vrijdag, januari 10, 2014

Aartsengel Michael - Laat ons de Grootste Liefdesvlam over de Aarde Verspreiden - 9 Januari 2014


Aartsengel Michael
"Laat ons de Handen, Harten en Liefdesvlammen Ineen Slaan en de Grootste Liefdesvlam over de Aarde Verspreiden"
9 januari 2014 / Rita Pulmans 

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Graag uw antwoord op deze vragen die men mij gesteld heeft.
Ik dank u Heer Michael.

"Is het belangrijk dat we helpen bij de problemen in Fukushima, dit via meditatie? Of is het zo dat we hierin ons mogen afvragen of we dit kunnen overstijgen als het ware naar 5D, als we niet vanuit angst denken aan dit gegeven?
Als we uit onze angsten gaan, kunnen we dan dit gegeven ook achter ons laten? Doch laten we dan als het ware 3D niet aan zijn lot over?
De vraag hier is: "Kunnen we werkelijk helpen door meditatie om hierin heling te brengen?" 

Aartsengel Michael,
Geliefde zielen, laat mij eerst en vooral zeggen lieverds, dat geen, maar dan ook geen enkele macht of kracht nog tegenkanting zal of kan bieden aan het helende werk wat jullie verrichten.
Hoor deze woorden aan en laat ze "indringen", zoals jullie je daden die jullie verrichten laten indringen in gebieden zoals Fukushima. (R: zoals lichtmeditaties). 
Deze meditaties lieverds, zullen werkelijk het verschil maken.
Wij, de Goddelijke Wereld, kunnen of zullen niet langer toezien dat er enige onverschilligheid optreedt of naar voren treedt. Neen, dit laten Wij niet langer toe.
De gegevens die allerhande verspreid worden, via internet en channelings dienen grondig aangevoeld en geselecteerd te worden op inhoud en waarachtigheid. Want enkel de waarheid zal stand houden geliefden, en deze is LIEFDE!Liefde is hetgeen wat jullie nog meer en meer mogen integreren via jullie intenties. Niet enkel visualiseren en mediteren maar liefde "erbij voegen", invoegen, laten instromen.
Geliefde zielen "de vraag" of 3D maar eventjes aan zijn/haar lot overgelaten dient te worden is geen vraag. Dit wordt dan ook niet door ons gehoord, de Goddelijke Wereld, daar deze niet is doorspekt van de Goddelijk Liefde. En (R: Goddelijke Liefde) deze is barmhartigheid aan al wat leeft. En dit houdt ook barmhartigheid jegens de Goddelijke Wereld in naar jullie toe, lieve vrienden, daar alles wat op Aarde gebeurt of is gebeurd onrechtstreeks en rechtstreeks met jullie ALLEN te maken heeft.
Jawel, jullie allen hebben hieraan meegewerkt op de ene of andere manier, en jullie allen dienen in gezamenlijke opschoning te komen! Dit is mijn uitspraak en hier zullen jullie het mee moeten doen.
Met deze woorden zal ik geen oordeel vellen geliefde zielen, maar jullie verantwoordelijkheid inbrengen. En bewustzijn, besef en inlevingsvermogen naar de andere zielen toe. Diegenen (de zielen) die veroordeeld worden door (je) hoogmoed of beter weten, of beter voelen dan de ander.
Neen geliefden zo werkt dit niet! Wat wel werkt is begrip, liefde en mededogen naar jullie broeders en zusters die nog steeds in bewustzijn, in 3D vertoeven. Help hen op alle mogelijke manieren, want ik Aartsengel Michael zeg jullie, dat alles in gezamenlijkheid, zuster- en broederschap dient te gebeuren. In evenredigheid en in liefde, naar en met elkaar.
Geliefde zielen, ik dien jullie door deze mooie vraag, ( R: van vraagsteller) vanuit mijn vurige liefdeskracht. Ik Aartsengel Michael schenk jullie moed en vertrouwen via dit vuur. Houdt dit liefdesvuur en deze intentie voor hulp op Aarde aan al wat leeft brandende in jullie harten. En herschik jullie oordeel over minder en beter over de ander. Want geliefden jullie zijn elkaars gelijken.
Daarom geliefde zielen leg je liefdeslat zodanig hoog dat iedereen die hierover wil springen, mee kan naar de hogere dimensies. En met de liefdeslat hoog leggen bedoel ik, Aartsengel Michael, dat diegenen die op jullie hoge liefdestrilling zullen functioneren of erdoor aangetrokken worden, hier zeker klaar voor zijn om hun sprong naar 5D en hoger te wagen.
Laat ons allen geliefden de handen, harten en de liefdesvlammen in elkaar slaan en zo de grootste liefdesvlam over de Aarde verspreiden, dewelke Haar zullen mee opliften en vooral alle wezens aanraken dewelke hierin willen meetrillen.
Doe jullie grote taak verder in blij gemoed en wens iedereen op Aarde het hoogste goed.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken, voor iedereen op Aarde. 
 

Channeling van Rita Pulmans ©
Aan deze tekst mag niets veranderd en of bijgevoegd worden.
Bij overname dient de gehele tekst worden weergegeven. Incluis deze tekst.


 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten