vrijdag, mei 31, 2013

Steve Beckow - Disclosure en Contact “In de Zeer Nabije Toekomst”


Disclosure en Contact “In de Zeer Nabije Toekomst”

Steve Beckow - 31 Mei 2013

Aartsengel Michael vertelde via Linda Dillon op Woensdag, 29 Mei 2013, dat Disclosure en het Eerste Contact "onderweg" zijn. Hier is een uittreksel van die lezing.

Aartsengel Michael: Er is op het moment een grote hoeveelheid aan verschuivingen gaande met jullie galactische vrienden. Er is een herpositionering zowel boven als beneden van waar velen van jullie aan zouden willen denken als de kanalen of de informanten …

Er zal een nieuw kanaal voor SaLuSa zijn maar het heeft er behoefte aan om waar jullie aan denken op Aarde een reorganisatie te volgen. En de reorganisatie, mijn goede vriend - en dit is goed nieuws voor jullie - vindt plaats met het oog op de uitlijning, voorbereiding, het gereed maken, en in positie te zijn voor volledig contact.

Steve Beckow: Wow. Tsjonge, dat is prachtig. Dat is zulk welkom nieuws.

Aartsengel Zadkiel via Linda Robinson - Juni 2013


 
Aartsengel Zadkiel

"Manifesteren met een Hoge Trilling"

Juni 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij representeren de Zevende Straal van transmutatie, transformatie en manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht.

Vandaag willen wij graag het belang van het manifesteren met een hoge persoonlijke trilling bespreken. Wij hebben andere aspecten van dit onderwerp bij eerdere gelegenheden besproken, en wij brengen dit opnieuw onder jullie aandacht vanwege diens grote belangrijkheid. Omdat de nieuwe energie op een hoger niveau trilt, is het belangrijk dat ieder bewust gecreëerde manifestatie nu gedaan wordt met een achtergrond van een hoge persoonlijke trilling.  

Wanneer je naar een hoger trillingsniveau gaat, wordt jij je bewust van nieuwe en uitgebreide aspecten van hetzelfde concept van energetische patronen. Het kan vergeleken worden met het bestuderen van een onderwerp op school. Terwijl je van niveau naar niveau vooruitgaat, hoewel je hetzelfde onderwerp zou kunnen bestuderen, leer je de uitgebreide concepten van dat onderwerp. Een zelfde proces doet zich voor in de trillingsniveaus.

Bijvoorbeeld, met het concept van liefde of vriendelijkheid, zou je iets aardigs voor iemand kunnen doen. Op een uitgebreid niveau van besef, kan deze zelfde handeling een besef brengen van de band van eenheid die je met deze persoon deelt, zelfs als het een vreemde is. Het is een kwestie van uitgebreide waarneming en de handeling bekijken vanuit een hoger trillingsniveau.

De Schepper - 30 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Houd van een Ander, Houd van Jezelf"
30 Mei 2013 - Jennifer Farley
Hoe kan je zeggen dat je van een ander houd als je niet van jezelf houdt? Hoe kan je zeggen dat je van jezelf houd als je niet van een ander houdt? Het is een paradox dat is zeker. In de eb en vloed van jouw Aardse-vlak bestaan, in de stroming van Liefde door Het Universum heen, worden zij één en dezelfde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, mei 30, 2013

De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping - Deel 2


De Arcturianen
De Alchemie van de Schepping - Deel 2
"Transmutatie van de Materie" 

29 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie 
 
Om jullie fysieke vorm te transformeren, is het het beste dat jullie de gehechtheid aan de  menselijke individualiteit loslaten en aan jullie zelf denken als een planetair wezen. Want om mensen via hun fysieke lichamen in/naar de vijfde dimensie te laten transmuteren in plaats van te 'sterven" zoals voorheen normaal was in dit grote tijdperk, zullen jullie de ondersteuning van de Aarde nodig zijn. Tezelfdertijd, met het oog op de Aarde om te ascenderen zonder de verdelging van Haar fysieke lichaam, heeft Zij menselijke ondersteuning nodig.
Vandaar dat, lieve mensen en Galactische/Hemelse wezens in de menselijke vorm, jullie je persoonlijke bewustzijn uit moeten breiden in/naar planetair bewustzijn. Op deze manier, is er geen gevoel van persoonlijke opoffering of angst. Er is alleen de grote eensgezindheid van persoon en planeet ascenderend als ÉÉN wezen. Verder, vragen wij dat diegenen van jullie die ontwaakt zijn tot hun Multidimensionale ZELF hun proces niet langer uitstellen. Anderen hebben de Missie gekozen om met de beginners te werken.
Diegenen van jullie die versmolten zijn met jullie Multidimensionale ZELF zijn meer gereed dan dat jullie zouden mogen denken. Bijgevolg, staat jullie hogere licht jullie toe om jullie bewustzijn in/naar steeds hogere expressies van ZELF uit te breiden. Tezelfdertijd, breidt jullie bewustzijn zich steeds dieper in/naar jullie atomische, subatomische en kwantumniveaus van bewustzijn uit. Met andere woorden, verhogen jullie niet alleen maar jullie bewustzijn. Jullie breiden jullie bewustzijn ver voorbij de fysieke Aarde uit, alsook diep in/naar de matrix van de Aarde.
Als jouw bewustzijn uitbreidt, zo ook doen jouw waarnemingen dat. Ook, wanneer jij jouw waarnemingen/inzichten uitbreidt, kan jij jouw genen activiteit veranderen. Wanneer je kiest te geloven dat jouw hogere waarnemingen "echt" zijn, verhoog jij jouw gewaarwordend/inzichtelijk gebied naar de frequenties van de vierde en vijfde dimensies. Dit uitgebreide gewaarwordende gebied activeert de neurale activiteit van jullie 97% multidimensionale DNA. Dit multidimensionale DNA is gelinkt aan jouw hogere expressies van ZELF, alsook aan iedere cel van jouw lichaam.
Jouw aardse voertuig is een intelligent biologisch aards schip, net zoals onze Sterrenschepen biologisch zijn. De huidige container voor jullie bewustzijn is slechts één van de ontelbare containers in ontelbare dimensies en parallelle en/of afwisselende werkelijkheden. Jij hebt besloten om het commando te nemen van jouw huidige persoonlijke aardse schip, welke een vierde-dimensionaal etherisch schip wordt wanneer je "slaapt" en wanneer je uit kunt breiden in/naar de hogere dimensies tijdens een meditatie.

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Juni 2013 (LM-06-2013) 
Aartsengel Michael

Beperking of Bevrijding

Welke Kies Jij? 

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2013(Juni 2013) 

Herinner je, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen zijn niet om meer regels op te zetten om nieuwe dogma's te creëren. Onze bedoeling is om jullie harten in vuur en vlam te zetten met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Terwijl steeds meer van de massa's een ontevredenheid voelen welke geïnitieerd wordt door hun Ziel Zelf, is het belangrijk dat de Wijsheids Leringen van Ascentie besproken en gedeeld worden met diegenen rondom jullie heen. Jullie, het ontwaakte STERRENZAAD, zijn degenen die de nu tevoorschijn komende WIJSHEIDS LERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.
Of men er zich nu bewust van is of niet, de mensheid en de Aarde zitten middenin een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijden, geliefden. De Opperste Schepper straalt het volledige spectrum van Goddelijk Licht door het gehele Omniversum heen uit. Dit krachtige, zuivere Licht filtert door iedere Grote Centrale Zon heen, de woning wereld van de Vader/Moeder God van elk universum, naar buiten in/naar ieder niveau van de Schepping zodat geleidelijk aan iedere Vonk en ieder fragment van de Schepping toegang zal hebben tot een toepasselijk niveau van Scheppers-bewustzijn. Het Licht van de Schepping, of Adamantine Deeltjes, wordt aan iedere Ziel beschikbaar gemaakt die ooit gecreëerd werd; nochtans, zijn er enige regels die van toepassing zijn op dit " Licht Verlossing' " proces: iedere Ziel moet diens voertuig voorbereiden door diens trillingspatronen te verheffen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties met het oog op de ontvangst van deze deeltjes van God Licht, en je moet je herinneren, nadat je deze deeltjes van Licht ontvangen hebt, dat zij geactiveerd moeten worden door jouw liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze kostbare deeltjes van de Bron van Alles.
Ascentie gaat over het verheffen, het balanceren en harmoniseren van jullie trillingspatronen zodat de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf af kunnen dalen en de heerschappij kan nemen binnenin jouw Heilige Hart kern. Terwijl jullie dieper graven in de wijsheid van de kosmos, is het van noodzakelijk belang dat je een staat van indachtig besef handhaaft. De mensheid komt tevoorschijn vanuit een staat van vergeetachtigheid, of wat genoemd zou kunnen worden een beperkt besef van het Zelf en van de complexe grootsheid van de Schepping. Wij hebben dit in het verleden uitgelegd, maar het is tijd om jullie geheugen op te frissen over wat er aan het plaatsvinden is terwijl jullie de vele niveaus en sub-niveaus van bewustzijn oversteken. Terwijl jullie de verstoringen binnenin jullie auragebied opruimen, is er ook een innerlijk proces aan de gang. Jullie volledige fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen welke tot actie aangezet zijn door de hogere frequentiepatronen die jullie vanuit de Scheppers Bron via de grote steden van Licht integreren. Jullie DNA, jullie chakra centrums en jullie Heilige Hart/Geest bevatten jullie Goddelijke Blauwdruk, en terwijl jullie steeds meer Adamantine Deeltjes van Gods bewustzijn integreren, worden alle verstoringen/onvolmaaktheden langzaam gerectificeerd die jullie gecreëerd hebben vanuit de concepten die jullie geaccepteerd hebben als jullie waarheid. Veel van deze verstoorde concepten worden gefilterd in/naar jullie bewuste besef om genezen of geëlimineerd te worden, en wij begrijpen dat dit een oncomfortabel, verontrustend proces kan zijn.

De Schepper - 29 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verandering…"
29 Mei 2013 - Jennifer Farley
Twijfels, ongeloven, angsten, onzekerheden, droefheid, pijn en gebrek zijn allemaal aanwijzers. Hen ervaren laat jou precies zien wat je moet veranderen. Er wordt aan jou een keuze gegeven; wikkel hen om jou heen als een deken, tevreden zijnde om voor altijd met hen te leven, of hen los te laten met liefde. Vrij wil is van jou. 
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, mei 29, 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara - 27 Mei 2013

 

Een Uur met een Engel - 27 Mei 2013

 

Sanat Kumara - Velen van Jullie Zijn al Geascendeerd en Doorkruisen de Dimensies

Steve Beckow intro: In dit interview, geeft de planetaire logos, Sanat Kumara - of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden - ons een update aangaande de Ascentie, hij verteld ons dat er golven van vroege ascenderenden zouden kunnen zijn - doch niet diegenen die overeengekomen zijn om poortopzichters en pilaren te zijn - dat wij rondom de 50-55% gereed om te ascenderen blijven, en dat de Ascentie van iedereen die kiest om te gaan niet in de één of andere verre toekomst is.
 
Hij zegt dat vele geascendeerde meesters een lichamelijke vorm genomen hebben, inclusief Mozes, Abraham, Mohammed, de oude profeten, discipelen, en apostelen. Vanuit het verre Oosten, is een nieuwe Boeddha in de vorm en is al aan het praktiseren, Lao Tzu/Dhjwal Khul, Kuthumi, de Blauwe Tara, De Groene Tara, een aspect van Quan Yin, Maitreya. St. Germain gaat in en uit de vorm (zoals hij deed in de zeventiende eeuw)
 
Hij verteld ons dat de Oklahoma tornado's niet HAARP-geïnduceerd waren en dat HAARP buiten werking gesteld/ontmanteld is. Hij zegt dat de geest van het onthoofde slachtoffer in Engeland al weggegaan was en dat de daders bewonderaars waren van de kliek maar geen kliekleden waren.
 
Hij verteld ons dat het overvloedsprogramma 70% voltooid is en dat sommige mensen uitbetaling bereikt hebben maar onder de niet-disclosure overeenkomsten zijn.

Geoffrey West: Gegroet, en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" (http://goldenageofgaia.com/), en auteur van "De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".

Ik ben Geoffrey West, en val in voor Graham Dewyea deze avond.

Wij verwelkomen terug Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden. Raj zal een overzicht en een update aanbieden van de vooruitgang van de wereld richting Ascentie.

En met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voordat we naar Raj en ons onderzoek toegaan over wat er momenteel gebeurd met de volledige restauratie van het bewustzijn, wil ik graag aanhalen dat Poof overgegaan is op 23 mei. Wij zullen zijn informatieve columns waarschijnlijk missen, hoewel zijn vrouw, Susan, ermee door zal gaan.

Raj, kunt U ons ook maar iets vertellen over Poof's ontvangst in de hogere gebieden, en wat zijn plannen voor de toekomst zijn?

Raj: Welkom en groeten. Ik ben Sanat Kumara, of, zoals vrienden mij noemen, Raj.

Poof is met een grootse fanfare verwelkomd. Welnu, dit is niet ongebruikelijk, want dit is de manier waarop dit proces ondergaan wordt. Maar zoals jullie goed weten, is dit een betrouwbare en loyale mededeler en dienaar geweest, en één die zijn missie volbracht heeft - of tenminste zoals het waargenomen werd, laat ons het op die manier zeggen.

Er zijn geen onmiddellijke plannen, voor deze, zoals ik eerder tegen jou gezegd hebt, of zoals Michael gedaan heeft, hij verdient een goede rustperiode. En daarnaast is hij er vrij van overtuigd dat hij ook een grote invloed kan zijn en een grote hoeveelheid aan werk kan doen vanaf, waar jullie aan denken, als deze zijde. Het is verbazingwekkend, op vele manieren, wat er bereikt kan worden wanneer je niet de begrenzingen van een sterfelijk lichaam hebt. 

Welnu, ik suggereer niet tegen wie van jullie dan ook dat het een goed idee is om je lichaam te verlaten, want dat is allemaal in goddelijke opdracht en jullie timing. Maar het is onjuist te denken als je besluit om jouw lichaam te verlaten, dat je denkt dat je beter of meer vervullend werk vanaf deze zijde kunt doen.


De Schepper - 28 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Weggaan van het Mechanische…"
28 Mei 2013 - Jennifer Farley
Maak je uit de voeten van het mechanisch door jullie Aardse-vlak bestaan heen te bewegen. Jij bent een volmaakt wezen die een wereld ervaart welke de meesten nooit kiezen om zich bij aan te sluiten. Laat kleur, geluid, licht, schaduw, muziek, liefde, gevoelens en het ademhalen een opstand van vreugde in jouw ziel aanzetten!
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, mei 28, 2013

Aardse/Pleiadische Ascentie - Het Werk Begint – Deel 2


Aardse/Pleiadische Ascentie
Het Werk Begint – Deel 2
27 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Sandy, Mytria's Contact Persoon Spreekt:
Ik denk dat ik iemand heb ontmoet. Hij is blond en heeft doordringende blauwe ogen. Zodra onze ogen elkaar ontmoeten, schenen wij een onmiddellijke verbinding te hebben. Hij zag er zelfs bekend uit, maar misschien is dat vanwege de dromen die ik heb en dat ik op een Ruimteschip ben. Ik ontmoette hem feitelijk terwijl ik in de rij stond bij een levensmiddelenmarkt.
Ik ben zo depressief geweest dat ik gedurende een lange tijd niet naar de winkel geweest was. Daarom, had ik een enorme grote bestelling. Deze man, Jason is zijn naam, stond achter mij in de rij en had slechts een paar dingen; dus liet ik hem voor mij gaan. Gelukkig, was de rij zo lang dat we een paar minuten hadden om met elkaar te praten. Toen, toen ik naar mijn auto toeging stond hij direct naast mij geparkeerd. Ik bedoel, wat zijn de kansen dat zoiets gebeurd? Jason zei hallo, bijna alsof hij op mij had staan te wachten, en hielp mij om mijn kruidenierswaren in de auto te laden.
Toen de auto volgeladen was vroeg hij of ik zin had om koffie te gaan drinken. Ik begon nee te zeggen omdat mijn ijs dan zou smelten, en lachte toen om mezelf. Ik zou meer ijs kunnen krijgen, maar ik zou deze prachtige man misschien nooit weer zien. Nochtans, ik zag hem wel weer. In feite, zijn wij samengekomen of spraken iedere dag met elkaar sinds wij elkaar slechts twee weken geleden ontmoeten. Wij passen zo goed bij elkaar dat het aanvoelt alsof wij elkaar altijd gekend hebben.
Het is interessant hoe liefde de beste kuur tegen depressie is, aangezien ik er geen enkele meer gehad heb sinds Jason en ik elkaar ontmoet hebben. Oh, Ik zei feitelijk het woord "liefde." Ik wil deze relatie niet vervloeken, maar op de één of andere manier weet ik gewoon dat wij bedoelt zijn om samen te zijn.  

Mytre Spreekt:
Ik heb eerder mensen overlicht, maar ik had niet in overweging genomen me met een lagere frequentie van mijn ZELF te vermengen op dezelfde manier als de Arcturiaan zich met mij vermengd had. Ik was zo overspoeld door mijn prachtige lessen betreffende de hogere expressies van mijn Multidimensionale ZELF dat ik het concept van mij zijnde als een hogere expressie van een lagere frequentie van mijn ZELF niet in overweging genomen had.

Meester Kuthumi - Hartchakra - 27.05.2013


 
Meester Kuthumi
"De Eeuwige Liefde van de Hartchakra"
27 Mei 2013 / Natalie Glasson

Een voortdurend aspect van het handelen als een gereedschap en een baken van het ontvangen van Licht op de Aarde is om observerend te zijn aangaande de noodzaak voor voortdurende reiniging van de hartchakra. De hartchakra is een gereedschap welke alle ervaringen op de Aarde van brandstof voorziet, het niveau van de openheid van jouw hartchakra staat jou toe jouw werkelijkheid, zelf, de Schepper en zelfs jouw eigen genezingsproces met diverse niveaus van begrip waar te nemen. Wanneer de hartchakra open is dan ben je overvloedig in jouw vermogen om de trillingen van wijsheid en de essentie van de Schepper te accepteren en te geven. Jouw energietrilling verschuift naar snellere frequenties en je bent in staat in/naar een staat te bewegen van duidelijkheid door jouw gehele wezen heen, specifiek de geest. Met de openheid van het hartchakra kan het schijnen alsof jij je verbindt met hogere dimensies en aspecten van jezelf terwijl je een voortdurende trillende stroming van jezelf en de Schepper ervaart die door jouw wezen heen stroomt. De openheid van de hartchakra tot wat voor graad dan ook staat hogere aspecten van jezelf toe om zich in/naar jouw belichaming te grondvesten.  
Wanneer het hartchakra gesloten is of zich sluit, kan dat erop duiden dat het hart of de geest gefocust is geraakt op pijn binnenin de hartchakra. Deze pijn zou altijd aanwezig geweest kunnen zijn of het is onlangs tevoorschijn gekomen vanwege ervaringen, maar de geest kan verdwaasd met pijn raken, jouw volledige lichaam voortdurend herinnerend aan de pijn in het hart. Het is alsof jouw focus wenst om de trilling van de pijn in/naar het volledige lichaam te sturen om de trilling van pijn te worden. Om op deze manier de trilling van pijn binnen te gaan zou het kunnen lijken te zijn alsof het een genezing of oplossing voortbrengt naar de pijn, maar het daadwerkelijke feit staat jouw volledige trilling toe te vertragen en jouw hart te sluiten om jezelf te beschermen. Het is vaak wanneer in de hartchakra ervaren wordt dat het hart zich sluit, het de pijn aanneemt of zelfs de pijn wordt, het vinden van liefde binnenin de hartchakra kan dan in toenemende mate moeilijk worden tenzij de focus van de geest veranderd wordt. Denk eraan, dat wat jij creëert of waarop jij je focust ervaar jij. Dus als jij je op pijn in de hartchakra focust, lijkt de hartchakra de pijn te belichamen vanwege jouw focus.

De Schepper - 27 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Geschenk…"
27 Mei 2013 - Jennifer Farley
Het licht dat binnenin jou schijnt zal nooit uitgeblust worden want jij bent een kind van de Schepper en een Mede-Schepper van jouw bestaan. Er is aan jou gegeven en jij bent een geschenk van onvoorwaardelijke liefde, vreugde en waarheid, elke nieuwe dag als een nieuw begin omhelzend in jouw macht, en je wordt geëerd voor de sterke persoon die jij bent.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, mei 27, 2013

Blossom Goodchild & De Galactische Federatie van het Licht / 27 Mei 2013


Blossom / 27 Mei 2013
 
Jullie Zitten NIET in de VAL! Jullie DENKEN dat alleen maar!
 
Jullie scheppen een hologram! Een spel!
 


Je bent een uitdrukking van LIEFDE die leeft in een realiteit die niet reëel is. 

Er bestaat niets dat feitelijk ECHT is … want er bestaat alleen LIEFDE. 

Jullie veronderstellen dat het 5D-concept geen hologram zal zijn. Maar ALLES IS DAT! Omdat het door LICHT wordt geschapen. 

NIETS KAN DE VRIJE WIL AFPAKKEN … Ook al kunnen vele van jullie met een argument komen dat het tegendeel bewijst. 

OM DIE REDEN ZIJN JULLIE ZULKE GODDELIJKE MENSEN … MEDE SCHEPPERS 

 LIEFDE zelf heeft oneindige uitdrukkingsmogelijkheden… --- … Die uitdrukking is SCHEPPING… --- … Die uitdrukking is ieder van jullie. Het is alles dat niet bestaat! 

Blossom: Hallo. Heel veel mensen waardeerden jullie laatste communicatie enorm. Dank je wel. Vandaag zou ik graag een vraag willen stellen, als jullie me toestaan? 

GFL: Jullie allemaal, welkom. Dat komt goed uit en we verlangen ernaar om dat wat je wilt vragen uit te leggen.
 
O goed. Ik veronderstel dus dat jullie mijn vraag al kennen? Ik merkte onlangs op dat er meer schoonheid is zelfs in de lucht … in de bomen … de sterren en de maan ’s nachts, enz. Ik realiseerde me in gedachten dat deze zaken niet mooier geworden zijn … zij waren altijd al zo … maar nu … ben ik een beetje in staat om die schoonheid te waarderen als gevolg van de ‘verheffing’. Dat is allemaal cool. Ik accepteer dat. Het is logisch. Toen begon ik te denken over dat ‘hologram’ waarin we volgens zeggen verkeren. Wanneer we opstijgen naar 5D … dan neem ik aan dat dit niet een hologram zal zijn … dus, hoe komt het dat we meer van de 5D ‘ervaren’ terwijl we nog steeds ‘kijken naar’ hetzelfde 3D-hologram? Is dit te begrijpen? En ook … antwoord alsjeblieft alsof je het uitlegt aan een 8-jarige, aangezien ik niet weet waarover ik het heb … ik begrijp gewoon dat ‘hologram’ idee niet … TOTAAL niet! Dank je. 

Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen in de war brengt. Het is aan ons om jullie kennis te verschaffen dat jullie dagelijks leven verrijkt en we voelen dat fase één van de uitleg hiervan … is aangebroken.  

Ik ben één en al oor. 


Saint Germain via Méline Lafont - 27.05.2013


Saint Germain:
"Het Hartcentrum en het Ego"
27 Mei 2013 /  Méline Lafont
Dierbaren, Ik geef mijn allerbeste wensen en liefde aan jullie allemaal gedurende deze intense verschuivingen en manifestaties die zich op jullie Aarde voordoen. Veel duidelijkheid en overzichtelijkheid zal daaruit voortvloeien in de mensheid en binnenin elk van jullie harten, omdat veel energieën de fundering voor hernieuwing en manifestatie leggen voor jullie persoonlijke leven en jullie Zelf alsook de collectieve wereld en het Bestaan/Zijn.
Wat cruciaal doorslaggevend is deze dagen is om door te gaan in je hartcentrum te blijven en hoewel jullie het allemaal naar behoren weten door ontelbare berichtgevingen die naar dat feit verwijzen, kan het niet genoeg benadrukt worden aangezien het van het allergrootste belang is om in staat te zijn het klaar te spelen om om te gaan met de naderende energieën en tijden met zo weinig moeilijkheden en emotionele beroeringen als mogelijk is.
Wat wij bedoelen met het in jouw hartcentrum blijven is om jezelf zoveel als mogelijk is te gronden en om jezelf via jouw hart te voelen en te zien, om alleen maar liefdevolle gedachten te hebben en om op een liefdevolle manier naar jezelf en naar anderen te reageren. Eén enkele negatieve gedachte, één negatief woord van kritiek, één oordeel is voldoende om jou rechtstreeks uit jouw hartcentrum vandaan te trekken, jou katapulterend in jouw ego betrokkenheid.
Lichtwerkers hebben vaak de intentie om in het hart te blijven en bedoelen het goed met iedereen, maar het wordt soms vergeten dat negatieve commentaren of gedachten zoals oordelen (of het nu naar een persoonlijke mening refereert of niet) maken geen deel uit van jouw licht maar behoren bij het ego. Dwaal niet af in dergelijke gedachten of situaties, maar respecteer het werk en de energie van iedereen, respecteer wat zij naar voren brengen. Het oordelen heeft een negatieve bijklank. Het is echter beter om iedereen in zijn/haar essentie los te laten en om respect te tonen voor ieder hart.

Wie Ben Jij? - Brenda Hoffman / 26.05.2013


Wie Ben Jij?
26 Mei 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
De volgende paar dagen zou het kunnen lijken alsof je binnenstebuiten gekeerd bent. Niet in termen van trauma of pijn, maar dat je anders denkt en functioneert.
Misschien anticipeerde je op een pijnlijke ontmoeting met anderen om slechts te ontdekken dat een sluier van de één of andere soort opgetild is en je hen niet langer vreest of een rancune bezit - dat je emotioneel op een andere plaats bent.
Of iets dat een fysieke reactie in werking gezet zou hebben zoals hooikoorts jou niet langer op dezelfde manier beïnvloed. Misschien had je eens grote dosissen van allergie medicaties nodig om stuifmeel tegen te gaan. Nu ontdek je bij jezelf dat je allergievrij bent of dat je tot een mindere graad beïnvloed wordt.
Wie ben je nu? Inderdaad wie?
Ben je een nieuw wezen met nieuwe inzichten en reactief of slechts een opgewaardeerd Oud Tijdperk wezen? Je bent zowel beide als geen van beide. Want hoe meer je van jouw volledigheid binnenin jouw wezen toestaat, hoe meer uniek je wordt. Tegelijkertijd, is jouw Oude Tijdperk persoonlijkheid niet verloren - slechts vermeerderd door meer inzichten en cellulaire structuren.
Ben jij de jij van gisteren? Ja. Ben jij de Nieuwe Tijdperk jij? Ja. Want je voegde dimensies, acties en geloven/overtuigingen toe.
Misschien vrees je dat je de Oude Tijdperk jij zult verliezen, dat je vrienden en verwanten waar je toegenegen van houd verloochend. Dat het worden van een echt Nieuw Tijdperk persoon betekend dat je alles op moet geven - inclusief jezelf.

De Schepper - 26 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Binnenin"
26 Mei 2013 - Jennifer Farley
De antwoorden liggen niet "daarbuiten", maar binnenin. Wanneer je de focus verandert van wat je kunt krijgen naar wat je kunt leren; zullen ervaringen beginnen te arriveren op een andere, meer gratievolle en gemakkelijke manier. Dat is de schoonheid van de Schepping In Actie op jullie Aardse-vlak bestaan.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, mei 26, 2013

Hilarion: Mei 26-Juni 2, 2013


 
Hilarion
"Volg de Begeleiding van Jullie Oprechte Verlangens en Durf Groots te Dromen"
Mei 26-Juni 2, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
De weg voorwaarts en naar boven in jullie bewustzijn is nu meer op één lijn gekomen met de vreugde en schoonheid die binnenin jullie ziel verblijft, en dit geeft een stijging aan gevoelens van uitbreiding en oneindige mogelijkheden. Stel jullie zelf open tot het nieuwe panorama van nieuwe aanvangen en sta jullie zelf toe om de overvloed van het universum te ontvangen als het jullie de vervulling brengt van jullie diepste en lang vastgehouden dromen. De weg die voor jullie ligt is opgeruimd en alles dat er vereist is, is de openstelling van jullie hart om het toe te staan binnen te komen. Laat jullie verbeelding opstijgen met vreugdevolle anticipatie van de aankomst van een nieuwe dag, eentje die een schone lei is waarop het leven van jullie keuze geschreven kan worden, alles dat er vereist is, is jullie actieve deelname.
Volg de begeleiding van jullie oprechte verlangens en durf groots te dromen. Zie de mogelijkheid dat je al het goede dat het leven te bieden heeft kunt ontvangen. Velen van jullie zijn gereed om voorbij de oude paradigma's te gaan terwijl jullie naar hun ontbinding kijken die voor jullie ogen plaatsvindt. Jullie zijn de katalysatoren voor de veranderingen die nu plaatsvinden. Jullie zijn op een punt aangekomen op jullie paden dat vertrouwen en geloof vereist dat alles goed is en dat het nieuwe leven wenkt. Draag dit geloof iedere dag en volhard in jullie bedoelingen om het in/naar manifestatie te brengen. Er vindt heel veel activiteit plaats in de etherische rijken op manieren welke jullie kan ondersteunen bij jullie inspanningen.
Deze tijden vereisen voortdurend een herwaardering van jullie verwachtingen en inzichten/waarnemingen van hoe de dingen verondersteld worden te zijn. In waarheid, als je het al opgemerkt hebt, gebeurt het meeste van dit nooit zoals werd beoogd en dat is omdat er machten aan het werk zijn geweest om jullie bezig te houden met meer onmiddellijke bekommernissen zoals de noodzaak voor de basis benodigdheden van het leven. Deze machten zweren samen om jullie afgeleidt te houden van het focussen op de meer belangrijke waarden in het leven die levensverbeterend zijn en welke een mate aan vrijheid voor behoefte of gebrek zouden brengen. Het is een consumerende wereld waar jullie in leven en jullie zijn het, die moeten beslissen onderscheid te maken tot welke mate jullie door zullen gaan er een actief deel van uit te maken.  

Ann Albers en de Engelen - Week 22, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Mededogen is een Energie van Acceptatie, Vertrouwen en Onvoorwaardelijke Liefde"
Mei 2013 / Week 22

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Terwijl zovelen van jullie naar de recente natuurlijke rampen kijken, willen wij jullie eraan herinneren dat de beste manier waarop jullie diegenen ooit zouden kunnen helpen die lijden of in pijn zijn is door van hen te houden. Deze liefde kan in vele vormen komen. Je kunt voor de individuen die erdoor beïnvloed werden bidden. Je kunt, als je daartoe gegidst wordt, een bijdrage doen aan de organisaties en individuen die verlichting aanbieden. Je kunt op een stoel gaan zitten en God vragen om aan jou één individu te laten zien die extra liefde nodig heeft en je dan voor te stellen die persoon in de omhelzing van jouw eigen liefdevolle ziel te wikkelen. Je kunt brieven sturen wanneer inspanningen om dat soort van liefde te ontvangen beschikbaar zijn. Als je in het gebied bent kan je vrijwillig jouw tijd of diensten aanbieden. Of als je er niet toe gegidst wordt om op deze manieren te helpen kan je eenvoudig liefde in/naar jouw eigen leven gieten, wetende dat hoe groter het aantal aan individuen die ervoor kiezen in liefde en vreedzaamheid te leven, hoe groter de vrede/vreedzaamheid op jullie volledige planeet zal zijn.
Er zijn zoveel manieren om te houden van diegenen die in nood verkeren en om hen te ondersteunen, maar het enige dat wij van jullie vragen om naar te streven om te vermijden is om "je slecht te voelen" voor diegenen die erdoor beïnvloed zijn, want in waarheid heeft het "je slecht voelen" of "het betreuren" nog nooit een enkele ziel op jullie planeet Aarde opgetild. En hoewel het zeer menselijk is om dat te doen, streef ernaar om deze gevoelens te veranderen naar gevoelens van mededogen, want mededogen is liefde. Betreuren zegt, "Arme jij! Dit zou niet moeten mogen gebeuren! Ik ben blij dat ik jou nu niet ben!" Betreuren is een energie van oordeel, hoewel subtiel, en zelden zo bedoeld.
Mededogen, aan de andere kant zegt, "Hoewel wij op verschillende plaatsen in onze reis zijn, vertrouw ik erop dat er hiervoor een grotere reden bestaat, zelfs wanneer ik niet begrijp wat die reden is. Ik ga door jouw pijn heen van jou houden. Ik zal je een handje helpen, in plaats van samen met jou in de dieptes van de wanhoop te verzinken, ik zal voor jou een baken van hoop en inspiratie zijn, want we hebben allemaal verlies gekend. We hebben allemaal verwarring gekend. We hebben allemaal de angst gekend van het niet weten hoe het leven zal gaan uitwerken. Mijn hart is jouw hart en ik houd van jou." Mededogen is een energie van acceptatie, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Een mededogend hart weet dat er een hogere orde aan alle dingen is, zelfs de dingen die onbegrijpelijk en schadelijk schijnen te zijn, en het kan comfort aan diegenen in nood bieden. Want vanuit iedere natuurlijke ramp, komen de meest verbazingwekkende handelingen van menselijke liefde en vriendelijkheid naar boven. Gemeenschappen verbinden zich. De wereld komt tezamen en zet hebzucht, grenzen, barrières, beperkingen, religie, cultuur en etnische verschillen terzijde en beseft dat jullie Eén menselijk ras zijn met dezelfde harten, dezelfde noden, dezelfde ongerustheden, en uiteindelijk, dezelfde Liefde.

De Schepper - 25 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Wegwijzers"
25 Mei 2013 - Jennifer Farley
Als je ontwaakt tot jouw nieuwe mogelijkheden, kunnen jouw gevoelens overweldigend worden. Wees ervan verzekerd; je wordt zachtjes door Het Universum op de beste manier gegidst om te voelen en te doen wat je moet doen. Ontspan je erin en haal adem … alles zal goed zijn.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, mei 25, 2013

Meester Kuthumi via Natalie Glasson - 20.05.2013


Meester Kuthumi
"Het Pad Vrij Maken voor Liefde"
20 Mei 2013 / Natalie Glasson
Vanuit de uitgestrektheid en de warmte van mijn hart breid ik mijn liefde nu naar jullie uit als een begroeting die voor eeuwig bij jullie zal blijven. Mijn liefde voor jullie blijft nooit in gebreke noch wordt het teruggetrokken; ik houd onvoorwaardelijk en eeuwig van jullie. Het is mijn grootste doelstelling om jullie toe te staan en te ondersteunen de liefde binnenin jullie wezen te voelen, te ervaren, te erkennen en te accepteren als een grote uitgestrektheid van liefde dat jullie bezitten. Ik zou ook willen vragen dat dit jullie doelstelling voor jullie zelf en voor anderen wordt, om jezelf en anderen te ondersteunen bij het voelen en ervaren van de liefde die aanwezig is. Iedere actie die jij op je neemt op de Aarde, ofwel je ermee bereikt jezelf te ondersteunen of een ander, is om jou toe of de ander te staan, of in waarheid beide, de liefde binnenin jullie wezens te ervaren. Een dergelijke prachtige intentie die vastgehouden kan worden zal een grotere en meer overvloedige ervaring van liefde binnenin jouw wezen en werkelijkheid toestaan. Er is niet zoiets als gebrek aan liefde, er is alleen overvloedige, altijd stromende eeuwigheid en onvoorwaardelijke liefde. Het is belangrijk om echt mijn woorden en hun betekenis te beseffen en te begrijpen, want zij kunnen, als je dat kiest, jouw ervaring van de liefde en de liefdevolle aanwezigheid van de Schepper veranderen.
Duw jij liefde weg? Voel jij je alsof je gebrek aan liefde hebt of dat andere delen van jouw werkelijkheid en wezen dat missen? Zijn deze geloven/overtuigingen die je gecreëerd en opgebouwd hebt echt of behulpzaam voor jou als een wezen die ernaar zoekt om één met de Schepper te worden? Kan jij erkennen dat gebrek een ander gevoel of geloof in vermomming is, terwijl je afwijzend bent en jij jezelf verder wegduwt van de overvloedige liefde van de Schepper?
In het centrum van de meeste ervaringen van gebrek is angst, maar angst kan aldus zeer veel verschillende vormen aannemen zodat het niet langer herkend wordt als angst. Angst op zichzelf is een illusie, angst bestaat niet en toch zou je er vaak voor kunnen kiezen om het te creëren. Er is alleen de essentie binnenin jouw wezen, en de gemakkelijkste manier voor jullie om deze essentie te ervaren en te herkennen is om het met liefde kennis te laten maken. Om lief te hebben zoals de Schepper dat doet en om geliefd te zijn kan één van de meest waardevolle en moeilijke lessen zijn op de Aarde om je eigen te maken, omdat er zoveel niveaus en vormen van zijn binnenin jullie wezen en werkelijkheid waarop deze les zich manifesteert, zodat je het kunt ervaren en overwinnen. Vaak manifesteren lessen die verbonden zijn aan liefde zich zonder dat je het bewust beseft en dus kan het een grote zelfobservatie vergen om hen waarlijk te her/erkennen en te begrijpen, jezelf toestaand om je tot liefde open te stellen. Het ervaren, belichamen, accepteren en tot uitdrukking brengen van de liefde van de Schepper kan zowel iets zijn dat je diepgaand verlangd en ook tegelijkertijd als een angst. Wanneer je ermee begint om de behoefte los te laten, de gehechtheid en het verlangen om de liefde van de Schepper te ervaren, specifiek als een expressie door anderen, dan maak jij jezelf vrij. Het is vaak dat wanneer in een fysiek lichaam de ervaring van afscheiding dermate ernstig is dat je geconcentreerd kunt raken op de behoefte, de gehechtheid en het verlangen om de liefde van de Schepper te verlangen, daardoor zo geconcentreerd rakend op het zoeken naar liefde dat je vergeet dat wat je zoekt altijd aanwezig en beschikbaar voor jou is om te ervaren. Het is vaak de voeding/koestering van de essentie of de liefde die al binnenin jouw wezen aanwezig is, en dit alles is dat vereist is, maar iemand kan ook vaak gefocust raken op het zoeken naar voeding/koestering voor de innerlijke liefde, welke handelt als een afleiding. 

De Schepper - 24 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Angsten"
24 Mei 2013 - Jennifer Farley
Een muur rondom jouw diepste angsten plaatsen doet niets anders dan hen voor jezelf verbergen. Trek hen eruit, draai hen om in jouw handen, onderzoek ieder detail, bewonder hen voor wat zij zijn en laat hen dan los met Liefde. Wanneer de muren omver gaan, het enige dat er over zal blijven in hun plaats zal vreugde zijn.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/