maandag, december 23, 2013

Geascendeerde Meester Hilarion - "Je Doel Worden" - 14.12.2013 / Julie Miller


Geascendeerde Meester Hilarion
"Je Doel Worden"
14 December 2013 / Julie Miller

Het is alleen maar natuurlijk dat jullie je leven willen leven met een bedoeling en een doel. Toch werd wegens de voortgang van jullie tijdsbestel complexiteit geschapen uit de eisen en eindeloze afleidende gelegenheden die ieder van jullie iedere dag aangeboden krijgen. Met de eisen van het vervullen van bepaalde taken en dienstverbanden kan het voor jullie ongelooflijk moeilijk zijn zicht te houden op een grotere visie, van wat je werkelijk verlangt te bereiken. Als jij je door je dagelijkse uitdagingen heen worstelt en tegenover een toevallig passerende moeilijkheid komt te staan, ben je dan in staat door je hart heen te visualiseren wat het is dat je aanspoort voorwaarts te gaan? Draag je reeds een plan met je mee dat jouw hogere potentiëlen aan zal spreken welke zich voorbij de volgende dag of maand uit zullen strekken?
Wanneer je voelt dat je een bepaald doel hebt, een richting in je leven, geeft dit je een positief gevoel, zelfs wanneer dit positieve gevoel bij tijden vervaagt. Als jij jezelf waardeert wanneer je succesvol bent geweest in alle stappen om een bepaalde taak of een doel te voltooien, is dit gevoel machtig en moedigt je aan door te gaan, verder te gaan met visualiseren voor wat je nog meer kunt doen, alleen al door het volgen van alle noodzakelijke stappen die je zullen brengen bij het resultaat waarvoor je zo hard werkte om het te bereiken.
Wanneer je een opdracht, project of zelfs een nieuwe richting op je neemt, wordt je een doel gegeven totdat je die opdracht, dat project of dat wat de nieuwe richting inhoudt, beheerst. Er wordt je niet alleen een doel gegeven gedurende de tijd dat je hier enthousiast aan werkt, maar je wordt ook dat doel totdat je iedere stap hebt voltooid en een succesvol resultaat hebt bereikt. Dit diep gewortelde doel, lieve mensen, is een deel van je voornemen; door je hart en ziel heen heb je gekozen de keuzes te maken die nodig zijn om wat voor taak of project dan ook te vervullen of je zelfs door de meest recente richting die je genomen hebt, heen te brengen. Het wordt tot werkelijkheid gebracht, lieve mensen, wanneer je dit doel voelt, je wordt je ware en authentieke zelf gedurende de tijd dat je iedere stap zet die je naar een gelukkige en vervullende afronding zullen brengen.

Als je door jouw huidige project dat jou een doel gegeven heeft heengaat, ontdek je meer over jezelf, je bekwaamheden, kracht en alle soorten zwakheden die onbekend waren voordat je die taak op je nam. Het doel dat jij jezelf gaf, helpt je door iedere stap heen te creëren tijdens die momenten die je doorbracht met werken. Een doel hebbende, verstrekt genoeg energie om over te steken vanuit de inspanningen die je vanuit je fysieke zelf demonstreert, en beweegt zich door je materiële leven heen en bezit de bekwaamheid binnen te gaan in je Innerlijke Zelf en om een diepere betekenis aan jouw spirituele reis te geven.
Veel dierbare zielen realiseren zich niet dat hun doel twee cruciale en substantiële factoren in zich draagt: belang en tijd. Het is te begrijpen dat hoe meer tijd het neemt om je taak af te maken, hoe groter het doel is. Het beste voorbeeld voor lange termijn taken is het opvoeden van kinderen. Dit is een taak van groot belang en grote betekenis. Meestal, lieve mensen, geven de taken en projecten die een lange tijd nodig zijn om te voltooien een grotere vervulling, toch zijn ook de taken die je op je neemt en niet zo lang duren ook essentieel.
De belangrijkste capaciteit van een doel helpt je te bepalen wat het belang daarvan is. Wanneer je een doel hebt, zal dit zowel kleine als grote taken betreffen. Wanneer je een doel hebt, lieve mensen, beïnvloedt dit je leven en dat van hen die je het meest na staan, ook als zij collega’s zijn, familieleden of cliënten, en de energie die je voor je inspanning gebruikt zal ook grote invloed hebben op alle andere dierbare zielen die jullie aarde delen. Welke bezigheid jij ook vasthoudt, kan vervullend zijn door middel van je bekwaamheid om de taken te accepteren die met het werk meekomen en je door iedere taak heen dragen welke er behoefte aan heeft om met een doel en de volledigheid voor het leven voltooid te worden. De houding maakt het gehele verschil, lieve mensen.
Begrijp dat jij het bent die het innerlijke belang van een taak waar jij aan werkt bepaalt door de betekenis die jij het geeft. Hoe belangrijker jij het doel van de taak vindt, des te meer zal diens energie je ziel voeden opdat jij je inspanningen met liefde vanuit je hart aanwendt om iedere stap te doorgronden. Je wordt volledig bij iedere stap gebruikt; hart en ziel, je wordt met zuivere intentie gevuld en je geeft je onverdeelde aandacht totdat je de taak hebt volbracht en het resultaat hebt bereikt dat je gevisualiseerd hebt voordat je begon.  
Natuurlijk bestaan er vele mogelijkheden en iedere mogelijkheid heeft betekenis en is belangrijk. Wanneer je aan je taak begint, kan je jezelf afvragen wat je in staat bent af te maken, je kunt je afvragen hoe je zal reageren op conflicten die gedurende de tijd dat jij werkt aan de vervulling van je naderende taak op je af komen, je kunt jezelf ook afvragen welke beperkingen je waarneemt die bij jou horen, of welk voordeel deze taak je brengt. Door iedere vraag die jij jezelf stelt, worden je net zoveel of meer mogelijkheden geopenbaard. Het is belangrijk, lieve mensen, het doel een betekenis te geven die verder gaat dan je huidige mogelijkheden en het met hart en ziel te gebruiken totdat de uitdaging succesvol voor je verloopt. Als je je door iedere stap van je taak heen werkt, die ene die jou het doel heeft gegeven, realiseer je je al vlug dat hoe hoger de kwaliteit van jouw inspanning is, gevoegd bij je handelingen, hoe hoger dit in kwaliteit resulteert en dat zal helpen zelfs grootsere gevoelens van zelfvoldoening en vreugde te produceren.
Ieder deel van jouw reis heeft een doel en het doel van je spirituele reis nodigt je innerlijke zelf uit om op één lijn te komen met het doel van het Universum, waar dit doel de bekwaamheid bezit alle gebieden van je leven te informeren, zelfs diegene die je van moment tot moment beleeft. Je wordt gerechtigd om met compassie jegens anderen te handelen, te mediteren, te bidden en te zijn in de Aanwezigheid van God en je doel en inspanningen zullen je door de innerlijk gevonden energieën helpen te transformeren zolang je doorgaat een leven na te steven gevuld met een doel en vol betekenis.
Het is belangrijk, lieve mensen, te begrijpen dat het spirituele pad niet alleen iets is wat je binnen je persoonlijke leven kunt verkrijgen of dat het gaat over je persoonlijke verlossing. Terwijl je op het spirituele pad bent, is het belangrijk dat je de aanwezigheid van God kunt voelen, waar je de effecten van meditatie of gebed kunt voelen, of van de egoloze liefde en vriendelijkheid die je aan een ander geeft. Begrijp, lief mens, je innerlijke zelf en het werk dat zich voortzet in jouw innerlijk, beïnvloedt jouw uiterlijke wereld op een subtiele, maar rechtstreekse wijze. Wanneer je door je dag heen gaat met de vele taken die je met je meedraagt, herinner je dan aanwezig te zijn en vanuit dat aanwezig zijn te werken. En naar gelang je je door middel van gebed of meditatie met God verbindt, laat je ook je doel zien.
Gods plan voor een ieder van jullie belichaamt de hoogste der mogelijkheden. Ook Hij wil echter dat een ieder van jullie in vrede, vreugde en blijdschap leeft waar geen conflict is, geen verwarring; Hij weet ook dat jullie binnenin jullie een grote verantwoordelijkheid hebben omdat een ieder van jullie begiftigd is met vrije wil, om te kiezen welk pad, welke richting, hetgeen je ook maar kiest. Zelfs God kan niet kiezen wat jij moet doen, maar hij kan je naar bepaalde keuzes leiden. Het is jullie verantwoordelijkheid, lieve mensen, om de toekomst tot stand te brengen, de levensweg die jullie wensen te leiden, hoe bepaalde beperkingen te boven te komen en jezelf een leven te geven dat gevuld is met betekenis en bedoeling. Dit wordt allemaal door de keuzes die door jullie gemaakt zijn gedaan, en door de inspanning die jullie aan iedere keuze die jullie maken geven. God zal jullie altijd ondersteunen, Zijn licht is daar wanneer jij jezelf in een donkere hoek gewaarwordt en Zijn liefde zal jou nooit verlaten.
Het wordt goed begrepen dat jullie hoogste mogelijkheden veelvoudig zijn, zoveel keuzes omringen iedere mogelijkheid en iedereen kan een pad creëren dat jullie naar de toekomst zal brengen, maar wat essentieel is, lieve mensen, is welk visioen jullie voor jezelf hebben, welke rol jullie willen dienen en hoe jullie je visioen werkelijkheid kunnen maken. Visioenen laten niet alles zien, visioenen missen sommige details, maar zij zijn een gids zodat je kunt beginnen en dat zal je helpen je leven tot ontwikkeling te brengen op de manier waarop jij bedoeld bent te leven.
En wat gebeurt er, lieve mensen, als jullie niet bereiken wat jullie visioenen jullie vertelden? Je leert, je groeit, en je ontwikkelt nieuwe plannen. Je geeft niet op, je ontdekt de betekenis van de lessen die het verlies geven en je gebruikt die informatie om betere keuzes te maken en om meer verantwoordelijk te worden voor de richting van je leven binnen alle taken die je op je genomen hebt. Je wordt aangemoedigd altijd te doen wat je kunt; je zet je beste beentje voor zonder garantie te vragen voor jouw succes, maar met hoop en geloof in jezelf zal je betrouwbare grond onder je voeten krijgen hetgeen je zal helpen het resultaat te bereiken waar je naar streeft.
Het spirituele pad is een beeldschoon pad, maar het is ook een onzeker pad. Het brengt je naar onbekend terrein, je zult in nieuwe mogelijkheden betrokken worden en nieuwe richtingen inslaan, maar door alle zekerheden en onbekendheden heen geef je jezelf de kracht om meer te worden. En als je meer wordt, begin je je ware en authentieke zelf te zien, en door wat je van jezelf ziet, wordt je ook inzicht gegeven hoe je het pad waar je op loopt kunt ontginnen tot de soort toekomst die je voor jezelf en voor alle dierbare zielen die jullie prachtige aarde delen wenst te zien. De oefeningen die je tot ontwikkeling leert brengen zullen je helpen op het spirituele pad te blijven en diepte aan jouw doel toe te voegen.
Het is duidelijk, lieve mensen, jullie scheppen jullie toekomst door de manier waarop jullie nu leven, vanuit de keuzes die jullie maken en vanuit de inspanning die jullie leveren. Als jullie jezelf de tijd geven welke nodig is voor een nieuwe taak of richting, zal iedere inspanning die jullie verrichten of iedere verbetering die jullie toepassen, bijdragen aan betekenisvolle resultaten, lieve mensen. Onderschat nooit de kracht van je voornemen. Als je de stappen neemt om je taak te voltooien of een nieuwe richting in te slaan krijg je nieuwe vaardigheden, ervaring en het gevoel van bevrijding dat van binnenuit gevoeld wordt. En het leven dat je voor jezelf visualiseert, voor je familie en anderen maakt dat veel duidelijker en je wordt veel meer betrokken bij het voltooien van iedere stap door in het huidige moment te zijn.
Denk goed na over de richting van je leven. Kijk naar alles dat je tot nu toe voltooid hebt. Welke mogelijkheden kan je voor morgen zien of de dagen daarna? Bepaal wat je nu kunt doen dat een meerwaarde aan je levensdoel kan toevoegen. Het is prima om te dromen, lieve mensen, door jullie dromen worden veel dingen in je leven gerealiseerd, wat was en wat is wordt nu herkenbaar en door jouw dromen begin je stappen te zetten die jou zullen brengen naar een nieuwere manier van leven en zijn.
IK BEN de geascendeerde Meester, Hilarion door Julie Miller

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen