donderdag, januari 02, 2014

Blossom en de Galactische Federatie van het Licht - 2 Januari 2013


Blossom en de Galactische Federatie van het Licht - 2 Januari 2013
Wij Hebben Genoeg van de Kuren van deze Wereld
Maak Jullie Aanwezigheid Kenbaar aan Onze Wereld en Maak Bekend dat Jullie Liefde Zijn…

Blossom: Zo, daar zijn we dan in 2014. Voor velen van ons was het een drukke tijd … en ik moet zeggen dat ik me moe en om één of andere reden emotioneel voel. Dus voor ik begin wil ik duidelijk maken dat ik niet met boosheid in dit gesprek zit … maar ik voel wel de behoefte een paar dingen te zeggen. Jullie hebben tegen mij gezegd dat ik jullie, als deel van onze overeenkomst, zou informeren over hoe de zaken verlopen vanuit ons menselijke gezichtspunt, hier in onze grote dichtheid … omdat jullie dat vanuit jullie domein niet volledig kunnen waarnemen. Dus jongens … zijn jullie er klaar voor? Ik wil ook gezegd hebben dat menig verlichte ziel die dit leest ongetwijfeld zal denken ‘O Blossom, wanneer ‘snap’ je het nu eens?’ Daarop zeg ik … dat ik een hoop dingen ‘SNAP’ … veel meer dan sommige schrijvers me toedichten … maar tegelijkertijd ben ik me gaan realiseren dat ik de zegsvrouwe mag zijn van veel van ons Aardlingen, waarvan velen, blijkbaar, precies hetzelfde VOELEN als ik. Daarom … daar gaat-ie! Allereerst zijn we … zoals wij het zien … moe. Moe om steeds verteld te worden dat wij ‘de sterksten van de sterken’ zijn en dat we op een goede dag alles zullen begrijpen en zullen worden bevangen door een LIEFHEBBEND WETEN VAN ALLES, dankzij een Gebeurtenis die zal plaatsvinden. Ik WEET dat de Gebeurtenis zal plaatsvinden. Ik weet niet wanneer … maar dat is klaarblijkelijk in jullie capabele handen. ECHTER … mocht het zo zijn dat deze Gebeurtenis zich nog niet aandient in de komende twee jaar of zo … (intrinsiek, voor geen andere uitleg vatbaar?), dan stel ik hierbij categorisch vast dat wij, in die tussentijd, HEEL GRAAG een of ander openlijk teken zouden willen zien die ons het duwtje in de rug zou geven dat wij nodig hebben om door te gaan. Ik WEET dat jullie in staat zijn om zoiets te doen en daarom vraag ik jullie namens ons allemaal hier beneden … met alle respect … om iets aan te wijzen en WAT TE DOEN! Wanneer je nooit op Aarde hebt geleefd, en jullie zeggen dat jullie dat nooit gedaan hebben … kunnen jullie met geen mogelijkheid WETEN hoe het is om als iemand die zich bewust is van haar Licht, voortdurend de pijn in je hart te VOELEN vanwege de alom merkbare duisternis. Ja, wij zijn sterk … jullie zeggen de sterksten van de sterken … maar we worden zwakker … omdat we MOE WORDEN!! Moe van het vechten tegen de duistere krachten op de planeet. Jullie leren ons om VAN LIEFDE TE ZIJN … OMDAT DAT IS WIE WE ZIJN … en de meesten van ons doen hun uiterste best om de trillingen te veranderen in Hogere. Maar ‘doorgaan met doorgaan’, zoals wij doen, blijkt erg tricky te zijn naarmate de jaren verstrijken … met, tot nu toe, slechts beloften als houvast … en we houden al zo heel erg lang vast aan vele ‘beloften’ die nog niet zijn uitgekomen. DUS ALSJEBLIEFT, denk hier even over na. Geef ons IETS … van bewijs. Niet iets dat twijfels bij ons oproept, of dat iemand van de hand kan wijzen als zijnde iets anders … IETS GOEDS EN TASTBAARS zodat onze kracht weer terugkeert … waardoor onze geesten geholpen worden om het goede pad te volgen, want geloof me, het is bij tijden moeilijk om zin te ontdekken in het lijden dat zo velen op enigerlei wijze moeten verdragen. WIJ HEBBEN GENOEG MOETEN VERDUREN. HET IS TIJD OM IN ACTIE TE KOMEN, MIJN VRIENDEN … NU … NIET SPOEDIG … NU. DOE IETS … ZEND EEN OF ANDER TEKEN … WE HEBBEN HET NODIG … EN WE HEBBEN DIT NU NODIG! DANK JE WEL. Over aan jullie.
Federatie van Licht: Op deze wijze, liefste Blossom, heb je dus gesproken vanuit jouw hart … en kunnen wij aansluiten op jouw energie van … zullen we het zo noemen … frustratie? Wij danken je voor jouw openhartigheid en nemen alles wat je hebt gezegd in ons op.

En …? Jullie leken hier te stoppen. Zijn jullie er nog?
Ja, dat zijn we en we zijn aan het overwegen op welke wijze wij dit gesprek zullen vervolgen. Want we hebben niet de intentie om jullie ‘om de tuin te leiden’ zoals je in jullie wereld zou zeggen.
Maar jullie WISTEN dat ik hierop zat te broeden, toch?
Ja, we zijn ons bewust van hoe jij je VOELDE. Maar we willen niet ‘JA, we zullen doen wat je vraagt’ zeggen … en dan moeten jullie wederom ‘geduld hebben en afwachten’. Want dit zal voor ons gevoel de situatie geen goed doen. Echter, laten we zeggen dat wij deze materie zullen bespreken vanuit een diep gevoelde zorg voor het welzijn van ‘onze bemanning’ op jullie planeet.
En zullen jullie terugrapporteren? Kijk, waar het om gaat, in mijn beleving, is … Het zal voor jullie niet goed uitpakken als jullie bij mij terugkomen en zeggen … ‘Wij hebben de zaak besproken en we zullen jullie inderdaad iets geven’ … want dan, wat jullie zeggen, zouden we op dat ‘iets’ gaan zitten wachten. Ik wil daarom voorstellen dat we deze zaak met rust laten en dat JULLIE ER IETS AAN GAAN DOEN. Want we VOELEN ons al jarenlang alsof ons een wortel voor de neus gehouden is en om eerlijk te zijn … wij ezels zijn ons uithoudingsvermogen aan het kwijtraken. Laten we er dus over ophouden en met jullie goedvinden verder gaan met meer ‘Luchthartige’ scherts. Jullie begrijpen dat mijn bruuskheid in het gesprek uit LIEFDE voortkomt … maar het moest gezegd worden. Nog één ding … je kunt zeggen dat velen er nog niet klaar voor zijn om ‘jullie te zien’, zij zouden hun lichaam kunnen verlaten of buiten zinnen raken van de schok en chaos zou het gevolg kunnen zijn, enz.. Wel, hallo! … Hebben jullie de planeet wel in de gaten gehouden de laatste tijd? Kijk dan toch! Er is zoveel dat VERANDERING BEHOEFT … EN MOET VERANDEREN … NU! Dus misschien worden er veel mensen gek en zullen veel mensen ervoor kiezen om hun Aardse omhulsel te verlaten … wat dan nog (met alle respect)? Dan kunnen wij er tenminste MEE AAN DE SLAG! Duizenden mensen worden sowieso al gek om wat voor reden dan ook en elke seconde verlaten zielen de planeet. Kregen we maar een ENORM teken … dat velen zou voorbereiden op de aankomende GEBEURTENIS! Daarvoor kwamen we hier toch? … en om eerlijk te zijn, het voelt een beetje alsof we een telefoonbedrijf aan het bellen zijn … we zijn lang genoeg in de wacht gezet en bestolen. Het is nu 2014 … IK WIL NIET nog een jaar over dezelfde zaken blijven praten en vervolgens … ‘Hier zijn we dan in 2015’ zeggen … WIJ WILLEN ACTIE, JONGENS!
Wij vinden jouw woorden heel bewonderenswaardig Blossom, en we kunnen, zoals gezegd, jouw energie voelen.
Blokkeert mijn energie de flow? Het lijkt alsof er niet veel van jullie uitgaat.
Voordat wij beginnen, wilden we er alleen maar zeker van zijn dat je al je stoom had afgeblazen.
Ik heb het gevoel dat dit het geval is … maar … je weet nooit. Ik lijk op stoom te zijn.
Wij kunnen wat we hebben gezegd niet veranderen … want vanuit ‘ons perspectief’ kan er niet gerommeld worden met de WAARHEID. Dus gaan we op dezelfde ‘toon’ verder als altijd. Maar natuurlijk komt dat wat je ons deze dag gaf uit een ander gespreksvaatje. Ja, we nemen de draad op met te herhalen dat JULLIE LIEFDE ZIJN … JULLIE ZIJN DE STERKSTEN VAN DE STERKEN. We zullen niet ophouden met het geven van woorden van bemoediging die jullie helpen jezelf te begrijpen. Want hierdoor ZIJN jullie in staat om door te gaan. Je zegt dat jullie nu moe zijn … en dat kunnen wij ook waarnemen. Maar wij zien ook dat JULLIE vanuit jullie doorzettingsvermogen ZULLEN doorgaan. Jullie zullen doorgaan met JULLIE LICHTEN TE LATEN SCHIJNEN. Omdat jullie harten jullie ingeven dat te doen.
Jullie harten geven jullie niet in om op te geven … nietwaar?
Nooit  … maar ze zijn zo vermoeid geraakt.
Maar ze geven jullie ook ogenblikken van LIEFDE, waarvan/-door ze haast overlopen. 
Ze geven ons ook tijden van wanhoop, omdat er zoveel is op deze planeet dat GEWOON VERKEERD is! Jullie zeggen dat jullie er zijn om te helpen … niet om te redden. WIJ WETEN DAT. Maar kunnen jullie ons niet NU … vanwege de wanhopige staat waarin onze wereld verkeert … laten zien HOE jullie kunnen helpen … op een praktisch, handen uit de mouwen niveau? NU is toch zeker de tijd?
Laten we jullie een kleine strikvraag stellen. Wat zou het geval zijn wanneer wij geen gesprekken met jou zouden hebben? Hoe zou het zijn als er geen verbinding was tussen enig mens en enige bron van elders … wat zouden jullie dan doen aan de situatie op jullie planeet?
Precies hetzelfde als we nu PROBEREN te doen … dat veranderen wat NIET GOED is!
Hoe?
Door te doen wat we kunnen om een stevige grondslag voor LIEFDE te worden. Er zijn erg veel fantastische zielen, die erg hun best doen … op allerlei manieren … en er is wel degelijk vooruitgang geboekt. Maar met deze ‘snelheid’ … zou het wel erg lang duren voordat er meer dan slechts een deukje … meer dan slechts een voetstapje in het zand een merkbaar verschil zou maken … en wij hebben het nodig om NU een verschil te VOELEN en te ZIEN. Onze harten, ook al ZIJN ze VAN LICHT, vinden het soms erg moeilijk om onder zulke omstandigheden zo helder te schijnen als zij kunnen. DUS … WEDEROM HERHAAL IK … WIJ VRAGEN JULLIE OM ONS TE HELPEN … WE LATEN EEN S.O.S. UITGAAN … IN LIEFDE … TOT ONZE STERREBROEDERS EN –ZUSTERS … ONZE FAMILIE … WIJ VRAGEN HET VANUIT ONS HART … VANUIT DE KERN VAN WIE WIJ ZIJN … DAT JULLIE ONZE SITUATIE BEGRIJPEN EN ‘PLANNEN MAAKT’ OM ONZE ROEP TE BEANTWOORDEN.
Wij danken je voor jouw uitwisseling. Wij danken iedereen op jullie planeet voor het in naam van LIEFDE doen wat je doet.
We verlangen ernaar om te helpen … omdat WIJ LIEFDE ZIJN … zoals JULLIE LIEFDE ZIJN en wij aarzelen niet om jullie door middel van deze woorden kracht te sturen. Wij hopen dat jullie vermoeide zielen daardoor opgebeurd worden. Wij bieden jullie woorden aan, waarvan wij WETEN dat ze jullie zullen bemoedigen om door te gaan. Wij gaan er niet helemaal in mee dat wij niet langer zouden kunnen doorgaan met helpen via alleen maar woorden, omdat we WETEN hoe onze woorden velen hebben geholpen in tijden van zware melancholie. Dus als je nog steeds graag onze zoektocht wilt voortzetten … vragen we jou, Blossom, om ook de komende dagen op deze wijze met ons te blijven ‘spreken’?
Natuurlijk! Begrijp me goed … ik gooi niet de handdoek in de ring of word onwijs kwaad, zoals toen met die ‘zuilen van Licht’… ik vertel jullie slechts hoe het voor ons hier beneden is … in de hoop dat er wat hoop gegeven kan worden … zodat degenen, wier harten en WEZEN worstelen om zich weer in het zadel te hijsen en verder te lopen! Ik realiseer me dat deze channeling voornamelijk ‘mij’ betrof … ik hoopte dat jullie wat meer zouden zeggen … maar jullie lijken wel met stomheid geslagen te zijn!
Wij willen jullie slechts terzijde staan en helpen waar we kunnen.
Hoera … daar gaan we weer … Ik heb jullie verteld hoe jullie dat kunnen. Ik WEET dat jullie … vanwege ALLE LIEFDE DIE JULLIE VOOR ONS VOELEN … jullie uiterste best zullen doen om ons dat ‘DUWTJE’ te geven … waarvan ‘ik VOEL’ hoezeer we dat allemaal nodig hebben. Hoe dat ons raakt zullen wij zelf moeten uitzoeken … ik denk dat jullie aangenaam verrast zouden kunnen zijn. Ja, niet iedereen is er klaar voor … maar ik denk dat vele miljoenen dat wel zijn. WIJ HEBBEN GENOEG VAN DE KUREN VAN DEZE WERELD … DAT IS ECHT ZO. Dus, nogmaals … vraag ik … als jullie ons echt willen helpen … terwijl wij wachten op DE GEBEURTENIS … MAAK JULLIE AANWEZIGHEID KENBAAR AAN ONZE WERELD EN MAAK BEKEND DAT JULLIE LIEFDE ZIJN … IEDER VAN ONS HEEFT DE KEUZE OM VOOR ZICHZELF TE BESLISSEN HOE MEN VANAF DAT MOMENT VERDER WIL GAAN.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE … WIJ DANKEN JULLIE … IN LICHT … Blossom Goodchild, een Aardling, jullie vriendin! Xxx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten