dinsdag, december 31, 2013

Waarom is Ontvangen een Smerig Woord? - 30 December 2013 / Brenda Hoffman


Waarom is Ontvangen een Smerig Woord?
30 December 2013 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Wij wensen om jullie aandacht te richten op het ontvangen, want velen van jullie zijn niet comfortabel met dat aspect van jullie wezen. Misschien voel jij je schuldig voor het niet meer geven tijdens het feestdagen seizoen aan familie, vrienden of goede doelen. Alsof door meer te spenderen of te geven, alles dat in jouw leven of dat van iemand anders niet goed is beter zal zijn.
Maar wij wagen het te veronderstellen dat een paar van jullie schuld voelen over het niet ontvangen van meer. De gedachte van het meer willen hebben is wat ervoor zorgt dat jullie je schuldig voelen.
Jullie werd geleerd dat geven goddelijk is.
Er zijn een paar frasen welke jullie aanmoedigen om te ontvangen. Oh, eens in de zoveel tijd, zou je kunnen lezen dat dankbaar zijn voor wat iemand jou geeft passend is. Maar dat het vragen om iets, zeer zelden correct is om te doen in jullie maatschappij - het woord egoïstisch wordt zeer vaak gebruikt.
Om iets vragen en waarlijk te verwachten dat het materialiseert, eindigde waarschijnlijk in de kindertijd toen je besefte dat er geen Kerstman/Sinterklaas anders dan jezelf was.
Hoeveel van jullie spendeerden meer dan jullie bedoelden voor anderen tijdens de feestdagen? Deze zelfde gedachteprocessen zijn zelden op jou van toepassing. Hoewel je artikelen koopt die je nodig bent of wilt, zeer vaak doe je dat met de gedachten van jouw bestedingsruimte, of het artikel echt nodig is, en/of meerdere filters van die strekking.

Jullie media, vrienden, familie en gemeenschap herinneren je er voortdurend aan hoe "juist" geven is - er wordt zelfs omschreven hoe fantastisch jij je zult voelen wanneer je dat aldus doet. En misschien doe je het. Maar het ontvangen garandeert niet een gelijk accent in jullie 3d wereld.
Geven aan anderen - individuen of organisaties - terwijl jij jezelf ontkent, is het 3D model.
Misschien maakt een dergelijke verklaring jou kwaad want geven maakt jou wel vreugdevol. Als iets dergelijks waar is, dan is dit kanaal niet aan jou geadresseerd want jij hebt een bron van vreugde gevonden.
Maar diegenen die geven omdat zij dat zouden moeten of  vanwege een schuldgevoel, noch geven noch ontvangen zij.  
Op de Nieuwe Aarde, worden alle wisselwerkingen gedeeld. Je ontvang alsook geef je. Daarom, is het leren hoe vreugdevol te accepteren en het ontvangen te verwachten een buitengewone belangrijke zelf-omvattende les.
Als een kind; dacht je toen dat het verkeerd voor jou was om gevoed te worden en dat er voor je gezorgd werd? Op welk punt in jouw leven werd het ontvangen verkeerd?
AHA, nu begrijpen jullie het. Geven en niet verwachten ook maar iets ervoor terug te krijgen is het standpunt van een zorgverlener.  
Zorgde je niet voor jouw kinderen toen zij jong waren? Maar op hetzelfde moment, verwachtte je geen beloningen?... zoals kijken naar jouw kind terwijl het diens eerste stappen nam of deze kleine armpjes in liefde en vreugde om je nek heen wikkelde? Jij en jouw kind ervoeren een gedeelde relatie.
Maar als datzelfde kind doorgaat met de behoefte om voor gezorgd te worden als een volwassene ondanks het reageren op die zorgverlening met weinig meer dan, "Is dat alles dat er is?" is de relatie geen delende relatie. Het is een zorgverlenende/slachtofferschap relatie.
Misschien geloof je dat je in de toekomst zult ontvangen of dat het een doorgevend type van proces is. Iets dergelijks is goed en wel als het waar is. Maar de werkelijkheid is zeer vaak dat jij geeft of zorg verleend met weinig verwachting om te ontvangen. En op het één of andere punt, wordt die zorgverlening slachtofferschap.
Nu zijn jullie bezorgd dat wij jullie gedachten naar een egoïstische modus zullen verschuiven. Ja, dat doen wij.
Egoïstisch is een slecht woord in jullie huidige woordenschat - en geven is een woord dat aldus goed is. Maar goed voor wie? Goed voor jou om alles te geven dat je hebt aan iemand die zelf alles zou kunnen creëren dat hij/zij nodig heeft? Goed voor jou om hun ingeboren krachten weg te nemen door hen voortdurend te laten zien dat jij wijzer en beter bent?
Heb jij jezelf gelijkaardige vragen gesteld voorafgaand aan het doneren van jouw tijd of geld? Hoe bekijk jij de objecten van jouw vrijgevigheid? Als arme hen. Of als iemand die gewoon herinnerd moet worden aan diens eigen krachten?
Sommigen van jullie hebben volwassen kinderen of vrienden die bij jullie in huis wonen. Is het een delende relatie of hebben zij zich teruggedraaid naar het kindgelijke standpunt van, "Er moet voor mij gezorgd worden zelfs als het betekend dat jij daardoor berooid raakt want ik ben de belangrijke persoon in deze relatie."
Weet alsjeblieft dat, als je het nog niet ervaren hebt, er een emotionele verschuiving aan het gebeuren is.
Misschien was het eerst voor jou goed om te zorgen voor jouw volwassen kind of vriend. Maar op de één of andere manier verslechterde deze relatie naar het punt dat jouw leven om hun behoeftes draait.
Hetzelfde is gebeurd met goede doelen en kerken. Jullie hebben nauwelijks genoeg om de huur te betalen, nochtans voelen jullie je schuldig wanneer je niet deelt met diegenen die in nood zitten.
Jij bent/jullie zijn nu in nood - emotioneel en fysiek.
Want je bent jouw innerlijke wezen aan het herstructureren inclusief het leren van hoe te ontvangen. En terwijl je dat doet, is het waarschijnlijk dat je blootgesteld wordt aan gevoelens van schuld voor het niet voldoende geven - financiële of emotionele dienstverlening.
Terwijl de Aarde naar Liefde verschuift, zullen diegenen die in angst ondergedompeld wensen te blijven doen, wat het ook is dat het vergt, om een op angst gebaseerde wereld gaande te houden. Hetzelfde is waar voor de zorgverlening. Als jij jezelf verwijdert uit een zorgverlenende equatie, zullen diegenen die comfortabel waren met, of jouw zorgverlening verwachten proberen om jou terug te laten keren naar dat leven.
Maar als je overgaat Naar Liefde en Vreugde, verwijder jij jouw zorgverlenende elementen. Eén daarvan is "Geven is goddelijk." Jullie nieuwe mantra is, "Delen is goddelijk."
Delen is een vreugdevolle win/win situatie voor iedereen.
Nochtans zullen diegenen die gewend zijn aan de zorgverlening vechten om deze 3D zorgverlenende overtuigingen te handhaven. Een beetje zoals jouw kleuter erop staat dat hij zijn fles moet hebben nadat hij in staat is uit een glas te drinken. Het is tijd voor jou om "Nee" tegen jezelf en anderen te zeggen.
Alleen met het delen zal je de vreugde van jouw relaties ervaren. Dit is de Nieuwe Aarde.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten