zaterdag, december 21, 2013

Moeder Aarde: De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven - Pamela Kribbe


Moeder Aarde
De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven
December 2013 / Pamela Kribbe

Lieve vrouwen en mannen,
Ik ben de Aarde die spreekt. Ik groet jullie vanuit mijn hart, een hart dat in jullie klopt. Ik stroom door jullie lichaam en ben met jullie, en ik wil jullie ondersteunen en je geven wat jullie nodig hebben. Jullie zijn met mij in en door jullie lichaam verbonden en ik stuur voortdurend signalen naar jullie als een uitnodiging. Luister naar mij – ik spreek tot jullie door jullie lichaam. Neem nu een ogenblik rust en ontspan je zodat jullie mijn aanwezigheid in jullie kunnen voelen.
Jullie bewustzijn is Licht en jullie kunnen het je voorstellen als een soort stralenbundel. Deze zuil van Licht kan je op verschillende manieren focussen om het Licht toe te staan verder te schijnen. Je bewustzijn is een concentratie van besef dat op zichzelf neutraal is, omdat er geen gedachteprocessen aanwezig zijn, in de zin van beoordeling of hiërarchie. Het is een meer neutrale, objectieve manier van zijn en jij bent dat bewustzijn.
Dat bewustzijn is in het lichaam dat je nu bezit afgedaald, dat ene waar je precies nu door leeft. Vul je lichaam met je bewustzijn door bij je voeten te beginnen. Laat je aandacht door je voeten stromen, zonder enige verwachting of motief. Je voeten vinden die aandacht geweldig; zij nemen een bad in jouw besef. Voel hoe Licht langs je voetzolen stroomt, en door je tenen en hielen. Voel hoe het Licht je doet ontspannen. Laat het omhoog reizen terwijl je je aandacht richt op je enkels, je kuiten en knieën en omhoog door je dijen, je heupen en bekken. En laat je Licht in het gebied van je buik stromen. Neem de tijd om dit te doen, dan kan jij je werkelijk in je lichaam verankerd voelen. Voel het Licht van je bewustzijn in zachte stromen vloeien, kabbelend door je benen en je buik. Voel hoe je geest tot rust komt en word je volledig bewust dat jij bewustzijn bent – jij bent Licht.
Als er gedachten zijn, neem notitie van hen op dezelfde manier waarop je notitie neemt van geluiden van buitenaf, zoals een hond die buiten blaft. Jij bent niet het blaffen van een hond en je bent niet je gedachten. Jij bent het bewustzijn dat zich bewust is. Voel de open ruimte die jouw bewustzijn is. Jij bent die ruimte, de ruimte tussen je gedachten, tussen de vele gevoelens en impulsen in je hoofd en lichaam. Voel hoe vrij dat bewustzijn is. Het kijkt naar al deze gevoelens en gaat op speelse wijze hiermee om. Wanneer jouw Licht zo losjes en vrij is, wanneer het zich in openheid verbindt met je lichaam, wordt de Aarde die een deel van jou is, gevoed. Dit is het meest genezende Licht dat je ooit kunt ontvangen, het Licht van je eigen ziel, je eigen bewustzijn. Dit Licht bezit helende kracht, sta het dus toe naar een plaats in je lichaam te stromen waar je spanning hebt opgebouwd, de plek die je als een kwetsbare plek in je lichaam herkent. En opnieuw zonder enig oordeel en zeer objectief, sta het Licht toe hierheen te stromen. Zo wordt het evenwicht hersteld.

Vandaag wil ik spreken over de stroom van ontvangen in jullie leven. De diepste vorm van ontvangen is jezelf accepteren zoals je bent. Met het Licht dat in je is, kijk je naar je menselijkheid, je gevoelens, emoties, je angsten, of je koppigheid. Je omringt hen met dit vriendelijke en objectieve Licht. Alleen dan schep je de vruchtbare bedding die nodig is om te ontvangen. Het diepste verlangen in een menselijk wezen is om omarmd te worden, liefhebbend te worden bekeken, erkend te worden, omsloten te worden in de armen van een onvoorwaardelijk liefhebbende moeder. Dat geeft veiligheid en rust. In die veiligheid, in die vreedzame rust begin je te stralen. Jij bent die je bent, op natuurlijke wijze, als een bloem die zich vanuit de knop ontplooit. Wanneer die bedding vruchtbaar is, gaat de bloem open en begint op natuurlijke wijze met zijn eigen straling te bloeien.
De bedoeling in dit leven is dat jullie die onvoorwaardelijke liefde voor jullie zelf beginnen te voelen. Dit is een grote uitdaging, omdat in menselijke wezens een ingewortelde neiging leeft om voor liefde buiten zichzelf te zoeken. Angst en onzekerheid dwingen jullie om voorbij jullie zelf te zoeken. Jullie proberen jullie zelf via uitwendige energieën te voeden om je aldus voldaan, omarmd te voelen en er bij te horen. Maar jullie pad loopt anders. Jullie diepste en meest heilige opdracht is jezelf te accepteren, ongeacht alle uitwendige beïnvloedingen, om jezelf te omarmen met dat liefhebbende Licht dat jullie zijn. En dat sluit ook die diepe en donkere lagen in die jullie liever weg zouden stoppen en die jullie niet willen onderzoeken. Het instrument waarmee jullie kunnen liefhebben, accepteren en jezelf omarmen bevindt zich reeds in jullie. Het is het Licht waarover ik hierboven sprak, het bewustzijn dat jullie zijn. Voel dit voor een ogenblik diep in je buik. Het is een Licht dat van voorbij deze wereld is, en het is niet aan tijd, ruimte en vorm gebonden. Het is een eeuwig Licht dat volkomen jouw eigen Licht is en uniek. Voel jouw eigen Licht.
Je hebt toegelaten dat het Licht van je bewustzijn door je benen en in het gebied van je bekken en buik circuleert. Ik vraag je nu het Licht hoger mee te nemen, naar het gebied van je plexus solaris, die door je buik loopt. Sta het Licht heel objectief en rustig toe hier door heen te stromen. De plexus solaris is een heel belangrijk centrum. Een paar dagen geleden sprak ik erover hoe jullie als een tussenpersoon handelen tussen de kracht van de Hemelen en die van de Aarde, tussen de stroom van je ziel en die van je lichaam. Jullie plexus solaris ligt letterlijk in het centrum van die interactiviteit. Op een bepaalde manier is het een tussenpersoon. De aardse persoon die jij bent, vindt hier zijn fundering.
Ik zou het fijn vinden jullie iets te vertellen over die aardse persoonlijkheid. In één zin: de aardse persoonlijkheid is een soort navigator die met veel invloeden moet zien om te gaan en die op een evenwichtige manier de inspiratie van boven, van de ziel moet integreren met de emotionele krachten vanuit het innerlijk kind. Het aardse lichaam moet dat allemaal belichamen, samen met de uitwendige invloeden: mensen, situaties, uitdagingen.
De laatste keer dat ik sprak had ik het over twee soorten invloed die je uit balans kunnen halen en je in wanorde kunnen brengen. De ene was angst en de ander was controle, de behoefte te manipuleren. Als je nu naar het centrum van de plexus solaris kijkt, kan je je voorstellen dat dit de zetel van het ego is, dat deel van jou dat tussen al deze invloeden en stromingen moet bemiddelen en in deze wereld van tijd en ruimte, van fysieke vorm moet handelen. Ik zie het ego niet als iets slechts. Ik zie het als een noodzakelijkheid, een gegeven dat nodig is in deze wereld om alle verschillende energiestromen in balans te houden, zodat je jezelf hier in deze aardse omgeving tot uitdrukking kan brengen. Het stelt je in staat te geven en te ontvangen.
Wel, ruwweg gezien zijn er twee valkuilen voor het ego, die in jullie plexus solaris zijn gevestigd. Het ego kan zichzelf te klein maken, het trekt zich energetisch terug in je plexus solaris en bevindt zich in een gespannen staat van angst, boosheid en bezorgdheid. Het denkt voortdurend ‘dat kan ik niet’, dat het niet goed genoeg is, dat je anderen nodig hebt en dat je machteloos bent. Kijk binnen in jezelf om te zien of je dat soort ego herkent. Kijk temidden van de grote invloeden die jou in het leven omgeven – de zielekracht, de emotionele aandriften van het innerlijk kind, de druk van de uiterlijke wereld – je hebt dikwijls het gevoel dat alles teveel voor je is. Kijk of je ego angst ontwijkt of naar manieren omziet om aan deze realiteit te ontsnappen. Dit zijn vormen van een te klein ego dat beheerst wordt door angst, of soms is het zelfs getraumatiseerd.
Nu bestaat er ook de mogelijkheid van een te groot ego. Dat zorgt er ook voor dat het zelf in het gebied van de plexus solaris gevoeld wordt. Een te groot ego voelt ietwat opgeblazen en geforceerd – het wil te veel. Een te groot ego overschat zijn bekwaamheid om dingen naar zijn eigen hand te zetten, te vormen en de wereld te besturen. Het denkt voortdurend: “Ik moet dit organiseren, ik wil dat voor elkaar krijgen, of de dingen werken niet zonder mij.” Het wil de controle houden en op deze manier beperkt het zijn eigen mogelijkheden. Wanneer het ego teveel controle wil uitoefenen, sluit het onherroepelijk de stroom impulsen uit de ziel af. Je zou kunnen zeggen dat er oogkleppen voor zitten, of dat er tunnelvisie optreedt, wanneer je teveel de zaken vanuit een te groot ego wil controleren. Dikwijls heeft een groot ego ook weinig verbinding met het innerlijk kind. De emoties en emotionele signalen die uit het kind omhoog komen, worden dikwijls genegeerd of gezien als te belastend. Het ego wil naar zijn doelen toe bewegen. Het houdt je klem in zijn tunnelvisie. Kijk in jezelf of je deze trek herkent. Kijk of er perioden in je leven zijn wanneer je je vastklampt aan de doelstellingen van je ego, bang om ze los te laten.
Gewoonlijk worden bij de meeste mensen beide aspecten gevonden. Soms komt het voor dat bij een persoon een grotere nadruk op het aspect van een te klein ego wordt gelegd, terwijl voor een ander het aspect van een te groot ego allerlei trucs met hen uithaalt. Maar in beide gevallen zullen jullie te zijner tijd afgesneden worden van je hart, je ziel en je emotie’s. De weg terug naar je centrum, om herstel van evenwicht toe te laten en het kanaal naar je ziel en innerlijk kind te openen is door liefdevol en observerend naar jezelf te kijken, op een objectieve manier, naar wat je aan het doen bent. Voed je jezelf met verdacht makende en onderdrukkende gedachten? Maak je jezelf klein? Je kunt een heel verhaal verzinnen rond het idee dat dingen niet anders kunnen zijn en dat die manier okay is.
Onderzoek het verhaal tot in de details. Kijk zorgvuldig om te zien hoe dat verhaal door angst wordt beheerst, door een ego dat geen persoonlijke ruimte voor zich in durft te nemen, zichzelf en zijn eigen kracht niet durft te vertrouwen. Omgeef dat ego met liefde, begrip en zachtheid.
Wanneer je ego teveel de andere richting opgaat, wanneer het weigert los te laten en erop staat alles te bepalen en te overheersen, word je dan bewust van deze structuur waar je in gelooft, maar doe het met een vriendelijke en begrijpende blik. Lach er om hoe je er een puinhoop van maakt wanneer je koppig en obstinaat in een tunnelvisie blijft steken. Laat je prettig verrassen door nieuwe mogelijkheden. Herinner je dat het dikwijls een deugd is iets niet te weten, open te staan voor het nieuwe.
Waarom spreek ik vandaag over deze twee vormen van een onevenwichtig ego? Omdat het de sleutel is om te kunnen ontvangen wat het leven je wilt geven. Je ontkoppelt je van de ontvangende stroom door jezelf te klein of te groot te maken. Door deze neigingen in jezelf te zien en erom te glimlachen, kom je op een natuurlijke manier terug in je centrum. Voel dat voor een ogenblik. Visualiseer dat je ziel achter of naast je is en dat voor of naast jou je innerlijk kind staat. Voel de machtige en wijze kracht van je ziel, die zoveel meer weet dan jij met je menselijke geest kan weten. Vertrouw haar! Vertrouw hem!
Stel je voor dat er in je plexus solaris een kleine figuur woont, een man of een vrouw, een figuur die jouw ego vertegenwoordigt, en kijk hier heel objectief naar. Reikt die figuur naar voren en probeert alles te commanderen? Of wijkt die figuur naar achteren omdat alles te veel is, te overweldigend, en roept dit teveel angst in hem op? Kijk welke beweging jouw ego probeert te maken, naar voren of weg hiervan. Stel je als laatste voor dat je ego in evenwicht is en dat deze figuur in je plexus solaris rechtop staat. Het is verbonden met je ziel en de hemelen boven je, en met je lichaam en de Aarde beneden je. Voel hoe ondersteunend en bevrijdend dat is voor je ego, voor je persoonlijkheid. Alles wordt vrijer en vloeibaarder. Het is een zachte stroom van onvoorwaardelijke liefde. Sta toe dat deze stroom er is, en dat het jou optilt.

2 opmerkingen:

 1. Bij de voorstelling die ik maakte in de plexis solaris zag ik een man en een vrouw die beiden naar rechts keren en
  toen naar voren draaiden.Ik concentreerde me erop en ze ze samensmelten tot een gouden persoon verbonden met moeder aarde en ook met de bron.Een krachtige energie had die persoon.
  Wat kan ik hieruit afleiden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Marleen,

   Wat er bij mij naar boven komt als ik dit zo lees, en laat ik er wel even nadrukkelijk bij vermelden dat dit voor een ieder persoonlijk is en dus heel anders kan zijn, is het volgende:

   De twee personen zijn Goddelijke aanvullingen, zij versmelten met elkaar en worden Goud en krachtig, wat bij zal dragen aan het algehele welzijn van Moeder Aarde. De Liefde van de Tweelingvlammen, verdeeld in man - vrouw of versmolten in één androgeen wezen, is één van de bijdragen voor de Planetaire Ascentie, en een zeer belangrijke bijdrage. We mogen dan ook in deze dagen, of de naaste toekomst vele herenigingen van Goddelijke Aanvullingen/Tweelingvlammen verwachten. Er zal veel, heel veel krachtige Liefde zijn dat bij zal dragen voor het algehele welzijn van allen.

   Maar nogmaals, dit is mijn interpretatie. Ga er voor jezelf eens voor zitten en ontspan je en laat de gedachten hierover stromen, misschien komt er bij jou een geheel andere boodschap naar boven borrelen, eentje die net zo waardevol is.

   In ieder geval, dank je wel van het delen van dit krachtige visioen!

   In Liefde en Licht.

   Verwijderen