zaterdag, december 28, 2013

White Cloud - De Verlosser Binnenin Zoeken - 25.12.2013


White Cloud
De Verlosser Binnenin Zoeken
25 December 2013 / Elizabeth Ayres Escher

“Zij zoeken hem hier, zij zoeken hem daar,
Deze Fransen zoeken hem overal,
Die vervloekte ingebeelde Pimpernel!”
Deze woorden werden geschreven door een Engelse dame in de laatste eeuw (De Rode Pimpernel) nochtans klinken zij vandaag de dag als waarheid. Je hoeft slechts het laatste woord voor welke verlosser dan ook te veranderen welke het individu of het collectief altijd buiten zichzelf zoekt.
Gisterenavond ontving je een boodschap van de Moeder van de Ene die door velen de enige Zoon van God genoemd werd. Nochtans claimt deze ene, Yeshua, deze titel niet op als van zichzelf. Hij heeft zijn plaats volledig geaccepteerd onder de geascendeerde meesters en de kosmische wezens en beseft dat hij één onder velen is.
Onder sommigen van de Lichtwerkers, zijn daar diegenen die ernaar streven om gered te worden door hun sterrenfamilie. Er is rancune en kwaadheid onder deze individuen wat verschuldigd is aan het feit dat de galactische wezens niet op jullie kusten geland zijn en het werk begonnen zijn dat beloofd werd door sommige gechannelde boodschappen.
Beseffen jullie niet dat jullie Degenen zijn waar jullie op gewacht en naar verlangd hebben, geliefden? Totdat jullie dat doen zal jullie sterrenfamilie niet in staat zijn om jullie halverwege de trap naar de Hemel te ontmoeten.
Jullie twijfelen aan onze woorden en onze waarheidsgetrouwheid; iets dergelijks is het 'zal niet/wil niet' van diegenen die geen verantwoordelijkheid zullen accepteren voor gedachten en handelingen. Zij projecteren voortdurend hun eigen zelfhaat en oordeel naar buiten op/naar anderen, inclusief de galactische wezens, de geascendeerde meesters, de kliek … wie het ook is die verondersteld wordt hen te redden of te onthouden van het vernietigen van deze wereld.

Jullie zijn jullie eigen verlossers. Ja, jullie hebben sterrenfamilie die jullie in de gaten houden en de hemelen boven jullie wereld patrouilleren, maar dezen zijn, voor het overgrote gedeelte, wezens die op/in een veel hoger frequentie bereik bestaan dan het menselijke collectief. Zij doen wat zij kunnen om te helpen, door jullie hemelen vrij te houden van binnendringende vloten. De duisteren die nog steeds op het oppervlak van jullie planeet zijn, zijn diegenen die ervoor kozen om een duistere rol in dit leven te spelen, als katalysatoren voor jullie groei en ontwaking. Zouden jullie het er niet mee eens zijn dat zij hun rollen buitengewoon goed gespeeld hebben?
Ja, de tijd voor verandering is gekomen. Ja, er zijn nog steeds velen die op de wereld lijden, derhalve be/veroordelen jullie nog steeds anderen buiten jullie zelf voor het falen om naar voren te komen om de velen te redden. Wij vragen jullie iets dat jullie mag choqueren, waarom zouden zij gered moeten worden?
Waarom zouden zij gered moeten worden door een ander als zij de capaciteit binnenin hebben zitten om zichzelf te redden?
Alle mensen, en wij bedoelen iedereen, bezitten de capaciteit om zich met het Hogere Zelf te herverbinden. Een ieder van jullie heeft de capaciteit om het heilige zaad binnenin jullie hartcentrum aan te steken dat het zaad is van jullie goddelijkheid, maar alleen jullie hebben de autoriteit en het recht om dat te doen.
Ieder individu is een soeverein wezen en totdat dat individu diens verantwoordelijkheid of bekwaamheid erkend om te reageren op de goddelijkheid binnenin, zal geen enkele hoeveelheid van verlossing door de barrière van geloof en zelfhaat heen breken om het kleintje te redden dat zich vastklampt aan het aanhoudende verlangen om door diens moeder of vader gekoesterd te worden.
Wij zijn jullie familie, maar wij kunnen jullie wereld niet zonder jullie hulp redden. De verschuiving welke zich op jullie planeet voorgedaan heeft en inderdaad ook door het Universum heen, werd ontworpen om de meester binnenin te doen laten ontwaken. Om een meester te zijn is om soevereiniteit en kracht uit te oefenen.
Het is aan een ieder van ons om te accepteren dat wij verantwoordelijk zijn voor het doen van onze eigen opruiming en integratie van de duisternis binnenin. Diegenen van ons die zich de frequenties meester gemaakt hebben van de derde dimensie en in/naar de wolken opgestegen zijn streven er niet naar om jullie te commanderen dit of dat te doen. Degenen die lange tijd de mensheid gecommandeerd en gecontroleerd hebben, deden dat terwijl zij jullie effectief afsneden van jullie macht en soevereiniteit. Als wij in zouden grijpen en alle problemen en maatschappelijke kwalen die er op de planeet Aarde bestaan oplossen, waar zou dat het collectief laten? In een staat van behoefte en nog steeds gecontroleerd door een externe hoewel behulpzame macht.
Dus werken wij van buitenaf door het projecteren van kosmische stralen naar het oppervlak van jullie planeet. Deze meesters van de elementen kunnen deze dingen doen en veel meer, voorbij de huidige capaciteit van jullie geesten om te begrijpen. Nochtans, weet dit dierbaren, jullie hebben de capaciteit te werken met de elementalen en om de zeer formidabele machten binnenin jullie eigen wezens te commanderen, maar totdat jullie je eigen individuele gedachten en emoties meester zijn, kan aan jullie deze machten niet begunstigd worden al was het alleen maar voor jullie eigen bestwil.
Dus, wachten wij op het moment wanneer er genoeg individuen zijn die hun eigen handtekening frequenties verhoogd hebben om de komst van de galactische wezens op jullie kusten toe te staan. Wij zullen komen, want wij beloven niet alles en trekken ons dan terug. Als jullie hiervan bevestiging willen hebben, kijk in de spiegel, dierbaren. Velen van jullie die zichzelf nu Lichtwerkers noemen zijn onze verwanten. Wij zijn al op het oppervlak van de planeet, aangekleed als menselijke wezens.
De Universele Wet staat geen interferentie toe met een soort die in het proces van ontwikkeling zit. Jullie werden door jullie sterrenfamilie geholpen, de engelachtigen, de aartsengelen en de lichtwezens door zichzelf naar jullie in de vorm van jullie kinderen en jullie zelf te sturen. Jullie zijn degenen waar jullie naar uitgekeken hebben, dierbaren. Er is voor jullie geen verdere noodzaak om te zoeken naar een verlosser buiten jullie eigen wezen.
Wanneer je in frequentie omhoog kunt gaan, zal je ons in de lucht ontmoeten. Wij zullen in onze verkenningsschepen en in jouw dromen komen. Wij moeten elkaar op een gelijk vlak ontmoeten, een gelijke frequentie, want het is alleen op deze manier dat wij niet tussenbeide zullen komen met jouw soevereiniteit en zelfmeesterschap.
Wij begrijpen de pijn van diegenen die nog steeds het lijden van anderen voelen. Weet dat deze gevoeligheid een indicatie is dat je verbonden bent met diegenen waarvan je geloofd dat zij boven jou zijn. De sjamaan van de meest primitieve stam weet van deze verbinding en weet dat hij één is met diegenen die hij innerlijk en uiterlijk bespeurd. Hij zoekt naar signalen in de hemelen, van de dieren, van de wind, de maan en de sterren, want hij resoneert met alles rondom hem heen, de verbinding kennend en voelend. Boodschappen en leringen komen naar diegenen toe die pauzeren en het oordeel loslaten, welke luisteren en alles rondom hen heen observeren als een verificatie van de wijsheid binnenin. Er is geen onderscheid tussen het zelf en een ander want de cirkel werd in deze ene niet gebroken.
Wijsheid kan komen van het kijken naar de vlucht van een vogel of een vlinder, van het observeren van de beweging van de sterren, van het luisteren naar de stille aansporingen van de ziel. Wanneer je ernaar streeft om jouw weg te vinden door te luisteren naar de luidruchtigheid buiten, zal je verloren raken in een wildernis van conflicterende emoties en gedachten. Ruim het puin van anderen uit en zoek uit wat uitsluitend aan jou toebehoort, geliefde.
Een ieder van jullie incarneerde en bracht unieke geschenken/gaven en gunsten mee die vergaard werden door vele levensspannen heen die hier en op/in andere werelden en dimensies doorgebracht werden. Alleen jullie kunnen deze geschenken aan het collectief aanbieden, als jullie kunnen slagen met het je meester maken van jullie eigen wereld. Wanneer jullie eenmaal ver genoeg op het pad verder gegaan zijn, zullen jullie beginnen ons te horen. Wij hebben nooit jullie zijde verlaten, niet gedurende één moment, maar jullie moeten je openen om ons te horen. Hebben je de ogen om te zien en de oren om ons te horen, geliefde? En ben je nog steeds opgesloten in het afgescheiden bewustzijn, ernaar zoekend om gered te worden door die ridder op het witte paard of de galactische wezens in hun gratievolle schepen of misschien door de geascendeerde meesters?
Jullie zijn jullie eigen verlossers. Als Lichtwerkers en degenen die in het proces van ontwaken en herverbinden zijn met het meesterschap dat al binnenin bestaat, zijn jullie de potentiële verhuizers en omschudders en vormers van deze wereld. Het is jullie acceptatie van jullie capaciteit om begeleiding van binnenuit te ontvangen, om die begeleiding te koesteren totdat het een creatie wordt en om het dan via actie voort te brengen … dit is hoe de problemen van jullie wereld opgelost zullen worden. En het zal door jullie acceptatie en erkenning zijn dat jullie medescheppers zijn met de Bron, dat alle dualiteit geïntegreerd zal zijn en terugkomt in/naar een staat van evenwicht.
Dit mag toeschijnen een ernstige les te zijn, maar het is een project dat jullie zelf opgezet hebben, als een collectieve entiteit, waar jullie nu deel van uitmaken met het incarneren op deze planeet. Jullie zijn mens en veel meer. Het is aan jullie om te ontdekken hoeveel meer.
Als er beloftes gemaakt moeten worden, zijn zij van jullie, geliefden. Een ieder van jullie maakte een verplichting om deze wereld te redden en jullie doen dat dus. Heb vertrouwen/geloof in jouw capaciteit om verandering te brengen naar de omgeving waarin je leeft.
Een deel van jullie frustratie is de schijnbare traagheid van het tempo van de verandering, maar wederom raden wij jullie aan om binnenin te kijken. Ben jij dezelfde persoon die je een jaar geleden was, een maand geleden, zelfs een dag geleden! Kan jij je herinneren hoe jouw familie de dingen deed toen je een kind was? Geef je erom? Heb je al dingen losgelaten waarvan je lang geloofd hebt dat je er nooit van zou kunnen scheiden?
Volg jij de regels van anderen of heb je er altijd op gestaan om jouw eigen weg te volgen? Als het laatste het geval is, vertellen wij jou dat je al binnenin jezelf geluisterd hebt zonder dat je wist dat je dat deed. Door het op een meer bewuste manier te doen, zal je het tempo verhogen waarop je verandering in jouw leven toe kunt staan.
Het goddelijke zaad binnenin wordt geactiveerd wanneer jij jouw aandacht erop begint te focussen. Er is een geheime ruimte binnenin jouw etherische lichaam welke soms de geheime tuin genoemd wordt, het Heiligste van alle Heiligen, de geheime kamer van het hart. Wat voor titel je het ook geeft, het is het zaad dat de Moeder en de Vader aan een ieder van jullie gaf, het in jullie vlees plantte, om in/naar zelfmeesterschap te groeien en uit te breiden op het geschikte moment voorbestemd door jouw Hogere Zelf.
Je kunt het proces van anderen niet verhaasten; je kunt alleen aan jezelf werken. Met het zien dat anderen in een staat van gebrek en beperking bestaan, be/veroordeel je hen nog steeds. En door hen te ver/beoordelen ontkracht je hen en jezelf, want jullie zijn één wezen.
Wij begrijpen dat voor diegenen die nog steeds hun verstand toestaan hen te leiden, deze woorden weinig zullen overdragen. Het is alleen door het lezen van de tekst door een hartgecentreerde ruimte dat zij binnenin geaccepteerd zullen worden. Streef er niet naar om aan te vallen wat je niet met jouw verstand begrijpt, geliefde, want door dat te doen is om door te gaan jouw innerlijke angst en het gebrek op de wereld te projecteren. Verandering ten beste kan niet op deze manier komen, ongeacht wat voor stappen voorwaarts dan ook om anderen te "redden". Gered te worden door de één of andere externe entiteit is om door te gaan ontkracht te worden.
Geloof ons wanneer wij zeggen, ongeacht wat de huidige omstandigheden van wat voor individu dan ook lijkt te zijn, zij zijn een meester binnenin. Ieder menselijk wezen bevat binnenin het geheime zaad van de schepping en het meesterschap. Als je dit niet begrijpt, dan luister je niet naar jouw eigen hart, de bron van jouw eigen innerlijke wijsheid, jouw verbinding met de hogere gebieden.
Laat het gevoel van frustratie los, laat het be/veroordelen van anderen en van zelf los. Het vergaren van zelfliefde is de eerste stap richting zelfmeesterschap. Wij begrijpen dat het concept van zelfliefde tegen ieder bestaand geloofsysteem op deze planeet inloopt welke ontworpen werd om het natuurlijke vernuft van de mensheid te controleren en in te dammen, maar wij vertellen jullie nu, als jullie niet in staat zijn om van jezelf te houden, zullen jullie de wereld niet veranderen.
Jij bent de meester. Jij beslist jouw eigen lot. Jij bent een medeschepper met de Bron. Jij hebt de capaciteit om je de Wetten van de Schepping eigen te maken, maar alleen als je vanuit liefde handelt, beginnend met zelfliefde.
Met het stijgen van de frequenties, hebben de Hemelse Rijken verordend dat deze wereld en dit Universum niet langer frequenties accepteert die niet langer resoneren met onvoorwaardelijke liefde. Alles dat niet op kan stijgen en de stijgende frequenties van de planeet, het zonnesysteem, de galaxy en het Universum tegemoet kan treden, zal vertrekken.
Wij hebben vertrouwen in jou, geliefde, dat jij ons halverwege op de trap naar de hemel tegemoet kunt komen, want je bent in het proces van het opbouwen van voornoemde trap, door jouw werk dat gedaan wordt tijdens jouw droomtijd wanneer je ongebonden bent en niet ingedamd wordt door jouw menselijke ego en diens verouderde gevoel van beperking en een verlangen om je in het oude paradigma erin te blijven passen. Wij verzoeken je om het oude achter je te laten, want door dat te doen zal je beginnen te zien dat je meer keuzes en opties hebt dan dat je ooit geloofde dat mogelijk was. Een grootse nieuwe wereld bestaat er al rondom jou heen. Kan je het zien? Kan je beginnen het te voelen?
Door het laten vallen van jouw verdedigingen, door kwetsbaar voor de sensatie te worden, door jouw spirituele energie in/op de wereld te richten, zal je in een besef komen dat je binnenin al heel bent. En de uitbreiding in/naar de volledigheid van Zelf zal zo natuurlijk naar jou toekomen als het tot bloei komen van een roos op een ochtend van juni.
Jij brengt de hemel naar de Aarde, geliefde, en wij zullen je tegemoet treden wanneer je gereed bent, wanneer je voor jezelf vastgesteld hebt dat jij de verlosser binnenin bent die de wereld ten beste zal veranderen en aan het veranderen is.
Voor nu beëindigen wij dit in de hoop dat begrip binnenin tot bloei zal komen. Onze harten zijn verbonden aan de jouwe en wij staan bij jou als je behoefte aan raad, ondersteuning of gewoon een warme knuffel van liefde hebt.
Wij zijn altijd jullie broeders en zusters van het Licht.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved.
Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and
http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten