vrijdag, januari 24, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 24 Januari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 24 Januari 2014
Het is OPGEMERKT dat JULLIE OP AARDE … JULLIE, DIE HET LICHT OP JULLIE PLANEET HOOG HOUDEN … Hulp Nodig Hebben…

Blossom: Hoi. Het was goed om er even tussenuit te gaan vorige week … niet echt van jullie vandaan, maar meer van de overweldigende hoeveelheid emails die kwam nadat wij ons praatje hadden ‘uitgezonden’. Ik neem niet aan dat jullie toevallig nog een secretaresse hebben rondlopen om me met dat probleempje te helpen! Ik heb getracht me op jullie af te stemmen toen ik ze las, zodat jullie een algemene indruk konden krijgen van wat wij ‘hier beneden’ VOELEN. Ik hoop dat jullie in staat waren om dat op te pikken en, als dat zo is, … wat JULLIE VOELEN over wat WIJ VOELEN?
Federatie van Licht:  Vanuit HET LICHT DAT WIJ ZIJN zijn we te allen tijde blij om met jou te praten … want wij vinden dat dit heel erg helpt. We hebben inderdaad voortdurend overleg … over de mogelijkheid om jullie een ‘GIDSLICHT’ in een of andere vorm te sturen … opdat iedereen opgebeurd wordt en weer ‘hoop’ krijgt om door te gaan.  We moeten benadrukken dat wij de ‘volheid’ van hoe de zaken voor jullie zich hadden ontwikkeld, niet begrepen of bevroedden … waar jullie moeten leven onder een dergelijke druk van de lagere energieën … en we zijn gaan begrijpen dat het soms inderdaad een ‘strijd voor het Licht’ is … waardoor jullie energie zo laag wordt.
En welke kant gaan de discussies in deze ‘ontmoetingen’ op? 
Er is vooruitgang. We kunnen wel zeggen, liefste Blossom, dat jij heel wat beroering hebt gebracht/geschapen onder diegenen van ons die ernaar verlangen te helpen om jullie planeet in zijn nieuwe Hogere belichaming te krijgen. De naam Blossom Goodchild bracht ooit, jaren geleden, beroering, toen we onze boodschap over 14 oktober stuurden … maar we weten dat dit beroering bracht onder de Aardse mensen. Nu wordt diezelfde naam … rondgebazuind in vele gelederen die niet van de Aarde zijn.
O jee! Of, is dat zo? Als het zo is dat mijn kleine ‘uitbarsting’ voor elkaar gaat krijgen dat iets een beetje meer opschiet, eigenlijk niet een beetje … maar EEN BOEL … dan kan ik daarmee leven! Dus … kunnen jullie ons ‘de notulen’ van de bijeenkomsten tot dusver geven?

We schatten in dat er velen zijn die ‘de mogelijkheid’ overwegen … en merk op alsjeblieft dat we ‘de mogelijkheid’ zeggen, van een opbeurende voorstelling van ‘de gewenste weg’. Maar dat … waar het gaat om wat dit in de praktijk moet zijn,  veroorzaakt ook nogal wat beroering. Je hebt ervoor gezorgd dat het gistvat tot het randje toe vol zit met ideeën, Blossom.
Er zijn er ook die vinden dat zoiets niet per se noodzakelijk is. Want het kan bij velen ook reacties losmaken, of zou dat kunnen, die de energie van verwarring losmaakt en daardoor plannen voor de GEBEURTENIS, die al in een vergevorderd stadium zijn, een heel andere kant op laten gaan.
Er zijn dus veel verschillende invalshoeken bij deze overwegingen, maar het is OPGEMERKT dat JULLIE OP AARDE … JULLIE, DIE HET LICHT OP JULLIE PLANEET HOOG HOUDEN … hulp nodig hebben … en is dat niet waarom wij jullie zozeer terzijde staan?
Wel, dat is wat jullie ons vertelden en ik VOEL dat echt … ofschoon jullie uit enkele emails die ‘wij’ samen hebben kunnen lezen, blijkt dat sommigen het GEVOEL hebben dat jullie niet zijn wie jullie zeggen te zijn … en ons aan het lijntje houden. Enkelen hebben het GEVOEL dat wij slechts een voedingsbron zijn voor jullie. Mmm! Ik raad jullie aan om ketchup te gebruiken wanneer jullie aan mij gaan knagen … sommige stukken van mij zijn nogal taai! Maar, jullie weten dat de emails, in het algemeen … vragen om jullie hulp … niet om ons te redden … dat WETEN we … Jonge! Óf we dat WETEN! Maar, zoals jullie zeggen … ‘om te helpen’. Met alle respect … jullie wijze woorden hebben ons enorm geholpen … maar we VOELEN dat het nu echt tijd is voor actie.
Dit is wat wij altijd hebben begrepen van ons gesprek aan het begin van dit jaar. En alles wat we jullie momenteel kunnen zeggen is … dat de beraadslagingen nog steeds doorgaan.
Mag ik vragen … ‘beraadslagingen’  van wie? Als jullie de Toezichthouders over de Toezichthouders zijn … zijn JULLIE dan niet degenen die de uiteindelijke beslissing nemen, waarop de ‘onderdanen’ … God zegene hen … WETEN dat wat JULLIE zeggen ‘gebeurt’ … omdat jullie de wijzen zijn. Werkt het niet zo?
Wij antwoorden daarop dat alle dingen ‘via ons' moeten gaan voor instemming. Maar we letten erop dat we zoveel mogelijk informatie vergaren van vele bronnen, zodat we de belangrijkheid kunnen aangeven en er onweerlegbaar zeker van kunnen zijn dat onze beslissingen iedereen ten goede komen.
Het ‘teken’ waarom jij vroeg, Blossom … het ‘teken’, waarvan jij VOELT dat het heel veel van jullie zal opbeuren … is, vanuit ons gezichtspunt, iets, waarvan wij niet hadden gedacht dat het nodig zou zijn, totdat jij erover sprak op deze ernstige manier. Want inderdaad konden we opmerken hoeveel van jullie een groot verlangen VOELEN naar het plaatsvinden hiervan. Maar … het is niet slechts een zaak van drukken op een knopje en ‘Ziedaar’. Echt heel veel moet in overweging genomen worden … zoals de vorm die het moet aannemen en …
Wanneer? Omdat, weet je, het ‘wanneer’ het zal plaatsvinden is een belangrijk deel ervan. Want ik weet zeker dat jullie je ervan bewust zijn dat het niet gaat werken als jullie zouden zeggen ‘Oké, we geven het startsein en ‘ogen naar de hemel’, enz.’ … wanneer het alleen maar iets anders is waar we weer op moeten gaan wachten! Slechts iets anders om toe te voegen aan de ‘wachtlijst’. Ik accepteer helemaal dat wij hoofdzakelijk in de war raakten over het gebruik van de woorden ‘spoedig’ en ‘aanstonds’ … zijn jullie het daarmee eens?
We hebben ingezien dat deze woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd …
Maar met alle respect … door jullie. Wij WETEN wat zij voor ons betekenen …
Dat is juist … maar in ‘onze ruimte waar GEEN TIJD is’ … betekenen zij voor ons hetzelfde als zij voor jullie betekenen. Want, zoals we in vorige gesprekken hebben gesteld … vergeleken met ‘de ruimte waar geen tijd is’, waaruit dit plan voortkwam … is het wel degelijk aanstonds.
Iemand schreef mij om te vragen of jullie ons zouden willen helpen met het deprogrammeren van onze zielen van de ‘duistere energie’ die ons lijkt te verhinderen … op sommige dagen erg sterk … om HET LICHT DAT WIJ ZIJN TE ZIJN. Ik schreef terug met de woorden dat jullie waarschijnlijk ‘WEES LIEFDE, ALLEEN MAAR LIEFDE’  zouden zeggen. Maar waar het om gaat, jongens … is dat de ‘programmering’ ons soms zo jakkes kan laten VOELEN, dat het ‘WEES LIEFDE’ gewoon geen optie is … omdat het uit ons is weggevloeid. Ik WEET dat het makkelijk bereikbaar is voor de ‘toppers’ … maar WERKELIJK … als jullie hier bijvoorbeeld een weekje zouden doorbrengen … zouden jullie de zwaarte, waartegen wij ieder moment moeten vechten, kunnen VOELEN … vandaar onze moeheid en de behoefte aan een boost. Hebben jullie hierover nog wat te zeggen?
We zouden graag zien dat jij eerst afmaakt wat je wilde zeggen … maar je ervan terugtrok.
Echt? Oké … ik wilde zeggen dat er ‘heldere vonken’ zijn die dit lezen … en dat zeg ik ECHT respectvol … die hogerop de ladder staan dan ikzelf en vele anderen … en mij bellen om te vertellen dat ik me innerlijk af moet stemmen/af moet tappen/de LIEFDE aan moet zetten die IK BEN. Dat ‘snap ik’. Maar wat is het geval? … mijn ‘programmering’ krijgt soms de overhand … heel erg … en de ‘mindset’ krijgt vat op me en grijpt mijn hart. En ja … IK WEET wat positief denken is … Ik WEET nogal veel, wat ik onderweg heb opgepikt … en ik heb vele, vele jaren geprobeerd om mijn WEZEN te verbeteren. Wij proberen dat allemaal … nou ja, degenen die wakker zijn. Maar … zeker nu, na al dit DHZ-en [Doe Het Zelven] … zouden we graag VOELEN dat we in een betere ruimte vertoeven. Dus … wacht even … wat was ook alweer mijn vraag? O ja! Hoe breken we los uit de programmering die ons weerhoudt te ZIJN die wij WERKELIJK ZIJN?
Opgelucht?
INDERDAAD!
Toen je die ziel antwoordde met ‘WEES LIEFDE … ALLEEN MAAR LIEFDE’ … zat je helemaal op het goede spoor. Maar … om door deze programmering heen te breken … moeten jullie je WEZEN toestaan om altijd met BOVEN in verbinding te staan … en het is een vereiste om heel volhardend te zijn in het WETEN dat je echt … afgestemd bent op / kan tappen uit / aan staat … PERMANENT … WANT DAN ZIJN JULLIE … JEZELF AAN HET ZIJN.
Maar wat zijn we dan als we niet al die dingen doen?
Dan ben je een minder deel van jezelf. Als jullie kijken naar een speelgoedsoldaatje die op een trommel slaat … met volledig opgeladen batterijen … dan slaat hij op volle sterkte op de trom en marcheert met regelmatige pas. Wanneer zijn batterijen zwakker worden … gaat het hele ‘systeem’ dat ‘hij’ is … uit de pas. Hetzelfde geldt voor jullie … als jullie batterijen op raken … lijkt niets te werken zoals het zou moeten.
Yep … dus we mediteren … en mediteren nog wat meer … en nóg wat meer … en we zeggen onze dagelijkse affirmaties om wat we voor onszelf en het Hoogste Goed wensen te manifesteren. Velen, velen van ons doen dit soort dingen … want we hebben de kleuterschool al enige tijd achter ons gelaten. Maar, en hier gaat het om, mijn vrienden … Die batterijen van ons hier op Aarde … zijn niet als die energiekristallen in jullie regionen … na steeds weer opnieuw te zijn gebruikt … kunnen ze zich niet meer zo vol laden als eerst. Ze moeten worden verwijderd en vervangen door nieuwe. Uh, begrijpen jullie dit?
Blossom, we begrijpen jou beter en beter. Het lijkt wel alsof wij, met elk detail dat je toevoegt over deze GEVOELENS … ‘het plaatje’ beter ‘zien’. En dit helpt ons enorm om beter te zien in welke situatie jullie op Aarde zich bevinden.
Het zal wel met de tijd te maken hebben. Ofschoon … misschien had ik jaren geleden al specifieker kunnen zijn! Nog een punt … over het gegeven dat jullie ons beter begrijpen door wat ik zeg. Sommige mensen VOELEN dat jullie, als jullie de Toezichthouders zijn over de Toezichthouders, precies kunnen WETEN hoe wij ons VOELEN, want jullie zeiden dat jullie onze energie kunnen oppikken, enz.
Ja, dat kunnen we. Wij hebben vaak gezegd dat we ‘de Aarde kunnen zien’ en hoe het ermee gaat door het energieLicht dat ergens is. We kunnen oppikken waar Gelachen wordt en waar pijn is of oorlog … vanwege de ‘kleur en trillingsdraaiing’ zogezegd. Maar, Blossom … dit is een energie. Die energie geeft ons een algemeen overzicht van ‘iemands energie’ … niet de gedachten over hoe die energie VOELT.
Dus … zeggen jullie dat … omdat jullie nooit op Aarde geweest zijn … ik bedoel JULLIE in het bijzonder … jullie kunnen zeggen of onze energie laag, gemiddeld of hoog is … maar dat jullie niet weten hoe dat laag, gemiddeld of Hoog VOELT?
Tot op zekere hoogte … temeer, daar we niet WETEN wat dat laag, gemiddeld en hoog ‘denkt’ … want we werken met jullie ‘trillingen’.
Maar jullie denken, toch? Dus … ik ben hierover enigszins verbaasd. Zeggen jullie nu dat, wanneer wij ons bewust worden van iets vreselijks dat is gebeurd, jullie alleen weten hoe wij VOELEN op het trillingsvlak, niet wat onze breinen allemaal ‘meemaken’? En hetzelfde wanneer we iets prachtigs meemaken?
Min of meer …
Wat is min en wat is meer?
Wat dat betreft … WIJ HEBBEN NOOIT … WIJ, DIE NU MET JULLIE SPREKEN … DE TOEZICHTHOUDERS OVER DE TOEZICHTHOUDERS … WIJ HEBBEN NOOIT EEN MENSELIJKE VORM GEHAD.
Als gevolg daarvan hebben we geen ervaring met de dichtheid en gedachtepatronen die dat met zich meebrengt.
En de programmering … Laten we de ‘Laten we ons waardeloos en minderwaardig voelen, want er is niets anders’-programmering niet vergeten!
Wij … de Toezichthouders VOELEN energie.
Maar jullie moeten ook ‘denken’. Anders zouden we dit gesprek niet kunnen voeren.
We glimlachen … want hoe vergevorderd wij ook ‘in jullie ogen’ mogen zijn … we moesten de ‘taal van woorden’ ‘leren’ om te kunnen communiceren.
Toch MOETEN jullie denken! Om in jullie ontmoetingen over ‘het teken’ te kunnen converseren … is denken nodig, nietwaar?
Ja … maar dat is waarom we min of meer zeggen … want het verschilt nogal van het menselijk ‘niveau’ van denkprocessen.  
Mag ik vragen hoe?
Omdat we telepathisch uitwisselen op een HOOG GEAVANCEERDE communicatie verbindingsweg!
GEVOELENS worden ‘uitgezonden’ op een trillingsfrequentie die ‘de gedachte’ aanbiedt … bij gebrek aan een beter woord …
O, probeer het alsjeblieft!
Moeten we misschien ‘sentiment’ zeggen?
Dat volstaat, wat mij betreft!
… dat het sentiment aanbiedt … van wat men wil uitdrukken. Telepathisch GEVOEL wordt onmiddellijk vertaald door iemand anders op hetzelfde niveau … niet door woorden … maar door GEVOEL.
En wat nog meer? Beeld?
Precies. Het GEVOEL dat bij het Beeld hoort!
Het lijkt dus wat op mijn readings, dus. Ik krijg een beeld en moet het dan met behulp van het GEVOEL dat ermee samengaat interpreteren. COOL … Ik ben duidelijk veel meer gevorderd dan ik mezelf toedichtte! Ach! Wat is humor toch fijn!
We zijn ons ervan bewust dat we de toegewezen spreektijd al overschreden hebben …
Ik zou zo graag doorgaan …
Dat weten we … maar WIJ WETEN … dat je, ook al VOEL je je nu goed … de energie later zou ‘missen’.
Daar ben ik het helemaal mee eens … en geloof me, in deze tijd … heb ik alle energie nodig die ik kan krijgen. Zoals velen … voel ik me bij tijden nog steeds belachelijk moe. En nu gaan jullie zeggen: ‘Het is de energie’, nietwaar?
Het is de energie!
Ha, ha!! Welke energie en waarom maakt dat ons zo moe?
Het is de intensiteit van de inkomende nieuwe energie … en terwijl jullie lichamen opLichten en zich vernieuwen … vindt het ‘oude’ deel van jullie zelf het moeilijk om ermee om te gaan … daar het wegvalt. Onthoud … na zijn eerste aankomst in de Aardewereld als een NIEUW GEBORENE … slaapt men het grootste deel van zijn tijd, zodat men zich kan aanpassen aan de frequenties waarin men zich bevindt. Datzelfde gebeurt terwijl jullie overgaan naar de NIEUWE HOGERE frequenties, waarin jullie je bevinden … en dan ‘denken’ JULLIE dat er niets gebeurt!
Maar toch … WEES als WIJ … en VOEL … STEM JE ECHT AF EN VOEL … dan zullen jullie niet meer zo’n behoefte voelen aan dat ‘teken’ waarom jullie vragen.
Wees daar maar niet zo zeker van! Het was weer een genoegen … Heel veel dank. IN LIEFDE, LICHT EN GOUDEN STRALEN.
Het genoegen is wederzijds, Blossom … en wij danken ieder van jullie, die deze woorden leest, voor jullie aanhoudende gang voorwaarts … ook als het moeilijk wordt. Tot we elkaar weer spreken … WEET dat wij steeds meer leren over jullie situatie … en door leren ontstaat begrip!
Zeker … zeker … zeker! Toodlepip!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten