zondag, juni 30, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head - 30 Juni 2013


Aartsengel Michael
"Wij Kunnen Geen Veiligheidshelmen Uitreiken"
30 Juni 2013 / Ron Head
Het is tijd voor ons om de bewegingen die zich in jullie maatschappijen voordoen te bespreken. Anderen hebben dat gedaan. Zelfs andere channelings hebben dat gedaan. Maar wij hebben het onderwerp hier slechts terloops behandeld. Dit kan een korte boodschap zijn, maar wij vertrouwen erop dat jullie er gedachten en consideratie aan zullen geven.  
Jullie zien nu rondom jullie heen rapportages van veel opschudding/ontreddering. Er wordt jullie verteld over volksopstanden, van massale protesten, van het hardhandig optreden van regeringen. Jullie worden bijna dagelijks op de hoogte gesteld van plannen en technologieën welke bedoeld zijn om jullie zelfs nog meer te controleren dan dat jullie momenteel gecontroleerd worden. Jullie worden eindeloos gebombardeerd met verhalen van allerlei soorten van chaos, de meeste welke, kunnen wij informeren, zich vele duizenden kilometers van jullie vandaan voordeden. Als je deze dingen volgt, is het zeer gemakkelijk voor jou om jezelf in gevoelens van twijfel, angst en depressie te verliezen.
De meesten die deze berichtgevingen volgen, niet allemaal, maar de meesten, hebben geleerd om te balanceren wat zij in hun bewustzijn opnemen en blijven hoopvol en gecentreerd in zichzelf. Nochtans, hebben wij een punt die wij wensen te maken betreffende dit alles.

Hilarion: Juni 30-Juli 6, 2013


 
Hilarion
"De Openbaringen zullen Snel en Dicht op Elkaar Komen…"
Juni 30-Juli 6, 2013
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Jullie beginnen nu voorwaarts te gaan naar de herinnering van jullie werkelijke doel en werk hier op de planeet. De sluiers zijn dunner geworden en het onderscheid tussen dimensies is nu niet meer zo groot. Deze periode zal gevuld zijn met prachtige en wonderbaarlijke evenementen. Zowel op het persoonlijke als op de collectieve niveaus. De openbaringen zullen snel en dicht op elkaar staand komen, want de oude manieren van geheimhoudingen en het werken achter de schermen zullen niet langer ondersteund worden. De kosmische energieën van liefde en degene die voordelig zijn en ondersteunend voor de ontwaking van de gehele mensheid zijn in intensiteit en omvang toegenomen. Dit kan een grote katalysator voor verandering en transformatie zijn en wij observeren met grote interesse de effecten van iedere golf.
Het is de plicht van iedere Lichtdrager om voet bij stuk te houden en ferm in hun gebied van licht te blijven en om dit dagelijks in het kristallijne diamanten hart van Moeder Aarde te verankeren. Wij zien dat een ieder van jullie dit iedere dag met grote vastberadenheid en volharding doet en het maakt een verschil binnenin de kern van de planeet. Terwijl dit licht binnenin de kern uitbreidt, beweegt het in altijd groter wordende concentrische cirkels naar het oppervlak van de planeet en doordringt het gehele leven overal. Er is een beantwoordende roep van de bewoners en het gehele leven voelt een versnelling van de verwachting van naderende gebeurtenissen die de wereld zoals zij deze nu kennen zullen transformeren. Deze transformatie begint binnenin ieders hart en steekt dan de harten van iedereen rondom hen heen aan.

Het Manuscript van Overleving - Deel 331


"Jullie zijn van Hetzelfde Spul als de Sterren gemaakt, maar toch, Zouden Jullie Je kunnen Voelen als Kleine Zeesterren op het Strand"
30 Juni 2013 / Aisha North


De tijden die er in het verschiet liggen kunnen voor velen als chaotisch geconstrueerd zijn, maar zoals jullie eerder verteld is, hoeft chaos geen angst met zich mee te brengen. Jullie werden goed onderwezen dierbaren, aangezien jullie het klaargespeeld hebben om jullie zelf te ontworstelen van de oude gevangenis van angst en begonnen zijn om de lucht in te ademen van de vrijheid van keuze. Want dat is het waar dit alles echt over gaat: om binnen de grenzen te blijven die door de maatschappij waar jullie onder leven te definiëren, of om te beginnen op weg te gaan op de weg die gedefinieerd wordt door jullie bereidheid om boven en voorbij de beperkingen te gaan die voor iedereen, de zo-genoemde normale menselijke wezens, bedongen zijn op deze prachtige planeet van jullie.  
Jullie hebben al een voorproefje gekregen van wat deze vrijheid van keuze jullie kan geven, op de manier om niet alleen de meest echte delen van jullie zelf aan te hangen, maar ook met anderen die dezelfde ideeën van verlichting in als diens vormen aanhangen. Dus wij weten dat dit voor jullie niet als een verrassing zal komen wanneer wij zeggen dat vrijheid ook met een geheel nieuwe set van uitdagingen komt, omdat het betekend niet in staat te zijn om altijd de paden van anderen te volgen. Want jullie zijn inderdaad op iedere manier baanbrekers, en als zodanig, hebben jullie geleerd om jullie eigen instincten te vertrouwen wanneer het ook is dat jullie tegenover een splitsing in de weg komen te staan welke in/naar onbekend terrein leidt. Want waar anderen de goed-te-bereizen weg zouden kiezen, hebben jullie steeds opnieuw gedurfd om de bosjes terzijde te duwen die de andere, minder gedefinieerde paden bedekten en durfden jullie in die richting voort te lopen.
En jullie hebben dit steeds maar weer opnieuw gedaan, vonden jullie eigen pad, goed afgescheiden van de snelweg die anderen instinctief kozen wanneer het ook was dat zij tegenover dezelfde splitsing in de weg kwamen te staan. En nu, zullen er vele mensen rondom jullie heen staan die zichzelf in dezelfde situatie bevinden, en zij zullen zich voor de eerste keer er feitelijk bewust van worden dat zij ook een keuze hebben, en zij zullen zien dat er inderdaad een ander pad is die van deze snelweg vandaan loopt die zij min of meer hun gehele leven onbewust gevolgd hebben. En dankzij jullie, zullen zij zien dat dit minder opdringerige pad door anderen vóór hen bereisd werd, en als zodanig, zal hun keuze minder moeilijk zijn dan de keuzes die jullie allemaal moesten maken. Want jullie gingen, steeds maar weer opnieuw, in/naar niet in kaart gebracht gebied, terwijl zij allemaal jullie voetstappen zullen hebben om te volgen.

Ann Albers en de Engelen - Week 27, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Eer Jouw Waarheid en Laat de Ander Diens Eigen Waarheid Eren"
July 2013 - Week 27
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Een ieder van jullie is een unieke, kostbare, en prachtige ziel! Een ieder van jullie werd door de Schepper ontworpen om een unieke en prachtige plaats in de schepping te hebben. Een ieder van jullie heeft diens eigen speciale licht en een ieder van jullie doet er toe. Dus, dierbaren, vergelijk je niet met elkaar. Deel jullie ware zelven met de wereld. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, zeg niet, "Goed," als dat niet zo is. Hoe kan God jou hulp sturen als je niet eerlijk met de wereld bent. Het is veel beter om te zeggen, "Wel, ik heb nu een paar uitdagingen," en dat je erop vertrouwd dat als de persoon die voor je staat voorbestemd is om jou te helpen, zij naar meer informatie zullen vragen. Als zij dat niet doen, zal de conversatie naar andere onderwerpen overgaan.
Als iemand vraagt wat voor jou belangrijk is, vertel hen de waarheid. Als iemand jouw mening vraagt, wees eerlijk. Antwoord vanuit het hart. Op deze manier zal je diegenen met een gelijkstemde geest en gelijkgestemd hart aantrekken, en zal je zachtjes weggaan van diegenen die niet met jou resoneren.
Het is verwonderend voor ons dat de mensheid onenigheden zo angstaanjagend vinden. Wij vinden dat verschillen van mening fascinerend zijn, omdat wij met hen meer over de vele gezichten en facetten van God leren. Als je naar iemand anders diens perspectief kunt luisteren en probeert te begrijpen, zelfs als je het er niet mee eens bent, kan je leren. Als, nochtans, je in de behoefte van een instemming bent om jouw overtuigingen te valideren, ben je er, per slot van rekening, aldus niet van overtuigd dat jouw overtuigingen juist voor jou zijn!

De Schepper - 29 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Beeld van Jezelf Schilderen…"
29 Juni 2013 - Jennifer Farley
Jouw gedachten zijn het palet waar je de kleuren vanaf haalt om jouw bestaan op jullie Aardse vlak te schilderen. Zacht, vrijmoedig, donker, licht, brede strepen of fijne lijnen, zij maken een deel van jouw ervaring uit. Omhels hen en houd van hen allemaal … zij zijn wie jij was, wie je bent en wie je zult worden.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juni 29, 2013

Aartsengel Michael: Slachtoffer of Overwinnaar? - Ronna Herman / Juli 2013


 
Aartsengel Michael
"Slachtoffer of Overwinnaar?"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2013 (Juli 2013)
Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties.  
Zijn jullie gereed om het Goddelijke geschenk dat wij aanbieden te accepteren, de verbazingwekkende gereedschappen van de Schepping ingedamd binnenin de EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WILL/MACHT? Nieuwe cyclussen van bestaan zijn geïnitieerd door een bereidheid jegens verandering, of als je resistent bent, door conflict. Veel hangt af van jouw capaciteit om aan te trekken, te reageren en te absorberen, en dan de meer verfijnde Lichtfrequenties uit te zenden welke de kosmische hogere waarheden van jullie nieuwe werkelijkheid bevatten. Jullie Ziel en Hogere Zelven herinneren zich de redenen die jullie kozen om te ervaren en om pijnlijke situaties tot uitdrukking te brengen; niet als een straf, maar voor resolutie.
Alles en iedereen op Aarde wordt nu beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. De prachtige Zielen die de attributen, kwaliteiten en deugden van het aanstaande Wortelras belichamen zijn/zullen hoogst ontwikkeld en spiritueel afgestemd zijn, en zij zullen bijzonder beïnvloed zijn door de Zevende Straal van transformatie, vrijheid, verlossing, reiniging, ritueel en organisatie. Alsook, bijkomend, door de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Macht, welke het verlangen om opnieuw op de materiële gebieden van bewustzijn te creëren verduidelijken. Vele van de oude, ouderwetse leringen worden afgeschaft terwijl de mensheid zich in wijsheid ontwikkeld, en terwijl de frequentie patronen/bewustzijn van de massa's geraffineerd en afgestemd worden op de meer harmonieuze dimensies. Zoals jullie hebben waargenomen, zijn de grote religies van de wereld diep in de barensweeën van verandering. Alleen de beste van de heersende religieuze geloven zullen behouden blijven, en de religies die overleven zullen deze instellingen zijn die bereid zijn om hun spirituele filosofieën uit te breiden om de hogere Schepper waarheden te incorporeren - waarheden welke geopenbaard en geaccepteerd worden door het altijd-toenemende aantal van geavanceerde Zielen die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn.


De Schepper - 28 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Kansen Wagen…"
28 Juni 2013 - Jennifer Farley
Wat jij verwacht hoeft niet precies dat te zijn wat je krijgt. Houd jouw hart, geest en gedachten open voor de ervaring dat dingen veranderen en snel veranderen. Ieder persoon op jullie Aardse vlak heeft dat vermogen en zal jou vaak verrassen wanneer je hen een kans geeft.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, juni 28, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head


 
Aartsengel Michael
"Liefde is aan het Uitbreken"
28 Juni 2013 /  Ron Head

Wij begroeten jullie vandaag met nieuws dat jullie wereld, tenminste de wereld van diegenen die niet in ontkenning zijn, aan het veranderen is. Kijk meer dichterbij om je heen dan het nationale en internationale nieuws. Velen van jullie zijn er enige tijd geleden sowieso mee opgehouden om dat te volgen. Kijk naar de veranderde houdingen/standpunten van diegenen in jullie eigen leefgemeenschappen. Kijk zelfs naar de mogelijkheden die naar voren gebracht worden door diegenen die moedig genoeg zijn om de lang heersende houdingen/zienswijzen, welke jullie veranderd willen zien, uit te dagen.
Op de korte termijn, hoeven niet al deze veranderingen te manifesteren. Op de lange termijn, lieve harten, zullen zij dat allemaal doen. Het dient er allemaal toe om diegenen te ontwaken die er nog maar pas veel meer over horen.
Kijk naar wat jullie noemen jullie sociale media. Hoe snel veranderen de houdingen/standpunten en begrippen daar? Ja, zelfs ondanks diegenen die weigeren het te erkennen, en ondanks diegenen die worden betaald om het te ondermijnen. Sommigen denken nog steeds, zien jullie, dat zij de macht hebben om wat jullie denken te beïnvloeden, maar wij verzekeren jullie dat de macht om wat jullie denken te beïnvloeden alleen van jullie is, als dat is wat je bepaald. Wij zeggen dat omdat, in aanvulling op jullie eigen macht, jullie de onze opgeroepen en geactiveerd hebben. Zij proberen om hun vingers in de dijk te steken, zoals jullie verhaal gaat, maar zij ontdekken dat zij slechts tien vingers hebben en dat de dijk op ontelbare plaatsen lekt.

Het Manuscript van Overleving - Deel 330


"Puzzelstukjes"
28 Juni 2013 / Aisha North
Jullie zijn nu begonnen om op steeds meer informatie in te tappen, dierbaren. Niet alleen vanuit jullie eigen fysieke lichaam, maar ook verder weg. Voor sommigen zijn deze openbaringen inderdaad zeer interessant, maar voor anderen; zij hebben het zogezegd nog niet op hun radar geregistreerd.
Laat ons dit uitleggen. Zoals wij er eerder over gesproken hebben, aangezien jullie het allemaal klaargespeeld hebben om jullie lading behoorlijk te verminderen van al het oude waardeloze spul dat gewoonlijk letterlijk jullie kanalen verstopte, is nu eindelijk de tijd voor de invoer aangebroken. Met andere woorden, de dingen zullen er nu mee beginnen in jullie bewustzijn binnen te sijpelen, zelfs informatie betreffende onderwerpen waar je geen idee van had dat je daar wat voor kennis dan ook over bezat. De dingen zullen beginnen om aan de horizon tevoorschijn te springen, en wederom, zal het een klein beetje zijn als het vinden van een onverwacht stukje van een puzzel op een zeer onverwachte plaats. Uiteraard in het begin, zal veel hiervan willekeurige stukjes aan informatie schijnen te zijn zonder enige duidelijke definitie daartoe, maar het zal komen. Want herinner je, het is misschien niet de bedoeling dat jij degene bent die het volledige plaatje krijgt.

Een Uur met een Engel - Sri Shankara - 24 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 24 Juni 2013
Sri Shankara - Overal waar Jullie Kijken Zal een Moesson van Liefde Zijn
 
Steve Beckow Intro: Sri Shankara sloot zich bij ons aan en besprak zijn missie aangaande het terugkeren naar zijn geliefde India. Volgende week zullen we verheugd zijn om van de nieuwe Boeddha te horen - die zichzelf typeert als de Boeddha van Eensgezindheid - ook met een belangrijke relevantie naar India. Zowel Sri Shankara en de nieuwe Boeddha zijn hier om eensgezindheid in de wereld te promoten en India zal een leider aangaande die ontwikkeling zijn.
Sri Shankara leefde in de achtste eeuw en was de grondlegger van het moderne Indische kloosterleven alsook een productieve vertolker van de heilige boeken en een grondige spirituele leraar.
Hier legt hij de manier uit waarop de meesters, welke India verwacht, zullen incarneren en wie er hier zullen zijn. Hij legt vele kwesties uit relaterend aan geloof en spiritualiteit. Er zijn onverwachte verrassingen met wat hij te zeggen heeft.
Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Wij gaan deze avond verder met het avonturieren van een serie in onbekend gebied. Wij zullen proberen om in verbinding te komen met een Indische avatar uit de achtste eeuw genaamd Sri Shankara, wiens naam op diverse verschillende manieren uitgesproken wordt in de westerse wereld, maar ik zal hem op deze manier introduceren.
Sri Shankara zal onder andere enige van de manieren waarop religies afgedreven zijn van hun oorspronkelijke doelstelling adresseren, alsook zal hij zijn doelstelling en dienstbaarheid aan India in deze tijd adresseren.
Ik geloof dat Linda gedurende een paar momenten als zichzelf naar voren zal komen. Dus hiermee, zal ik de dingen aan jou overdragen, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Geoff. En voordat wij Sri Shankara introduceren, kan Linda misschien naar voren komen? Ik denk dat je een paar mededelingen hebt, Linda?
Linda Dillon: Oh, ik heb geen enkele mededeling. Ik wilde gewoon hallo tegen iedereen zeggen en een beetje praten over wat een andere koers dit is, niet alleen voor Een Uur met een Engel, maar ook voor mij en wat ik, tussen haakjes, "normaal gesproken doe"…
SB:  Alsjeblieft, ga je gang.
LD:  … als het kanaal voor de Raad van Liefde.
En ik denk niet dat mensen altijd beseffen dat het zijn van een kanaal niet noodzakelijkerwijs is als het omdraaien van een knopje. En ik onderwijs het channelen, en dus onderwijs ik de mensen dit.
Maar het staat die energie of dat wezen toe om in principe te komen en gedurende een periode aan tijd met jou samen te wonen, dat je aan de kant gaat zodat zij in principe het lichaam kunnen gebruiken, jouw stem, jouw tong, jouw mond om dat te communiceren wat zij echt willen.
En ik ben daar altijd zeer nederig/bescheiden over - of misschien is eerbiedig een beter woord - met wie ik vereerd wordt die doorkomt. Weet je, toen ik met channelen begon bracht ik in principe vele jaren met oefenen door. En het nam, oh, ongeveer drie jaren om het zelfs hardop aan iemand anders toe te geven dat ik Aartsengel Gabriel channelde, omdat het zo een ego verklaring leek te zijn!

De Schepper - 27 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Opdringers"
27 Juni 2013 - Jennifer Farley
In jouw dagelijkse leven, zullen daar diegenen zijn die hun kerngeloven op zullen dringen en eisen dat je hen een deel van jouw eigen opererende systeem maakt. Het is volledig aan jou of je dit wel of niet accepteert. Het bewuste besef van dit gebeuren is een wegwijzer tot jouw verbazingwekkende groei en het uitgebreide besef van jouw ware Innerlijke Zelf. Zoals altijd is vrije wil van jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, juni 27, 2013

Aartsengel Zadkiel - Juli 2013 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
"Kijken door de Ogen van een Uitgebreid Bewustzijn"
Juli 2013 / Linda Robinson

Gegroet Dierbaren,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij brengen jullie Liefde en groeten vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie.
De energie is veranderd en bewoog naar een hogere frequentie. Het vibreert op een veel hoger niveau.
Jullie zijn door vele beproevingen heen gegaan om jullie vermogen te testen om met de nieuwe energie te werken, en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd. Jullie zijn naar een hogere trilling verhuisd, en jullie hebben vele mogelijkheden/kansen die op jullie liggen te wachten.
Op hogere trillingsniveaus, zijn jullie in staat om voorbij de overduidelijke betekenis van de dingen op een 3D niveau te kijken.
Nieuwe perspectieven zijn beschikbaar wanneer je voorbij het voor de hand liggende kijkt. Wanneer jij je geest ontspant, begin je naar nieuwe hoogtes op te stijgen. Wanneer jij jouw geest toestaat om naar boven en naar buiten te projecteren, is de horizon grenzeloos.
Jullie kijken door nieuwe ogen - die van het uitgebreide bewustzijn.
Jullie zien de onderlinge verbondenheid van de gehele Schepping. Jullie zien overeenkomsten in plaats van verschillen. Jullie zijn in staat om kleine details op te merken op hetzelfde moment dat jullie het grotere plaatje zien en voorbij wat voor de hand ligt. Jullie uitgebreide bewustzijn staat jullie toe om op vele niveaus tegelijkertijd te kijken.

Blossom - Perplex!


Blossom Goodchild
Perplex!
 

27 juni 2013,  

Hallo mijn vrienden! 
 
Ik heb deze week drie keer geprobeerd te channelen … en moest de missie afbreken aangezien het gewoon niet ging zoals het zou moeten. Ik voelde dat de Federatie van Licht dichtbij was, maar we konden niet op de juiste wijze verbinding maken.  

Daarom laat ik het een week rusten en hopelijk is dan datgene wat veranderen moet … ook echt veranderd! 

Ik vond dat ik jullie de stand van zaken moest vertellen … want als ik dat niet zou doen, zouden mensen me gaan schrijven of alles wel goed is … NIET OMDAT IK HET NIET GEPROBEERD HEB! 

Ga door met doorgaan! 

Veel dank,

Liefde, Licht, Lachen en Gouden Stralen. 

Blossom G.
 

Vertaling: Lia Opdam - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Saint Germain & Merlin: Het Groeipad naar Jezelf - 26.06.2013


Saint Germain & Merlin
"Het Groeipad naar Jezelf"
26 Juni 2013 / Méline Lafont
 
Gegroet mijn meest geliefde vrienden. Met de hoogste eerbied en het hoogste respect bied ik wederom mijn liefdevolle energieën aan en baad ik jullie allemaal in mijn essentie van violette kleuren en mijn boeket van Liefde. Het is mij toegestaan om wederom in dit Nu moment van jullie werkelijkheid naar voren te stappen en, zoals altijd, ben ik daar dankbaar voor.
De laatste boodschap die ik gegeven heb door deze geliefde Tweeling Vlam van mij ging over Liefde en de aspecten van Tweeling Vlammen. Het was mijn genoegen om een boodschap over deze onderwerpen naar voren te brengen maar vandaag ga ik over geheel iets anders praten als jullie mij toestaan.
Vandaag zou ik graag uit willen wijden aangaande de komende tijden waar de volgende opbouwende energieën zich klaarmaken om jullie werkelijkheid in jullie levens en in jullie ervaringen op te bouwen. Er zijn 2 keuzes die jullie kunnen maken betreffende deze energieën. OFWEL kies je om niets met hen te doen, hoewel je hen integreert voor een later tijdstip wanneer je voelt dat je er klaar voor zult zijn, OF je begint om effectief iets met hen te doen.  Ongeacht welke keuze je maakt, alles zal worden geaccepteerd met het hart en de Liefde en zal gerespecteerd worden vanuit onze positie van Zijn/Bestaan.
Geen enkele Meester van het Licht zal jou dwingen om een weg in te slaan die je niet wilt nemen, zelfs als het degene is die je uiteindelijk later zult kiezen om te nemen, of zelfs als het de beste keuze voor jou is zoals waargenomen vanuit het standpunt van het hebben van een verlichte ervaring. Nee, mijn geliefde vrienden, wij als Meesters van het Licht werken niet op die manier. Wij bekijken slechts wat jullie allemaal kiezen om te ervaren en om te creëren, en alleen wanneer wij voelen dat bepaalde geliefden zware lessen ervaren en moeilijkheden hebben dan springen wij in om waar we ook maar kunnen te helpen. Wij laten nooit een geliefde ziel alleen achter, nooit!

De Schepper - 26 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Zon"
26 Juni 2013 - Jennifer Farley
Een ieder van jullie is een Zon in het centrum van jullie eigen galaxy, zelfs de koudste uithoeken verlichtend en verwarmend. Zeer spoedig, zal er een tijd zijn wanneer jouw schittering samen met dat van anderen iedere overblijvende duisternis zal omringen en overlappen met zuivere Liefde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, juni 26, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 329


"Er Kan een Manier zijn om Jullie Symptomen te Verminderen"
 
26 Juni 2013 / Aisha North
 
Wij zouden graag een klein beetje verder willen graven in de recente energetische opwaarderingen waar jullie allemaal doorheen gegaan zijn. En, zoals wij eerder aangehaald hebben, beïnvloeden deze brieven van informatie niet alleen jullie, maar zij zullen doorgaan om iedereen rondom jullie heen op de één of andere manier te beïnvloeden. Aangezien jullie allemaal nu zo ongeveer goed bedreven zijn met deze fenomenen, zijn jullie allemaal zeer vertrouwd met de effecten welke dit zal hebben op jullie fysieke opmaak, op de manier van misselijkheid en kwalen. Voor sommigen, zal dit de laatste tijd geïntensiveerd schijnen te zijn, terwijl voor anderen, schijnen deze golven net zo snel af te nemen als dat zij arriveren. Nochtans, kan er een manier zijn om jullie symptomen ietwat te verminderen. Maar in de orde voor ons om dit uit te leggen, moeten wij teruggaan naar het feitelijke effect van al deze brieven, en de reden voor hen om op de eerste plaats in jullie gestraald te worden.
Want zoals jullie weten, zijn zij niet opgezet met het oog op het zwak maken van jullie en het niet in staat te zijn om te functioneren, maar voor velen, zal dit het enige effect schijnen te zijn die zij hebben, en dus zal naar dit alles gekeken worden als niets meer dan iets hinderlijks en een overlast. Nochtans, onder al dit gekraak en gekreun van jullie lichaam, is er iets veel meer interessants aan de gang. Maar nogmaals, zullen de symptomen hiervan dit alles zeer goed weten te maskeren tenzij je in staat bent om je af te stemmen op de innerlijke lagen als het ware, en jij al deze signalen van ellende naast je neerlegt. Want zelfs als jouw lichaam zal klinken en aanvoelen alsof het zeer verstoord en geïrriteerd is, gaat het in feite met volle kracht vooruit met de golven van informatieve energie, en doet het diens best om voort te blijven gaan iedere keer dat het enige nieuwe 'orders' krijgt van deze informatie. Want dit gaat niet alleen over het "herafstemmen", dit gaat in feite helemaal over het "heropbouwen" van jullie zelf, en veel van dit werk vindt plaats in jullie zenuwbanen. Want de gehele commandostructuur om het zo te noemen, of eerder, jullie communicatiestructuur, is wat deze dagen een gigantische optimalisatie krijgt, en als zodanig, zijn de normale paden van informatie die jullie al binnenin hebben geschikt om meer dan een klein beetje verward te worden, vandaar de symptomen van irritatie en ellende.
Laat ons dit uitleggen. Zoals jullie weten, is het fysieke lichaam dat jullie bewonen inderdaad een zeer complexe structuur, en zelfs jullie wetenschappers hebben nog niet een manier uitgevogeld om volledig ieder proces dat binnenin jullie gaande is tot in detail uit te leggen. Want deze gehele structuur is oneindig meer complex dan welke structuur dan ook die jullie zelf geconstrueerd hebben, en zelfs de meest geavanceerde soort van jullie computers is geen gelijke voor de intelligentie die jullie in slechts één enkele cel van jullie lichaam hebben zitten. Want slechts in die ene enkele cel, zit aldus veel informatie opgeslagen en daarin zitten aldus veel complexe processen die de gehele tijd gaande zijn, en dat het voldoende is om vele wetenschappers bezig te houden met het uitknobbelen van dit alles. En tussen hen in, hebben de miljarden aan cellen in jullie lichaam aldus vele verhalen te vertellen, niet alleen maar over elk en ieder individu, maar bovenal over de manier waarop zij tegen elkaar spreken. Want herinner je, dat er iedere en elke dag binnenin jou een gigantische communicatie gaande is, aangezien niet één enkele cel in jouw lichaam alleen werkt. Zij maken allemaal deel uit van dit immense fijn afgestemde orkest, en zij moeten verbonden zijn zodat zij te allen tijd fijn afgestemd kunnen blijven, ongeacht welke externe omstandigheden dan ook naar voren mogen komen. Want denk eraan, jullie leven een zeer complex leven in een zeer complexe wereld, en als zodanig, zullen de signalen die jullie lichamen op zo heel veel manieren binnenkomen hun stem toevoegen aan dit interne koor. Dus ja, jullie wandelen rond binnenin iets dat waarlijk een wonder is, en nu, zal dit wonder alleen maar toenemen omdat jullie lichaam door zulk een metamorfose heengaat dat het moeilijk te bevatten zal zijn.

Aartsengel Gabriel: De Kwaliteit van Liefde Welke Bekend Staat als Humor


 
Aartsengel Gabriel
"De Kwaliteit van Liefde Welke Bekend Staat als Humor"
20 Juni 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Ik wens een gesprek te hebben over de kwaliteit van liefde welke bekend staat als humor. Deze kwaliteit is onvervangbaar bij het behouden van de luchtigheid van Zijn binnenin de harten van individuen en groepen. Met deze kwaliteit gemanifesteerd en buitenwaarts tot uitdrukking gebracht, worden welke uitdagingen en hindernissen dan ook waarmee een persoon geconfronteerd wordt veel kleiner en beter hanteerbaar, want humor heeft de neiging om de lading te verlichten. Deze kwaliteit binnenin hebbende geeft een persoon een prachtig gereedschap om te gebruiken om evenwicht in/naar iedere situatie te brengen die hen uit balans kan halen. Zolang als een persoon deze kwaliteit bezit, kan het leven met voortvarendheid, enthousiasme en moed geleefd worden. Het vermogen om stand te houden in het aangezicht van alle schijnbare hindernissen van een vreugdeloze aard kunnen gedurende een volgende dag weerstaan worden.
De eerste reden dat veel mensen uit balans kunnen raken is dat zij teveel aan mentale en emotionele energie besteden die gefocust is op de uitdagingen die er voor hen liggen, en dus verliezen zij het overzicht aangaande het grotere perspectief van hun leven. Wanneer deze kwaliteit gemanifesteerd en regelmatig toegepast wordt op wat voor situatie dan ook die stressvol en eerder zwaar is om mee om te gaan, veroorzaakt dit het zien van nieuwe perspectieven die de situatie op de meest prachtige manieren kunnen veranderen. Dit facet van liefde brengt genezing en bevrijding van de serieusheid van de focus die een persoon bezit en omdat gelach van binnenuit opwelt, vinden zij dat de situatie op de één of andere manier niet langer meer zo zwaar schijnt te zijn en daardoor wordt hun spirit aanzienlijk verlicht.

De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping 4 - De Chakra's Herijken


De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping 4
"De Chakra's Herijken"
24 Juni 2013 /  Dr. Suzanne Lie 
Groeten Van De Arcturianen,
Wij keren terug om door te gaan met onze informatie over de Alchemie van de Schepping. Aangezien jullie nu diep in jullie proces zitten van de terugkeer naar een bewuste uitlijning met het Multidimensionale ZELF, zijn jullie creatieve krachten groots toegenomen. Verder, sinds de geliefde Aarde teruggekeerd is naar Haar uitlijning met het Galactische Centrum, zijn Gaia en al Haar bewoners in staat om buitengewone hoge frequenties van Licht te ontvangen en te downloaden.
Dit hogere licht creëert een voortdurende stroming van multidimensionale en onvoorwaardelijke liefde in/naar jullie Zon en in/naar Gaia's Aardse lichaam. Terwijl dit kosmische licht geleidelijke aan vanuit de hogere dimensies gedownload wordt, betreedt het het lichtnetwerk van jullie vijfdimensionale lichtlichaam, jullie vierde dimensionale astrale lichaam en jullie etherische lichaam, welke ietwat boven jullie fysieke resonantie is. Het etherische lichaam dient als het raakvlak tussen het fysieke en het astrale lichaam.
Aangezien dit licht multidimensionaal is, hoewel het eerst jullie fysieke vorm binnengaat via jullie Pijnappelklier, wordt het dan verspreidt in/naar de chakra's. Iedere chakra is geijkt aan een bepaalde frequentie van licht. Daarom, wordt het hogere licht verspreidt naar iedere chakra in overeenstemming met de frequentie van die chakra. Op deze manier, ontvangt ieder chakra de genezing/het herstel en transmutatie die consistent is met het doel van iedere chakra.

De Schepper - 25 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Afgescheiden"
25 Juni 2013 - Jennifer Farley
Aan jou wordt altijd een keuze gegeven; creëer afgescheidenheid waar niemand bestaat of omhels het feit dat; als een deel van een geheel, je altijd met elkaar verbonden bent. Afgescheiden zijn dient de persoon die het creëert, een isolatie die in het gunstigste geval tijdelijk is. Versterk jouw verbinding met de Aarde, jouw medemensen en met de mensen die om jou geven. Daarin ligt jouw ware vrijheid.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, juni 25, 2013

SanJAsKa en de Pleiadische Raad van Negen - 24 Juni 2013


SanJAsKa en de Pleiadische Raad van Negen
"Begin Jullie Macht Terug te Nemen"
24 Juni 2013 / Wes Annac
Een ieder van jullie is een Goddelijk kanaal voor de energieën van de hogere rijken om daar doorheen te komen, en wij hebben altijd voor jullie, lieve zielen, gewenst dit te weten.
Wij hebben altijd voor jullie gewenst om te begrijpen dat jullie uit overvolle hogere dimensies vandaan komen, waarin de moeilijkheden die jullie op de Aarde ervaren eenvoudigweg niet kunnen bestaan.
Wij hebben met aldus zeer veel van onszelf gewerkt om jullie collectief te helpen om het Licht te zien en om een ieder van jullie de individuele ontwakingen te helpen vinden die jullie collectieve ascentie aan zullen vonken en welke iedere ziel op jullie wereld zal helpen de Rijken van het volledige bewustzijn te vinden, en wij zijn in jullie luchten gebleven om te helpen de gemanifesteerde en gevoede verontreiniging te verzachten en te neutraliseren.
Wij kunnen slechts zoveel in het straatje van het reinigen van de gemanifesteerde verontreiniging van de mensheid doen. In de tijd die eraan komt, wanneer de collectieve trillingen onze aanwezigheid op jullie wereld toestaan om bekend gemaakt te worden op een klinkklare en wijdverspreide manier, zullen wij de toorts aan de mensheid overgeven en jullie leren hoe de technologieën te gebruiken die wij gebruikt hebben, om jullie wereld in één keer volledig te herstellen.
De technologieën die wij bezitten kunnen inderdaad helpen de Aarde en ieder laatste beetje aan dichtheid en verontreiniging dat nog steeds gemanifesteerd en gevoed wordt te reinigen. Echter, jullie maatstaven van de collectieve vrije wil zien erop toe dat wij niet in staat zijn om op te stoutmoedige manieren tussenbeide te komen in jullie ontwikkeling door dergelijke technologie te gebruiken, aangezien het de bedoeling is dat jullie oogsten wat jullie zaaien en om de troep op te ruimen welke op jullie planeet gemaakt werd.
De mensheid werd weggeleid van het begrip van de Rijken van het volledige bewustzijn; van het zorgen voor jullie milieu en de werkelijkheid rondom jullie heen; en van het vinden van jullie eensgezindheid met iedere ziel op jullie Aarde, en dit alles werd gedaan om jullie als een soort/ras onder de duim te houden.

Het Kriebelt Jou om de Nieuwe Paden/Toepassingen te Ontdekken - 24 Juni 2013


Het Kriebelt Jou om de Nieuwe Paden/Toepassingen te Ontdekken
24 Juni 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
Wij wensen om jullie Nieuwe Aarde toepassingen voor jullie te adresseren nu dat jullie duizenden op duizenden hebben om uit te selecteren of om over na te denken. Misschien ben je geïnteresseerd in gezondheidszaken, dimensionaal reizen of relaties. Het is niet van belang want jullie kunnen toegang verkrijgen tot welke toepassing dan ook die jullie wensen.
Jullie zijn niet langer in de verkenningsfase welke jullie gedurende zovele maanden gevangen hield. Jullie zijn overgegaan in/naar jullie creatie stadium. Wat dat voor jou als een unieke entiteit betekent? Je hebt geen toepassingsbegrenzingen meer.
Misschien wens je te zien wat anderen doen of waar zij in geïnteresseerd zijn. Dat is altijd jouw beslissing. Maar een dergelijke beslissing riekt meer naar het Oude Tijdperk dan het Nieuwe Tijdperk/de Nieuwe Aarde.
Jullie zijn verkenners. Verkenners creëren hun eigen pad. Toegegeven, sommige verkenners kunnen een pad dat door anderen gecreëerd werd opnieuw ontdekken, maar zij doen dat omdat het bevorderlijk is voor hun verkenning. Verkenners zijn van nature geen volgers.
Wij dringen er bij jou op aan om hetzelfde te doen. Jij bent niet zoals ieder ander - hoewel je enige overeenkomsten zou kunnen vinden.   
Creëer een nieuw pad voor wat het ook is dat jou interesseert. Je hebt de kennis, de interesse en de vaardigheden.

De Schepper - 24 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Ander Veranderen…"
24 Juni 2013 - Jennifer Farley
De behoefte om een ander wezen in iets te veranderen dat hij/zij niet is, om aan jouw behoeftes tegemoet te komen, is een behoefte die binnenin jou zelf bestaat. Vraag de andere persoon niet om te veranderen; zij zijn volmaakt in en met hun onvolmaaktheden. In plaats daarvan, verander dat waarvan jij voelt dat zij zouden moeten veranderen. Jullie zijn spiegels voor elkaar. Omhels het met liefde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/