zondag, december 29, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 382


Niet Alleen Jij bent het Die Hier Naartoe Gekomen is om tot Bloei te Komen.
29 December 2013 / Aisha North

Jullie hebben het misschien al klaargespeeld om in te tappen op de nieuwe kracht die gereed zit en in afwachting van jullie is dierbaren, de kracht die jullie de gehele weg dwars over de drempel zal brengen, waar jullie schijnbaar gedurende zo een lange tijd nu vlak voor gehangen hebben. Want zie, dit is inderdaad een opwindende tijd voor jullie allemaal, aangezien jullie allemaal gereed gemaakt werden voor dit laatste stadium van deze gigantische bergingsoperatie, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken, maar nu, zullen de dingen als het ware in de draaimolen gaan komen. Want zien jullie, deze tijden zullen aan niemand onopgemerkt voorbijgaan, aangezien de verhoogde niveaus van energetische uitstotingen die jullie eigen persoonlijke atmosfeer zullen raken nooit hoger geweest zijn, en als zodanig, zullen zij een diepe impact op jullie allemaal hebben. Wij zijn ons er goed bewust van dat voor de meesten van jullie, de impact die jullie geregistreerd hebben tot dusverre misschien niet omschreven kan worden als volledig positief, als het al positief was, want zij kunnen hoofdzakelijk omschreven worden als een diepe en kloppende pijn binnenin jullie fysieke weefsels en als verontrusting, ongemak en misschien zelfs kwaadheid op jullie mentale niveau. Maar nu, zal de sluier op een manier opgetild beginnen te worden dat jullie allemaal zal helpen om voorbij deze energetische onplezierigheden te kijken en jullie die eerste glimp te geven van de vrijheid welke voorbij deze sluier van vergeetachtigheid, geploeter en barensnood ligt, hetgeen op non-actief gesteld werd tussen jullie en de wereld van jullie dromen.
Wij weten dat deze woorden voor sommigen overdreven verheven mogen lijken te zijn, aangezien jullie je misschien al gereed gemaakt hebben om dat woord "droom" op de schroothoop te gooien, want voor jullie, schijnt er niets meer te zijn om over te dromen, omdat wat je gedurende zo'n lange tijd gewild hebt zich steeds verder in/naar de verte teruggetrokken lijkt te hebben, terwijl jullie fysieke lichaam steeds meer gereduceerd werd naar een hoopje lamlendige, uitgeputte overblijfselen. Maar hoor ons eerst aan wanneer wij zeggen dat jullie droom niet tot flarden uiteen gescheurd werd, het is eenvoudig jullie menselijke residu dat jullie nog steeds overweldigd met de behoefte om diens ongenoegen te verklaren aangaande al deze veranderingen. Want herinner je, onder deze laag van extreme uitputting, pijn en ongenoegen ligt niet alleen een volledig hernieuw fysiek lichaam, daarin ligt ook de gloednieuwe jij, de jij die spoedig toegestaan zal worden om naar buiten te komen en om diens waarachtige Licht voor de allereerste keer uit te stralen.

Wij zijn ons ervan bewust dat onze woorden ontoereikend vertroostend zullen zijn voor diegenen van jullie die de zwaarste lasten van deze symptomen dragen, maar wij weten ook dat niemand van jullie de droom verloren heeft waarvoor jullie hier kwamen om te realiseren. Want die droom is nog steeds zeer aanwezig binnenin jullie, en niet slechts als louter een verdichtsel van jullie verbeelding. Nee, het is daar als een zaadje, gereed om in volle bloei te komen bij de allereerste kans. Want wat jullie omschrijven als jullie droom, is eenvoudigweg jullie deel van de eerder genoemde blauwdruk die jullie allemaal bij jullie droegen met jullie incarnatie op deze planeet. En als zodanig, is het niet slechts een wild en onwaarschijnlijk deel van jullie verbeelding, het is eenvoudig een passende omschrijving van waarvoor jullie hier kwamen om te manifesteren.
Dus, terwijl jullie geconfronteerd worden met deze laatste paar uren van het jaar dat jullie aangeduid hebben als 2013, weet dat jullie droom al begonnen is om deze eerste tedere ranken van diens wortelen uit te sturen, en het maakt zich gereed om op een manier te ontkiemen dat jullie de adem zal ontnemen wanneer jullie eenmaal de eerste kleine scheuten tevoorschijn zien komen vanuit dat sluimerende zaad van jullie droom. Want niet alleen jij bent het die hier naartoe gekomen is om tot bloei te komen, het is die droom van jullie, de droom die jullie delen met miljoenen andere verlichte wezens die in deze waarachtige tijd op deze planeet aanwezig zijn. En denk niet dat jullie hier per toeval zijn, en dat wat jullie tot dusverre gedaan hebben geen enkele vrucht gedragen heeft. Nee, jullie werk is op zoveel manieren vruchtbaar geweest, aangezien jullie de tijd goed gebruikt hebben. Want jullie hebben het klaargespeeld om te beginnen jullie zelf op een manier tot bloei te brengen welke eerder niet mogelijk was, en terwijl jullie allemaal beginnen om je uit te strekken naar jullie volle lengte richting het Licht, begint dat sluimerende zaadje van jullie droom binnenin elke en iedereen van jullie ook te ontkiemen. Dus terwijl jullie terugkijken op dit bedrijvige jaar, weet dat het jaar dat jullie voor jullie zien liggen, het jaar dat op het punt staat om te beginnen, bekend zal zijn als het welvarende jaar, het jaar dat ervoor zal zorgen dat miljoenen zaadjes zullen groeien. En waarin zij zich zullen ontwikkelen, kan eenvoudig als volgt omschreven worden: Het Hof van Eden.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten