zondag, december 29, 2013

Karen Doonan - Bestaan via de Vrouwelijke Filters van de Oude 3D Aarde - 27.12.2013


Karen Doonan
Bestaan via de Vrouwelijke Filters van de Oude 3D Aarde
Deel 2 van 2 - 27 December 2013

Aangezien ik geïncarneerd ben in de vrouwelijke menselijke vorm probeer ik te allen tijde om het GEHELE plaatje te zien, bij tijden moest ik zeer hard werken om de leringen te ontbinden die ernaar streefden om mij te verblinden. In deze tijd stuur ik een enorm groot dank je wel en veel liefde uit naar ALLE mannen die eraan meegewerkt hebben om mij hiermee te helpen, jullie weten wie jullie zijn J. Het is door de werkelijke hulp van deze mannen dat ik in staat ben geweest om een situatie te nemen die ik vanuit mijn vrouwelijke gezichtspunt probeerde te begrijpen en te bekijken, en hen toen vroeg om mij HUN interpretaties ervan te geven vanuit een mannelijk gezichtspunt. Want het is alleen door het krijgen van BEIDE gezichtspunten dat je het volledige plaatje kunt krijgen. Dit was niet mogelijk als de man die mij hielp volledig emotioneel deel uitmaakte van het "probleem", want velen van jullie in de vrouwelijke vorm kunnen zich relateren met hoe EMOTIES eraan meewerken om te verblinden. Vaak overweldigen zij, en nemen je mee op een pad waarvan je niet eens het besef hebt dat je dat bewandelt totdat je voornoemde emoties volledig loslaat.  
Gedurende de laatste paar lineaire maanden heb ik vele lessen over de veronderstelling gehad, sommige van de veronderstellingen, toen ik besefte wat zij waren, waren zo ver buiten het speelveld dat zij in een ander land hadden kunnen zijn! Maar de leringen van vervorming die aan de menselijke vrouw worden GELEERD onder de oude 3d Aarde streven ernaar om dit te allen tijde te doen. De menselijke vrouw werkt op haar emoties met betrekking tot een situatie en prefereert het om met andere vrouwen te werken en de algemene emotionele reactie van ALLEN die met elkaar omgaan te peilen. Dit werkt eraan om de oorspronkelijke situatie te verstoren en werkt eraan om je uit balans en uit het VERTROUWEN en het GELOOF van ZELF te halen. Want terwijl de dingen doorsproken en de emotionele reacties van diegenen die jou omringen doorgewerkt worden, filter je eruit vandaan dat ZIJ NIET KUNNEN VOELEN zoals jij dat doet, want zij zijn JIJ NIET. Dit is verborgen binnenin de leringen van de oude 3d Aarde en vele vrouwen hebben dit gaande, en zijn er blind voor. ALLEEN JIJ kunt op de manier VOELEN zoals JIJ dat doet, want alleen JIJ ervaart dit menselijke leven op de manier dat jij bent.

Voor vele vrouwen zullen de leringen werken om in te dammen door jullie in de "praat"en de "emotionele reactie" te houden en jullie niet toe te staan in/naar de te ondernemen stappen te gaan om op te lossen. De leringen werken eraan om jou te verlammen en jou tegen te houden van het volledig omhelzen van de mannelijke energie die je nodig bent om in BALANS te zijn. Want de emotionele reactie op de menselijke levenservaring is slechts een DEEL van het plaatje. Om in balans te zijn, is om met de benodigde emoties te werken om te CREËREN en de benodigde stappen te ondernemen in de externe wakende werkelijkheid om de creatie in/naar de wakende werkelijkheid te brengen. Veel vrouwen raken verstrikt in de lus van emoties en dit werkt eraan om te verblinden, in te dammen en te onderdrukken.
De twee seksen werken eraan om in de leringen te blijven zoals zij ONDERWEZEN werden van wat het betekend om "VROUW" en "MAN" te zijn. Veel vrouwen wordt GELEERD om te vertrouwen op mannen met leringen die ernaar streven te leren dat hun enige "rol" een emotionele rol is, met de man aanwezig zijnde om het actieve "doende" deel van de relatie te zijn en dit is GEEN WAARHEID. Want zowel mannen als vrouwen zijn samengesteld uit BEIDE energieën. Om in balans te zijn ziet erop toe dat je emotioneel maar wel in staat bent om de noodzakelijke actieve stappen in jouw creatie te ondernemen. Want te allen tijde ben je in de CREATIE modus, binnenin de oude 3d Aardse werkelijkheid werd jou geleerd te REAGEREN op de werkelijkheid die VOOR JOU gecreëerd was. De emoties die eraan meewerken om jou in de karmische lus van verdriet, verlating en verraad te houden, werken er steeds maar weer opnieuw aan om jou manifesterend te houden vanuit de emoties die GETRIGGERD werden door de leringen.
Binnenin de Nieuwe Aarde wordt alleen WAARHEID ondersteund en JOUW ZIEL helpt jou in deze tijd bij het creëren van scenario's, mensen, plaatsen en gebeurtenissen die ernaar streven om deze verborgen leringen tot actie aan te zetten met het oog erop dat jij hen mag ontbinden, als je dit doet zal je BALANS herkrijgen. Balans is iets waar de oude 3d Aarde naar streefde om zowel mannen als vrouwen te LEREN om daar te allen tijde bij uit de buurt te blijven.
In deze tijd wordt jullie niet gevraagd om voor jullie emoties te vallen welke bij tijden overweldigend mogen zijn. Jullie wordt gevraagd om balans te vinden, om te beseffen dat de mannen in jullie leven er niet voor KIEZEN om hun emoties te negeren, dat hen GELEERD wordt om te vertrouwen op logica en dat het loslaten van deze logica voor hen een uitdagend proces mag zijn. Opvolgend aan de Nephilim channeling waarin zij spraken over de onthechting van de menselijke taal en gebruik te maken van symbolen; taal werd gecreëerd om te onderdrukken en in te dammen en daarom is het gebruiken van de taal als een gereedschap om jullie relaties in deze tijd te helpen TEGEN jullie te werken. Ik relateer volledig met hoe frustrerend dit in de vrouwelijke menselijke vorm is, het universum dat eraan werkt om mij UIT het gebruik van de menselijke taal te houden in mijn persoonlijke relaties, en mij in plaats daarvan toestaat om op een energetisch niveau te werken welke het niveau is dat het menselijke ras gebruikte om in te werken voordat de oude 3d Aarde de overdekkingen van de communicatie creëerde die in werking zijn in de externe wakende wereld in deze tijd.
Hoe jij je VOELT over iemand is niet afhankelijke van wat er gezegd is in de menselijke taal, het GEVOEL is op het hartniveau. Wees gegidst door hoe jij je VOELT, en wanneer je op een persoonlijk niveau met iemand omgaat werk met het HART en werk op een energetisch niveau. De relatie Aarde gebonden houdend en alleen verankerd in de 3d aardse werkelijkheid zal erop toezien dat verwarring, ongerustheid en frustratie zich opbouwen en houvast krijgen. Verbindingen zijn niet door de taal en logica, zij zijn door de HART ruimte en WAARHEID IS GEWOON. Logica heeft geen rol te spelen in de ontvouwing van de oude 3d Aarde en noch heeft de uitstroming van eonen lange opgeslagen emoties dat. Net zoals de menselijke man uitgedaagd mag worden om de logische processen los te laten welke hen GELEERD werd om daarmee te werken, mag de menselijke vrouw uitgedaagd worden door de noodzaak om de OPGESLAGEN emoties los te laten en te werken in het NU moment.
Het NU moment is DIT moment, het is niet wat er in het "verleden" gezegd of gedaan is of wat er in de "toekomst" beloofd is, het is NU en dit wordt gevonden in de HART ruimte. Hoe jij je NU VOELT is de sleutel, niet hoe jij je voelde of hoe je geleerd werd je te voelen, en JOUW ZIEL zal nu mensen, plaatsen, gebeurtenissen en scenario's in jouw externe wakende leven gaan plaatsen om dat wat GELEERD werd te verlichten zodat je in staat bent om het los te laten en te ZIJN.
Want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen