dinsdag, december 24, 2013

Vrolijke NIEUWE Feestdagen aan Ons - 23 December 2013 / Brenda Hoffman


Vrolijke NIEUWE Feestdagen aan Ons
23 December 2013 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Dit is inderdaad een glorieuze, liefdevolle tijd van het jaar - niet voor iedereen, maar voor velen. Jullie media, religies en maatschappij verkennen Liefde op zoveel manieren; van liefdadigheid naar media presentaties naar vreugdevolle samenkomsten van familie en vrienden. Alle met verwachtingen van Liefde. Natuurlijk, worden deze liefdes sensaties rap afgedankt met gedachten over de feestdrukte van jullie Nieuwe Jaar.
Jullie Oude Tijdperk feesten van Liefde zijn afgepast. Vandaag voel ik het - morgen is de Liefde voor iedereen niet dermate belangrijk meer. Iets dergelijks zou jullie moeten vertellen dat deze feestvieringen van Liefde door jullie maatschappij gecreëerd werden. Betekend dat dat jullie de Kerstgeest (wat het ook is dat dit voor jou betekend) door het gehele jaar heen op de Nieuwe Aarde zullen ervaren? Niet meer dan dat iedereen z'n haar rood zal verven.
Op de Nieuwe Aarde, kunnen jullie de Kerstgeest door het gehele jaar heen handhaven - of nooit. Er zijn geen "zouden moetens".
Maar zonder "zouden moetens" of terzijde gezette tijd voor Liefde en gezelschap, hoe willen jullie dan de Nieuwe Aarde navigeren? Wat als jij het gevoel hebt om in maart feest te vieren en jouw geliefden in december? Zal je eenmaal feestvieren, twee keer of helemaal niet?
Alleen jij kunt die vraag beantwoorden. Maar net zoals alle structuren aan het veranderen zijn, aldus is het waar voor jullie maatschappelijke aangestuurde feestvieringen. Velen van jullie verlangen naar Kerstmis of het feestdagen seizoen van jullie jeugd, en geloven dat zonder een centrale feestviering, het leven alledaags zal zijn - zelfs als Liefde door het gehele jaar heen gevierd wordt.

Misschien hebben jullie beelden van engelen die ronddrijven en dag na dag dezelfde gevoelens voelen als zij jou, of wie het ook maar is die om hulp verzoekt, helpen. Dat het leven van engelen tamelijk saai is - niet iets is wat je zou willen bezigen. Iets dergelijks is niet het geval.
Het volstaat met te zeggen dat de engelen waar jullie van geloven hen te begrijpen voorbij jullie huidige bevattingsniveaus zijn. En zo is het ook voor de Nieuwe Aarde welke jullie verkennen en creëren.
Dit is inderdaad een tijd voor feestviering want jullie zijn voorbij het halverwege punt in jullie Oude Tijdperk/Nieuwe Aarde continuüm gegaan. Jullie bespeuren nieuwe stukjes en ontvangen nieuwe zegeningen van elkaar en de Universums. Tezelfdertijd, zijn jullie van de Aarde - net zoals jullie verkondigden dat jullie dat zouden zijn voorafgaand aan jullie entree op de Aarde in dit leven.
Misschien dachten jullie dat jullie feestdagen niet zouden veranderen. Dit is geen gedeeltelijke verschuiving.
Hoe zullen de feestdagen er in de toekomst uitzien? Hoe wil je dat zij eruit zullen zien? Zij zijn jullie feestdagen. Kunnen wij garanderen dat Kerstmis of dit vakantie seizoen de structurele verschuiving zal weerstaan? Nee. Niet meer dan dat eonen geleden waar was toen heidense rituelen geïncorporeerd werden in de religieuze feestdagen.
Jullie feestdagen zijn geen Universele feestdagen. Als zij dat zouden zijn, zou er geen verandering zijn. Jullie feestdagen werden met een specifieke reden door jullie maatschappij gecreëerd.
Als alle entiteiten innerlijk-gericht zijn, hoe kunnen jullie je dan bij anderen aansluiten met een centrale feestviering? Inderdaad, hoe?
Is een centrale feestviering voor jou belangrijk? Zo ja, dan zal je doorgaan feest te vieren net zoals anderen dat zullen die hetzelfde voelen. Is Kerstmis een dag om te reflecteren/bezinnen? Zo ja, dan zal je doorgaan te reflecteren/bezinnen net zoals anderen dat zullen die hetzelfde voelen. Is Kerstmis iets om te vermijden vanwege de pijn welke geassocieerd wordt met vroegere feestvieringen? Dan zal jij je steeds meer distantiëren van de feestdagen gedachte processen - of een andere ervaring creëren.
Misschien kan je niet begrijpen dat een dergelijke diversiteit jou toestaat door te gaan met jouw leven van verwachting en vreugde. Want Kerstmis/het feestdagen seizoen was het hoogtepunt van jouw jaar. Wat je voelt is weinig anders van wat gevoeld werd door diegenen die hun kleine stadje verlieten zich afvragend of zij ooit nieuwe vrienden zouden vinden. Om slechts te ontdekken dat hun nieuwe verbindingen net zo liefdevol waren - alleen anders - dan waar was voor diegenen die hen hadden gekend vanaf hun geboorte.
Jullie verwachten niet langer meer jullie volledige leven in hetzelfde huis te wonen waar jullie geboren werden.
Jullie feestdagen zijn aan het verschuiven, net zoals jullie dat doen. Wie ben jij? Wat wens jij te vieren en wanneer? Je zult anderen vinden die zich bij jou aansluiten met deze feestvieringen. Er zijn vele niveaus aangaande het woord "gemeenschap" in dit Nieuwe Tijdperk. Niveaus waar jullie nog niet mee begonnen zijn om daarover na te denken of hen te creëren.
Zal alles in het volgende jaar gebeuren? Nee.
Dit verschuiven van jullie externe wereld zal in stadiums gebeuren, ongeveer net zoals dat waar geweest is voor jullie innerlijke wezen.
Is het waarschijnlijk dat Kerstmis niet over de gehele wereld heen in jullie leven gevierd zal worden? Misschien. Maar het is meer waarschijnlijk dat het uitvlakken van sommige feestvieringen en nieuwe creëren meer geleidelijk zal gebeuren dan waar is voor vele structuren.
Jullie zullen deze structuren veranderen die pijnlijk zijn voorafgaand aan diegenen die niet langer meer waarachtig voor jullie klinken.
Als je rouwt bij de gedachte van dat het Kerst/Feestseizoen zich ontwikkeld in/naar iets waar jij niet comfortabel mee bent, herinner je dat sommigen van jullie Kerstmis op de 24ste vieren, sommigen op de 25ste en sommigen een paar dagen ervoor of erna - afhankelijk van jullie interesses, familie geschiedenis en reisbehoeften.
Jullie hebben jullie feestdagen al verschoven - jullie worden derhalve niet gewaar dat iets dergelijks waar is. Want inderdaad, voordat jullie maatschappij een maatschappij van snel reizen werd, wat de gedachte van het feestvieren voor of na de feestdagen geen overweging. Kerstavond of Kerstdag waren de dagen.
Als jullie leven verschuift, zo ook zullen jullie feestdagen en de aangehechte sensaties van deze feestdagen dat doen. Jullie creëren de wereld welke juist voor jullie is. Betreur niet dat wat voor iedereen gecreëerd werd.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten