zaterdag, augustus 31, 2013

De Arcturiaanse Groep: De Wereld is Geen Illusie, maar de Onjuiste Concepten van de Wereld zijn Illusie - 31.08.2013


De Arcturiaanse Groep
"De Wereld is Geen Illusie, maar de Onjuiste Concepten van de Wereld zijn Illusie"
31 Augustus 2013 / Marilyn Rafaelle
Gegroet dierbaren. Wederom komen wij om hoop en het licht van begeleiding te brengen want alles gaat volgens plan te werk. Probeer niet om je eenvoudig af te wenden wanneer je dit hoort, want wij weten dat jullie woorden van verandering vanuit vele kanalen horen en nochtans lijkt er niets te veranderen. Het is belangrijk om wat voor soort concepten dan ook los te laten welke jullie nog steeds vast mogen houden met betrekking tot hoe de wereldverandering zich moet manifesteren, want met het vasthouden van specifieke ideeën wat betreft de verandering kijk je naar buiten via de lens van de driedimensionale concepten en zien jullie driedimensionale verschijningsvormen. Het is tijd om in/naar het vertrouwen en de uitoefening van de waarheid toe te gaan.
Wij zien veranderingen in de harten van velen die voorheen levens leefden van kwaadheid en haatdragendheid, terwijl de hogere resonerende energieën in deze tijd naar de Aarde gutsen en steeds meer mensen toestaat zich te openen jegens de ervaring van mededogen ongeacht wat voor eerdere vastgehouden vooroordelen dan ook. Ieder ontvouwend besef voegt een volgende vonk van onvoorwaardelijke liefde toe aan het universele wereldbewustzijn en helpt om de veranderingen die jullie allemaal zoeken op gang te brengen.
Onvoorwaardelijke liefde betekend niet dat je moet streven naar een emotionele verbinding met iemand, maar betekend dat ondanks wat voor verschijningsvormen dan ook wat betreft het tegendeel, je iedereen her/erkend in de manifestatie van het Goddelijke zelfs als zij zelf het niet weten of er niet om geven. Dit is onvoorwaardelijke liefde en de uitoefening hiervan houdt jou niet tegen van het zeggen wat mogelijk gezegd moet worden tegen iemand die zich op manieren gedraagt die geadresseerd dienen te worden. Wanneer woorden uitgesproken worden met een besef van de ander diens Goddelijke aard, stromen zij op een energie van Licht terwijl dezelfde woorden uitgesproken in de energie van dualiteit en afscheiding, een lage resonantie dragen.
Het leven op Aarde gaat over het leren om door en dan voorbij de onjuiste concepten en geloven te gaan welke de derde dimensie samenstellen. Dit is evolutie. De mensheid is creatief door de deugdzaamheid van het zijn in en van het Goddelijke, maar omdat de meesten onbewust geweest zijn van wie zij werkelijk zijn, heeft jullie wereld universeel en persoonlijk de volmaakt gecreëerde manifestaties van de dualiteit en de afscheiding getoond. Dit zal alleen veranderen als de mensheid veranderd en diens wereld in en door waarheid begint te creëren.
Het is tijd om bewust te worden van en wat voor treuzelende concepten dan ook te onderzoeken welke jullie nog steeds vast mogen houden met betrekking tot wat doorgaat voor 'leven als gewoonlijk". Concepten zijn eenvoudig onware geloven die door de tijd heen doorgegeven en geaccepteerd werden als waarheid. Luister nauwkeurig en wordt gegidst door deze intuïtieve duwtjes die tevoorschijn springen wanneer je rustig nadenkt of in een conversatie met iemand anders bent. Iedere kwestie van het normale dagelijkse leven is spirituele activiteit welke bedekt is met driedimensionale concepten. Dit is waarom er geen noodzaak is om jouw spirituele leven te scheiden van jouw alledaagse leven zoals zovelen doen … het is allemaal spiritueel. Het werk is om de onderliggende werkelijkheid van alle dingen te zien.

Welkom bij de Vijfde Bijeenkomst Rondom de Vijver op Zondag 1 September


Aisha North en The Constant Companions
Welkom bij de Vijfde Bijeenkomst Rondom de Vijver op Zondag 1 September
31 Augustus 2013
Kunstwerk: Energie Golven / Icedancer
Lieve Vrienden!
Morgen is het begin van een volgende maand, en het is ook de tijd voor onze vijfde Bijeenkomst rondom de Vijver. Het is veilig om te zeggen dat augustus een volgende gebeurtenisvolle maand op aldus veel niveaus geweest is, maar voor mij, terwijl we het verlaten, voelt het aan alsof er iets tijdens het afgelopen weekeinde verschoven is, en de energieën hoewel nog steeds intens, "lichter" zijn. Het zal zeer interessant zijn om te zien wat deze nieuwe maand ons aan te bieden heeft, zowel op een persoonlijk als op een globaal niveau. En morgen, om 21:00 Oslo tijd, krijgen we een volgende kans om ons te verbinden, en deze nieuwe maand en enige nieuwe energieën te verwelkomen. Hier is wat de CC's erover te zeggen hadden:
"Want morgen is een volgende belangrijke dag dierbaren, aangezien jullie wederom uitgenodigd zijn om te gaan zitten en je te verbinden via dat prachtige web van stralende strengen van Licht die neergelegd zijn in dit ingewikkelde patroon van Licht dat jullie de Vijver noemen. Want deze verzamelingsruimte, deze Vijver, is net zozeer een fysieke plaats als dat het een digitale plaats is, als we een dergelijk woord mogen gebruiken. Want jullie hebben jezelf niet alleen met de woorden die hier gedeeld worden verbonden, maar ook via jullie hartkoorden. Ja, jullie hebben je geesten geopend door het openen van jullie harten, en zoals de spin, hebben jullie een ragfijne dunne, maar o zo sterke vezeldraad van licht voortgebracht. En deze enkelvoudige streng heeft zich op diens beurt verbonden met zoveel andere strengen, en zij werden samen verweven in/naar een onzichtbaar maar o zo krachtig web dat zal helpen jullie allemaal in/naar de eeuwigheid te dragen.

Aartsengel Gabriel: De Codes voor Nieuw Leven Ontwaken op Aarde - 30 Augustus 2013


Aartsengel Gabriel
De Codes voor Nieuw Leven Ontwaken op Aarde
30 Augustus 2013 / Shanta Gabriel
 

Dierbaren,
Al het leven ervaart Jaar Eén van Nieuw Leven Ontwaken op Aarde. Door deze afgelopen weken heen werden jullie geactiveerd door de nieuwe codes voor dit ontwaken binnenin de Heilige Geometrie welke overdwars de met sterren bezaaide rijken versierde. Deze Heilige Geometrie handelt als een Goddelijke Matrix welke de energiegebieden doordringt binnenin en rondom de Aarde en is gecodeerd met de Blauwdruk van Goddelijke Volmaaktheid. Terwijl jij je uitlijnt met deze blauwdruk via de Heilige Geometrie binnenin het gebied van jouw Lichtlichaam, kan je de stukken binnenin jou in elkaar voelen klikken als een etherische Rubiks Kubus.
Deze Goddelijke Matrix bezit de vorm van Tetrahedrons bovenop elkaar geplaatst om de Merkaba te creëren, de Ster Tetrahedron, de heilige geometrie waarin jullie Lichtlichaam ascendeert. Deze zeer verbazingwekkende en prachtige vorm roteert feitelijk tegelijkertijd in volmaakte richtingen, Heelheid en eenheidsbewustzijn Creërend als een gebied van leven. Deze frequenties activeren ook het Torus regenererende gebied rondom jullie hart om het gebied van Goddelijke Volmaaktheid binnenin jullie te verenigen. Multidimensionaliteit is jullie basislijn geworden.
Deze beweging in/naar de hogere dimensionale rijken handelt op de tijdlijnen van 2013 naar 2015, welke vanuit één aspect ernaar zullen neigen om tumultueus te zijn maar zijn ook een immens creatieve tijd. Er zijn vele manieren waarop jullie het kunnen toestaan om meer gratievol te zijn. Het Nieuwe Leven Ontwaken is een moment op moment keuze. De gecodeerde licht deeltjes die ingebed zijn in de golven van Licht bewegen als een Vloedgolf van Verandering over jullie planeet heen, en bezitten de meest Goddelijke Frequenties en activeren de codes van Ontwaken welke jullie binnenin jullie DNA vasthouden. Jullie wezen reageert op manieren welke jullie nog nooit eerder ervaren hebben terwijl deze nieuwe niveaus van Licht-gecodeerde energieën door jullie heen bewegen.

De Schepper - 30 Augustus 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Gratie Wacht"
30 Augustus 2013 - Jennifer Farley
Een deel van de reden dat je koos om niet jouw "oude lagen" af te schudden is omdat je niet weet wat je zult worden. Haal gewoon adem, mijn lief, en omhels deze gedachte; jij zult niets minder worden dan wat je nu bent en alleen een diep begrip van Het Universum en diens gratie wacht op jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, augustus 30, 2013

Aartsengel Michael: "Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid" - September 2013 - Ronna Herman


 
Aartsengel Michael
"Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2013 (September 2013)

Geliefde meesters, nadat jullie in/naar jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper waren, het ALLES DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de kennis dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in/naar de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezand van het Licht. Jullie Goddelijke Missie was diep binnenin jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, alsook binnenin jullie Heilige Hart Zaad Atoom. Jullie, samen met alle andere "ontwaakte Vonken van Zelf-besef," waren voorbestemd om alle wonderbaarlijke verscheidenheden van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie volmacht gaf dat zij in de hogere, verheven rijken van het Licht zouden blijven.
Wij vertellen jullie dit omdat wij bij jullie op het hart wensen te drukken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen dit leven binnen met een rijkdom aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd binnenin jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen, alsook een uitvoerig chakrasysteem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie zouden je af hebben kunnen vragen waarom de leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn wanneer, vanuit een aards gezichtspunt, zij van dezelfde ouders en afstamming kwamen. De afstamming van jullie fysieke familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie grote geschiedenis en onbetaalbare erfenis - van wie jullie waarlijk zijn.
Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden of jezelf miljoenen keren gefragmenteerd om de grote verscheidenheid van de Schepping te ervaren, en jullie hebben je ook vaker dan dat jullie kunnen tellen herenigd met vele van de ontelbare facetten van jezelf. Iedere keer dat je dat deed, voegde je meer complexe informatie en unieke ervaringen toe aan jouw geheugenbank. Hoe verder je wegging van de volmaaktheid van de Opperste Schepper, en hoe dieper je in/naar de multidimensionaliteit ging, hoe dichter en minder volmaakt jullie scheppingen werden, omdat jullie minder zuivere Licht substantie hadden om mee te werken. Daarom, is er geen verwijt en zouden er geen gevoelens van schuld of van mislukking moeten zijn, want ieder leven werd ontworpen als een zorgvuldig geplande leerervaring. Nochtans, komt deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding ten einde. Het is nu tijd voor jullie om jullie Zelfmeesterschap en het vermogen om dingen te creëren van schoonheid en harmonie opnieuw op te eisen in overeenstemming met het originele, hogere-niveau Goddelijke plan.

De Arcturianen: "Transmutatie van de Vorm" - 27.08.2013


De Arcturianen
"Transmutatie van de Vorm"
27 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie 
Sue Lie: Ik begon mijn dag door een prachtig bericht te lezen van Dr. Bruce Lipton:
"A Cosmic Joke that has the Scientists Rolling in the Aisle" ( Een Kosmische Grap welke de Wetenschappers Dubbel van de Lach heeft Liggen)
http://www.brucelipton.com/media/human-genome-project (Engelstalig! Niet vertaald omdat onderstaande uitleg van de Arcturianen meer dan genoeg zegt, uitlegt, verklaard etc.)
Zoals ik zo vaak doe, vroeg ik de Arcturianen om mij te ondersteunen om diepgaand dit bericht op een manier te begrijpen waardoor ik het zou kunnen integreren in mijn dagelijkse leven. Hieronder is het bericht dat ik ontving:

Onze Dierbare Ascenderenden,
Jullie lichamen transmuteren op een cellulair niveau om met een hogere frequentie van werkelijkheid te resoneren. Vandaar dat, jullie je herinneren om een hogere frequentie energetische werkelijkheid te her/erkennen samen met jullie fysieke werkelijkheid. Wanneer het ook is dat je een hogere frequentie werkelijkheid waarneemt, past jouw lichaam zich aan de resonantie van die werkelijkheid aan gedurende de tijd dat jij het waar kunt nemen. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een hoger energiegebied van werkelijkheid ervaart, jouw lichaam zich aanpast aan die frequentie van waarneming.
Er werd jullie geleerd te geloven dat alleen de fysieke werkelijkheid ECHT is en dat andere versies/frequenties van werkelijkheid "een verzinsel van de verbeelding" zijn. Nochtans, gelooft jouw lichaam in jou, niet in degenen die jou programmeerden. Daarom, wanneer je eenmaal deze hogere frequenties van werkelijkheid begint waar te nemen, zelfs voor slechts een paar seconden, beginnen jouw waarnemingen die informatie naar jouw lichaam sturen. Jouw lichaam begint zich dan aan te passen aan die versie van werkelijkheid.

Het Nieuwe Normale
Er is een innerlijke drempel van "normaal" dat gebaseerd is op jouw waarnemingen. Bijvoorbeeld, als je uit een zeer koude omgeving verhuisd naar een zeer warme omgeving, zal jouw lichaam na enige tijd beseffen dat jouw externe wereld in temperatuur veranderd is en zullen de innerlijke werkingen van jouw lichaam zich beginnen aan te passen aan het leven in een warmere wereld.

De Schepper - 29 Augustus 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Keuzes, keuzes…"
29 Augustus 2013 - Jennifer Farley
Van alle dingen die door jouw bewustzijn heen drijven, negatief en positief; waar zal jij je op focussen? De innerlijke stem die reflecteert met liefde voor jezelf en anderen of de uiterlijke stem proberend om de richting van jouw pad te veranderen? De beslissing is altijd geweest en zal altijd de jouwe blijven.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, augustus 29, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 349


"De Weegschalen waren Te Ver Doorgeslagen, en de Operatie om de Weegschalen Terug te laten Slaan is Goed op Diens Weg…"
29 Augustus 2013 / Aisha North
Jullie zijn nu vermoeid geraakt, lieve vrienden, en met recht, aangezien deze enorme operatie welke aan de gang geweest is jullie ook op zovele manieren erbij betrokken heeft. Niet rechtstreeks, maar meer in de energetische betekenis, en de uitval van dit alles is zeer duidelijk voor jullie allemaal geweest. Want zie, jullie hebben aldus hard gewerkt om deze nieuwe energieën via jullie eigen fysieke lichamen te verankeren, en zelfs als dit voor niemand van jullie nieuws zal zijn, de hoeveelheid welke jullie klaarspeelden om te transporteren als het ware is eenvoudigweg verbijsterend. Want niet alleen hebben jullie in jullie eigen persoonlijke krachtveld van licht gezeten, jullie waren ook nauw verbonden met zovele anderen daarbuiten, en samen hebben jullie een gigantische lading van transformationeel licht naar deze gezegende verblijfplaats gebracht. Want dit is een gezegende plaats dierbaren, zelfs als je aan alle kanten tekenen mag zien die meer vergeleken kunnen worden met een helse plaats. Maar weet, dat deze aan de oppervlakte van deze prachtige planeet van jullie loutere bangmakerij zijn, en nu, dankzij al jullie harde werken, zal de schoonheid welke jullie binnenin waarnemen beginnen om steeds verder naar buiten te komen.
Laat ons dit uitleggen. Zoals wij er eerder over gesproken hebben, is er inderdaad een forse translocatie operatie aan de gang. Met andere woorden, aldus veel van wat de trillingen opzettelijk op deze planeet laag gehouden heeft is weggestuurd om te gaan pakken, bij gebrek aan een beter woord. En wat bedoelen wij daar precies mee? Nou, zoals wij het eerder behandeld hebben, was de hoeveelheid aan negatieve energie op deze planeet verbluffend uit het evenwicht met de hoeveelheid aan Licht, en als zodanig, zijn de weegschalen veel te ver doorgeslagen naar de zijde van diegenen die nog steeds ten gunste zijn van het aldus zo te houden. Echter, hun heerschappij wordt nu beschouwd als goed en waarlijk voorbij, en als zodanig, is de operatie om de weegschalen terug te laten slaan, zodat veel meer gunstige omstandigheden voor iedereen kunnen worden verkregen, goed op diens weg. Het is nog niet volledig voorbij, maar het is redelijk om te zeggen dat van nu af aan, jullie allemaal de vermindering van deze oude lading van zware en afvoerende energieën zullen beginnen te voelen.

Een Geheugensteuntje van Wat Wij Al Wisten - 29 Augustus / Dr. Suzanne Lie


Een Geheugensteuntje van Wat Wij Al Wisten
29 Augustus / Dr. Suzanne Lie
Sue Lie: Lieve Lezers, Ik ga door de laatste bewerking heen van Boek 2 van de Pleiadische Waarnemingen aangaande Ascentie. Ik schreef dit in febuari van dit jaar. Nochtans, wat zeven maanden geleden een verhaal was is nu meer een werkelijkheid. Daarom, plaats is het nogmaals aangezien Eenheidsbewustzijn en de Symptomen van Transformatie "de orde van de dag" zijn.
 
"De Tempel van het Violette Vuur"
24 februari 2013
Mytria gaat verder:
Toen ik tevoorschijn kwam vanuit de Schoot van de Moeder, wist ik exact wat ik moest doen. Ik pakte een kleine tas in en ging regelrecht naar de Tempel in het Dorp en vertelde mijn vrienden over wat er gebeurd was. Diegenen die ik van mijn eerste bezoek aan de Moeders Kern herkende, aangezien ik me nu al hun gezichten herinnerde, wisten dat zij met mij terug moesten keren naar de plaats van de Heilige Rots. Op de één of andere manier, wisten zij dat zij zich als vrijwilliger aangemeld hadden om als ÉÉN te werken om de Heilige Tempel voor de Violette Vlam te creëren.
Ik ging toen het Dorp in om de anderen te vinden die naar de Kern geroepen waren in wat leek te zijn een levensspanne geleden. Terwijl ik door het Dorp heenliep herkende ik verscheidene mensen die ik me herinnerde als zijnde binnenin de Kern van de Moeder. Ik vertrouwde op de Moeder, als tot wie er klaar was voor mijn communicatie en wie niet. Aan het einde van die dag had ik vijf mensen gevonden die door de Moeder opgeroepen waren en gereed waren om mij de wildernis in te volgen.
Deze mensen waren geen Priesters of Priesteressen maar timmerlieden, metselaars en architecten. Dat ik het Dorp ingegaan was bleek een goed idee te zijn geweest, aangezien het woord zich verspreidt had en vele van de mensen die eerder niet gereed waren nu naar de Tempel toekwamen om uit te vinden wat er aan de hand was. Binnen een korte tijd, een kleine, toegewijde groep van ongeveer dertig mensen was gereed om mij naar de plaats van de Heilige Rots te volgen om onze Tempel van het Violette Vuur te bouwen. Wij dachten dat het bouwen van deze Tempel vele omwentelingen van de Zon zou nemen, maar de Elohim Alycone en de Arcturiaan hadden een verrassing voor ons op voorraad.

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Gabrielle - 26 Augustus 2013


Een Uur Met een Engel - 26 Augustus 2013
Aartsengel Gabrielle over:
"Het Nieuwe Gouden Raster; Het Proces van Ascentie; De Komst van de Globale Welvaart"
 
Steve Beckow Intro: Aartsengel Gabrielle beschrijft vandaag de ondergang van het oude Driedimensionale Raster van de mensheid en diens vervanging door een nieuw gouden raster - het nieuwe collectieve bewustzijn van de mensheid in het Gouden Tijdperk en het Raster waarop alle energie reist en communiceert.
Zij bespreekt hoe wij uit het valse zelf vandaan gaan naar het Zelf dat de volledigheid is van wie wij zijn. Zij omschrijft wat het betekend en omvat om de waarnemer van het zelf te zijn.
Zij vraagt ons om het gefragmenteerde zelf te omhelzen en om iedere dag tijd door te brengen met het ervaren van de volledigheid van wie wij zijn. Zij verzekerd ons dat de energieën die naar de Aarde gestuurd worden momenteel voldoende zijn voor de integratie in/naar de volledigheid van ons wezen om zich voor te doen. Zij traint ons in het knuffelen, omhelzen en het houden van onszelf.
Zij herinnert ons eraan dat wij onszelf in deze donkere kamer gezet hebben om door de duisternis heen te breken. Zij vraagt ons om ons onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande wie wij vertrouwen, maar om te beginnen door onszelf te vertrouwen en van daaruit uit te stralen.
Zij bespreekt het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in termen van de stilte van het Geheel en de beweging van de energie. Zij omschrijft de "drievoudige vlam" of drie-eenheid van stilte (de Vader), energie (de Moeder), en de stilte binnenin de energie (het Kind of Zelf).   
Wij eindigden met een discussie over de komst van de globale welvaart.
##############
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Gabrielle. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Gabrielle.
Aartsengel Gabrielle:  En welkom aan jullie, lieve harten - want Ik Ben Gabrielle, Ik Ben Suzanna Michaela Gabriellele, Lelie van de Liefde, Trompet van de Waarheid, Boodschapper van de Ene. En het is mijn eer om in dit platform inbegrepen te zijn en in deze verrukkelijke bijeenkomst van vandaag.
Ik breng jullie niet alleen het geschenk van mijn gouden vlam, maar ook mijn gouden elixer - het elixer van evenwicht, van volmaakte gezondheid en van vreugde - dat het jullie mag vullen, jullie mag completeren, jullie mag verfrissen en jullie mag katapulteren, alsof het brandstof van een raket is!
Jullie kunnen je afvragen mijn lieve engelen, familie en vrienden, waarom ik het ongebruikelijke standpunt ingenomen heb om te verzoeken vandaag met jullie te spreken. En ik doe dat… - en wij zullen er meer over spreken - maar ik wens dat jullie wederom weten over de vernieuwing, nee, niet alleen van de belofte, maar van jullie gouden raster, van jullie individuele gouden raster, van het collectieve gouden raster van de mensheid, en het gouden raster van Gaia, welke gehecht is aan en een integraal deel is van het gouden raster van Alles.
Velen van jullie voelen dat je geworsteld hebt, dat jullie rasters opgeruimd hebben, vasanas, kwesties vanuit vroegere levens en jullie huidige leven, en jullie vragen je af of jullie in het proces van Ascentie zitten. En dat is waarom ik naar voren kom.
Jullie gouden raster, het nieuwe raster van de mensheid waarop alles reist - alle energie beweegt en uitzend, communiceert - is op z'n plaats.
Wat betekent dit in praktische termen? Het betekend dat het raster van de oude derde, welke behoorlijk donker, angstig, beschadigd en verscheurd was, werd vervangen. En het werd niet alleen vervangen in elk en iedereen van jullie, maar voor het gehele collectief.
Dit, mijn vrienden, is een essentieel component van de Ascentie van jullie allemaal als één groep, één hart, één geest en één wil.

De Schepper - 28 Augustus 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Pad Bewandelen"
28 Augustus 2013 - Jennifer Farley
Een andere vriendelijke herinnering; zoveel als je graag betrokken zou willen zijn met een ander die zijn pad bewandeld, is het niet in hun beste interesse voor hun ontwikkeling en leren. In plaats daarvan, bied ondersteuning aan, bied liefde aan en boven alles, bied een oor of een schouder aan wanneer zij dat het meest nodig zijn. Alleen wanneer jij JOUW behoefte om de stroming van Het Universum te controleren loslaat, zullen de dingen beginnen in een meer positieve richting voor alle betrokken in beweging te komen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, augustus 28, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head - 28 Augustus 2013


Aartsengel Michael
"Jullie Hadden het Voornemen om te Veranderen, en Jullie Doen Dat Dus"
28 Augustus 2013 / Ron Head
Dit zal ons laatste bericht zijn voor de maand van jullie tijd bekend zijnde als augustus. Laat ons daarom spreken over jullie maand van september.
Jullie zijn al in het begin van de energieën en veranderingen welke deze maand zal brengen. Jullie voelen de belangrijkheid er al van, de stroming, de verschuiving. Jullie vragen elkaar voortdurend of anderen het ook voelen, deels om jezelf gerust te stellen en deels om het te bevestigen.
Jullie hebben het juist, dierbaren. Dit is een volgende, maar zelfs meer belangrijke, maand van een opmerkelijke verschuiving welke op wervelwind snelheid naderbij komt. Begin met jullie verbeterde gereedschappen van het onderscheidingsvermogen in/naar jullie dagelijkse media rapportages te kijken voor het groeiende bewijs dat jullie wereld nu ten beste aan het veranderen is. Zelfs wanneer deze rapportages vreselijk schijnen te zijn, vraag jezelf af hoe het eindresultaat mogelijk in jullie voordeel zal werken. Wij vertellen jullie nu dat niets in deze tijd op een andere manier zal werken, ongeacht wat sommigen mogelijk voorhebben wanneer zij handelen.

Aartsengel Zadkiel: Focus op het Moment voor Uitgebreid Besef - September 2013


 
Aartsengel Zadkiel
“Focus op het Moment voor Uitgebreid Besef"
September 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaan, wensen wij het focussen op het moment te bespreken.
Een transformatie in bewustzijn begint wanneer jij je op het moment focust. Concentreer je op het moment, dit moment. De tijd, of wat jullie waarnemen als de tijd, is zeer snel in beweging. Dit schijnbare concept van versnellende tijd brengt jullie dichter naar het concept van multidimensionaliteit toe, waar alles zich tegelijkertijd in alle dimensies voordoet.
Het deel dat aan het veranderen is, is jullie bewustzijn en begrip van wat er zich voordoet. Jullie bewegen je van een lineair begrip van evenementen naar een multidimensionaal concept waar evenementen tevoorschijn komen in een matrix welke multidimensionaal is. Ieder evenement doet zich op een bepaald punt in deze matrix voor. Er zijn vele andere evenementen die op hetzelfde moment op hetzelfde niveau en op andere niveaus gebeuren.
Het is alsof niveaus op niveaus gestapeld zijn en naar buiten toe uitbreiden in/naar een meerzijdig, multi-gelaagd raster, veel gelijkend op het 144-kristallijne raster. Dit raster heeft het vermogen om uit te breiden en samen te trekken zoals het bewustzijn van de mensheid uitbreidt en samentrekt.
Bijvoorbeeld, iemand kan een ontdekking maken van een nieuwe of schijnbaar nieuwe wetenschappelijke vooruitgang. In werkelijkheid, kan het een herontdekking van iets zijn dat eonen geleden zich voorgedaan heeft. Het is altijd in het raster of de matrix geweest, maar de mensheid had geen bewustzijn dat voldoende uitgebreid was om het te zien. Het was alleen toen het bewustzijn uitbreide dat dit verhoogde besef openbaarde wat daar al die tijd al geweest was. Andere culturen van lang geleden hebben dit gevorderde besef gehad en hadden deze schijnbare nieuwe ontdekking in de praktijk gebracht.

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 1, De Heilige Wet van het Doel


 
Hemelse Zegeningen
13 Augustus 2013
 
Sanat Kumara Bespreekt de Heilige Wet van het Doel

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag lanceren wij onze serie van het verkennen van de Universele Wet, beginnend met de Heilige Wet van het Doel. Sanat Kumara zal zich bij ons aansluiten om ons begeleiding aan te bieden aangaande deze eerste wet welke gedefinieerd wordt als 'De vrijheid om onze heilige zelven te belichamen en om ermee in uitlijning te zijn'. De Universele Wet is een reflectie van de goddelijke gedachte en het bestaan. Of in principe, hoe de dingen werken. Ik stel me zo voor dat wij behoorlijk wat aanpassing te doen hebben met betrekking tot de manier waarop de dingen op Nova Aarde werken als in tegenstelling tot wat waar wij aan gewend zijn geraakt in de lagere dichtheid van de 3D illusie. 
Ik kijk uit naar deze conversatie omdat Sanat Kumara iemand is waar ik slechts een klein beetje bekend mee ben; misschien zal het zijn als het ontmoeten van een oude vriend. Het is fijn om met jou in de uitzending te zijn Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, en goedemorgen allemaal. Wel, ik ben echt opgetogen voor ons om deze serie op te starten. En jij en Ik, Suzi, hebben hier gedurende een tijd over gesproken. En het is een deel, en ik benadruk het woord deel, van het Nieuwe Jij werk waar wij over gesproken hebben.
Wij hebben enig werk gedaan in "Lift Your Spirit" met Stephen Cook, dus dit gaat iets worden van - Ik weet niet, veertien of vijftien weken, dat is wat ze mij vertellen als we door elke van de Universele Wetten heengaan en echt in onszelf dat diepere begrip van de Universele Wet verankeren. En zoals je zei, op diens meest elementaire, de Universele Wet is hoe de dingen werken. En niet slechts op de Aarde, maar door het gehele Universum heen - vandaar, de referentie.
Gisterenavond, zei Steve Beckow tegen mij, "Wel, is de Universele Wet niet eenvoudig Gods idee; Hij krijgt een idee en hij stuurt het uit?" En ik aarzelde en zei toen, "Ja, ik denk het wel." Maar het is meer dan dat.
Het is niet slechts een idee. Het is het raamwerk welke de Bron - Moeder/Vader/ Eén - neergelegd heeft zodat wij kunnen begrijpen hoe de dingen werken; dus het is onze elementaire opererende systeem. En dat is belangrijk - dat we niet alleen leven naar, maar er ook mee uitlijnen in termen van begrijpen hoe te creëren. Dus dat is zo'n beetje het achtergrondverhaal in termen van hoe en waarom wij deze serie van de Universele Wet betreden. Het is niet alleen dat wij goede kleine werkers kunnen zijn, het is aldus dat wij dat grotere raamwerk en dat begrip hebben, dat raster van de wet, welke volledig anders is dan het driedimensionale.
Dus, ik ben opgetogen.
SM: Ik ben ook opgetogen. Tijdens de shows over de goddelijke kwaliteiten, was ik altijd verrast met de nieuwe definitie die binnen zou komen en het was niet precies, zeker niet tegengesteld tot wat ik gewoon was te denken, maar het was een uitgebreide versie van wat ik gewoon was om te denken. En de duur van vijftien weken, gaat ons gedurende een tijdje bezig houden.

De Schepper - 27 Augustus 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Anderen Vertrouwen"
27 Augustus 2013 - Jennifer Farley
Anderen vertrouwen mag het meest uitdagende ding zijn dat je doet. Wanneer je in twijfel bent, zet een stap terug en luister naar jouw hart … dit is waar Ik verblijf. Als het comfortabel en juist voor jou aanvoelt, dan zal alles goed zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, augustus 27, 2013

Bericht van Blossom Goodchild, 27-8-2013


 
Bericht van Blossom Goodchild
27-8-2013

 
Hallo iedereen, 

Sommigen van jullie hebben zich wellicht afgevraagd hoe de bijeenkomst in Sydney is gegaan en waar ik ben gebleven! 

De Sydneybijeenkomst was geweldig en al degenen die er waren: heel erg bedankt. Het was een feest. 

Hopelijk kan ik tegen het eind van de week werkelijk fantastisch nieuws delen met diegenen van jullie die er niet bij konden zijn … blijf er dus naar uitzien. 

Wat mij betreft? Wel … bijna vanaf de dag na de Sydneybijeenkomst moest ik me gedeisd houden. Ik heb een acute bronchitis … evenals een schattige [‘a cute’] glimlach!!

Ik doe het nu dus erg rustig aan en ben momenteel, zoals je mag verwachten, niet in staat om op wat voor manier, gedaante of vorm dan ook te channelen. Ja, ook voor mij duurt dit langer dan ik leuk vind … maar het positieve is … dat het geweldig helpt om los te laten en schoon te maken! 

Ondertussen … vertrouw ik erop dat jullie verder gaan met jullie reis met een open hart voor de beste kansen die er voor jullie zijn. 

Dank je wel voor jullie steun en vriendelijkheid. 

Blijf aan de lijn … zoals ze zeggen!
 

Durf NU te Creëren! - 27 Augustus 2013 / Brenda Hoffman


Durf NU te Creëren!
27 Augustus 2013 /  Brenda Hoffman
Kunstwerk: Werelden Creëren - Morbidtreason
Dierbaren,
Velen van jullie ervaren onmiddellijke creatie/manifestatie resultaten. Jullie denken aan iets groots of kleins en het gebeurd of komt tevoorschijn. Anderen van jullie ervaren geen enkele in het oog lopende resultaten - zeer tot jullie frustratie. Jullie leven is niet zoals jullie willen, maar er schijnt geen weg uit jullie dilemma's vandaan te zijn.
Sommigen van jullie geloven dat alle creatie vaardigheden een hoax zijn - zo ongeveer als wat waar was voor diegenen die het einde van de Aarde voorspelden op 21 december 2012. Hoewel vele bronnen jullie informeerden dat iets dergelijks niet zou gaan gebeuren, diegenen van jullie die in die angst geïnvesteerd hadden zouden die gedachten niet los willen laten tot aan 22 december.
Iets dergelijks is nu ook waar. Je zult niet geloven dat je kunt creëren totdat je het doet. En wanneer je het eenmaal doet, is het waarschijnlijk dat jij jouw creaties aan puur geluk toeschrijft.
De Universums sturen wonderen, berichten en pakketten van energie om jullie aan te moedigen om de verwondering en vreugde van de schepping te ervaren - want dat is jullie functie op de Aarde in deze tijd.
Is niet het eindproduct van jullie overgang Liefde en Vreugde? Waarom is het dan dat jullie doorgaan te wachten op iets of iemand om het aan jullie te geven?
Dit Nieuwe Tijdperk gaat over het uitbreiden van jullie creatie vaardigheden want dat is hoe jullie je vreugde creëren. Als je erop wacht totdat je meer volwassen bent (bij wiens standaards?), wijzer (Hoeveel?) of meer God-gelijkend (Hoe is dat mogelijk?), zal jij niet jouw bedoelde vreugde bereiken in dit leven.
Het is tijd om jouw creatie vaardigheden te gaan testen. Misschien geloof je dat je nog nooit ook maar iets gecreëerd hebt en het nu niet kunt doen. Wij smeken om dat anders te zien. Een ieder van jullie die deze blog leest heeft op z'n minst in de afgelopen maand één klein wonder gecreëerd. Het is gewoon dat jullie dergelijke creaties als geluk labelen.
Misschien vond je het volmaakte maatpak, won je iets aan loterijgeld of werd je niet op de manier gestraft waarvan je dacht dat het onvermijdelijk was. Dezen waren geen geluksonderbrekingen. Zij waren de wondertesten die jij binnenin jouw wezen creëerde om jouw menselijke vorm voor te bereiden op jouw verschuiving in/naar creatie.  

Het Manuscript van Overleving - Deel 348


"Blijf Jezelf en Anderen Voeden/Koesteren met dit Zelfgeweven Web van Licht"
27 Augustus 2013 / Aisha North
Zoals jullie je er bewust van geworden zijn, gaat de opschudding/ontreddering voor zovelen van jullie door, terwijl voor anderen, schijnt het dat jullie al vlakkere wateren binnengegaan zijn. Nogmaals, vergeet nooit te luisteren naar jouw eigen innerlijke stem voordat je dat bij anderen doet, en vergelijk nooit jouw reis met de reis van anderen tenzij je zou moeten denken dat die van jou niet op het spoor zit als het ware. Met andere woorden, hoewel deze tijden inderdaad intens zijn, zullen zij zeer verschillend voor jullie allemaal waargenomen worden, en zelfs als je iemand zult vinden die omstandigheden kan rapporteren die resoneren met wat jij ervaart, is er geen noodzaak om je zorgen te maken zelfs als jij jezelf wel zonder gelijken gewaarwordt.
Want jullie zijn ALLEMAAL gelijken, of jij nu met jouw diepste uitdagingen geconfronteerd wordt, ofwel mentaal of fysiek op het moment, of dat jij jezelf gewaarwordt verder zeilend in gelukzalige wateren. Niemand is meer noch minder dan de anderen, en zoals wij eerder behandeld hebben, is het inderdaad noodzakelijk dat je niet de focus op jouw reis verliest door teveel over de schouders van een ander te kijken. Dit betekend niet dat je de boel stop moet zetten om je te verbinden, verre van dat, maar nogmaals, meet jouw reis niet af aan een andermans meetlat. Want jullie zijn allemaal verbonden, maar jullie zingen allemaal jullie eigen melodie, en zelfs als jullie samen een prachtig en magnifiek koor opmaken, is jouw stem in dit gelijk aan die van niemand anders.
Dus nogmaals wees ervan verzekerd dat alles goed is, zelfs als jij jezelf waarneemt kijkende naar een zeer ander perspectief dan dat anderen mogelijk aan jou rapporteren, en als zodanig, wat jij ziet is jouw waarheid, net zoals wat zij zien hun waarheid is. Maar nogmaals, zullen jullie allemaal op dezelfde plaats eindigen, maar jouw reis om daar te komen verschilt op alle mogelijke manieren. Sommigen zullen waargenomen worden als zeer rechtstreeks en bijna probleemloos, terwijl anderen zullen voelen alsof zij onophoudelijk worden verwikkeld in een web van onkruid hun best doende om jou te vertragen. Herinner je slechts, ongeacht hoe zwaar of hoe gemakkelijk jij denkt dat je het hebt op het moment, jullie allemaal dezelfde vooruitgang maken. Het mag daar niet op lijken voor sommigen van jullie, maar dit is een vaststaand feit. Hopelijk, zal dit ervoor zorgen dat jullie allemaal jullie reis in een ietwat ander licht zien dan dat jullie achterop raken bij jullie landgenoten.

De Schepper - 26 Augustus 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Ingeboren Voor…."
26 Augustus 2013 - Jennifer Farley
Mensen zijn de enige creaties van Het Universum die vrije wil hebben om, zowel bewust als onbewust, te kiezen een situatie plezierig of pijnlijk te maken. Het menselijke lichaam is met al diens zintuigen ingeboren voor plezier, echter sommigen van jullie ervaren nog steeds pijn. Denk daar een moment over na … en maak dan jouw vrije wil bekend. Het Universum zal altijd van dienst zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, augustus 26, 2013

Pleiadische Terugkeer naar ZELF: "Her/Erkenning" - 25.08.2013


Pleiadische Terugkeer naar ZELF
"Her/Erkenning"
25 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
De volgende avond was het een volle maan en wij waren allemaal zeer druk met het verbinden van ons Lichtlichaam met de Illusies van onze fysieke vorm. Wij zouden de verschijningsvorm van onze fysieke vormen handhaven totdat alle leden van onze leefgemeenschap in staat waren om hun brein volledig te integreren met hun multidimensionale geest en in hun Lichtlichaam zouden flitsen. De uitdaging waarmee wij geconfronteerd werden was om onze altijd uitbreidende groep in eenheidsbewustzijn bij elkaar te verzamelen.
Daarom, deden wij een beroep op al diegenen die hun ascentie volledig omhelsd hadden om naar het dorp te stralen en ons te ontmoeten op de trap van de Tempel van het dorp. Wij besloten dat als wij de frequentie van deze tempel zouden weten te verhogen, er een specifieke plaats zou zijn voor verdere ascentie lessen voor diegenen die nog steeds gehecht waren aan hun fysieke illusies.
Als ÉÉN geest verzamelden wij ons op de trap van de tempel en volgden onze collectieve innerlijke begeleiding om een cirkel rondom de tempel heen te vormen. Niemand van de volledig geascendeerde Pleiadianen was zelfs ook maar iets bezorgd door de aankomst van meerdere Draconianen, hun "vijanden"van het fysieke verleden. Ook, hadden de Lichtlichaam Draconianen er volledig vrede mee om met een grote groep van hun vroegere vijanden, de Pleiadianen, samen te zijn. 
Met het loslaten van alle slachtoffer/dader energie uit ons bewustzijn waren wij in staat om in ÉÉN groot wezen van Licht te versmelten. Wij omcirkelden de tempel en begonnen eromheen te Stromen, aangezien Lichtlichamen eerder stromen dan lopen. Met één geest begonnen wij steeds sneller te bewegen totdat wij de opbouw van een multidimensionaal energieveld konden voelen rondom de fundering van de tempel.
Plotseling, hoorden wij een niet te identificeren luid geluid, en de Tempel scheen zichzelf te dupliceren met een hogere resonantie Tempel welke de fysieke structuur overdekte. Onmiddellijk, flitste de frequentie van het Licht in het gebied van het Tempelterrein in/naar een multidimensionale resonantie welke zelfs uitbreide voorbij onze waarnemingen in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid.