vrijdag, januari 03, 2014

Aartsengel Michael via Ron Head - 3 Januari 2014


Aartsengel Michael
Zoals Wij Jullie Zo Vaak Verteld hebben, zijn Jullie Nooit Alleen
3 Januari 2014 / Ron Head

Michael met en voor de Raden 
Laat ons deze boodschappen voor jullie jaar van 2014 beginnen met een nieuw begrip van waar deze informatie vandaan zal komen. Niets zal, in feite, veranderd zijn, maar wij willen het duidelijker aan een ieder van jullie maken waar deze begeleiding van afkomstig is.
Zoals jullie hierboven zien, spreek ik nu voor wat wij zullen noemen de Raden. Sommige kanalen noemen deze groepen, sommigen benoemen het anders. Maar ongeacht wat diens naam is, is het een feit dat een ieder van jullie Raden heeft, en daar in feite aan deelnemen, welke jullie en ieder ander gevoelhebbend wezen op deze reis begeleiden. Jullie bezoeken deze Raden. Jullie Hogere Zelven zitten hier. Jullie gidsen en jullie engelen doen dat ook.  
Vanaf waar jullie op dit moment zitten, helemaal omhoog naar het allerhoogste bewustzijn in de universums, zijn er deelnemers die ons allemaal voorwaarts gidsen. Terwijl wij door dit jaar heen gaan, wensen wij het steeds meer comfortabel voor jullie te maken om te begrijpen en te voelen dat deze boodschappen niet van de één of andere bron komen waartoe jullie geen toegang hebben. Eerder komen zij vanuit dat binnenin een ieder van jullie naar waar jullie volledige toegang tot hebben en dat altijd gehad hebben.

Ons doel is, altijd, om dit steeds meer alledaags voor een ieder van jullie te maken om aan deel te nemen en om te weten dat jullie er altijd aan deelgenomen hebben. Wij willen dat jullie je thuis voelen met dit proces zodat het steeds meer gemakkelijker voor jullie wordt. De energieën waar de meeste kanalen zo vaak over gesproken hebben, hebben nu jullie collectieve bewustzijn hoog genoeg opgetild om dit een zeer levensvatbare mogelijkheid voor jullie dit jaar te maken als jullie dat aldus verlangen.
Zoals jullie het willen, vanaf vandaag, worden deze boodschappen door mijzelf afgeleverd, door anderen die wensen naar voren te treden, of zij worden eenvoudig betiteld met "De Raden". Wat de naam ook mag zijn in de titel, begrijp alsjeblieft dat jullie deelgenomen hebben aan dit volledige proces. En aangezien dat zo is, begrijp ook dat jullie onze dierbare vrienden en familie zijn.
Zoals wij jullie zo vaak verteld hebben, zijn jullie nooit alleen. Wij kennen iedere droom, iedere gedachte, ieder gebed net zo intiem als jullie dat doen, en wij beginnen aan hen te werken zodra als jullie hen maken.
Wij zullen jullie ook van tijd tot tijd aan manieren herinneren om dat pad, zogezegd, te versoepelen. Maar jullie hebben zeer waarschijnlijk begrippen bereikt die alleen geheugensteuntjes nodig zijn. Dus laat ons van dit nieuwe jaar waarop wij ons ingescheept hebben een zeer overvloedig en magisch jaar voor een ieder van jullie maken.
Dank je wel en goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten