woensdag, januari 01, 2014

Akashic Archieven - Januari 2014 Boodschap


Januari 2014 Boodschap

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Januari 2014 

Gechanneld door: Jen Eramith MA
 
 

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in januari 2014 verwachten?
Deze maand brengt een dynamiek van Zijn naar boven die tezelfdertijd in twee richtingen getrokken wordt. Je mag bij jezelf gewaarworden te kiezen tussen formaliteit en informaliteit. Er is een gevoel deze maand dat structuur zeer belangrijk zal zijn en toch is het evenredig belangrijk om structuur niet al te serieus te nemen. Een bruikbare metafoor voor deze maand is een brandschone Engelse tuin. Als jij je een zeer goed onderhouden, goedgeorganiseerde tuin voorstelt waarin alles onder controle en lineair lijkt te zijn, kan je deze maand als ordelijk beschouwen. Je zult in staat zijn om plannen op hun plaats te zetten, hen uit te voeren, en te verwachten dat de dingen zich zullen ontvouwen zoals je gepland hebt.
Het is nochtans belangrijk te herinneren dat de tuin samengesteld is van levende dingen, en levende dingen zijn niet-lineair. Daarom, moet je de niet-lineaire aard van de planten die daar groeien respecteren, zelfs als je structuur aanbiedt om hen op hun plaats te zetten of om hen een bepaalde aanblik te geven. Op dezelfde manier in jouw leven, is het belangrijk dat je structuren op hun plaats zet, en dat je deze structuren respecteert en jouw plannen uitvoert. Maar vergeet niet dat de structuren op het menselijke leven opgelegd zijn, hetgeen diepgeworteld rommelig, niet-lineair en emotioneel is. Jij en anderen zullen deze maand vergissingen maken, en jullie zullen jullie plannen dienovereenkomstig aan moeten passen.

Een andere bruikbare metafoor voor hoe jij je zou kunnen gedragen deze maand is wat je zou kunnen doen wanneer je een soldaat op wacht ziet staan die niet glimlacht aangezien hij of zij diens rol vervult, maar dat je toch zou kunnen glimlachen of knipogen omdat jij je herinnert dat er nog steeds een persoon is die jou kan zien, zelfs als zij niet in staat zijn om te reageren. Op dezelfde manier is het belangrijk dat je respectvol nochtans gevuld bent met blijmoedigheid. Ben respectvol voor structuren, jouw plannen, en de plannen van anderen. Ben respectvol voor jouw tijd door het niet te verspillen, en respecteer anderen hun tijd. Maak geen beloften die je niet kunt houden/waarmaken. Houd een plan en een structuur op diens plaats. Probeer om orde in jouw leven te creëren, ben consequent en voer het uit. Maar tezelfdertijd, raak niet dermate strikt met deze plannen dat deze plannen ten koste plaatsvinden van het welzijn van de mensen. Verzeker je ervan dat je de mensen eerst dient en dat de plannen op hun plaats zijn om orde te creëren welke de mensen dient. Dat is de beste manier om deze maand met de energie te werken.
Deze maand heeft iets als een overlegging van ordelijke energie en het is belangrijk die orde te gebruiken ten gunste van jouw leven. Je kunt dat gebruiken om jouw leven beter te maken, maar laat het niet beklemmend worden. Laat de inspanningen voor orde niet tussenbeide komen met de vreugde van jouw menselijke ervaring.

Zijn er specifieke activiteiten die wij kunnen gebruiken om met de energie van deze maand om te gaan?
De meest belangrijke houding voor jou om naar de maand te brengen is tederheid en mededogen. Teder mededogen of liefdevolle vriendelijkheid, zullen zo ver gaan deze maand als je bezig gaat plannen te maken en deze opvolgt om met mensen te werken. Het is een zeer sociale, actieve maand voor velen van jullie. En terwijl jij door jouw dagelijkse activiteiten heengaat, verzeker je ervan dat je werkelijk door de ogen van liefde kijkt naar iedereen die je ontmoet. Verzeker je ervan dat je het beste in de mensen ziet, en dat je een gevoel van vergiffenis en geduld vasthoudt. Zelfs als je iemand af moet wijzen, zeg goedendag, of anders stel hen teleur, doe dat aldus met een gevoel van mededogen en tederheid. Vergeet nooit dat iedereen een hart heeft en iedereen op zijn of haar eigen manier worstelt. Heb mededogen voor dat feit zelfs als jij eraan werkt om orde in jouw leven te handhaven…

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations.
It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten