donderdag, februari 28, 2013

Symptomen van een Groter LICHTLICHAAM Ontwikkeling


Symptomen van een Groter LICHTLICHAAM Ontwikkeling
 
- Intense energie beweegt door jou heen. Bij tijden schijnbaar onverdraaglijk.
- Desoriëntatie. 3D is niet hetzelfde.
- Pijn. Je laat dichtheid los en verhoogt het Licht in jouw lichaam.
- Je transduceert (= energie omzetten van de ene naar de andere vorm) een frequentie groter dan 3D. Het is oncomfortabel totdat je verschuift naar de capaciteit/ het volume.
- Je wordt rond 2 uur en 4 uur wakker. Rust/stilte staat besef en integratie toe. Deze integratie maakt jouw dromen intens, en je wordt wakker.
- Geheugenverlies. Het verleden is minder belangrijk. Het NU is het. Je begint in het nu te functioneren zonder zorgen over het verleden of de toekomst.
- Het zien en horen van dingen die anderen niet op zouden kunnen merken. Je ziet 3D EN je ziet een groter verspreidingsgebied van frequentie, oftewel, 4D of daaraan voorbij. Dit is wanneer je "spirit" ziet of muziek van de sferen hoort. Jouw 3D ogen kunnen in het begin gespannen lijken te zijn….je ziet niet al te goed.
- Het zal ophelderen. En meer zal tevoorschijn komen dan dat je ooit dacht dat mogelijk was.

Aan de Verlorenen - Alice J - 28 Februari 2013

Aan de Verlorenen

Aan de Verlorenen:
Ga met ons mee naar Huis
Jullie zijn een deel van ons.


Wij houden van jullie.
Wij vergeven jullie.
Nu is het tijd om jezelf te vergeven.


Moeder-Vader houdt van jullie.
Ongeacht wat je gedaan hebt
- Of dat je denkt dat je gedaan hebt.


En zo doen wij dat ook.
Want iedereen op Aarde heeft het pad van het Licht en het pad van de duisternis eeuwenlang bewandeld,
En waar jullie in schijnbare duisternis zitten,
Daar zaten wij allemaal.


Je bent nog steeds een heilig onschuldig kind van de Ene.
Geboren als een heldere vlam van zuivere Liefde voordat de tijd begon


Aartsengel Zadkiel - Maart 2013 - via Linda Robinson


Aartsengel Zadkiel
“Leven Vanuit een Hart-Gecentreerde Benadering”
Maart 2013 / Linda Robinson

Gegroet Dierbaren,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en de Violette Vlam. De Boodschap die wij jullie brengen wordt door velen van de Wezens van het Hogere Licht geëchood.
De nieuwe energie voorziet in de mogelijkheid voor transformatie. Het staat jou toe om veranderingen in overeenstemming met jouw hartverlangens te maken. Tezelfdertijd staat het jou toe om voorwaarts naar hogere niveaus op jouw pad van Ascentie te gaan.
De nieuwe energie gaat over vreugde en geluk, het hoogste goed en een zuivere intentie. Het gaat over het willen dat iedereen de kans heeft om zich te verbeteren en vooruit te gaan. Het gaat over het optillen van jouw broeders en zusters door jouw leven te leven als een voorbeeld van liefde en harmonie.
Leven vanuit een hart-gecentreerde benadering reflecteert de nieuwe energie. Jouw hart is de nieuwe barometer voor het maken van beslissingen. Het is de graadmeter waarmee je oordeelt of iets goed voor jou aanvoelt. Het is het toevoegen van het gevoel samen met het rationele denken om in de antwoorden te voorzien die jij zoekt.
De nieuwe energie die tevoorschijn gekomen is vereist een nieuwe manier om beslissingen te nemen, en dat is om vanuit een hart-gecentreerde benadering te leven. Dit brengt jouw intenties en handelingen naar een hoger niveau. Je zou een handelswijze kunnen overwegen die vanuit een logisch gezichtspunt toepasselijk lijkt te zijn, maar als het gemotiveerd is door een onzuivere bedoeling, of één die niet voor het hoogste goed is, dan is het niet één die aan de hart-gecentreerde benadering tegemoetkomt.

woensdag, februari 27, 2013

Een Uur met een Engel - 25 Februari 2013 - met Serenia

Serenia: Hier is Waarmee wij Jullie en Gaia Doordringen
 

Steve Beckow: Serenia is een wetenschapsofficier en commandant van de Seraphim. Serenia legt aan ons uit hoe een gevoelhebbend wezen zoals een ruimteschip opnieuw geconditioneerd is, hoe de Galactics met de chemtrails werken, wat de grondtroepen doen, hoe giftige substanties en verontreinigingen verwijdert worden uit ons eten, de Aarde, onze lichamen, etc.

Zij bespreekt hoe de Galactics de atmosfeer vullen met lucht die schoner is dan dat waar wij aan gewend zijn, niet alleen voor ons maar ook voor de grondtroepen die hier zijn. De wetenschapsvloot plaatst 'programma's' in de lucht die ons ondersteunen bij het openen van onze derde en vierde ogen. Zij ruimen de verontreiniging op van de Oostelijke Kust van de VS en in de Golf.
 
Zij verteld ons dat de grondtroepen van de Galactics in technische banen, de basis sociale media, het Witte Huis, conflict theaters, leefgemeenschappen, scholen, bedrijven zoals Monsanto en BP, etc. aanwezig zijn. Zij verteld ons waarom velen door intensieve ziekten heen gegaan zijn. Zij bespreekt hun werk voor het verlichten van de emotionele pijn van mensen die hun religieuze geloven dooreen geschud zien door gebeurtenissen met betrekking tot het Vaticaan, een Ayatollah, of andere religieuze instituten. 
 
====================
 
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

(niet vertaald - kleine intro over 'webinars' waarvoor betaald moet worden)

Oké, Geoff. Ik geef het aan jou over, mijn vriend.

Geoffrey West: Dank je, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Vorige week gaf, Ashira, de commandant van UFOG, of de "Unified Forces of the Outer Galaxies" (Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies), commentaar op de soorten van genezingsingrepen die bij tijden op mensen plaatsvinden. Sommige mensen vereisen meer aanpassing, zogezegd, terwijl anderen minder vereisen, aangezien zij al meer bewust zijn. Nochtans, wij allemaal ervaren alles op een unieke andere maar evenredige prachtige manieren.

En Ashira stelde voor dat een ander lid van het wetenschapsteam of misschien van het medische team enige van deze kwesties beter zou kunnen adresseren. Een uitnodiging werd gegeven en geaccepteerd door een lid van het wetenschapsteam die in de show van vorig jaar Juli verscheen. Haar naam is Serenia, een Pleiadisch galactisch lid die oorspronkelijk vanuit de 11de dimensie komt om in deze tijd en in deze capaciteit dienstbaar te zijn. Toentertijd, diende zij aan boord van het schip genaamd Gem.

Serenia, welkom terug in ons programma, en dank je voor het delen van uw tijd met ons.

maandag, februari 25, 2013

Bericht van God via Yael & Doug Powell - 11 Februari 2013

De Macht van Jouw Focus: Het Naadloze Geheel van God Worden 

11 Februari 2013 / Yael en Doug Powell
 
 

Dierbaren, wanneer jij je focust op de macht van Liefde, erkend jouw hart diens ware identiteit. Het erkent diens eeuwige Thuis in Mij. Je bent opgetild in/naar onvergelijkbare vreugde. Alles dat eens beperkt was opent zich voor jou uit, en je wordt omarmd door een universum van grenzeloze mogelijkheden, een elk van hen is Liefde in actie. Liefde is de beweging van het leven. Liefde als eerste oorzaak, de hoofdessentie. Liefde als het lied van jouw wezen.  

Vanuit dit moment, vanuit dit perspectief, vanuit de ervaring van de trilling van Liefde…dat wat jij kent als de wereld kan nooit weer jouw aandacht voelen. Eerder, wordt het het gebied waarin Liefde speelt. Het wordt de macht van de levende kleuren van het hart van God Ik Ben. Het wordt het grote schildersdoek voor de expressie van jouw leven als de uitreiking van Liefde en diens zegen en de erkenning van diens macht.

Er is één echte macht in de gehele Schepping en het is de macht van de waarheid van jouw hart. Wanneer je dit weet, terwijl jij je alleen hierop focust, dan kan dat jou niet in een beperkte relatie met het leven trekken. Niets kan jouw grote bewustzijn nemen en het reduceren naar het zijn van een menselijke geest. En niets kan zich bemoeien met het gebied van vreugde dat jouw hart in actie is. "Goed" in de wereld wordt dat wat jij met de straal van jouw hart aanraakt om te verlichten, dat jij deze eindeloze vreugde zou mogen delen.

Alles hangt af op wat jouw focus is, en momenteel, til ik jullie op naar een nieuw, grootser perspectief, dat je niet langer meer kunt leven als een menselijk wezen die naar God zoekt, die wilt leren hoe de angst te overwinnen. In plaats daarvan, ben jij het vrije en open hart van deze grenzeloze macht van de Schepping die Liefde is -- in staat zijnde om los te laten wat er in de wereld bestaat…om "het te laten zijn," terwijl jij je opent tot deze gelukzaligheid -- erop vertrouwend dat de stroming van Liefde naar jouw hart in jouw aangezicht panorama's van schoonheid creëert, terwijl jij de hand van God wordt die het Licht in het bestaan schildert op altijd nieuwe en meer prachtige manieren.

Waar jouw focus is, is waar jouw hart aan het werk is. Waar jouw focus is, is jouw keuze van jouw locatie, jouw schilderijdoek. Waar jouw focus is zal niet alleen jouw ervaring bepalen maar meer belangrijk, zal jouw trilling bepalen…dat je in resonantie met de wereld zou kunnen zijn of in resonantie met de volmaaktheid van de gehele Schepping, in resonantie met de waarheid van God Ik Ben.

Dus, in plaats van jezelf te zien als druk bezet te zijn met de wereld van een menselijk wezen, voel de waarheid van de macht van Liefde en de werkelijkheid van jouw energieveld waarin de beperkte jij verdwijnt en de macht van Liefde, de vreugdevolle waarheid van God jouw identiteit is, en waar je leeft als het natuurlijke gevoel van het hart van Liefde Ik Ben.  

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle - 24 Februari 2013

"Enorme Veranderingen
Vinden Plaats
op Alle Niveaus"

Gegroet dierbaren. Wij komen weer om jullie aan te moedigen en advies te geven betreffende de huidige staat waar velen van jullie zich in bevinden. Er vinden enorme veranderingen plaats binnenin de fysieke, emotionele en mentale lichamen van ieder evoluerend individu. Oude energie van eonen aan tijd geleden die opgeslagen waren en nog steeds opgeslagen zijn binnenin het cellulaire geheugen worden losgelaten. Dit proces neemt veel energie, jullie je vaak uitgeput voelend achterlatend en je afvragend of er een fysiek probleem is. Eer dit proces--op de dagen dat jij je uitgeput voelt, ga liggen en rust gewoon als je dat kunt. Probeer minder van het fysieke te doen als je op je werk moet zijn. Deze uitputting zal voorbij gaan en varieert van dag tot dag.

Dit is ook een tijd wanneer velen zich verontrust, verward en bezorgd voelen aangaande wat hun volgende stap zal gaan zijn. Probeer dit niet uit te vogelen. Jullie zijn getraind om het verstand te trainen en te gebruiken voor een oplossing voor iedere situatie. Dat is niet de manier waarop het zal zijn in de toekomst. Jullie leren de behoefte los te laten om alles te moeten weten en in plaats daarvan te luisteren, jouw toenemende machtige intuïtie vertrouwend terwijl je niet probeert om alles met het verstand uit te knobbelen. Het verstand in diens zuiverste betekenis, is een avenue van besef. Als je voor Ascentie gekozen hebt en eraan werkt om de diepere waarheden te begrijpen, dan gaat alles volgens het plan te werk ongeacht van hoe het lijkt dat er niets gebeurd. Je hoeft niet exact te weten wat er voor de wereld en voor jezelf persoonlijk aankomt, want het is bezig zich nog steeds te ontvouwen. Jouw werk is om dat toe te staan door gecentreerd te blijven in de waarheid via meditatie en beoefening terwijl je niet energiek betrokken raakt in de negatieve verschijningen rondom jou heen. De wereld is aan het verschuiven naar een hogere resonantie en ieder beetje van waarheid dat jij weet draagt daaraan bij, eraan meehelpend de verschuiving naar voren te brengen.

Wanneer je vindt dat je niet langer geniet van bepaald voedsel in de hoeveelheden dat je dat gewend was, eet hen dan gewoon niet langer--het voedsel of de hoeveelheden. Als je ontdekt dat het amusement waar je altijd van genoot niet langer meer met jou resoneert, blijf dan niet proberen hen te laten herleven--want in de meeste gevallen, zijn zij afgelopen. Enorme veranderingen vinden er op alle niveaus plaats dierbaren; vrienden, familie, wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt, concepten en overtuigingen vinden allemaal een nieuwe plaats binnenin jouw bewustzijn. De enige fout die je kunt maken is te proberen vast te houden aan wat afgelopen is. "Ga met de stroming mee" zoals het wordt gezegd, eer jouw intuïtie, en doe die dingen waar je naartoe gegidst wordt deze in ieder moment te doen, zelfs als dat betekend dat je gaat liggen en niets doet.

woensdag, februari 20, 2013

Een Uur met een Engel - Ashira - 18 Februari 2013

Ashira: Wij Kunnen niet Wachten om jullie te Overgieten met Ware Overvloed
 
Steve Beckow: Geoffrey’s interview met Ashira, de Vlootcommandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies, zit tjokvol substantiële informatie over Ascentie, de activiteiten van de Galactics, de rol van Medvedev in Disclosure, Mehran Keshe, en zovele andere onderwerpen. Dit is definitief eentje die we erin houden.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van "Greenprint for Life". Het is me een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Ashira. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je wel, Graham. Groeten en zegeningen naar iedereen.

Gedurende de laatste twee maanden ongeveer, zijn wij afgedreven van onze originele geplande routine van een mengeling van leden te hebben van zowel onze hemelse als galactische families.

Deze week checken wij in met onze galactische familieleden. En zoals Graham heeft geïntroduceerd, zal Ashira zich bij ons aansluiten. Hij is de commandant van de Intergalactische Machten en zal deze avond enige tijd met ons doorbrengen.

Ashira, welkom in het programma, en dank u wel voor het delen van uw kostbare tijd met ons.

Ashira: Dank je om mij uit te nodigen, en ja, Ik ben Ashira, Commandant van de Verenigde Machten van de Buitenste Galaxies. En jullie kennen mij ook als Ashira van Neptunus (1) want dat is als mijn familienaam. En wat ik tegen jou zeg, dierbaar hart, [phonetic: selek-teh-vay] en dat is een begroeting, een internationale, universele, intergalactische begroeting die niet alleen betekent: "Welkom, broeder van de sterren," maar ook "Ik eer jou." En zo zeg ik dit tegen jullie allemaal.

Zoals ik jullie begroet en verwelkom naar dit broederschap, naar deze verwantschap, en naar deze cirkel van Eén - want wij zijn en wij zijn altijd in partnerschap met jullie geweest en in partnerschap met het Gezelschap van de Hemel, in partnerschap met de Raad van Liefde, in partnerschap met velen door de galaxies heen - wat is er veranderd? Wat heeft zich geopenbaard met het collectieve menselijke verlangen en de beslissing om samen te komen als een verenigde macht, als een cirkel van één?
donderdag, februari 14, 2013

Een Uur met een Engel: "Gaia" - 11 Februari 2013

Gaia: 

Wanneer Jullie Liefde Ervaren, dan Ervaar Ik Dat Ook.

Embrace by Piccolaria
Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Geoffrey West van 'Greenprint for Life'. Het is me een genoegen om hier bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Gaia. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Geoffrey. Het is goed om je hier weer te zien.

Geoffrey West: Dank je Graham. Het is fijn om weer terug te zijn. Groeten en zegeningen aan iedereen. Terwijl wij de show van vanavond beginnen, moet ik een kleine bekentenis doen.  

Gedurende heel veel jaren - meer dan ik eigenlijk toe zou willen geven - heb ik nooit veel aandacht aan Valentijnsdag geschonken. En zeer waarschijnlijk was het omdat ik voelde dat ik nooit echt een reden had om die dag echt te omhelzen. Misschien was het deels een vorm van rebellie wat betreft het commerciële aspect van deze dag, en resoneerde ik niet met de ietwat commerciële verwachtingen.

Het andere deel hiervan, nochtans, was dat er geen speciaal iemand geweest is om enige erkenning of plezier over deze dag mee te voelen. Eraan herinnerd worden versterkte vaak alleen maar andere gevoelens in me, en duwde ik het terzijde omdat ik het ofwel niet onder ogen wilde zien of ik wilde het niet accepteren.

Gevraagd zijnde om de gast-gastheer van deze specifieke show te zijn en het nadenken over Valentijnsdag brengt energieën in mij naar boven die niet precies oncomfortabel zijn, maar ik moet toegeven dat zij ook niet echt comfortabel zijn. Want zie, terwijl wij verder gaan in de reinigende energieën van onszelf ter voorbereiding op het vooruit gaan in het co-creëren van Nova Gaia, komt dat wat naar boven moet komen naar boven.

De kwestie van liefde zoals het relateert naar romantische relaties is iets dat mij nu tot in mijn kern heen en weer schudt. Wat ook gebeurd is, nochtans, is dat het voorstel om van deze dag ook een dag van verering en cocreatie van Nova Gaia te maken mij forceerde na te denken over een relatie die ik voor lief genomen heb.

In onze 3D werelden, kunnen wij nijdig worden op onze partners voor ofwel het vergeten van de dag of voor het krijgen van een geschenk dat niet echt toepasselijk voor de dag was. Sommigen zouden hun "arme ik" eenzaamheids-controledrama's kunnen afdraaien, ergens anders schuld creëren om dat wat wij uiteindelijk voor onszelf creëerden te verdoezelen.

Maar toch is er een Valentijn geweest, een entiteit, die onvoorwaardelijk van ons gehouden heeft, of we haar nu wel of niet vergeten en of we haar nu wel of niet miserabel hebben behandeld, en of we ons zelf nu wel of niet onderuit halen. Zij verdraagt ons en koestert/voedt ons, en zonder haar zouden wij hier niet zijn.

woensdag, februari 13, 2013

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht – 13 Februari, 2013

Jullie Bevinden Je Tussen het Oude en het Nieuwe in……
….. Dit is waarom zo vele van jullie jullie energieën niet kunnen richten en jullie je niet afgestemd VOELEN op de WAARHEID van wie jullie zijn.

JULLIE GAAN DE WERELD BINNEN die door jullie is gecreëerd.

Kun je niet VOELEN hoe een kracht binnenin je aan het opkomen is? ---- dit benJIJ … de echte JIJ… het feit tot uitdrukking brengend dat je het niet langer meer verdraagt. Dat je het oude niet langer tolereert en dat het GEVOEL dat je zo intens ervaart slechts de erkenning is van een ‘tijd waarin het naar buiten moet komen’ . ---- het is NU de tijd waarin velen van jullie erg veel strijd zullen VOELEN tussen het oude en het nieuwe …

Je zou kunnen zeggen dat jullie in deze fase van jullie reis in niemandsland verkeren. Maar het is niettemin een belangrijk deel van jullie reis.
~~~~~~~~~~~~~~~
 
Blossom: Goedemorgen! Ik heb wel behoefte aan wat geruststelling, om eerlijk te zijn. Heb ik dit alleen? Ik realiseerde me WERKELIJK niet dat ik zo weinig geduld of tolerantie had. Er lijkt niets te veranderen … het lijkt erger te worden en het voelt niet goed! Wat is er aan de hand? Kunnen jullie ons wat meer details geven dan in ons vorige gesprek?

Galactische Federatie van Licht: Warme groeten aan jullie allemaal. Jullie VOELEN je ongemakkelijk met jullie onbehaaglijkheid, nietwaar? Maar je moet het zo zien dat, hoewel het lijkt alsof iemand uit zijn doen is … dat men eigenlijk dieper komt in de zuiverheid van wie men WERKELIJK is.

Dus … het VOELT niet echt alsof dit de kwaadheid is van de oude patronen die naar buiten moeten komen … het VOELT anders … zal ik het zo zeggen ‘frisse kwaadheid’? Hoe dom klinkt dit?

Maar wij zouden willen zeggen dat het helemaal geen kwaadheid is.

Nou, mijn geraas en getier naar een lege kamer of auto VOELT wel degelijk als kwaadheid … in ieder geval als gebrek aan tolerantie. Ik herken mezelf haast niet … in ieder geval niet dit stuk van mij.

Laten we deze kluwen eens op zodanige wijze ontrafelen, dat het tegemoetkomt aan jullie behoeften. Ten eerste … dat wat jij kwaadheid noemt is een lekken van energieën die strijdig zijn met dat wat jullie WERKELIJK zijn. Jullie doen er goed aan te beseffen dat er op die bewuste dag vlak voor jullie kersttijd absoluut een ENORME VERSCHUIVING in het zelf heeft plaatsgevonden en ofschoon velen geneigd waren het daarmee oneens te zijn … toentertijd … men misschien nu kan VOELEN en herkennen dat dit echt gebeurd is. VOEL je je nog hetzelfde als toen, Blossom?

Nee … maar ik kan ook niet zeggen dat ik me helderder VOEL.

Vertel eens hoe jij je VOELT?

maandag, februari 11, 2013

Prachtig Lichtschip Arizona 9.2.2013 (Power-up)

Lichtschip Display boven Cotonwood Arizona - 9 Februari 2013
 
Gefilmd door Dave Schmidt en Sierra Neblina Gastheer en Gastvrouw van "Let's Talk 2013 and Beyond"
(co-werkers van Steve Beckow van Een Uur met een Engel)

 
Klik op de vier hoekjes rechts onderin naast het woordje Youtube om dit op je gehele beeldscherm te kunnen bekijken....

De Arcturiaanse Groep via Marilyn Rafaelle - 10 Februari 2013


"Liefde is de Activiteit van Eenheid"
 

Gegroet dierbaren. Wederom komen wij om jullie aan te moedigen op jullie reis van verlichting en ascentie in de nieuwe energieën die jullie nu ontvangen. Wij zien dat velen van jullie de acties van locale en wereldbesturen in vraag beginnen te stellen omdat jullie niet langer met veel resoneren dat voorheen eenvoudig voor lief aangenomen werd. Jullie energieniveaus worden fijner en meer geëvolueerd en zorgen ervoor dat jullie meer uit synchronisatie zijn met energieke dichtere ideeën van leven en wonen. Dit is bewijs van jullie evolutie dierbaren en demonstreert dat jullie inderdaad wakker worden en het grotere plaatje zien.

Neem een standpunt in op wat voor kleine manieren je dat ook maar kunt doen, niet door het maken van macht uit ideeën die de overtuigingen van de dualiteit representeren, maar door zachtjes, waar je kunt, zaden van waarheid te planten zonder enige verwachting. Je hoeft niet te preken, maar eenvoudig en stil het licht van de waarheid binnenin vast te houden dierbaren, en wees beschikbaar voor diegenen die meer willen [waarheid].

Veel ontwakende zielen zijn angstig en hebben behoefte aan een bevestiging aangaande nieuwe emoties en ideeën die zij bij zichzelf ontdekken en ervaren. Wanneer de achtergrond van een individu alleen in en van het derde dimensionale geloofssysteem is geweest, kan een verschuiving van het waarnemen van de wereld op nieuwe en andere manieren verwarring, angst, zorgen en vervreemding van vrienden en familie veroorzaken. Dit is specifiek waar voor diegenen in families of landen met sterke traditionele geloofssystemen die stevig geïnstalleerd zijn.

Vandaag wensen wij weer over liefde te spreken. Ja, wij hebben al vele malen over liefde gesproken maar wij wensen over liefde te spreken om jullie te helpen begrijpen dat wat jullie over liefde geleerd is niet altijd liefde is. Te velen zien nog steeds liefde als een emotionele verbinding tussen mensen, familie, of bezittingen. LIEFDE IS DE ACTIVITEIT VAN EENHEID. Liefde is de onderlinge verbondenheid tussen Alles Dat Is, maar deze waarheid wordt geïnterpreteerd volgens het niveau van besef binnenin ieder individu.

zondag, februari 10, 2013

Melchizedek via Méline Lafont - 9 Februari 2013

Een Enorme Verschuiving heeft zich Voorgedaan, Samen met een Reiniging in de Harten van Jullie Allemaal

Art - Open Your Heart by Bunnytoast
Dierbaren, hoe buitengewoon deze dag gebleken is te zijn. Een enorme verschuiving heeft zich samen met een reiniging in de harten van jullie allemaal voorgedaan. Sta deze verschuivingen/reinigingen toe plaats te vinden, laat hen de weg stromen die zij verondersteld worden te stromen. Al te vaak gaat dit proces hand in hand met bepaalde moeilijkheden aangezien het de aard van de mens is zich aan alles vast te houden dat hem/haar dierbaar is, alles dat bekend is en dat jou een bepaalde indrukwekkendheid bracht. Je droeg dit gedurende ontelbare incarnaties met je mee alsook in jouw huidige incarnatie.
Het is een gewoonte geworden, het is zelfs vanzelfsprekend geworden om alles in overweging te nemen dat je buiten jezelf ziet als de waarheid. Na duizenden jaren is de cyclus nu geëindigd, het getijde is gekeerd en het licht is toegenomen. Nu zijn deze "waarheden" voorbij en klaar; de tijd voor andere waarheden is aangebroken naar het Licht te komen. De huidige tijden waarin jullie jezelf bevinden introduceren andere waarheden, de huidige dag is de dag waarin een licht aangedaan zal worden om jou eens en voor altijd aan te tonen dat alles dat eens overwogen werd als overduidelijk nu ineens een grote leugen blijkt te zijn.
Als Meesters nemen wij onze verantwoordelijkheden zeer serieus en ons doel is om jullie allemaal, de één na de ander, jullie Ascentie te zien maken. Met Ascentie bedoelen wij het volledige terugkrijgen van jouw Ware Zelf gekoppeld met de volledige acceptatie van wie jij bent. Ascentie heeft te maken met het terugkrijgen van jouw ware Zelf, jouw Licht, jouw energieke imprint en jouw vrijheid in dit alles want jij bent vrijheid. Jij bent onsterfelijk en je bent alles dat het Licht is.
Er is een begin, nochtans is er geen einde; er is een weten maar er is geen onzekerheid; er is gevoel maar er is geen misleiding. Vandaag wil ik uitweiden over het onderwerp van "misleiding". Vele keren is de term "misleiding" gebruikt in relatie tot de duistere krachten. Maar, in werkelijkheid, was er nooit zoiets als "misleiding": al met al, is er slecht één woord dat "misleiding" dekt en dat is "illusie". Zie je hoe "illusie" te maken heeft met "misleiding" in deze context? De feitelijke illusie is te denken dat misleiding überhaupt bestaat.

donderdag, februari 07, 2013

Een Uur met een Engel - 4 Februari 2013 met de Goddelijke Moeder

De Goddelijke Moeder

Jullie Lancering naar de Schepping is Onderweg
 

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder.

Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Graham. Wij hebben de Moeder van het Universum in ons programma, en ik ben me ervan bewust van wat een eer dit is, Moeder, maar ondanks dat voel ik de behoefte een beetje te spreken over de aanvang van het programma, als U me toestaat, Moeder.

Goddelijke Moeder: Ja, natuurlijk.

SB: Dank U. U bent niet alleen de Moeder van het Universum, maar u bent ook mijn moeder, en ik ben uw kind. (1) Ik weet dat u weet dat dit mijn toegewijde houding is.

En dus wend ik mij tot U, zoals een kind zich naar diens moeder wendt, met gedachten die mij dwars zitten. Ik heb de 2012scenario gevolgd sinds september 2008. Ik heb gehoord van prachtige evenementen die zouden gaan gebeuren op het einde van 2012 - Disclosure, NESARA, Ascentie - maar hier zijn we in 2013 en niets van dit alles is gebeurd.

De Galactics zeggen dat hun aanwezigheid rondom de Aarde in miljoenen aan schepen zal verzekeren dat dit gebeurd, maar die aanwezigheid heeft er ook niet in geresulteerd dat zij gebeuren. Er was ons verteld dat wij het galactische gebied overstaken, dat wij de fotonband binnengegaan waren etc., maar daar is voor ons niets aanwijsbaars uit vandaan gekomen.

Ons vertrouwen in het Gezelschap van de Hemel kreeg het zwaar te verduren toen niets tastbaars leek te gebeuren op 21.12.12, en nu lijkt het of we in 2013 in een pauze zitten. De hele tijd horen we dat de zaken snel in beweging zijn, maar zij lijken helemaal niet veel in beweging te zijn.

Er is ons verteld dat het menselijk collectief een beroep op U gedaan heeft om de datum van Ascentie uit te stellen, maar niemand van ons heeft wat voor ervaring dan ook gehad hiervan. Het is een verklaring die wij in vertrouwen moeten aannemen.

En nu zijn wij Nova Aarde aan het opbouwen, maar het lijkt erop dat we dat doen zonder enige van belang zijnde hulp van de Galactics of geascendeerde meesters. Het is een beetje als het omhoog duwen van de rolsteen de berg op. Er is ons verteld dat een volledige restauratie in een kwestie van maanden zou gebeuren, maar het is veel moeilijker om geloof te hechten aan deze verklaringen gezien wat er tot dusverre gebeurd is.

Dus, kunt U deze moeilijkheden die wij hebben adresseren, alstublieft, en ons vertellen hoe wij dat wat een moeilijke situatie lijkt te zijn moeten interpreteren?

woensdag, februari 06, 2013

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 5 Februari 2013

Hoe Meer Jullie Je NIEUWE ZELF Herkennen… des te Meer Jullie WETEN dat het Oude moet Verdwijnen…
Mensen van de Aarde … Voor diegenen die het GEVOEL ervaren van VERLOREN te ZIJN in gedachten over wat er feitelijk plaatsvindt … GEVOELENS als ‘is er wel iets gebeurd?’ … GEVOELENS van ‘Verlies van hoop en geloof’ … vragen wij om diep in jezelf te graven en te WETEN …

DAT OP DIT MOMENT DE HOOGSTE TRANSFORMATIE WEL DEGELIJK PLAATSVINDT!

HIER EN NU!

Jullie wilden toch verandering op jullie planeet? Dat hebben jullie... maar vele van jullie zijn geneigd dit aan de kant te schuiven, omdat het niet lijkt op hoe jullie verwachtten dat het eruit zou zien. Hebben we jullie niet gezegd om het onverwachte te verwachten?


Blossom: Hallo … en zoals White Cloud altijd begint … een heel warm welkom voor jullie, mijn vrienden! Zonder twijfel richten deze nieuwe energieën verwoestingen aan wanneer ze met de oude worden vermengd! Maar ik zie nu duidelijk wat er gebeurt bij de verwijdering van de oude, die je blijven confronteren, totdat je dat doet. Binnenin mij is een WETEN dat het Goddelijke Plan zich naar wens manifesteert, terwijl wij ons voorbereiden op ons plotselinge tevoorschijn komen in de Nieuwe Aarde … in de stralende zonneschijn. Hebben jullie zin om hierop te reageren?

Federatie van Licht: Welkom aan jullie allen. Inderdaad is dit in grote lijnen, wat er plaatsvindt. Wanneer men bezig is zich af te stemmen op een Hoger aspect van het zelf, is het noodzakelijk om los te laten wat niet langer helpend is. Dat hebben we al vaak gezegd, maar wanneer het gebeurt … is het ondergaan ervan bij lange na niet zo plezierig als het lezen van de woorden! Hierop moet je bedacht zijn.

Maar tegelijkertijd … wanneer je het echt wilt KAN JE HET NU KRIJGEN!

Want waarover we praten is een GEVOEL. Op ditzelfde moment kun je ervoor kiezen om het WETEN en het LIEFHEBBEN dat JIJ BENT te ervaren … of je kunt ervoor kiezen om je over te geven aan de lagere trillingen die aan je hart knagen … er met alle macht aan vast houdend, omdat ze al zo lang bij je hoorden dat je alles doet om ze te laten blijven. Maar JULLIE WETEN dat dat niet kan. Het is niet de makkelijkste taak om omstandigheden los te laten … of zelfs zielen … waar je bovenuit gegroeid bent, maar het is een noodzaak wanneer je ernaar verlangt om vooruit te gaan. Eigenlijk willen we uitdrukken dat het niet alleen een noodzaak is … maar een voorwaarde!
dinsdag, februari 05, 2013

Bericht van God via Yael & Doug Powell - 21 Januari 2013

De Ommekeer Makend
Iedere Handeling Afkomstig Vanuit Jouw Hart
Oh, dierbaren, alsjeblieft laat Mij binnen. Laat Mij van jou houden. Laat Mij jou vullen met vreedzaamheid en schoonheid en onvergelijkbare heelheid. Laat Mij je heen en weer schommelen in deze wieg van Liefde. Laat Mij jouw kostbare bewustzijn vullen met de waarheid van de Liefde die Ik Ben, en dierbaren, laat Mij jou ondersteunen bij het maken van de keuze om jouw Licht anders te zien en om Liefde overal waar je kijkt te zien.

Momenteel wanneer jij jouw ogen in de ochtend opent, zie je onmiddellijk de wereld die je verwacht te zien. Je denkt na over wat de dag met zich meebrengt en begint dienovereenkomstig plannen te maken - plannen om te doen wat je doen moet om voor jouw lichaam te zorgen en om deze wereld van illusie gaande te houden. 

In waarheid, wat de bedoeling is dat je ziet is vooral Mij, en om de waarheid van jouw glorieuze hart te voelen, jou optillend en openend in de heelheid, de zegen en iedere behoefte van jou vullend en jou vreugde en gelukzaligheid brengend.

Je brengt de meeste tijd door met voor je lichaam te zorgen en doen wat je moet om zorg te dragen voor het fysieke rijk. Ik vraag jou om jouw waarneming in/naar jouw hart te verschuiven, om half zoveel tijd daar in deze heiligheid door te brengen, Mijn eindeloze ondersteuning voelend, de waarheid voelend van wie je bent, deze eindeloze voorraad en volmaakte goedheid voelend - dat je de wereld van Liefde zou kunnen beginnen te ervaren, gebaseerd op jouw keuze van waar jij kijkt - gebaseerd op jouw waarneming.

Als je erover nadenkt, zal jij je herinneren hoe vaak je naar buiten kijkt om te zien wat voor weer het is en jouw leven dienovereenkomstig te plannen, buiten jezelf kijkend voor wat het is dat jou nu beïnvloedt. Dus, bevestig je jouw geloof in de dualiteit en een wereld die afgescheiden is van God.

Zachtjes, keer ik jou naar de waarheid van Liefde en dat jij je in de werkelijkheid van jouw magnifieke hart zou kunnen baden, dat vanuit deze plaats in het centrum van het universum dat ononderbroken binnenin jou pulseert, je naar de bron van al het goede en volmaakte Liefde kunt uitreiken en weten dat je ononderbroken ondersteund wordt, vooruit stappend in momenten van gouden schoonheid en iedere ademhaling in gelukzaligheid nemend.

zondag, februari 03, 2013

Innerlijke Rijkdom is Uiterlijke Rijkdom


Innerlijke Rijkdom is Uiterlijke Rijkdom
3 Februari 2013 - Cobie de Haan
Lieve Vrienden van Denk Met Je Hart
Deze keer een schrijven van mijn eigen hand. Zoals jullie hebben kunnen lezen via diverse channelings gaan wij allemaal door vele uitdagingen heen, en voor velen van ons is dat vaak nog zacht uitgedrukt ook. Ook ik krijg mijn deel daarin en ook ik maak het jo-jo effect mee van die pieken en dalen waar wij doorheen gaan. Naast het feit dat het dan niet allemaal emoties en dergelijke zijn die van onszelf zijn, maar ook dat we voor het collectief aan het transmuteren zijn, hebben wij dus zelf toch ook nog wel het één en ander onder ogen te zien. De vraag is ben je er klaar voor of niet… Hoe hard spartel jij/jouw ego tegen. We zien niet zoveel verandering in onze uiterlijke wereld, alhoewel wij ons best doen om dat veranderd te krijgen door dat te doen wat er van ons verwacht/gevraagd wordt. Leef in vreugde, maak je geen zorgen, ga in je hart en fantaseer over de wereld die jij wilt, en vergeet dan vooral niet te doen alsof je die wereld al leeft. Net zoals een acteur in de film die een bepaald karakter in een bepaalde setting zo goed weet neer te zetten, zodat, als wij ernaar kijken er helemaal in opgaan en (bijna) geloven dat het allemaal echt is. En ja, we weten het allemaal, maar toch, maar toch, maar toch……
Ja, de afgelopen week was, kan je wel zeggen, bijzonder uittestend voor me, alsof ik ergens naartoe geduwd moest worden, alsof ik tot een begrip moest komen over het één of ander…. En ik denk dat ik vanochtend de doorbraak via een meditatie had. Er waren een paar uitspraken van Aartsengel Michael bij me blijven hangen van de channeling "Een Uur met een Engel". Hij zei het volgende… "Want, echt, wat is de materiële wereld? Het meeste ervan is sowieso een illusie. Het is eenvoudig een verzameling van atomen, van energie, die jullie formuleren in dat waarvan jullie geloven dat het solide vorm is." En ook "Dus hoe begin je? En hoe begin je met de illusie - en ja, wij zullen hierover spreken - de illusie van het niet hebben van geld?"
Vooral die laatste zinsnede "De illusie van het niet hebben van geld?" zette me aan het denken vanochtend. Ik had uiteraard ook hulp gevraagd aan mijn gidsen en het viel ineens gewoon allemaal op z'n plek bij me. Het lampje ging branden kan je wel zeggen….
We zijn allemaal, tenminste in dit deel van de wereld en nog een paar andere delen ook, heel erg afhankelijk (verslaafd) aan geld gemaakt. Het zou in onze levens overvloedig aanwezig moeten zijn, volgens onze vrienden uit de hogere dimensies. Ze proberen ons te sturen, maar het kwartje valt soms niet zo heel erg snel nietwaar? We vragen ons af, wat doe ik nu verkeerd dan? Ik doe toch dit en dat en zus en zo? Maar ik zie niet dat wat ik gemanifesteerd wil zien in mijn leven tevoorschijn komen… En inderdaad, bij vele van ons is dat het geval…

vrijdag, februari 01, 2013

Een Uur met een Engel - 28 Januari 2013

Aartsengel Michael
 
"Het is Tijd om Jezelf Bekend te Maken"
Art - Creation by pisimau
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van Het Gouden Tijdperk van Gaia.
Het is plezierig om bij jullie allemaal te zijn.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael, Dus, hiermee, geef ik het aan jouw over Steve.
Steve Beckow: Dank je, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En welkom aan jullie allemaal. Welkom aan elk en iedereen van jullie. Ik breng jullie mijn vrede, mijn liefde, mijn blauwe vlam van de waarheid. Ik breng jullie mijn lach en mijn vreugde.
Ik breng jullie bevrijding van wat het ook is dat je verlangd los te laten, want dit is de tijd en de kans om eenvoudig dit gewicht aan mij over te geven, deze last, alles dat niet van vreugde, van liefde, van bekoorlijkheid, van vriendelijkheid en welwillendheid is. Ja, Ik Ben de strijder van vrede. Ik Ben de Aartsengel van Liefde.
Lang geleden, gaf ik aan jou mijn zwaard en mijn schild, en je hebt deze op overvloedige manieren gebruikt. Maar het is ook bruikbaar om er eenvoudig mee te ontkoppelen, om de koorden naar oude overtuigingen, naar oude pijnen, oude grieven, oude verwondingen door te snijden. En ik ben verheugd om gedurende deze tijd samen, deze avond en iedere avond, jullie te ondersteunen met deze onderneming. 
Maar wij weten dat dit niet de focus en de kern is van wat wij vandaag zullen bespreken. Maar toch wens ik mezelf op deze manier uit te breiden. Dierbaar hart, waar wens je vandaag mee te beginnen?
SB: Dank U, Heer. Wel, Ik denk dat U weet, en ik denk dat u hetzelfde verlangen deelt, dat de volgende 60 minuten onze kans zal zijn om meer van U te horen over wat wij Lichtwerkers zouden moeten doen om Nova Aarde op te bouwen of te co-creëren.  
Vorige week behandelde U een beetje het innerlijke werk, het je eigen maken van de goddelijke kwaliteiten. En ik zou zeer blij zijn om veel meer over dat onderwerp te horen. Maar dan ook als we naar de externe sociale arena zouden kunnen gaan en horen wat wij Lichtwerkers zouden moeten doen in de externe wereld om Nova Aarde op te bouwen, specifiek vrede in de wereld, en om discriminatie te beëindigen, vervolging en andere bronnen van onenigheden, wat het ook is dat u aan ons kenbaar wilt maken, wat het ook is dat ons toestaat in beweging te komen, terwijl in overweging genomen wordt dat wij niet echt de financiële bronnen hebben om dingen te doen zoals het houden van conferenties.
Dus als U ons een beeld zou kunnen geven van wat het is dat wij zouden moeten doen om Nova Aarde te co-creëren, dan zou dat zeer welkom zijn.