vrijdag, januari 10, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie - 9 Januari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie - 9 Januari 2014
Het Maakt Deel Uit van het Goddelijke Plan en er is Niets dat kan Voorkomen dat het Gebeurt

Blossom: Hallo! Wat wás het een interessante week in mijn inbox. Ik heb jullie, zoals jullie weten, gevraagd om de vele honderden emails van mensen uit de hele wereld, die precies dezelfde GEVOELENS weergeven als die ik jullie in ons laatste gesprek voorlegde, met me mee te lezen. Jullie hebben me eerder gezegd dat dit onze overeenkomst was … dat IK JULLIE liet weten hoe het voor ons ‘hier beneden’ is … en, met alle respect voor jullie … dat was wat ik VOELDE dat nodig was om te doen … dus deed ik het! Ik moet wel kwijt dat … veel mensen, evenals ik … het gevoel hadden dat jullie door mijn woorden met stomheid geslagen waren … en dat jullie daardoor niet bij machte waren om te reageren. Dus, nu jullie de tijd hebben gehad om het te verwerken, vraag ik me af … met alle LIEFDE in mijn hart … wat jullie te zeggen hebben op dit klaarblijkelijk erg belangrijke onderwerp?
Federatie van Licht:  Liefste ziel … onze wapenbroeder … we waren inderdaad nogal ‘met stomheid geslagen’ door alles wat jou in ons vorige gesprek van het hart moest. We wisten van de moeheid en moeilijkheden die jullie op Aarde het hoofd moeten bieden, maar om EERLIJK te zijn, totdat we de energie die jouw woorden vergezelde, precies konden oppikken … begrepen we niet volledig waarom ‘het programma’ zo schadelijk was voor de menselijke staat. Dit was het dat ‘ons schokte’.
Wow … kijk, ik beschouw jullie altijd als erg intelligent, erg wijs … dus neem ik altijd aan dat jullie deze dingen WETEN. Jullie moeten dit toch zeker aangevoeld hebben?
Natuurlijk zijn we ons bewust van bepaalde misdragingen, waarmee jullie moeten zien om te gaan … maar omdat we dit niet zelf hebben meegemaakt … in het ECHT … hadden we onze radar in feite niet goed afgestemd op hoe ‘laag’ het werkelijk is en hoe ‘vernietigend’ het kan zijn voor de ziel om in dergelijke dichtheden te verblijven.
We doen echt ons best. Waar we ons zorgen over maken is, zoals jullie uit de emails konden lezen, dat we, door zo moe en uitgeput te worden … onze bestemming niet zullen vervullen, omdat ons Licht niet zo helder is als we soms zouden willen.

Dit hebben wij ook begrepen. Maar we reageren graag met te zeggen, dat iemands Licht, ook al wordt het soms zwak, slechts even opgeladen hoeft te worden om weer voluit te branden … Het zal nooit helemaal uit gaan … want dat kan niet.
Toch maken sommigen zich zorgen dat dit al gebeurd is … of zal gebeuren.
We zijn ons bewust dat sommigen dat VOELEN … en we hebben … jouw verzoek, Blossom … absoluut niet afgedankt of op een laag pitje gezet. Denk dat alsjeblieft niet. Het veroorzaakte nogal wat consternatie in de raden van de Hiërarchie, waar we zeer serieus zijn ingegaan op wat je verzocht … want het is niet een zaak die we zomaar konden uitvoeren zonder er diep op in te gaan en de nodige discussie te voeren.
Dat begrijp ik … maar ik hoop dat JULLIE begrijpen dat het heel belangrijk was dat ik ‘mijn rol uitvoerde’ en de suggestie naar voren bracht?
Natuurlijk … dat begreep iedereen helemaal. En zoals gezegd … wij namen het zeer serieus. Er is hierover nog geen overeenstemming bereikt …
Begrijpelijk … Jullie moeten doen wat jullie beschouwen als het beste voor het Hoogste goed voor iedereen … moeten we dat niet allemaal doen?
Zeker, vriendin … zeker!
Hoe gaat het nu verder?
Misschien moeten we jullie zielen moed geven door te zeggen dat het eind in zicht is.
Ha! Ik moet erom lachen, jongens. Dit is nu precies ons dilemma. Hoe zal ik het zeggen? …Ik probeer slechts om te helpen, begrijp me goed … ik ga het jullie niet nog een keer moeilijk maken … maar zeggen dat ‘Het eind in zicht is’, is in deze tijd olie op het vuur gooien. Eerlijk … we hebben dit steeds en steeds weer gehoord … en daarvan worden zoveel mensen nou moe … misschien moet ik zeggen … ‘Veel geschreeuw en weinig wol”. Ik WEET dat jullie, gegeven de omstandigheden, je best doen … maar dit is ALLEMAAL al gezegd … jarenlang … dus als wij het nu horen … zo fijn als het klinkt, en zo oprecht als jullie het menen … het glijdt van ons af als water van de rug van een eend … Echt … zo erg is het met ons gesteld. Dat soort uitspraken is precies waarom ‘het gepeupel in opstand komt, sire!’
En dus vragen wij ons af waar dit ons gebracht heeft?
Inderdaad … want onder geen beding wil ik, of wie dan ook blijkbaar, dat deze gesprekken zouden ophouden … maar toch, omdat er ‘tot nu toe’ niets is gebeurd van wat jullie zeiden … is er twijfel en moeheid ontstaan. Zoals ik eerder heb gezegd … het is niet zo dat wij niet WETEN dat er iets ZAL gebeuren … ik denk dat het echte probleem zit in jullie misvatting van wat de woorden ‘spoedig’ en ‘aanstonds’ voor ons betekenen. Het is dat ‘tijd’ gedoe. Misschien kunnen jullie daarover praten, vanuit jullie gezichtpunt, om ons te helpen begrijpen hoe JULLIE daar tegenaan kijken.
Kijk, Blossom … vanuit ons gezichtspunt kan er geen twijfel zijn over het feit dat DE GEBEURTENIS moet plaatsvinden.
WIJ WETEN DAT.
HET MAAKT DEEL UIT VAN HET GODDELIJKE PLAN EN ER IS NIETS DAT KAN VOORKOMEN DAT HET GEBEURT.
WIJ WETEN DAT HET ZAL GEBEUREN.
Wij hebben er nooit aan getwijfeld. Dus in ons WEZEN bewegen we ons naar dat moment in de tijd.
Oké, laat me jullie hier even onderbreken … JULLIE kennen geen tijd, dat weten we … dus ‘WANNEER’ is dat moment in de tijd voor JULLIE … wat bedoelen jullie met ‘bewegen naar dat moment in de tijd’?
Wij bedoelen dat dit een gebeurtenis is die op het precieze moment moet gebeuren, waarop alles dat ervoor nodig is om ‘het van start te laten gaan’ op de correcte en juiste plaats staat.
Als alles op elkaar is afgestemd, bedoelen jullie?
Exact.
Is het dan zo, dat jullie niet WETEN wanneer alles op zijn plaats zal staan?
Ja, inderdaad. Maar wij WETEN wel dat het nu op zijn plaats aan het komen is. We laten jou een beeld zien van een magneet in het centrum en vele eromheen, die dichter en dichterbij worden getrokken en dan, als zij op een zekere plaats zijn gekomen … wanneer zij allemaal op elkaar afgestemd zijn … worden zij plotseling … ‘whoesh’ … op hetzelfde moment aangetrokken door de kracht/macht van de centrale magneet en hechten zich eraan vast. Wat we dus zeggen is dat … tot die magnetische deeltjes op hun plaats staan … de ‘whoesh’ niet kan gebeuren. Maar wij zien met vreugde meer en meer van hen wachten en klaar zijn …
Overdrachtelijk gesproken, natuurlijk.
Je ziet dus, Blossom, en alle zielen die deze woorden lezen, vanuit ons perspectief zijn jullie er werkelijk heel dichtbij. Want wij WISTEN al die tijd al dat dit ZAL gebeuren. Maar toen we er voor het eerst over spraken, was het wellicht zo … dat de magnetische deeltjes nog ‘een heel eind weg in de ruimte dreven’.
Als je er op die manier naar kijkt … kan je zien hoeveel van het plan al bij elkaar gekomen is en waarom WIJ eraan hechten om de term ‘heel erg spoedig’ en ‘aanstonds’ te gebruiken … omdat … VOOR ONS … gezien van waar het plan begon … HET ZO IS.
Wel BEDANKT! Ik kan niet voor anderen spreken, maar voor mij … is dit ECHT helpend! Het zet de zaken ABSOLUUT in perspectief en ik kan … eindelijk … zien hoe jullie er tegenaan kijken. Voor mij … is dit de beste uitleg die ik over het ‘WANNEER’ heb gehoord. Dank je wel! Dank je wel! Dank je wel! Maar hiermee wil niet gezegd zijn dat een ‘aanjager’ niet welkom is! Voor het geheel! Daar gaat het om. We praten hier niet over iets … op een niveau dat vastgelegd kan worden door een stelletje dat aan het wandelen is, wat zij dan op YouTube zetten. We praten over iets aardig GROOTS dat iedereen kan bevestigen … dat jullie het weten!
Dat hoorden wij de vorige keer luid en duidelijk, Blossom.
Goed … dat was ook mijn bedoeling. Als ‘grondbemanning’ … in de breedste zin van het woord … WETEN wij dat we hier zijn om een voorbeeld van LichtLiefde te zijn … en ik heb begrepen dat hoe Helderder wij weten te schijnen … des te sneller die magneten zich kunnen afstemmen. Daarom, denk ik, maken zielen zich zorgen over de uitputting depletion die ze voelen … dat ze misschien het proces hinderen in plaats van eraan bij te dragen. Om die reden vragen wij die ‘Boost’! Ik WEET dat jullie zeiden dat wij, voor we kwamen, wisten waaraan we begonnen … maar het blijkt dat het collectief … de ‘grondbemanning’ … het nodig vindt/vond om het hoofdkwartier te laten weten dat de voorraden bijna op zijn!
Wij willen zeggen dat wij dit begrepen hebben. En de zaak is zeker … zoals we hebben gezegd … niet licht opgevat … en gaat, wat betreft de verlangde voorraden, nog door.
Dit IS een teaminspanning en het is logisch dat wanneer een groep … een heel belangrijke groep van het team … hulp nodig heeft … degenen die dat kunnen een passend antwoord geven … op iedere mogelijke manier van dienst proberen te zijn. We herhalen … dat de zaak ABSOLUUT niet gesloten is.
Dank je wel. WERKELIJK, dit is ZO GOED om te horen. Dank je wel. Nog een vraagje die iemand stelde, over de ‘grondbemanning’. Zijn we ALLEMAAL grondbemanning … iedereen op Aarde? Zijn we ALLEMAAL de sterksten van de sterken? Of is er een mix van … uh … hoe zeg ik dat … degenen die zich vrijwillig opgaven en werden gekozen … en degenen die hier toevallig blijken te zijn? Vanwege karma of wat dan ook!
Inderdaad is er een mix. Dit is de reden dat er zoveel ‘gebrom onder de troepen’ is zogezegd. Want de sterksten van de sterken waren gekozen om in deze tijd ‘op te staan’ om het plan te helpen uitvoeren … WETENDE dat er al velen op Aarde waren die waren ‘gevangen in de matrix’ en dat al eonen lang waren … en er absoluut geen idee van hebben dat er een reddingsteam was gestuurd om er ‘een eind aan te maken’.
Dus ja … zeker … er zijn er een aantal die NU WETEN … een aantal die ZULLEN WETEN … en een aantal die NOOIT zullen WETEN wat er allemaal ‘achter de coulissen’ gebeurde, om HET GODDELIJKE PLAN IN HET EINDSTADIUM te brengen.
Maar WEET … dat we alleen maar over een bepaald aspect van HET GODDELIJKE PLAN spreken. Want hoe ENORM DE GEBEURTENIS ook is … op alle niveaus … HET GODDELIJKE PLAN … zal doorgaan zich te ontvouwen zoals LIEFDE zelf zich ontvouwt. Nieuwere hoogten bereikend … grotere hoogten … Hogere hoogten … voor altijd … zoals het is ontworpen.
Wanneer je in overweging neemt, Blossom … wanneer je nadenkt over … de mogelijkheden die voor je liggen … het WETEN dat LIEFDE door zal gaan zich uit te breiden in/vanuit/door/als zichzelf … wel, doet dat je niet ‘versteld staan’?
Als ik zou proberen erover na te denken … dan zou dat gebeuren … dus ga ik dat niet doen! Jongens … DANK JE WEL. Zoals jullie waarschijnlijk weten, zag ik ertegen op wat er vandaag zou worden gezegd … en toch zeiden mijn hart, en mijn zus, mij … om VERTROUWEN te hebben en met de stroom mee te gaan. Want ik weet één ding zeker … Jullie oordelen mij niet … omdat jullie van de grootste Liefde zijn, waar oordeel niet bij past. Over de grootste Liefde gesproken … Dit is wat ik, en zeer velen … misschien wel miljoenen … voor jullie voelen. Ik weet niet hoe wijdverbreid jullie boodschap al is … maar ik weet wel dat ik, zo lang het goed voelt voor mij … door zal gaan! Hou van jullie!
En … neem een moment om adem te halen en de LIEFDE te VOELEN die wij voor jou, Blossom, en voor ALLEMAAL hebben. WIJ HOUDEN VAN JULLIE!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten