vrijdag, januari 17, 2014

Aartsengel Michael: -Ga in Je Kracht -Ga in Je weten, Je intuïtie -Ga in Je Liefde: 16 Januari 2014


Aartsengel Michael
-Ga in Je Kracht 
-Ga in Je weten, Je intuïtie 
-Ga in Je Liefde
16 Januari 2014 / Rita Pulmans
 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is volle maan, we mogen, kunnen NU nieuwe voornemens maken, die ons weer een stapje verder brengen in onze ontwikkeling zeg maar, in onze overgave ook naar sommige zaken. Het is nu tijd om onze angsten onder de loep te nemen en ze los te laten. Mijn vraag is: hoe kunnen we de angsten rondom het gegeven van nucleaire vervuiling loslaten? Hoe moeten wij hiermee omgaan geliefde Michael? 
Ikzelf ben echt heel bezorgd, dit o.a. voor mijn kleinkinderen.
Wij, en onze vorige generatie, hebben het hier allemaal neergezet zeg maar. 
We zitten nu echt wel in een moeilijke tijd, neem nu Fukushima en de gevolgen, hoe moeten we hiermee omgaan?? We kunnen en moeten toch iets ondernemen? 
We mogen onze kop toch niet in het zand blijven steken? 
Wat raad u ons aan geliefde engel, om hier mee om te gaan in verantwoordelijkheid naar al wat leeft? Mag ik van u geliefde engel de juiste woorden ontvangen.

Aartsengel Michael:
Geliefde ziel, geliefden, lieve harten.
Ja lieverds, Wij de Goddelijke wereld hebben dit reeds voorzien. Niet dat de kernramp zulke grote proporties zou aannemen, maar wel dat Wij, de goddelijke wereld, er zijn om jullie buiten de angsten te houden. Om jullie buiten de angsten te houden die de duisteren nog steeds trachten te verspreiden via media en allerhande boodschappen, die kant noch wal raken. Geliefde zielen, zie wat er jullie te doen staat met de consequentie onder ogen te zien, dat jullie met z'n allen op "het kluitje" zitten zeg maar. 
Wat bedoel ik, Aartsengel Michael, hier nu mee lieve vrienden, dat jullie inderdaad je verantwoordelijkheid dienen te nemen in opschoning, initiatief, hulp op alle mogelijke vlakken van vervuilen, dit door meditatie, visualisatie, en door bewust met deze energie (R: kernenergie) om te springen. 
Het is duidelijk reeds, dit vanuit het verleden, dat deze energie afkomstig uit splitsing van atomen, jullie nog geen goeds heeft bijgebracht. Integendeel, het geeft jullie de nodig kopzorgen, en ziekten zullen hier dan ook het gevolg van zijn. 

Lieverds, velen onder jullie hebben inderdaad nog geen weet van de desastreuze gevolgen die Moeder Aarde nu belagen. Ik, Aartsengel Michael, denk niet in doemdenken, integendeel, maar in: klare wijn schenken. Wat bedoel ik, Aartsengel Michael, hier mee te zeggen geliefden, dat klare wijn geschonken dient te worden, dit vanuit de media en vanuit de pers. Laat jullie niet meer om de tuin leiden, maar leid jullie zelven naar een nucleair vrije wereld, door actie. En actie geeft hier de juiste reactie, en deze is een schone, propere Aarde. 
Dit is belangrijk voor jullie nageslacht.
Dit is belangrijk voor jullie zelf.
Dit is belangrijk voor Moeder Aarde.
Zij, Moeder Aarde, redt zichzelf wel, geen probleem, maar geliefden, het is de bedoeling dat er wezens van liefde en mededogen op haar lichaam rondlopen. Het is de bedoeling dat jullie met z’n allen de handen en de harten in elkaar slaan, en dit in elkaar slaan betekent niet agressie, maar liefde en affectie. Liefde en affectie voor jullie medemens, je buur, buurland, je kinderen, je kleinkinderen. En dit vraagt nu van u de nodige stappen om het Plan op Aarde te herstellen. 
Het Plan wat door Vader/Moeder God is bedoeld, en wat jullie dienen neer te zetten. Het Plan op Aarde dient hersteld vanuit vreugde en liefde zodat er een vreugdevolle, liefdevolle bevolking aan de " Macht" komt, en is. En deze Macht is er een met een hoofdletter geschreven, daar deze Macht een goddelijke Macht dient te vertegenwoordigen. Een goddelijk handelen voortbrengend. 
Lieverds, denk hierover na, hoe kan ik dit mee helpen neerzetten?
Hoe kan ik de Aarde "omvouwen" tot een prachtige planeet waarop wij allen met liefde en vreugde op vertoeven. (R: omvouwen, omslaan, als het ware een bladzijde omslaan, omvouwen tot....) Hetgeen nu gebeurt met haar (Moeder Aarde) zijn zware triggers om het tij te doen keren.  Maar jullie, geliefden, zijn het die het tij dienen te keren. Ga vanuit je Kracht en je Liefde na; hoe kan ik hierin bijdragen? 
En laat mij, Aartsengel Michael, dit zeggen: alles wat niet vanuit angst, maar vanuit liefde ontstaat zal hierin bijdrage. Alles wat je vanuit je liefde naar voren brengt, zal jullie helpen om het oorspronkelijk plan op aarde te helpen verwezenlijken. Geliefde zielen, het is niet te laat! Neen, laat Mij, Aartsengel Michael, de volgende suggestie en of instructies geven. 
Geliefden, 
-Ga in je Kracht.
-Ga in je weten, je intuïtie.
-Ga in je liefde.
-Ga in je hulp zover dat jij je unieke manier vindt, en weet en voelt wat jij kan bijdragen.
-Ga in je zuivere liefde naar je meditaties toe.
-Ga naar de mooie hints toe die zoveel lichtwerkers verspreiden als hulp.

(R.:zoals Little Grandmother Kiesha, zie de vele boodschappen op internet zoals deze:
http://www.itaka.nl/dierbare-broeders-en-zusters-van-de-tribe-many-colors/
 )

Aartsengel Michael vervolgt: 
-Ga naar binnen, naar je inzicht en graaf diep om te ontdekken dat jij weet wat er jou te doen staat.
-Ga naar je verantwoordelijkheid toe.
-Ga naar je verantwoordelijkheid toe naar Moeder Aarde en naar ieder levend wezen
-Ga naar je inzicht toe.
-Ga vooral naar je hart geliefden en spreidt jouw hartenwens; deze van een zuivere leefbare aarde over de aarde uit. 
Doe dit via meditatie. Via Affirmaties. Initiatieven op aardse vlak, wat deze ook mogen zijn.  Bewustwording en bewustzijn dat jullie allen hier "in zitten", en met z' n allen, gezamenlijk de oplossing kunt aanbrengen. 
"Slaap" niet verder geliefden, maar trek je ogen en je harten open, dit om te "kijken, en vervolgens te luisteren, naar elkaar en in bespreking te gaan. Niet in een bespreking van; naar elkaar de bal gooien, neen geliefden. Zie dat er maar 1 kamp is en dit is geen kampvechten meer waard. 
Ik, Aartsengel Michael, breng jullie bij, dat Wij de Goddelijke wereld niet zullen aflaten om via kanalen van Licht deze boodschappen te verspreiden. Niet uit angst, en zeker niet meegaand in jullie angsten. Dit kunnen Wij ook niet, dit doen Wij ook niet. Maar Wij doen dit vanuit onze goddelijke Krachten en Machten, meewerkend aan het vastgestelde Plan op Aarde. Geluk, vrede en liefde voor al wat leeft. 
En geliefde zielen, hoe doen Wij dit? Door jullie bij te staan in en tijdens jullie prachtige meditaties, Ik, Aartsengel Michael, zeg het nogmaals, dit maakt werkelijk het verschil! Door jullie bij te staan vanuit een onzichtbare wereld, door niet aflatende bescherming te bieden, aan te bieden. Door jullie handen vast te nemen en jullie tot actie te brengen tot goede daden, woorden en gedachten. Door jullie harten te omkransen met onze grootste Engelen Lichten.  Jullie voelen deze weliswaar als een trillende energie, wat de gevoeligen onder jullie reeds gewaar worden somtijds. Kijk, geliefde zielen, wij helpen jullie nog op meerdere gebieden, alsook onze geliefde Sterrenbroeders en zusters, de ruimtewezens. 
Laat Mij, Aartsengel Michael, hierin duidelijk zijn: dat niet meer toegestaan wordt dat jullie in herhaling vallen, in herhaling van wat er in Atlantis is gebeurd op dat vlak. Neen! Dit laten wij niet meer toe. 
Doch geliefden, het zijn jullie, die hierin je bijdragen zullen kunnen ( moeten) leveren door bovenstaande regels goed in acht te nemen. Neem jezelf in acht en kijk hoe je kan bijdragen om dit grote Plan op Aarde te herstellen. 
Geliefde zielen, blijf je verheugen op betere tijden, jullie zijn reeds zover gekomen. Laat daarom deze weerstand van de duisteren niet afhangen van jullie overwinning. Overwin je angst en ga in de kernreactor als het ware (symbolisch dan) en zie hoe jullie met je eigenste Licht het goorste en kwaadaardigste kunnen verdrijven. Onderschat jullie Goddelijke Kunde niet, maar doe!
Ik, Aartsengel Michael, heb gesproken tot een Vredevol volk.

© Channeling van Rita Pulmans 
Aan deze tekst mag niets veranderd en of bijgevoegd worden. 
Bij overname dient de gehele tekst worden weergegeven, inclusief deze tekst.
--------------------------------------------------------------------------
Aanvullend gebed, de Aanroep tegen nucleaire vervuiling.
Wij roepen aan:
Vanuit het witte Licht, daar waar de AlBron zetelt, dat Licht op aarde nederdaalt.
Dat het witte Licht de geest van de mens doorstroomt.
Dat het Helend licht de kernreactoren van Fukushima doorstroomt.
Dat het Helend Licht de zeeën doorstroomt en alle levende wezens.
Dat het Helend Licht Moeder Aarde doorstroomt.
Dat het Licht in Kracht en Liefde,
"opschoning" brengt in elke vorm van vervuiling.
Vanuit het punt van liefde, in het hart van het Goddelijke,
Stroomt liefde in de harten van de mensen.
Mag het Aquariusbeginsel, van liefde en wijsheid,
in de mens NU wakker worden.
Mag het bewustzijn van de mensen openbreken,
in Liefde en genegenheid naar al wat leeft.
Vanuit het centrum,
waar de energie van de Albron gekend wordt,
stroomt deze als goddelijke wil uit in het bewustzijn van de mensen.
Dit naar alle te nemen initiatieven toe.
Dit ter heling van Moeder Aarde.
Vanuit het centrum dat wij menszijn noemen,
verwezenlijke zich het plan van liefde, wijsheid,
en een paradijselijke aarde.
Mag het de deur verzegelen,
waarachter het kwaad verblijft.
Mag ter vernieuwing van de aarde; hernieuwde Wil en Kracht,
Helend Licht en Liefde,
Moeder Aarde en de mensheid overstromen en instromen.
Laat Licht, liefde, wijsheid en Macht ten goede,
het Plan op aarde herstellen.
Herstellen in leefbaarheid voor ieder levend wezen.
Voor al wat leeft.

Je kan dit gebed aanvullen naar believen, dit ter heling van Moeder Aarde, en onszelf. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Oorspronkelijk gebed A. Bailey:

De Grote Aanroep
Vanuit het punt van Licht in ’t Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale!
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte Doel de kleine wil der mensen-
Het doel, dat de Meester kent en dient.
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzeeg’len waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het plan op Aard’ herstellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten