woensdag, januari 01, 2014

Aartsengel Gabriel - 2014 Het Jaar van de Evenwichtige Relaties - 21.12.2013 / Shelley Young


 
Aartsengel Gabriel
“2014 Het Jaar van de Evenwichtige Relaties”
21 December 2013 / Shelley Young

Gegroet, Lieve Mensen! Hoe verheugd en vereerd wij zijn om vandaag samen met jullie te zijn. Wat een magnifiek schouwspel van zielen die bereid zijn te komen en de energieën willen verankeren voor allen die hiervan profiteren. Jullie zijn gezegend en geëerd in jullie rol van vandaag en wanneer we spreken over hen die in de groep komen deelnemen, bedoelen we niet alleen zij die nu in deze ruimte zijn, maar ook degenen die blij zijn met deze transmissie op jullie internet op een later tijdstip.
Mogen wij jullie een gezegende en vreugdevolle zonnewende (1) toewensen. Jullie hebben het prachtig gedaan. Omdat jullie energieën verplaatst en gezuiverd en zo ijverig veranderd hebben, bevatten jullie nu lichtcodes die nog niet mogelijk waren op een ander tijdstip op jullie planeet. Zo grondig hebben jullie voltooid wat er het laatste jaar is geweest.
Vanaf deze tijd afgelopen jaar zijn jullie bijna energetisch onherkenbaar. In slechts één kort jaar van jullie lineaire tijd hebben jullie zo veel ontwikkeld! Het is absoluut opmerkelijk wat jullie gedaan hebben en we zijn aldus in vervoering en opgetogen voor iedereen van jullie. Neem dus een ogenblik om jullie zelf te feliciteren met een taak die jullie zeer goed hebben uitgevoerd.
Wanneer jullie verder gaan naar jullie vieringen van Kerstmis of andere vakantie feesten, ongeacht hoe jullie geloofsovertuiging hierover ook moge zijn, zal jullie focus helemaal gaan over het vieren van feest en in liefde te verbinden, te geven met edelmoedigheid, waardering, vreugde en in eenheid. Als jullie door dit zeer belangrijke punt heen gaan, beschermen jullie alle vooruitgang die jullie in jezelf hebben geschapen. Jullie hebben het gecreëerd. Jullie zijn de enigen die verschenen zijn en het werk hebben gedaan. Jullie hebben verkozen om in het lichaam te komen en dienstbaar te zijn gedurende deze ongeëvenaarde tijd op jullie planeet. Dit zijn jullie rechtmatige beloningen. Dus vier het!
Velen van jullie zijn zo hard voor jezelf en jullie denken dat jullie nooit genoeg doen. Alsjeblieft, Lieve Mensen, vier feest! Verheug je over wat je hebt gecreëerd! Het feest hebben jullie zeker verdiend. Ja we zeggen dat dit een tijd is waarin jullie voor een tijdje op jullie lauweren kunnen rusten.

Dus terwijl jullie je voortgang insluiten, terwijl jullie weer verschuiven met de invoering van de Christus energieën op jullie planeet inzake jullie vakantietijd, en terwijl jullie weer verschuiven in/naar de energieën van een gloednieuw jaar, zullen jullie uitgebalanceerd worden om werkelijk te beginnen met het oprapen van de opbrengst van al jullie harde werken.
Dus alle het zuiveren en het loslaten, alle verschuivingen, en alle genezing waar jullie doorheen gingen (en we grinniken wanneer onze partner in transmissie spreekt over hoe ze wel zo plat als een pannenkoek moet zijn, omdat ze zo vaak door de wringer is gehaald) was ter voorbereiding van dit. Nu jullie je ontdaan hebben van wat niet langer jullie authentieke zelf was, hebben jullie plaats gemaakt om werkelijk te beginnen met het belichamen van jullie goddelijke waarheid, om jullie Christus-zelf te belichamen, om binnen te gaan in de energieën van onvoorwaardelijke liefde. Zien jullie het? Jullie hebben jullie zelf eindelijk toestemming gegeven om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en te voelen dat liefde recht naar jullie terug wordt gespiegeld.
Jullie hebben al deze ruimte vrij gemaakt en al deze veranderingen in jullie lichamen gecreëerd om steeds hogere energieën te bevatten en vanuit dat werk hebben jullie de ruimte geschapen om te belichamen wat jullie nog meer willen ervaren. Er kan geen andere manier zijn. Wat jullie vasthouden, wat jullie nu bevatten, kan alleen recht naar jullie terug gereflecteerd worden. En daarom, Lieve Mensen, kunnen jullie voorwaarts kijken naar 2014 dat het jaar van evenwichtige relaties wordt. Klinkt dit niet als een verschuiving die jullie welkom is?
Wat betekent dit nu? Wat betekent Het Jaar van Evenwichtige Relaties? Het betekent dat jullie loslaten dat jullie op een bepaalde manier innerlijk uit balans gaan. Veel van jullie hebben in het wilde weg heen en weer gezwaaid in jullie relaties met anderen vanuit het te zeer verstrengeld zijn tot überhaupt helemaal niet verstrengeld zijn. Veel van jullie hebben hard gewerkt om de balans te vinden in termen van dienstbaarheid, hoe passende dienst te verlenen en hoe werkelijk anderen te helpen door hen op te heffen en te bekrachtigen. Met jullie wijsheid hebben jullie geleerd dat je weet wanneer je moet helpen en wanneer te ontvangen en toe te staan.
Velen van jullie hebben beter geleerd te ontvangen dan alleen maar te geven. Velen van jullie ontdekten eindelijk dat jullie behoeften en welzijn even belangrijk zijn als diegenen die jullie op de planeet van dienst zijn. Jullie zullen dienstbaar zijn en jullie zullen vol vreugde anderen toestaan om jullie van dienst te zijn. Jullie zetten een stap, dit is heel belangrijk, naar het begrijpen van jullie belangrijkheid als een goddelijk wezen en een integraal deel van de eb en vloed van het geheel.
Velen van jullie hebben geleerd jullie zelven als spirituele wezens die een menselijke ervaring meemaken te accepteren. Velen van jullie vertrokken vanuit een volkomen afgescheiden en menselijk wezen die probeerde volledig in de ethersferen te leven en nu worden jullie een verrukkelijke mix van beiden. Jullie zullen ook meer balans incorporeren door te luisteren naar jullie aangeboren goddelijke wijsheid van binnen uit, even goed zoals jullie jullie begeleiding van boven herkennen.
Jullie vinden de balans in jullie fysieke lichamen door los te laten wat niet langer voor jullie werkt. Dus wat velen van jullie hebben gevonden, in de aanloop naar de zonnewende is een heleboel van jullie oude onopgeloste gewoonten of kwesties die naar voren komen en jullie hebben gezien dat ze volkomen ontoelaatbaar voor jullie zijn geworden. Wat een wonderbaarlijk teken wat betreft de grote groei die jullie hebben bereikt!
Jullie proberen niet langer een verandering teweeg te brengen omdat jullie weten dat het juist of goed voor jullie is. Dat is het pogen om vanuit je verstand te veranderen. Jullie werken nu vanuit jullie hart en dingen die jullie niet langer vervullen, passen eenvoudigweg niet meer bij jullie. Het gaat er niet om te veranderen omdat het moet, het is het veranderen omdat de oude wegen op dit punt totaal onacceptabel zijn en zij horen niet langer bij wie jullie zijn.
Dat is precies waar jullie op gewacht hebben! Vanuit het omarmen van jullie goddelijke blauwdruk, zal je lichaam in balans komen en ook genezing ervaren. Dus nu jullie weten wat niet langer een optie voor jullie is, kunnen jullie beginnen voorwaarts te kijken naar jullie toekomst en creëren wat jullie willen.
Hoe denk je dat evenwichtige relaties er volgens jou uitzien? Zij zullen je vervullen (of eerbiedigen? Kan allebei). Zij zullen je optillen. Zij zullen je gedenken en je ondersteunen in je authenticiteit en je voortdurende groei en uitbreiding. Je zult in de dans van liefde stappen, begrijpend dat wat je vasthoudt, je terugtrekt, dat wat je geeft, je ontvangt. Het is als deel worden van de harte-klop van jullie planeet, innemende en uitgevende, in een schitterend evenwicht, begrijpende dat wat de één dient het geheel dient, en wat het geheel dient de ene dient. Schitterend evenwicht, Lieve Mensen!
Jullie zullen jullie eigen slachtofferbewustzijn en jullie neiging om het slachtofferbewustzijn van anderen te ondersteunen loslaten, begrijpend dat ieder persoon een team van helpers bij zich heeft en een universum dat hen helpt. Jullie zullen herkennen dat zij zelf krachtige scheppers zijn en door hen hierin te eerbiedigen, zullen jullie slechts een betere balans in jullie leven brengen en hen de gelegenheid geven hun eigen evenwicht in hun levens even zo goed te vinden.
De relaties die jullie hadden die geen vreugde meebrachten, geen waardering, zijn iets van het verleden. Jullie zullen zien dat jullie zelf moeiteloos naar vriendschappen getrokken worden die gebaseerd zijn het ondersteunen van elkaar, in plaats van dat de één steeds geeft en de ander steeds neemt. Mooi-weer vrienden zullen niet langer aantrekkelijk zijn. Jullie kunnen genoegen nemen met het feit dat jullie minder vrienden hebben, maar de vrienden die jullie omarmen zullen een veel grotere energetische weerklank bij jullie vinden en zullen vreugdevol zijn, bemoedigend en verheffend.
Omdat jullie over de hele linie heen zo hard hebben gewerkt aan jullie bepaling van verschillende relaties, zullen jullie nu merken dat jullie liefdesrelaties zich zullen verdiepen. Voor velen van jullie zal dit betekenen dat je naar een goddelijke ander gebracht wordt. Veel eerste golf menselijke wezens van licht hebben een zeer eenzaam bestaan gehad. Dit zal in het jaar 2014 veranderen, omdat jullie er klaar voor zijn. Jullie zijn bereid te geven en te nemen, lief te hebben en te ontvangen. Jullie begrijpen dat het leven via het hart de weg is om te navigeren.
Evenwichtige relaties betekenen dat jullie binnenstappen in de overgave en de stroom en jullie zien dat dit naar jullie terug gespiegeld. Jullie hebben hard gewerkt in jullie geloof en vertrouwen en daarom kunnen jullie er zeker van zijn dat de relaties die tot jullie komen een waarachtige en prachtige reflectie zullen zijn van wie jullie zijn en jullie zullen de bagage van een oude relatie voor eens en altijd achter jullie laten.
Wanneer jullie eenmaal het werk hebben gedaan, zou het geen punt moeten zijn om de lastige liefdesrelatiethema’s die jullie hebben gehad, voort te zetten. Jullie kunnen 'het in de steek gelaten zijn' loslaten, angst loslaten, verraad loslaten, voorwaardelijke liefde loslaten. Dat zijn oude energieën. Jullie komen partners tegen van gelijke niveaus van integriteit – werkelijke energetische overeenstemmingen, die ervoor zorgen dat jullie harten samen zingen en in harmonie trillen. Dit zullen verbindingen zijn die jullie vroeger nooit meegemaakt hebben.
Jullie zullen ook diepere verbindingen ervaren met jullie omgeving, de natuur, alle levende schepselen, jullie geliefde planeet, met alle planeten, met het gehele universum. Dit zijn dingen die jullie voorheen nooit op deze intense manier in jullie lichaam ervaren hebben. Jullie zullen met een energetische schittering stralen en de goddelijkheid in iedere molecuul rond jullie heen zien.
Hier hebben jullie voor gewerkt. Dit zijn de goddelijke tijden die jullie werden beloofd. Jullie moeten eenvoudigweg met nieuwe ogen om je heen kijken. Hier hebben jullie naar verlangd, dit hebben jullie geschapen, verankerd. Het is jullie tijd om te stralen! Het is tijd om de hart gecentreerde levens van vreugde, genade, gemak, voldoening, onvoorwaardelijke liefde en eenheid te leven en jullie zelf toe te staan om de stap te maken naar de meesters die jullie allen zijn.
Het is jullie tijd. 2014 is van jullie, Lieve Mensen. Jullie krijgen de keus wat jullie ermee willen doen. Jullie kunnen iets nieuws scheppen. Het schilderdoek staat voor jullie en we kunnen niet wachten de straling te zien die jullie erop zullen schilderen. Dit is onze liefste wens en boodschap voor jullie vandaag. Het is ons een groot genoegen geweest.
Aartsengel Gabriel via Shelley Young 
 
Voetnoot

(1) Deze channeling werd pas op 29 december verspreidt/vrijgegeven, vandaar ook de verlate vertaling. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten