maandag, januari 13, 2014

Aartsengel Michael en de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 13 Januari 2014


Aartsengel Michael en de Raden van Jullie Hogere Zelven
"Het is voor Jullie Niet Mogelijk om Afgescheiden van de Schepper te zijn"
13 Januari 2014 / Ron Head

Wij zijn vandaag hier om jullie een andere kijk op het onderwerp te brengen dat wij in een eerdere boodschap naar voren brachten. Dat onderwerp is de opmaak van wie jullie zijn, van wie wij zijn.
Dit schijnt een zeer ingewikkeld en moeilijk onderwerp te zijn vanuit jullie gezichtspunt, maar wij verzekeren jullie dat het dat niet is. De moeilijkheid ligt alleen in de nieuwheid van de gedachte voor jullie. En dan, natuurlijk, zijn daar diegenen die dergelijke gedachten om hun eigen persoonlijke redenen niet in overweging kunnen of willen nemen.
De meesten van jullie die dit lezen zijn diegenen voor wie dat niet van toepassing is. Het is voor jullie tijd om te beginnen te begrijpen dat jullie een flinke hoeveelheid meer zijn dan wat omsloten is door jullie fysieke lichamen. Ook, neem in overweging dat dit van toepassing is op ieder ander persoon en iedere andere entiteit om jullie heen. Hoewel jullie zintuigen jullie vertellen dat jullie grenzen hebben, dat jullie van alles afgescheiden zijn, is dat, in feite, niet waar. Maar dat zal ons een andere richting doen laten inslaan.
Wat wij nu wensen weg te nemen is jullie gewaarwording dat het leven met jullie gebeurd. En terwijl we er toch mee bezig zijn, laat ons de gedachten kwijtraken dat de dingen vastgesteld zijn voordat jullie "hier" komen en dat er niets is dat jullie daaraan kunnen doen. Er is geen onenigheid tussen de ideeën van de raden die jouw leven begeleiden en het feit dat je een wezen van de vrije wil bent.

Nu, waarom is dat? Dierbare vrienden, dat is omdat net voorbij de sluier van jullie vergeetachtigheid er een voortzetting van jullie is die bij ons zit en deze begeleiding ontvangt en ermee instemt, in feite, het helpt te formuleren. Jij, voor het overgrote gedeelte, begeleidt jou. En toch, zelfs wanneer je dit idee onderhoudt, zeg je, "Ik zou dit nooit kiezen!"
Je zegt dat in jouw momenten van pijn, en wij vertellen je dat je dat zou doen en dat je dat deed. De truc is, als het al een truc is, om voorbij het pijnlijke te kijken en te vragen, "Op wat voor manier dient dit mij? " Dat is een ZEER moeilijke vraag om in vele situaties te doorgronden. Wij begrijpen dat welzeker. Maar het is desalniettemin waar.
Er is geen wezen in dit volledige universum, of inderdaad in ieder ander universum, die beslist om jou voor alles te laten lijden. Wel, met de uitzondering van jezelf, natuurlijk. Wij vragen aan jullie om naar deze mogelijkheid te kijken. Wanneer en als het leven niet is zoals je het wilt hebben dat het is, waar en waarvoor be/veroordeel jij jezelf dan als minder dan, als verkeerd, als schuldig, als dat je het goed moet maken. En als jij je gewoonweg niet voor kunt stellen wat dat zou kunnen zijn, dan is dat prima. Vergeef jezelf sowieso. Want waarvoor zou je niet in staat kunnen zijn om jezelf te vergeven wanneer jouw Schepper jou al vergeven heeft? Ben je echt zo onbarmhartig aangaande jezelf? Wel, ja, dat zijn jullie, dierbare vrienden. In vele, vele gevallen zijn jullie dat inderdaad.
En zijn jullie afgescheiden van ons en van de Schepper? Het is niet mogelijk voor jullie om afgescheiden te zijn van de Schepper. Jullie leven in die illusie. Jullie worden nooit afgescheiden gehouden van ons, of ook niet van jullie gidsen, of jullie families hier. Er is, hier, een veel groter deel van jou dan dat jij je voor kunt stellen die nooit afgescheiden van ons is. En dus, om om te gaan met jouw leven, heb je een andere illusie gecreëerd.
En dan is daar de waarheid dat, waren jullie in staat zijn om de waarheid te ontvangen van alles dat wij net uitgelegd hebben, jullie niet zouden wensen om te blijven waar jullie zijn. En waar jullie precies nu zijn is zo ongeveer waar je in deze tijd wenste om te zijn.
Hoed moed dierbaren. Wij weten dat het een moeilijke plaats is waar jullie jezelf in gewaarworden. Maar jullie zijn daar precies nu om dat te veranderen en ook om getuige van die verandering te zijn en het te ervaren. Het zware tillen is allemaal bijna volledig gedaan nu. Jullie zijn nu in de positie van het leren hoe dat te laten gebeuren wat jullie wensen met veel minder tegenwerking dan voorheen. Het grootste probleem voor jullie nu zal zijn dat verandering vaak rommelig is. Maar, aangezien het ook zal ontvouwen en niet plotseling zal zijn, zal er ook veel zijn om te vieren en je in te verheugen.
Terugkerend naar het aanvankelijke onderwerp van deze boodschap, zullen jullie zeer spoedig beginnen, in feite zijn velen van jullie al begonnen, zullen jullie zeer spoedig beginnen het begrip van jullie grotere zelven te voelen en hun relatie met het Al. Dit zal iets zijn dat in jullie zal groeien over alles van jullie bestaan, maar het begint. Dank je wel voor jullie aandacht door deze nogal lange boodschap heen. Liefde naar jullie allemaal, dierbare vrienden. Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten