dinsdag, januari 14, 2014

Aartsengel Roiiel - Het Accepteren van Verantwoordelijkheid - 13 Januari 2014 / Julie Miller


Aartsengel Roiiel
"Het Accepteren van Verantwoordelijkheid"
13 Januari 2014 / Julie Miller

Het geeft mij groot plezier prachtige Zonen en Dochters van God om hier vandaag tegen jullie allemaal te spreken via dit gekozen voertuig. Laat ons beginnen door dank te geven aan het geschenk van een nieuwe dag welke God aan een ieder van jullie geschonken heeft, een nieuwe dag om te groeien, een nieuwe dag om je te ontwikkelen en te leren van de eindeloze kansen die aan jullie gepresenteerd worden.
Wij vragen jullie om na te denken over wat het betekend om verantwoordelijk te zijn. Voor jou om verantwoordelijk te zijn, en wat dit omvat? Het is voor een ieder van jullie belangrijk om te begrijpen dat verantwoordelijkheid een deugd is, hetgeen minder opgemerkt wordt aangezien steeds meer lieve zielen haastig zoekende zijn om dit of dat te zijn of om te vervangen wat handig is boven verantwoordelijkheid. Wij moedigen je echt aan om gedegen, oprecht en waarheidsgetrouw na te denken over welke gebieden in jouw leven van jou vereisen om meer verantwoordelijk te zijn. Aangezien het begrepen wordt dat de wereld waarop jullie leven een reflectie van jullie is. Daarom als je andere lieflijke zielen ziet die op een onverantwoordelijke manier handelen, waar duidt dit dan op aangaande jezelf?
Wanneer je op alle manieren verantwoordelijk bent, demonstreer je dat je ook zeer bewust en bedachtzaam bent over niet alleen jezelf maar ook over diegenen rondom jou heen ongeacht de afstand. De werkelijke deugdzaamheid van verantwoordelijkheid is ook een morele kwaliteit die gebruikt wordt om aan de zijde van Gods Woord te staan. Er zijn vele geachte en lieflijke zielen die er een punt van maken om goede dingen te doen maar zij staan niet noodzakelijkerwijs aan de zijde van de ware aard van Gods Woord. Het is essentieel Mijn Geliefden om te begrijpen dat jullie goede daad louter een actie is die ontleend wordt vanuit een meedogende impuls welke niet altijd wat voor oprechte beslissing dan ook omvat. Wanneer je in staat bent om onvoorwaardelijk liefdevol te zijn met je geven, dan wordt jouw handeling van het doen van een goede daad een actie van God die door jou heen werkt.
Het wordt begrepen dat er heel veel voor jullie om te overwegen en om in te nemen is op wat voor gegeven dag dan ook. Wanneer wij spreken over de menselijke deugden, weten jullie dat dit betreft solide houdingen, stevige gezindheden, gebruikelijke volmaaktheden van het denken en van jullie eigen wil hetgeen jullie handelingen aanstuurt, wat jullie passies jullie opdragen en jullie gedrag gidst dat in overeenstemming is met wat jullie redenen zijn en met wat jullie geloven dat waar is. Wanneer er naar de menselijke deugdzaamheden gehandeld wordt verstrekken zij gemak, controle van de emotionele impulsen en het geluk dat jullie zal helpen dirigeren om een groter moreel leven te leiden.

Deugdzaamheden Mijn Geliefden maken geweldige gidsen. Zij zullen leiden naar vrijheid hetgeen afgeleidt is van jouw bekwaamheid om bepaalde gedragingen en emoties te controleren. Een leven levend met mededogen, verantwoordelijkheid, en een innerlijk gevoel van plicht of dienstbaarheid, de oefening van zelfdiscipline, oprechtheid, loyaliteit, en moed zijn slechts een paar voorbeelden van noodzakelijke deugden die zullen helpen in jouw bekwaamheid om jezelf te voorzien van een moreel leven. Wij weten dat jullie je bewust zijn van de fundamentele deugdzaamheden van Christus; voorzichtigheid, standvastigheid, gerechtigheid en matigheid, dan zijn daar de spirituele deugden van geloof, hoop en liefdadigheid die ook begrepen worden als liefde, en deze deugden Mijn Geliefden zijn rechtstreeks verbonden met God, de Vader van jouw schepping. Het is vanuit jouw goede acties van het doen van goede daden jegens anderen dat je die deugd versterkt en dat het uitbreidt. Groei met betrekking tot wat voor deugdzaamheid dan ook Mijn Geliefden, is een belangrijk doel voort op jullie reis dat tegemoet getreden wordt met spirituele oefeningen. De morele deugdzaamheden die je bewerkstelligd vereisen jouw hart en ziel inspanning en zij zullen de vrucht en het zaad worden van meer goede handelingen om door jou gedaan te worden, omdat binnenin hen zij jouw eigen krachten organiseren om een goddelijke vereniging van liefde met God en alle anderen te creëren.
Als je niet weet waar je verantwoordelijk voor moet zijn, hoe wordt je dan verantwoordelijk? Begrijp Mijn Geliefden, jullie eerste stap richting het nemen van verantwoordelijkheid zal beginnen door je bewust van jouw handelingen te worden. Probeer echt het feit te begrijpen dat bewust of onbewust iedere actie die vanuit jou komt, anderen rondom jou heen welzeker beïnvloed. Hoe vaak ben jij je bewust van jouw gedachten, van jouw woorden of zelfs van jouw activiteiten? Heb je nochtans beseft dat jouw woorden en acties diegenen die met jou werken, je vrienden en zelfs familieleden beïnvloed hebben? Of misschien ben je veel te betrokken geraakt in jezelf om te herkennen dat anderen gevoelens hebben en dat hun gevoelens belangrijk zijn. Jouw acties, jouw woorden en jouw gedachten daar ben jij verantwoordelijk voor. Ga niet door met het negeren van jouw gedrag of manieren wanneer je weet, door jouw zorgvuldige observatie, dat zij een kleine fijnafstemming vereisen. Wordt meer bedachtzaam over de woorden die je zegt omdat zij ofwel serieus schade toe kunnen brengen of warmte en begrip kunnen verstrekken en herinner je dat de acties die je begaat ook gekwetstheid kunnen verstrekken of dat je kunt kiezen om jouw acties met liefde en mededogen tot uitdrukking te brengen - dit is jouw keuze en jouw verantwoordelijkheid.
Mijn Geliefden, er zijn vele vragen hier voor jullie om over na te denken en wij hebben een volgende, denk na over waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Heb je verantwoordelijkheden op jouw werkplaats, thuis, mogelijk op school of op een andere plaats welke jouw aanwezigheid vereist? Wat heeft jouw Hemelse Vader jou gegeven om verantwoordelijk voor te zijn? Als je de vragen beantwoordt die hier achtergelaten worden om over na te denken, geef eerlijke en oprechte antwoorden en wanneer je dat doet, zal je snel de verantwoordelijkheden vaststellen die je mag hebben laten verslappen die jouw aandacht vereisen. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor alles dat je bent, dan ben je in het heden.
Hoe vaak Mijn Geliefden hebben jullie ervoor gekozen om onverantwoordelijk te zijn omdat jullie je lui voelden of dat jullie onverschillig en harteloos waren? Wanneer gevraagd wordt om een dienst/gunst te doen, hoe vaak weiger je? En hoe vaak hebben jullie iets geobserveerd dat jullie aandacht nodig was, maar koos je ervoor om niet te handelen? Wij weten dat het vermoeiend kan zijn om de afwas te doen of om iedere dag op te ruimen/schoon te maken, maar hoe sneller je bepaalde dingen doet die jouw aandacht nodig zijn, worden zij gedaan omdat jij je verantwoordelijkheid nam. Vandaag wensen wij dat je nadenkt over waar je verantwoordelijk voor kunt zijn. Wat zijn de acties die je vandaag tot uitdrukking kunt brengen die wat voor gemaakte vergissingen van gisteren dan ook recht kunnen trekken of helpen te voorkomen dat bepaalde dingen morgen verkeerd gaan? Denk na wanneer het nodig is dat je verantwoordelijk handelt. Grijp de dag, maak van iedere dag een uitstekende dag en doe alles dat je kunt vandaag dat jou zal helpen om een meer meedogende, liefdevolle en verantwoordelijke lieflijke ziel te worden.
Natuurlijk, door verantwoordelijkheid te nemen begrijp je dat je met een bepaalde hoeveelheid bescheidenheid geconfronteerd wordt. Wanneer je verantwoordelijk bent voor jou acties kan het zeer gênant en vaak vernederend zijn. Vergissingen zijn bestemd om zich voor te doen, aangezien zij een natuurlijk onderdeel zijn van hoe jullie je kennis vergaren. Door jouw bereidheid om verantwoordelijkheid te accepteren stem je ermee in om jouw integriteit te verbeteren en integriteit is een prachtige goddelijke deugd om tot stand te brengen. Integriteit spreekt op grote schaal luidruchtig over jouw acties, en gaat dan verder. Wij moedigen een ieder van jullie aan om niet de fouten die je gemaakt hebt te ontkennen of je voor hen te verbergen, accepteer hen eenvoudig. Als je kiest om je voor hen te verbergen, zal je het hogere objectief en de reden van jouw ervaring niet bereiken en wat zich gemakkelijk voor kan doen is dat je dezelfde fout zult herhalen. Hoe sneller jij jouw verantwoordelijkheid accepteert, en hoe sneller je alles dat je kunt leert van de ervaring, sta op en ga verder met jouw leven en reis. Het is oké voor jouw ego om zo nu en dan eens rond geschoven te worden, jouw ziel is hier aan het werk jou geschenken van groei en ontwikkeling schenkend die liefde en mededogen voor jezelf en voor alle anderen omvatten, en jouw ego heeft geen plaats in in deze liefde-gevulde reden.  
Wij moedigen jullie aan Mijn Geliefden, de volgende keer dat jullie jezelf gewaar worden in een situatie welke verantwoordelijkheid kan gebruiken, om er niet voor weg te rennen of je er voor te verbergen. Ben moedig en kom de situatie met liefde onder ogen heel goed wetend dat jouw Hemelse Vader daar bij je is, door jouw hart heen werkend tijdens al jouw acties, woorden, gedachten en gevoelens, en met Zijn liefdevolle ondersteuning zal je weten welke keuze te maken die voor het hoogste goed zal zijn. Jullie zijn allemaal waarachtige kinderen van God, je mag deze goddelijke zijde van jezelf nog niet gevonden hebben, maar wij weten dat het er is en mettertijd zal jij dat ook; weet gewoon dat het schitterend en kostbaar is net zoals de tijd hier vandaag met jullie doorgebracht.
Mijn liefde is bij jullie,
IK BEN Aartsengel Roiiel van de Eerste Heilige Straal via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten