zaterdag, januari 04, 2014

Aartsengel Michael - De Lichtvonk is Nu aan het Eindpunt van de Lont Gekomen... - 3 Januari 2014


Aartsengel Michael
De Lichtvonk is Nu aan het Eindpunt van de Lont Gekomen. Klaar voor de Grootste Liefdesexplosie Ooit Gezien!
 

3 januari 2014 / Rita Pulmans
 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michaël,
 
Het is nieuwe maan, en naar mijns inziens zeer heftig van energie.
Het triggert los wat niet meer bij ons hoort.
De nieuwe maan is een tijd van inkeer ook.
Het laat ons naar binnen gaan, door onze emotie die naar buiten wilt, in tranen, in verdriet etc.
Geliefde Aartsengel Michaël, ik heb zopas gelezen dat vele lichtwerkers de wanhoop nabij zijn.
Wij hoopten zo op de nieuwe wereld sinds einde 2012.
Maar waar staan we nu?
Hoe moeten en kunnen we verder, dit met het gevoel van zoveel tegenkanting van de "kliek" zoals jij ze soms verwoordt.
De negatieve krachten, de duisteren, zijn zich sterk aan het weren, dit is mijn gevoel, en ik ben zo blij dat het oproepen van uw zuil van Licht en de bescherming die we vragen aan u, en krijgen, zo effectief is, en echt wel werkt.
Ik dank u daarvoor Heer.
Geliefde Michaël, geef ons raad!
Help ons verder om hier in dit (nu nog) "tranendal" onze missie te blijven vervullen, neerzetten, vanuit ons Licht en onze liefde.
We hebben daarbij ook nog eens onze eigen verwerkingsprocessen, die van Moeder Aarde, en de hulp die we wensen te bieden aan zoveel mogelijk zielen.
Alles lijkt in chaos en is erg turbulent, dit tot aan waanzin toe.
De zaken die nu gebeuren zijn rechtuit gezegd niet meer te harden soms.
Hoever moeten we nog zinken voor we (de volledige mensheid) beseffen dat het drastisch omkeertijd is?
Ik stuur een SOS de ether in, een SOS naar de goddelijke wereld, naar onze sterrenbroeders en zusters om hulp, meer hulp nog en kracht!


Wij moeten het hier allemaal zelf doen, dat begrijp ik wel, maar alle hulp en woorden van u zijn welkom. Want het is echt niet gemakkelijk geliefde Lord Michaël!  
 
Ik vraag je, geliefde engel, om hulp tot volledig ontwaken van de mensheid, zodat bewustzijn vanuit de liefdesharten de Aarde mag overspoelen naar al wat leeft.
Wij weten dat het goede, het Licht zal overwinnen, maar ik heb het gevoel dat we nu als het ware in het heetst van de strijd zitten.
Misschien zie ik het nu even wat te negatief, doch dit is wat ik voel.
Waarom is het allemaal zo gelopen?!
Waarom zijn deze negatieve krachten toegestaan om hier op Aarde te "werken" en zoveel mensen te misleiden.
Wij vragen, neen smeken om hulp, Kracht en Liefde.
Stuur uw Licht oh Lord!
 

Aartsengel Michael: 

Geliefde mensenkinderen, lieve zielen, geliefde harten,
Wees niet ontmoedigd, jullie zijn reeds zover gekomen! Doordat jullie krachten zich bundelen.
Meer en meer zie ik mensen ontwaken, hun ogen zich openen, en hun hoofden zich naar het Licht richten. Deze actie zal meer en meer en verder en verder zich uitbreiden, geliefde zielen. Want er is geen tegenkanting meer zo sterk dat dit volledige ontwaken kan tegenhouden.
Geloof mij! Deze woorden die ik, Aartsengel Michaël, nu spreek zijn zuivere waarheid. Luister aandachtig. Ik, Aartsengel Michaël, zie reeds het toekomstbeeld wat zich heeft gevormd.
DIT IS EEN BEELD VAN PRACHTIGE EVOLUTIE, IN EEN DAL ZONDER TRANEN GELIEFDEN.
IN EEN LIEFDESDAL! GELIEFDE ZIELEN!
IK AARTSENGEL MICHAEL ZEG DAT HET EEN LIEFDESBERG IS!
Geen traan zal er nog gelaten worden, neen!
Geen traan van verdriet zal hier nog vloeien.
Enkel een traan van ontroering van schoonheid en liefde, over de pracht wat jullie nieuwe Moeder Aarde uitstraalt.
En jullie, de verlichte mensheid, wandelen over haar Aardoppervlak. En jullie zullen elkaar in de ogen kijken, ditmaal zonder schuldgevoel of onmacht, zonder haat en nijd en zonder onmacht of strijd. Jullie zullen elkaar omarmen, vanuit de hoogste liefde.
Moeder Godin zal "blijvende" liefde de Aarde laten overstromen vanuit haar goddelijk liefelijke zingend Hart. Jullie zullen in evenwicht en kracht de schoonheid tentoonspreiden die jullie in werkelijkheid zijn! Goddelijke wezens die hun "andere" mantels hebben afgegooid. Ja, jullie zullen de mantels van verderfelijkheid, kwaadheid en onkunde zelf van jullie hebben afgegooid. Door ingrijpen in jezelf. Door naar binnen te duiken, en te herkennen, en te zien, dat jullie voordien als dubbelzijdige wezens functioneerden, in een dubbelzijdige wereld. En deze is niet langer van toepassing in het huidige beeld. Daar het beeld van de toekomstige wereld, wat ik, Aartsengel Michaël, reeds aanschouw, deze beelden niet meer van toepassing kunnen en zullen zijn.
 
Daarom, geliefden, zijn jullie nu bezig om inzicht te verkrijgen en deze zaken allemaal los te laten. Dit doen jullie zelf. Niemand anders dan jijzelf kan je daarbij helpen. Ja, jullie kunnen wel inzicht verkrijgen en hulp van buiten jezelf, maar dit is enkel een hint om naar binnen te keren.
Geliefden, luister goed naar mijn Woorden! Om daar de sleutel van je hart in het slot te steken van je liefde. En de sleutel om te draaien in de goede richting! Niet verder op slot maar van de vele sloten af, die jullie er zelf hebben opgelegd. Die jullie jezelf als het ware hebben opgelegd. Draai het slot in de goede richting geliefden. En dit is mee in de vernieuwende energie, en dit is "tegen de klok in." Jawel, de goede "draairichting" is de vernieuwende energie. En deze werkt tegen kloksgewijs-richting in. Zoals een orkaan die van rechts naar links draaide, nu plots van richting verandert. En alles op deze manier wegveegt, begrijpen jullie geliefden?
De nieuwe goddelijke energie zal van links naar rechts als het ware "draaien" zal ik, Aartsengel Michaël, maar zeggen, daar ik het anders voor jullie niet kan verwoorden.
Maar dit even terzijde, wat ik jullie vooral wil zeggen geliefden, blijf in je Kracht. Blijf elkaar steunen, en ga vooral jezelf niet voorbij lopen geliefden. Neem regelmatig rust, en relax op zijn tijd. Ga in de kalmte en vreugde van je ziel, en verbind je elke morgen met je Hogere Zelf.
Doe je ademhalingsoefeningen dagelijks geliefden Deze welke ik jullie via vele channelaars heb aangeleerd. Ik spreek hier over de Oneindigheids ademhaling. (1) Geliefden, jullie mogen deze technieken perfectioneren waardoor een grotere stroom Prana Adamantine Partikels (deeltjes) van Schepperlicht op gang zal komen. Oefen en gebruik dus geliefden, zo vaak als mogelijk de Oneindigheidsademhaling (Lemniscaat ademhaling). Zo zullen jullie je Ascensie chakra en de achterkant van je Hartchakra openen. Voer de binairereeks oefening minstens eenmaal uit.
Benut ook je Piramiden van Licht en Macht. Welke jullie reeds gecreëerd hebben in de vijfde dimensie. Vertoef regelmatig in deze persoonlijke piramide van Licht. Deze is veelvuldig doorgegeven door mij, dit via de vele kanalen van Licht.Door in je piramide van Licht te vertoeven, gaan jullie in de etherische sferen jullie inzichten beter leren omzetten. Jullie gaan als het ware verhaal halen om je verhaal neer te kunnen zetten (hierbij glimlacht aartsengel Michaël).
Dit zijn twee belangrijke elementen om blijvend mee aan de slag te gaan.
Geliefden, ik begrijp als geen ander, en ook de algehele goddelijke wereld begrijpt jullie ten volle, dat jullie de voortrekkers, de lichtwerkers, mijn Strijders van mijn Lichtleger, somtijds de moed wel even in je aardse schoenen laten zinken.
Doch ik, aartsengel Michaël, heb jullie reeds goddelijke schoenen aan jullie voeten aangepast geliefden. Zodat elke stap die jullie zetten een verlichte stap is. Een stap van ongelofelijke lichtende uitstraling. Ik zie jullie, mijn geliefde lichtleger, samen stappen. Deze duizenden en duizenden lichtstappen die jullie zetten en reeds gezet hebben, zijn blijvende lichtvlekken op moeder aarde. Deze kunnen door niemand uitgeveegd of verwijderd worden.
Ik, Aartsengel Michaël, verzeker jullie dat de duistere "clan" erg veel moeite heeft om hier nog overheen te "springen" willen ze de lichtcirkels die jullie reeds geplant hebben omzeilen. Dit kunnen ze dan ook niet langer meer. Hun duistere stappen zullen eerdaags de buitenste lagen van jullie lichtcirkels raken, en zien jullie, geliefden, voor je wat er dan gebeurt.
Jawel! Jullie zien het!
Jullie zien dat als de lichtcirkels worden aangeraakt, deze zich zullen vermeerderen zoals een gesplitste eicel die zich meer en meer vermenigvuldigd. Dit geliefde zielen is wat er nu werkelijk gebeurt! Het Licht wat aangeraakt wordt door een duister element zal zich weren, door splitsing in liefde. En zal het duistere element overspoelen en inkapselen. Zo is het en niet anders.
Het licht zal het duister omvormen, want lieverds, NIETS of niets zal weerstaan aan het Licht! Niets of niets op jullie Aarde zal jullie verlichting tegen kunnen gaan. Jullie zelf hebben deze vonk ontstoken, reeds lang geleden. Deze Lichtvonk is nu aan het eindpunt van de lont gekomen. Klaar voor de grootste liefdesexplosie ooit gezien! Deze Lichtexplosie zal er één zijn in gemeenschappelijke krachten. Dit door alle lonten die eens zijn aangestoken door jullie, mijn lichtwerkers. En die nu dezer dagen ineengestrengeld in liefde, samenwerking, en samenhorigheid tot een grote LIEFDESBIG-BANG zal ontploffen.
Dit is wat ik, Aartsengel Michaël, zie.
En Ik, geliefden, doe niet aan voorspellingen (hij glimlacht weer) maar mag ik jullie dit zeggen: Het zal het grootste vuurwerk zijn wat ooit is afgestoken op aarde!
Het gaat jullie goed geliefden, jullie zijn op de juiste weg. De juiste weg naar Vrede, Vreugde, Liefde en Kennis. Geliefde Harten, de Liefde zijn jullie reeds!
Ik, Aartsengel Michaël, sta jullie bij, ben jullie nabij, en ben jullie genadig.
Geliefde strijders van mijn lichtleger, laat ons het niet meer als ‘strijd’ betitelen maar als ‘inzicht brengen’. Jullie zijn inzichtbrengers.
Geliefde inzichtbrengers van mijn Lichtgemeenschap, Ik, Aartsengel Michaël, houd van jullie! Licht, Liefde en Zegeningen zijn jullie toebedeeld.
Ik Aartsengel Michaël heb gesproken. 

Er mag niets aan de tekst worden veranderd.
Bij overname dient de algehele tekst geplaatst te worden.
Channeling van Rita Pulmans ©.
 
 
 
(1) Opmerking van Cobie - Hieronder is de Oneindigheidsademhaling geplaatst, welke ik vertaald vond op de Site van Ronna Herman. Ik weet niet wie deze vertaald heeft, maar mijn dank gaat naar deze persoon uit...
 
 
LIEFDESBRIEF VAN RONNA
MIJN 5 X 5 VERJONGINGSADEMHALING MET AFFIRMATIES:
Ik loop elke ochtend tussen 5:00u en 05:30u naar buiten naar onze oprijlaan om de krant op te halen. Terwijl ik naar de oprijlaan loop, doe ik twaalf diepe ONEINDIGHEIDSADEMHALINGEN. Soms houd ik ze binnen mijn lichaam, van mijn stuitchakra tot mijn kruin. En soms word ik geleid om ze uit te zenden naar de hemel en tot diep in de Aarde, zo ver als ze willen gaan. Vervolgens doe ik, kijkend naar het oosten, in de richting van de opgaande zon (ook al is het soms nog wel donker buiten), de VIJF X VIJF VERJONGINGSADEMHALING *. En terwijl ik terug het huis in ga, zeg ik de onderstaande serie van affirmaties drie keer op, terwijl ik de ACCORDEON-ADEMHALING ** doe bij elke affirmatie.

Voordat ik terug naar binnen ga, ga ik met mijn bewustzijn naar mijn Heilige Hartcentrum, en uit ik mijn dankbaarheid jegens onze Vader/Moeder God – niet in woorden, maar door mijn gevoelens van grote liefde, mededogen en overweldigende dankbaarheid en vreugde ..
Mijn hart en heel mijn Zonnekrachtcentrum zwellen op met een gevoel van overweldigende liefde zo krachtig zoet, dat het haast niet te beschrijven is. Ik weet, zonder twijfel, dat er zich in de kern van mijn Heilig Hart een Kristallen Zaadatoom bevindt dat gevuld is met de Essentie van onze Vader/Moeder God.
Zoals velen van jullie weten, ben ik nu in mijn 84e reis rond de Zon. Ik heb echter een overvloed aan energie en mijn gezondheid en vitaliteit zijn uitstekend. Ik weet ook dat deze zegen te danken is aan mijn constante beoefening van de vele prachtige technieken waarmee Aartsengel Michaël ons heeft gezegend. Ik ben opgewonden over onze toekomst.
Je hoeft niet de volledige routine te doen zoals ik het doe (zoals eerst twaalf oneindigheidsademhalingen of naar buiten gaan), en je hoeft het niet elke dag te doen alhoewel ik dat wel ten zeerste aanraad. Echter, de oefeningen voor de VIJF X VIJF VERJONGINGSADEMHALING en voor het sturen van ZAADGEDACHTEN in ons SCHEPPERSWIEL IN DE VORM VAN EEN LEVENSBLOEM ** moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van Aartsengel Michaël.
We voeden ons lichaam regelmatig met voedsel/brandstof en het is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dat we regelmatig ONZE ZIEL VOEDEN. Laten we allemaal trachten om 2013 een jaar van wonderen, zegeningen, liefdevolle interactie en vreugde te maken. Laten we de wereld tonen wat je kunt creëren met behulp van "ANGEL POWER”. Eeuwige liefde en engelenzegeningen, Ronna

VIJF X VIJF * VERJONGINGSADEMHALING ©
RONNA / HEILIGE SCHRIJFSTER

HET PROCES:
1.    De VERJONGINGSADEMHALING wordt uitgevoerd met de mond dicht, je ademt alleen door de neus. Je zult een voorraad Adamanten Deeltjes van Licht in je Heilige Hart opbouwen. Sommige AD's komen uit het Kundalini Zaadatoom opgeslagen in de stuitchakra en sommigen zullen via de Stralen door de achteringang van je Heilige Hart naar binnen stromen.
2.    De EERSTE VIER ADEMHALINGEN zijn een aangepaste Oneindigheidsademhaling, waarbij je het cijfer acht, het ONEINDIGHEIDSTEKEN (lemniscaat), binnen de grenzen van het lichaam houdt. Maak deze vier ademhalingen zo diep mogelijk en enigszins krachtig. Voel je buikspieren als je ze omhoog en naar binnen trekt op de inademing, en als je naar beneden duwt op de uitademing. Na een beetje oefenen zullen jullie in staat zijn om deze vier ademhalingen zeer snel en krachtig te doen. Jullie zullen ook jullie longcapaciteit vergroten. Maar overdrijf niet in het begin, want je kunt je licht in het hoofd voelen. (Passende term, of niet)?
3.    EERSTE VIER ADEMHALINGEN: Laat de INADEMING van de oneindigheidsademhaling van je Zonnekrachtcentrum tot aan je KRUINCHAKRA gaan (je blijft binnen de schedel).
4.    Op de UITADEMING stuur je de energie weer naar beneden naar de STUITCHAKRA (houd wederom het Oneindigheidsteken binnen het lichaam).
5.    DE VIJFDE ADEMHALING IS EEN LANGE, LANGZAME ADEMHALING (geen Oneindigheidsademhaling). Stel je een dubbele helix voor, of twee met elkaar verweven spiralen die vanuit de STUITCHAKRA opstijgen, door de KRUINCHAKRA heen gaan en zo ver naar boven gaan als ze kunnen op de INADEMING. Zie ze dan een boog maken en in een spiraal weer naar beneden komen, via de KRUINCHAKRA en door de wervelkolom naar beneden, waarbij ze het lichaam via de STUITCHAKRA verlaten – stuur ze zo ver mogelijk naar beneden de Aarde in als zij kunnen gaan op de UITADEMING. (Na een tijdje zal dit proces vanzelf gaan en voel je de spiraal gemakkelijk omhoog en omlaag gaan). Je moet VIJF SETS VAN VIJF ADEMHALINGEN * (VIJF X VIJF) in één serie doen.  VIER ONEINDIGHEIDSADEMHALINGEN en ÉÉN LANGE SPIRAAL-ADEMHALING is een set.
6.    Wanneer je de VIJF X VIJF VERJONGINGSADEMHALINGEN hebt voltooid, begin dan meteen met de reeks affirmaties hieronder. Met de ACCORDEON-ADEMHALING adem je de “Zaadgedachten” in je PERSOONLIJKE TWAALF STRALEN SCHEPPERSWIEL. Je Schepperswiel en het horizontale pad van de Oneindigheidsademhaling moet al geactiveerd zijn. Door de Accordeon-ademhaling te doen zullen de Zaadgedachten automatisch in de juiste Bol van Schepping geplaatst worden.

IK BEN JEUGDIG (Adem)     |    IK BEN STERK (Adem)
IK BEN GEZOND (Adem)     |    IK BEN LIEFDEVOL (Adem)
IK BEN WIJS (Adem)     |    IK BEN RIJK (Adem)
MIJN GEEST IS HELDER (Adem)     |     MIJN HART IS PUUR (Adem)
IK BEN EEN LICHT VAN GOD (Adem)
IK ZEG DE VOLLEDIGE SERIE VAN AFFIRMATIES DRIE KEER OP: IK BEN JEUGDIG * IK BEN STERK * IK BEN GEZOND, ETC..
We publiceren het artikel over de Accordeon-ademhalingstechniek zodat iedereen de informatie heeft om de 5 X 5 Verjongingsademhaling te leren.
Sluit je alsjeblieft bij ons aan in de Wereldpiramide of de Werelddienaarpiramide tijdens deze komende dagen die van cruciaal belang zijn. Focus alsjeblieft niet op de negatieve voorspellingen. Laten we de wereld visualiseren zoals we zouden willen dat het in de toekomst is. Samen zijn we een onverslaanbare kracht voor het Hoogste Goed. Eeuwige liefde en engelenzegeningen, Ronna

AARTSENGEL MICHAËL’S WIJSHEIDSLERINGEN
RONNA / HEILIGE SCHRIJFSTER
ACCORDEONADEMHALINGSTECHNIEK
ZELF-MEESTERSCHAP * BEWUST COCREËREN
We beginnen duidelijk te zien dat Aartsengel Michaël ons stap voor stap de hulpmiddelen geeft die we nodig hebben om ons te helpen in ons ascensieproces. Deze technieken kunnen lukraak gebruikt worden met minimaal resultaat; als we echter gestage vooruitgang willen boeken in onze inspanningen om Zelf-meesterschap te bereiken, moeten we deze technieken leren in de volgorde waarin ze gegeven zijn. Hier is een reden voor, en dat zal duidelijk worden wanneer jullie elke techniek meester worden en de positieve resultaten in jullie leven beginnen te zien.
De Accordeontechniek is een belangrijk onderdeel in het proces van manifesteren op het materiële vlak. Deze techniek zal pas volledig effectief zijn nadat jullie onderstaande hebben geleerd en geoefend:
Leer en gebruik het stap-voor-stap proces van het creëren van je persoonlijke paradijs op Aarde door de Universele Wetten van Manifestatie te gebruiken. (In detail besproken in ons werkboek ‘Scripting Your Destiny’ en in de CD serie ‘Becoming an Alpha Master’ van Randy Monk en Ronna Herman).
Je moet je persoonlijke Piramide van Licht in de 5e dimensie creëren zodat je langzaam kunt wennen aan een lager-vijfde dimensionale omgeving. Elke keer als we onze Lichtpiramides in de 5e dimensie binnengaan, brengen we een beetje meer frequenties van de vijfde dimensie in ons auraveld en in onze Mer-Ki-Vah, het stijgende Voertuig van Licht.
De 5e dimensionale omgeving bereid je ook voor op het binnengaan van een Lichtstad, die toegang geeft tot de frequenties van de 6e dimensie en hoger, zodat je de stroom van Adamanten Deeltjes naar je persoonlijke piramide en je fysieke lichaam kunt starten.
DIT BEREIK JE DOOR:
•    De Oneindigheidsademhaling te leren en regelmatig te beoefenen.
•    Door de Oneindigheidsademhaling met Binaire Rangschikking minstens eenmaal te doen.
•    Door je Levensbloem of Schepperswiel rondom je te bouwen. Dit persoonlijk wiel van Creatie bevat de kwaliteiten, deugden en eigenschappen van Godsbewustzijn die je nodig hebt als medeschepper van liefde, vreugde, harmonie en overvloed.
•    Jouw persoonlijk toegewezen deel van geactiveerde Adamanten Deeltjes zullen in je persoonlijke Schepperswiel stromen en zullen gebruikt worden in het materiële manifestatieproces. Het feit dat je deze Godsdeeltjes meteen beschikbaar hebt versnelt het proces van het manifesteren van de Zaadgedachten die je gecreëerd en gevisualiseerd hebt met behulp van het proces van de Universele Wetten van Manifestatie, en de techniek Iedere Dag Leven als een Meester.
Het cocreërende proces zal heilzaam zijn zelfs als je niet alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd; het zal echter niet zo snel en efficient werken. We moeten een bepaald niveau van balans en harmonie bereiken in onze vier lagere lichamen: het fysieke, mentale, emotionele en etherische lichaam, om toegang te krijgen tot de hogere frequentieniveau’s van bewustzijn. Het wordt snel duidelijk waarom er veel werk verzet moet worden voordat dit proces enig tastbaar nut heeft voor de gemiddelde persoon. Met zijn wijsheidsleringen heeft Aartsengel Michaël ons een geschenk zonder weerga gegeven. Het is aan ons om de leringen die we als onze waarheid accepteren te leren, integreren en te beoefenen, als we deze evolutionaire ascensiereis naar een hoger bewustzijn, die de mensheid gedurende deze ongekende tijden aangeboden wordt, succesvol willen volbrengen.
EERST:  Haal door middel van de Oneindigheidsademhaling een hoeveelheid Adamanten Deeltjes binnen van je Kristallijnen Etherische Replica die op de tafel ligt van jouw PERSOONLIJKE 5e dimensionale Piramide van Licht. Dit zal de stroom van deze Goddelijke Deeltjes van Leven/Liefde/Licht door jouw hele lichamelijke voertuig op gang brengen, nadat je ze via je liefhebbende intentie in je Heilig Hart geactiveerd hebt. Aartsengel Michaël heeft ons aangeraden om van te voren de volgende zeer oude affirmaties op te zeggen die ons ultieme doel weergeven:
IK BEN EEN WEZEN VAN HEILIG VUUR; IK BEN DE PUURHEID VAN GOD’S VERLANGEN.
IK BEN EEN WEZEN VAN HEILIG VUUR; IK BEN DE PERFECTIE VAN GOD’S PLAN.
DE GODDELIJKE GEEST VAN GOD EN IK ZIJN ÉÉN.
Ik heb deze ademhalingstechniek de ACCORDEON-ademhaling genoemd, want als hij correct uitgevoerd wordt, zul je via je Kruinchakra meer Adamanten Deeltjes uit je Persoonlijke Piramide je Heilig Hart binnenhalen, terwijl je tegelijkertijd de Kundalini (Heilig Vuur)-energie vanuit de Stuitchakra omhoog haalt die daar is opgeslagen. De twee energiestromen zullen zich in het Heilig Hart vermengen, en uiteindelijk in het hele Zonnekrachtcentrum, waardoor het opruimen van overgebleven onbalans in het chakrasysteem versneld wordt, hetgeen een belangrijke stap is in het bereiken van een hogere staat van bewustzijn.
Deze versmolten energie zal langzaam elke chakra doordringen, wat resulteert in het ‘Openen van de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn’ in het fysieke voertuig. Uiteindelijk zal je chakrasysteem perfect uitgelijnd zijn en een Staf van Kracht worden, en een Kristallijnen Kolom van Licht van je Kruinchakra tot je Stuitchakra. (Dit is de reden waarom dit proces een persoon niet tot veel nut zal zijn tenzij hij/zij al een aanzienlijke hoeveelheid spiritueel zuiveringswerk gedaan heeft alvorens aan dit proces te beginnen).
EERST: Blaas de lucht uit je longen. Plaats je hand op je middel terwijl je je concentreert op je zonnevlecht. Trek op de Inademing je buikspieren zo strak mogelijk aan en pauzeer voor de Uitademing. Misschien vind je het prettig om je adem enigszins krachtig door je mond uit te blazen zolang je nog aan de routine went. Merk op hoe in het begin, als je je spieren in je middel aantrekt, dit ook de spieren van de Stuitchakra (het perineum) omhoog trekt terwijl je de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht naar beneden haalt via je Kruinchakra.
TEN TWEEDE: Pauzeer heel even na de Inademing (dit is het Stiltepunt) terwijl je de volgende affirmaties opzegt (één per ademhaling). Je mag je eigen affirmaties toevoegen; het moeten echter eigenschappen, kwaliteiten en deugden van Godsbewustzijn zijn, geen tastbare dingen. Je bent erop gericht een bewuste, bekwame medeschepper te worden waarbij je in staat zult zijn alles te creëren wat je wenst dat is afgestemd op jouw persoonlijke missie en het Universele Goddelijke Plan.
IK BEN GODDELIJKE LIEFDE    IK BEN GODDELIJKE INTELLIGENTIE
IK BEN GODDELIJKE OVERVLOED    IK BEN GODDELIJK GELOOF
IK BEN GODDELIJKE HARMONIE    IK BEN GODDELIJKE EXTASE
IK BEN LIEFDE IN ACTIE    IK BEN DE SCHOONHEID VAN GOD
IK BEN GOD’S CREATIVITEIT    IK BEN GOD’S WIL
IK BEN GOD’S KRACHT    IK BEN GOD’S INSPIRATIE
IK BEN GOD’S PRACHT    IK BEN GOD’S PERFECTIE
IK BEN GOD’S SERENITEIT    IK BEN GODDELIJKE VREUGDE
IK BEN GODDELIJKE DANKBAARHEID    IK BEN GODDELIJKE WAARHEID
Je kunt je eigen korte affirmaties maken door ofwel ‘IK BEN GOD’S (…)’ of ‘IK BEN GODDELIJKE (…)’ te gebruiken. Herhaal iedere affirmatie drie keer, één per ademhaling, en concentreer je in het begin op slechts drie of vier affirmaties per ademhalingsessie. Later, als de ademhaling een gewoonte wordt, kun je meer affirmaties aan een sessie toevoegen of nieuwe affirmaties gebruiken die in je opkomen. De trillingspatronen van elke affirmatie zullen automatisch in je Schepperswiel van Leven gaan. Elk van de twaalf cirkels in het Scheppingswiel kan een veelheid aan eigenschappen, kwaliteiten en deugden bevatten. Terwijl je je met dit levende Licht omgeeft, zul je werkelijk een verheven omgeving creëren waarin jij de schepper bent, en zolang je het grootste goed van allen voor ogen hebt, kun je alles manifesteren wat je je voor kunt stellen.
EEN ANDER BELANGRIJK VOORDEEL: 
Wanneer we met behulp van de Accordeon-ademhalingstechniek de Adamanten Deeltjes van Scheppers-Leven/Liefde/Licht diep in ons fysieke voertuig trekken, begint een deel van de transformerende deeltjes door ons hele lichaam heen te stromen. Ze zullen geleidelijk aan ons DNA, de cellen, weefsel, klieren, organen, het endocriene systeem, de bloedsomloop, en elk facet van ons wezen doordringen, wat het proces zal starten van genezing, harmonisatie en terugkeer naar een goede gezondheid, vitaliteit en jeugdigheid. Toegegeven, het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar als we deze levensverlengende technieken in praktijk brengen, zullen we een verschil beginnen te zien. Diep ademhalen is een essentieel onderdeel bij het behouden van een goede lichamelijke gezondheid en vitaliteit. Wanneer we eenmaal weer toegang hebben tot de Adamanten Deeltjes van Leven, wordt diep ademhalen het Levenselixer, en de sleutel tot een wonderbaarlijk transformationeel proces.


COPYRIGHT © 2008-2012 door RONNA HERMAN * STAR * QUEST* www.ronnastar.com
www.QuestForMastery.com * Email: RonnaStar@earthlink.net
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Geen opmerkingen:

Een reactie posten