zaterdag, december 28, 2013

El Morya - Wees jullie Bewust Gewaar van Jullie Spraak - 24.12.2013


El Morya
Wees jullie Bewust Gewaar van Jullie Spraak
24 December 2013 / Julie Miller

Jullie individuele en unieke macht van spreken is één van de meest betekenisvolle elementen die jullie van andere soorten waar jullie de planeet mee delen onderscheiden. De prachtige toepassing van deze kracht voorziet jullie met gelegenheden om jullie kwaliteiten, gedachten en gevoelens te laten stralen zonder schade toe te brengen aan degenen tegen wie jullie je uiten. Wat jullie zeggen, hoe jullie de woorden zeggen en hoe jullie de methoden gebruiken om te communiceren en hoe effectief jullie communiceren maakt een groot verschil wanneer jullie op anderen inwerken. Het is jullie innerlijke houding achter jullie spraak die door jullie verbale en geschreven woorden heen zal klinken, en deze intentie wordt opgemerkt omdat jullie intentie diens eigen energie meedraagt die een belangrijk deel uitmaakt van jullie bekwaamheid om effectief te communiceren.
Om de woorden die jullie kiezen behulpzaam te laten zijn, geschikt, waarachtig en niet kwetsend, niet verwarrend, niet schadelijk of smalend en om geen negatieve roddelpraat of geklets te omvatten, is het belangrijk, dierbaren, om jullie eigen geweten af te stemmen, om naar jullie intuïtie te luisteren en het toe te staan dat het jullie gids is om te weten wat te zeggen en wat niet te zeggen. Het is belangrijk, dierbaren, te begrijpen hoe de woorden die jullie kiezen om je naar anderen te uiten, door middel van geschreven of verbale vorm, anderen kunnen beïnvloeden. Door niet bewust van te voren te bedenken wat jullie tot uitdrukking willen brengen, wordt vaker wel dan niet wat jullie bedoelden te zeggen verkeerd begrepen.
Met jullie discipline en gerichte inspanning om voortdurend manieren te zoeken om jullie bekwaamheid om te communiceren te verbeteren en te verhogen, om een hogere kwaliteit in jullie spreken te brengen, om te oefenen om op een niet kwetsende manier te spreken en te communiceren, een manier die moreel is, gezond en compassievol, zullen jullie ontdekken dat jullie woordenschat is toegenomen en dat jullie emotionele klank in jullie stem, jullie gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal de positieve veranderingen ondersteunt die jullie doormaken om jullie bekwaamheden tot communicatie te verhogen. Door in staat te zijn effectief tot anderen te spreken zonder anderen schade toe te brengen, zal de kwaliteit van jullie leven verbeteren, omdat jullie, dierbaren, door goed te kunnen spreken, leren meer gefocust te zijn, omdat jullie het belang van aandacht schenken begrijpen, omdat jullie de betekenis van jullie intenties om goed en betekenisvol te zijn, begrijpen.

We zien vaak hoe veel dierbare zielen in jullie familie of familiestructuren op destructieve en overdreven reactieve manieren spreken en communiceren, terwijl jullie boosheid in jullie klanken leggen. Iedere keer dat je in boosheid tegen een andere dierbare ziel spreekt, speciaal tegen iemand met wie je in een relatie staat, brengt dat vergif in die relatie. Het is waar, dierbaren, jullie kunnen jullie frustraties of boosheid niet negeren, omdat zij op hun beurt jullie eigen innerlijke zelf zullen vergiftigen. Wat belangrijk is, lieve mensen, wanneer je boosheid voelt opkomen jegens iemand om wie je geeft en die je liefhebt, is, om een middengebied te vinden, te herkennen hoe jij je voelt en waarom. Wanneer je boos bent, lieve mensen, betekent dit dat je de noodzaak voelt in boosheid te antwoorden. Je hebt de keus om de boosheid toe te staan voorbij te gaan, en om je te herinneren dat het gevoel van boosheid of frustratie jou niet als een persoon omschrijft, het is slechts een gevoel en het is aan jou om te bepalen hoe lang het blijft en het op bezoek is.  Door je niet aan boze gevoelens vast te klampen, ben je in staat op een dusdanige constructieve manier te spreken en te antwoorden, dat deze manier ruimte toelaat zodat de anderen even goed op een positieve manier hun gevoelens kunnen uitspreken.
Wat we ook hebben gezien is hoe veel dierbare zielen er van houden te praten, te kletsen over alles en niets, maar er zijn er weinig die werkelijk de tijd nemen om actief te luisteren. Om door middel van spraak effectief te communiceren, lieve mensen, moeten jullie in staat zijn te luisteren en te weten wat de andere persoon zegt, en belangstelling tonen in wat zij meedelen. Het wordt goed begrepen, lieve mensen; de mensen die ervan houden zo veel te praten zullen de gelegenheid missen om de mensen om hen heen te leren kennen omdat zij alleen maar naar de ontvanger van hun woorden kijken als naar een gehoor. Maar voor de dierbare zielen die te weinig praten, zij zullen de gelegenheid missen om zichzelf bekend te maken en begrepen te worden en zij zullen niet in staat zijn mee te doen aan de conversatie. Bewust zijn tijdens ieder gesprek, zelfs één die zich door middel van schrijven voltrekt, betekent kijken naar een evenwicht tussen jullie bekwaamheid te spreken en te luisteren. Het betekent ook dat je niet zó op jezelf gericht bent en beklemd in je eigen privé wereld dat voor niemand anders ruimte zou worden gelaten om te delen en te antwoorden.
Wanneer jullie je bewust gewaar zijn van jullie spraak en diens effectiviteit, tonen jullie ook dat jullie in het NU zijn en volledig aanwezig wanneer jullie spreken en luisteren. Gedurende de tijd dat jullie spreken, worden jullie je bewust van de klank van jullie stem, jullie zijn in staat te bepalen hoe emotioneel jullie klinken, hoe luid, of jullie stem of toon vijandigheid of compassie uitdrukt en terwijl jullie je van deze dingen gewaar zijn, zullen de woorden die jullie kiezen om jullie mee te uiten en de bewegingen die jullie lichaam gebruikt en de uitdrukkingen die over jullie gezicht gaan, helpen jullie bedoeling aan te geven. Terwijl jullie in jullie hart, lichaam en geest aanwezig zijn – zal het in evenwicht brengen van de spraak en het luisteren helpen de interpretatie van degenen die naar jullie woorden luisteren te verbeteren.
Van alle oefeningen die ontwikkeling aanmoedigen, is, niet alleen bij jullie spirituele oefeningen maar ook in je persoonlijke leven, het in staat zijn effectief te spreken is één van de meest moeilijke oefeningen, maar ook één die de hoogste beloning oplevert wanneer jullie eraan werken dit gebied te verbeteren. Het doet er niet hoe toegewijd jullie zijn aan jullie innerlijke werk, wanneer het tijd is om te praten en jullie te uiten, lijkt vele malen dat wat jullie wensen te communiceren en de intenties achter jullie zending te verdwijnen op het moment dat er gesproken of geantwoord kan worden.
Om jouw communicatie te verbeteren, is het belangrijk, lieve mensen, je bewust te worden van jouw stem wanneer je spreekt gedurende de tijd dat je praat. Het is gemakkelijk om te beginnen je bewust te worden van jouw stem, maar als jullie gesprek langer duurt, vergeet je je hiervan bewust te zijn en de intentie achter dat wat je wenst te uiten verdwijnt. Het is van toenemende waarde gedurende ieder gesprek dat je deel blijft nemen aan het nu, niet af te dwalen of in jouw gedachten naar voren te lopen, aandachtig te zijn en bewust van zowel jouw stem als jouw toon, maar ook hoe de andere persoon jouw woorden ontvangt. Het is belangrijk, lieve mensen, je besef naar iedere hoek van jouw leven uit te breiden door te begrijpen hoe de kracht van jouw spraak slechts één hoek van jouw leven mag verlichten, maar het is één van de sleutels die vele deuren van gelegenheden tot groei en ontwikkeling kan openen.
Het is duidelijk, lieve mensen, dat bewust spreken meer is dan je bewust te zijn van de klank van jouw stem. Het is je ook bewust zijn van de betekenis van de woorden die je op het punt staat te kiezen en jouw intenties in jouw handelingen te brengen die van liefde spreken in plaats van op ego gerichte motieven. Het wordt goed gezien, lieve mensen, dat veel van wat tussen mensen tijdens een gesprek of in geschreven antwoorden wordt geuit veroordelend is, bekritiserend is en dat het vele malen destructieve emoties herbergt die jullie dwingen dingen te zeggen die kwetsend zijn, woorden die niet teruggenomen kunnen worden.
Elk moment komt er een contact met anderen beschikbaar en als jullie spreken vanuit een op jullie zelf gerichte houding, denken jullie dat iedereen is geïnteresseerd om naar jullie te luisteren terwijl jullie over jullie zelf praten, terwijl jullie tegelijkertijd geen zuivere en eerlijke belangstelling tonen voor degenen die luisteren naar wat jullie zeggen. Dit soort werking achter jullie spreekkracht toont duidelijk jullie ego, en iedere keer dat jullie aandacht vragen door middel van jullie communicatie door niet geïnteresseerd te zijn of te weten wat de andere dierbare ziel heeft mee te delen, voedt dat uiteindelijk jullie hongerige ego. Hoe minder kritiek je levert en anderen door jullie woorden en daden kwetsen, hoe minder kritisch jullie over jullie eigen zelf zijn. Daarom, hoe minder je over jezelf spreekt, hoe minder je in jouw eigen ego-gecentreerde wereld klem gezet worden. Begrijp, lieve mensen; jullie ego kan een zeer sterke greep op jullie hebben als jullie het aldus veel controle toestaan. Jullie ego vreest ieder licht van jullie bekwaamheid om jullie bewuster gewaar te worden van anderen en op welke manier jullie intenties achter jullie daden en woorden impact hebben op jullie vrijheid om jullie te uiten en te ontwikkelen naar liefhebbende vrede, dierbare zielen, waarvan we weten dat jullie hiertoe in staat zijn.
In staat zijn te zeggen wat waar is en echt, vereist van jou om bewust en op de hoogte te zijn. Goed gekozen woorden, zowel in geschreven of gesproken vorm, die uit het hart komen zullen iedere relatie verheffen en deuren openen voor nieuwelingen om zich te ontwikkelen, en je bekwaamheid om goed te spreken verdiept de band tussen jou en degene met wie je spreekt. Je bewust gewaar te zijn van jouw bedoelingen en woorden sluit ook jouw bekwaamheid in om te spreken en te communiceren vanuit de heelheid van je Zelf, dat betekent dat wat jij voelt, bedoelt en zegt, wanneer het geschikt en nuttig is, je dat zullen zeggen wat je bedoelt en voelt dat welgemeend is.
Wanneer jullie de andere dierbare zielen met wie jullie communiceren met respect behandelen door jullie bewust te zijn van hun aanwezigheid, door hen toe te staan zich actief in het gesprek te mengen, door te luisteren en je bewust te zijn van bepaalde aanwijzingen van hen en door je bewust te zijn van jullie eigen bedoelingen, stem en woorden, respecteren jullie de goedwillendheid van de andere dierbare zielen evenveel als die van jullie zelf.
IK BEN de geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

Geen opmerkingen:

Een reactie posten