maandag, december 30, 2013

Serapis Bey - Leven binnen Tijdloosheid en Stilte - 27.12.2013


Serapis Bey
Leven binnen Tijdloosheid en Stilte
27 December 2013 /  Julie Miller

Wat is tijd werkelijk, lieve mensen, afgezien van een open ruimte voor jullie evolutie en hoop dat dikwijls strak aanvoelt vanwege alle eisen in jullie dagelijkse leven. Denk aan een tijd toen jullie angstig op een bepaalde brief of speciaal telefoontje wachten en niets komt en niemand belt, maar zo gauw jullie niet meer wachten en verder gaan, komt uiteindelijk dat telefoontje of die brief.  Druk bezig zijn of haasten geeft veel gefrustreerde gevoelens en door die drukte worden er waarschijnlijk meer fouten gemaakt, en in de vele malen dat jullie je genoodzaakt zagen je te haasten, zullen jullie afgeremd worden omdat jullie een stap terug moeten doen, proberen de zaak te corrigeren en goed te maken wat verkeerd ging. Wanneer jullie je ergens op concentreren en de tijd nemen, is er geen verspilling van energie, er zijn geen frustraties die opkomen omdat jullie je niet druk maken. Jullie nemen geschikte preventieve maatregelen wanneer dit nodig is; jullie zijn in plaats daarvan bewust en bedachtzaam.  
Begrijp, lieve mensen dat tijd jullie zowel beperking geeft als gelegenheid biedt. Tijd binnen ruimte functioneert als een machtige maar verborgen poort die jullie realiteit zal beperken zodat je één ding in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats kunt verwerkelijken. Het is heel moeilijk om twee verschillende dingen in dezelfde tijd te doen wanneer je aandacht verdeeld is, daarom, lieve mensen, moeten jullie kiezen welke taak je eerst wilt voltooien voordat je verder gaat naar de volgende.
Bij sommige dierbare zielen wordt tijd beschouwd als een sociale oefening. Hier zit een stukje waarheid in. Zodra jij leert te herkennen dat jij meer volledig in het nu leeft en dus een gevoel van de dimensie van je wezen bezit, wordt je niet langer in de greep van de tijd gehouden. Als jij je naar het bewustzijn toe beweegt, begeef jij je in de tijdloosheid van het huidige moment, en jouw waarneming van de tijd begint op te lossen, jouw mentale en emotionele tijd zal volledig vervagen. Toch heeft tijd in jullie wereldlijke en minder bewuste staat een mentale en emotionele realiteit en veel dierbare zielen geloven uit de grond van hun hart in de tijd. Begrijp, lieve mensen, hoe meer jullie ontwaken, hoe grootser jullie het leven zullen ervaren met als gevolg dat jullie meer tijd hebben, niet minder. We zijn er zeker van dat jullie hebben opgemerkt dat je dagen hebt waarin je meer ontwaakt bent dan andere, waarin je meer aanwezig bent en meer een geheel en zij langer lijken te duren dan andere dagen.
Begrijp goed, lieve mensen; tijd heeft ook een fysieke dimensie die juist niet gevonden wordt in de beweging van klokken of planeten, maar vastgehouden wordt in de begrenzende ervaring wanneer jullie je op één ding per keer focussen. Als jullie lichaam rijpt en ouder wordt, laat het jullie ook herinneren dat de maatstaf van je energie, tijd dikwijls aanduidt als een staat van tijdelijkheid. Hoewel tijd ook niet jullie gehele realiteit omvat, vormt het een belangrijk component.
De drie grote onderdelen van tijd zijn verleden, heden en toekomst en elk van deze heeft diens eigen uitdagingen en gelegenheden. Het is mogelijk, lieve mensen, jullie relatie met elk van hen te onderzoeken en succesvol kennis te verkrijgen en zo tot de conclusie te komen of jullie wel of niet actief zijn, passief of open.

Wanneer jullie je passief opstellen tegenover de tijd, worden jullie er in gevangen gezet en zwichten jullie ervoor. Passief zijn betekent eenvoudig dat je daar terneer ligt door de zwaarte van het verleden en de toekomst. Passief te zijn jegens het verleden suggereert dat je met spijt leeft over gemiste kansen; je leeft in oude verwondingen en in oude situaties die bij het verleden horen, waarin je voortdurend daarover aan het piekeren bent, dan weer gaat het over woorden die gezegd werden, dan weer denk je dat je nooit meer liefde zult vinden, of weer vrede, of iets anders waarvan je het gevoel hebt dat je het mist of verloren bent. Passief zijn naar het verleden, lieve mensen, betekent dat jij jezelf veroordeelt om in je leven uit te werken wat je zelf voor je leven bepaald hebt zonder de verwachting oude gewoonten en houdingen los te laten. Je accepteert passief jouw geloofsovertuigingen en methoden, en jouw identiteit omdat jij dit alles op jouw persoonlijke geschiedenis baseert. Wat dit doet, lieve mensen, is een façade scheppen van wie je denkt wie je bent. Alle stukken van jouw geschiedenis leg je bij elkaar en vormt hen tot een vals zelf, en dan identificeer jij je volledig met het resultaat dat je dit bent en deze jij die je creëert, zal beschermende muren hier omheen bouwen om het te behoeden tegen het tonen van de werkelijke jij.
Nu, het passief zijn tegenover wat de toekomst zal brengen geeft alleen maar aan dat jullie je zorgen maken over wat er in een bepaalde situatie zal gebeuren, waarbij jullie je vaak bepaalde scenario’s voor de geest halen terwijl jullie zien wat mogelijk verkeerd zou kunnen gaan en dan trekken jullie je snel hiervan terug. Passief zijn met betrekking tot jullie toekomst geeft ook aan dat jullie je haasten om ergens te komen, jullie je haasten een taak te beëindigen, dat jullie ongeduldig zijn terwijl jullie in een rij wachten, of aarzelen bij jullie werkelijke doelen tot zelfverbetering, het toont waar er een gemis is aan besluitvorming en focuspunt om een betere en meer volmaakte toekomst te scheppen. Passief zijn tegenover jullie toekomst, lieve mensen, betekent even goed dat jullie in het rijk der verwachting leven, waar jullie wachten totdat er iets arriveert. Wanneer jullie een dergelijke houding tegenover de tijd hebben, zal dit jullie alleen beschermen tegen het actuele feit dat iedere dag jullie veel dichter bij jullie einde brengt en dit voorziet sommige dierbare zielen in een geruststellend gevoel van spirituele vermoeidheid dat hen omgeeft.
Er zijn sommige dierbare zielen die passief zijn in het heden, waar zij letterlijk slaapwandelend door het leven gaan, zich nauwelijks bewust van wat er gebeurt en voorbijgaand aan hun wakkere besef van hun innerlijke en uiterlijke omgeving. Passief zijn voor het heden betekent dat je bang bent voor wat je tegenkomt, je verwerpt en negeert wat er gebeurt, of voor sommige dierbare zielen geldt dan dat zij begerig op zoek zijn naar meer geld, materiële dingen en ervaringen . Als toevoeging hierbij, lieve mensen, wanneer jullie passief zijn tegenover het heden, begrijp dan dat jullie toelaten dat de emoties en gevoelens die aanwezig zijn jullie beheersen en commanderen. Passief zijn tegenover het heden geeft ook een beschrijving van vele dierbare zielen als degenen die zich met hun innerlijk identificeren en naar ieder soort overwinning die hun bewustzijn kleurt, afdrijven, ze staan zichzelf toe door hen ondersteund te worden, ze zijn ontworteld in de stroom van hun vliedende gedachten en ervaringen. In plaats van te leven in en gedomineerd te worden door de tijd, moedigen we een ieder van jullie aan om actief en open te leven.
Wanneer je op een actieve wijze ten opzichte van jouw verleden leeft, beschrijft dit jou als bewust en gewaar zijnde van de voorraad ervaringen die je herbergt en de wijsheid die daar ontgonnen kan worden. Als je actief bepaalde moeilijke uitdagingen tegenkomt, herinner je dan dat je eerder met dezelfde ervaringen geconfronteerd werd en dat je contact kunt maken met die voorraadschuur van wijsheid en gebruik kunt maken van wat je reeds weet om betere keuzes te maken tijdens jouw aanwezige dilemma’s. Sommige van jouw gewoonten die jouw geest, lichaam en hart beïnvloeden, zijn een herhaling uit het verleden en sommige van hen kunnen destructief zijn. Meer actief zijn naar het verleden betekend ook dat je bewust die destructieve en schadelijke gewoonten tegengaat, één per keer. Bewust bezig zijn met het verleden houdt ook jullie gedeelde en culturele verleden in, lieve mensen, je realiserend wat anderen voor jullie hebben gedaan in de geschiedenis, wetenschap, literatuur, wiskunde, kunst, spiritualiteit, etc. Wanneer jullie het verleden doorzoeken naar wijsheid, kijk dan even goed naar jullie persoonlijke geschiedenis, net zoals naar de geschiedenis van jullie cultuur en beschaving van jullie hele menselijke ras. Veranderingen voltrekken zich niet alleen bij jullie, maar als jullie bepaalde veranderingen ervaren, dan doet de rest van de wereld dat ook.
Zodra jullie actiever naar de toekomst toe worden, terwijl jullie tonen dat jullie in het heden werken om een betere toekomst te creëren, positieve energie en invloed creërend naar jullie toekomst, door wat jullie nu scheppen, door de vereiste toestanden in gang te zetten, dan zullen toekomstige gebeurtenissen die binnen jullie persoonlijke en gedeelde levens plaats vinden, in de richting bewegen waarin jullie wensen. Als jullie in de toekomst een goede gezondheid wensen, dan moeten jullie nu aan een goede gezondheid werken en sommige van die praktijken zouden kunnen zijn stoppen met roken, meer sporten, gezondere voeding kiezen, etc. Als jullie dichter bij God en andere goddelijke wezens willen zijn dan stellen we jullie voor te oefenen met je aandacht in het hier en nu te zijn. Actief te zijn in de toekomst biedt geen ruimte aan afwachten of aarzelen, het betekent niet dat je op een wonder hoopt, in plaats daarvan zijn jullie actief aan het werk voor een betere toekomst door de keuzes die jullie in heden maken en niet door te leven in het rijk der verwachting.
Actief tegenover jouw heden te zijn, vereist ook oefening om niet in gedachten verzonken of in slaap te zijn – nu in het heden wakker worden en doen wat in het heden mogelijk is, kan jou helpen het verleden te herstellen door je bekwaamheid en moed om verkwistende gewoonten en schadelijke conditioneringen te overwinnen en zo een beter leven voor jou en voor hen die jou het meest nabij staan te creëren. Door actief in het heden te leven, leef je ook volledig gefocust, terwijl je er aan werkt om de spirituele aanwezigheid van jezelf te versterken en te verdiepen, een diepere bereidwilligheid scheppend en voortbrengend om het hoofd te bieden aan alle bestanddelen van het heden; innerlijk en uiterlijk, met jouw ogen en hart wijd open. Begrijp goed, lieve mensen, het spirituele pad wordt niet in de tijd in gang gezet, maar voorbij de tijd. Desalniettemin opent het zich mettertijd zodra jullie veranderende staten zich wijzigen, bewegen en groeien en zodra jullie Zelf verdwijnt en straalt.
Open zijn naar de toekomst, lieve mensen, is verantwoordelijk en oplettend zijn, de bekwaamheid bezittend naar je intuïtie te luisteren over mogelijke ontwikkelingen betreffende groei voor jullie toekomst, en dan doelen creërend die jullie naar het resultaat moeten brengen waarvan jullie willen dat het voltooid wordt, terwijl jullie tegelijkertijd luisteren naar jullie intuïtie voor aanwijzingen naar veranderingen die toegepast moeten worden. Open zijn naar jullie toekomst, lieve mensen, betekent ook dat jullie kiezen voor de hoogste van de eindeloze toekomstmogelijkheden, de geschikte vensters en deuropening van de gunstige gelegenheid herkennend en aangrijpend. Open zijn naar jullie toekomst, lieve mensen, betekent ook dat jullie de mogelijkheid verwelkomen de evolutie te visualiseren, niet alleen voor jullie zelf, maar voor alle mensen die jullie vruchtbare aarde delen en jullie kunnen visualiseren hoe jullie de veranderingen die noodzakelijk zijn om visie effect te laten hebben, kunnen beginnen aan te brengen.
Open te zijn naar jullie verleden, lieve mensen, geeft aan dat je het verleden toestaat om jou van informatie te voorzien, door middel van jouw intuïtie en het toelaten van wijsheid uit vroegere situaties om jouw hart met liefde aan te sporen, en het toont dat je accepteert en leert om niet de fouten uit het verleden te herhalen. Meer open zijn naar jouw verleden, lieve mensen, betekent ook dat je een accepterende en liefdevolle, vredige ruimte schept waar mentale en emotionele gebeurtenissen uit het verleden opgeroepen mogen worden om te genezen in plaats van schade te veroorzaken. Je openen voor je verleden wil ook zeggen dat je in staat bent hen te vergeven die jou verkeerd hebben behandeld en dat je in staat bent jezelf te vergeven – je schept dan een helende brug binnen in jezelf.
Lieve mensen, wanneer je open staat voor het heden, toon je dat je naar de mensen om je heen luistert, dat jij je volledig bewust bent van de situatie waarin jij je bevindt en dat je in staat bent op een juiste manier te reageren. Open staan voor het heden suggereert ook dat je in volledig besef leeft van de alles omarmende, tijdloze, stilte dat aan alles ten grondslag ligt; het is een eeuwige ruimte die zich voor jou opent door middel van jouw bewuste aanwezigheid.
Het pad dat jullie bereizen leidt jullie door tijd en ruimte. Jullie bewegen en stromen van het ene moment naar het volgende en iedereen, lieve mensen, wordt door zijn eigen tijd en plaats bepaald. Het is waar dat jullie dit niet kunnen herkennen, maar op een ondoorgrondelijke en diepe innerlijke weg zal de kwaliteit van jullie spirituele aanwezigheid ook ieder moment bepalen waar jullie instappen. Daarom verblijft jullie eigen persoonlijke levenspad niet alleen in ruimte-tijd, maar beweegt het zich tegelijkertijd in een andere dimensie en realiteit. En jullie locatie binnen die dimensie hangt af van jullie tegenwoordigheid die op een hoger of lager niveau is.
Begrijp dierbaren, dat jullie ervaring met de tijd in hoogte verandert zodra jullie veranderen en jullie je eigen tegenwoordigheid ontwikkelen. Een dag gevuld te hebben met spirituele tegenwoordigheid geeft meer voldoening dan een dag gevuld met ‘wishful thinking’. Dit is jullie dimensie van zijn/bestaan, dierbaren.
Het is een rechtstreekse en ononderbroken gewaarwording dat jullie zal revitaliseren. Waar het eenvoudigste der dingen levendigheid zal vasthouden en schoonheid en betekenis zal creëren. Wanneer jullie het gerinkel van munten of zilverwerk horen is het alsof jullie muziek horen. Iedere kruimel voedsel zal tot leven komen, een aparte textuur, smaak en geur bevatten. Door in openheid en in het heden te leven, lieve mensen, zullen jullie jezelf zien baden in de eenvoudige vreugde van te leven in de tempel van jullie lichaam.
Het zijn de verleidingen, lieve mensen, die zo veel dierbare zielen verhinderen in openheid en in het heden te leven, het zijn de verstrooiingen die een mist optrekken rond jullie waarneming en besef. Wanneer jullie aandacht uit jullie huidig focuspunt weg vliegt zijn jullie niet in staat om de wonderen te zien die jullie dagelijkse leven vullen. Keer terug naar je centrum, kom weer in het heden, wees open voor wat zich aan leven dan ook aandient aan jullie en wees bereid de noodzakelijke veranderingen aan te brengen voor het resultaat dat niet alleen essentieel is voor jullie heden, maar ook voor de toekomst die je actief creëert met behulp van iedere keuze die jullie maken. We moedigen jullie aan om de levendige, werkelijke wereld van je bewustzijn binnen te stappen, om te zien, te voelen en te leven in het heden, actief en open vol liefde voor de aanwezigheid van God en van jullie zelf in alles wat jullie doen.
En zo is het…
IK BEN de Geascendeerde Meester, Serapis Bey via Julie Miller 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten