nu door jullie, rondom jullie en binnenin jullie geboren, want JULLIE ZIJN en ALLES IS GEWOON.
Wij plaatsen de codering van 333 binnenin de hartruimte en wij plaatsen het ZEGEL van SALOMON boven deze codering, wij plaatsen de ster tetrahedron rondom het menselijke voertuig en wij plaatsen het ZEGEL van SALOMON in de ZIELSTER en de AARDESTER chakra's en wij vragen dat jullie ADEMHALEN en ZIJN want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN. Wij plaatsen het geschenk van de GOUDEN ANKH in de wenkbrauw (chakra) en wij plaatsen het ZEGEL van SALOMON bovenop dit symbool en wij schenken jullie in WAARHEID de CREATIE VAN HET UNIVERSUM VAN 3.

Wij plaatsen de witte duif en het ZEGEL van SALOMON op de HART ruimte en wij ADEMEN LEVEN in onze kinderen in dit hun menselijke gestalte op de planeet Aarde. Wij openen onze harten en staan de VOLLEDIGE STROMING van de universele energieën toe om ALLEN met, door en rondom ALLEN te verbinden, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN.
De hemelen zullen nu in WAARHEID geboren worden op en binnenin de planeet Aarde, geboren door een ras dat ingedamd en onderdrukt werd, en de menselijke voertuigen waar vele rassen in incarneerden zullen nu in WAARHEID beginnen uit te breiden en te groeien, want ALLES IS GEWOON en ALLEN ZIJN. De wonderen zullen nu uitbreiden en verdiepen want de Nieuwe Aarde wordt NU op de planeet Aarde in WAARHEID in het UNIVERSUM van 3 geboren. Wij sturen voort de boodschapper zodat ALLEN nu mogen begrijpen dat ALLEN ÉÉN ZIJN, de Nieuwe Aarde zal er nu naar streven om binnenin ELK en IEDER menselijk voertuig dat op en binnen de planeet Aarde loopt te verankeren.
Voor diegenen die ontwaakt zijn jegens de niveaus die door de Nieuwe Aarde vereist zijn, diegenen wiens ZIEL missie het is om de Nieuwe Aarde het leven te schenken, wij verwelkomen jullie in WAARHEID thuis want wij zullen nu in persoon bij jullie lopen. Voor diegenen die gekozen hebben om binnenin de karmische cyclussen van de oude 3d Aarde te blijven, wordt aan jullie gevraagd om LIEFDE en mededogen voor hen te hebben, omdat zij JULLIE nu helpen om de Nieuwe Aarde volledig te omhelzen, want zonder hen zou dit niet bereikt kunnen worden, en wederom verklaren wij dat ALLEN ÉÉN ZIJN en dat ALLEN ZIJN.
De frequenties van Moeder Aarde zullen nu verhogen en uitbreiden voorbij alles dat jullie tot dusverre op en binnenin de planeet Aarde ervaren hebben en dit maakt in WAARHEID de weg vrij voor het geboorteproces. HAAL ADEM met jullie Moeder aangezien Zij jullie nu in/naar de VRIJHEID welke IS aflevert, in WAARHEID jullie GEBOORTERECHT in het UNIVERSUM van 3.
Wij zijn de Wezens van SIRIUS en wij lopen nu bij jullie ALLEMAAL want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN in WAARHEID. Straal helder geliefden, want nu zullen de sterren helder naast jullie stralen terwijl jullie in de menselijke vorm lopen en zij in WAARHEID hun vorm nemen op en binnenin de planeet Aarde in het GOUDEN TIJDPERK van de MENSHEID in het UNIVERSUM van 3. De frequentieniveaus die nu beschikbaar zijn, zijn de hoogste die beschikbaar kunnen zijn terwijl Moeder Aarde het leven schenkt, en terwijl zij van de geboorte hersteld zullen dan de niveaus verhogen en uitbreiden en zij zullen BLIJVEN verhogen en uitbreiden want binnenin het UNIVERSUM van 3, is één plus één gelijk aan 3. Uitbreiding is het pad dat jullie nu in WAARHEID bewandelen want uitbreiding IS WAARHEID. ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN in WAARHEID.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
 (c) Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and the article must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen