maandag, december 23, 2013

Een Uur met een Engel - Jezus - 18 December 2013


Een Uur met een Engel - 18 December 2013
 
Jezus
Jullie Zijn Liefde. Het is Alles Dat Jullie Ooit Geweest Zijn.

Graham Dewyea:  Hallo, en Gelukkige Feestdagen. Welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Een opmerking voor onze luisteraars: Het is het vakantie seizoen en wij zullen een week vrijaf nemen. We zullen geen uitzending op de 26ste hebben, derhalve zullen wij verder gaan met onze normale show activiteit de opvolgende week op donderdag, 2 januari.
Onze gast is Jezus! Aldus, geef ik het hiermee aan jou over, Steve!
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Jezus.
Jezus:  En welkom aan jullie. Ik ben Jezus Sananda. Ik ben Yeshua. En dat is de vorm waar ik op deze dag mee binnenkom, en waarin ik zo vaak binnenkom om tegen de mensheid te spreken. En ja, ik breng jullie een Kerstgroet, een vakantie groet en een boodschap van Vrede/Vreedzaamheid.
Ik kwam naar de Aarde, ik kwam om me bij jullie allemaal aan te sluiten op deze geliefde Gaia voor één reden en alleen voor één reden. Oh, er waren vele sub-redenen en vele dingen die ik leerde, ervoer, waarvan ik genoot. Maar ik kwam om een leraar te zijn, het voertuig, de leiding/buis van Liefde. Dat is de enige boodschap en de enige missie die ik werkelijk ooit gehad heb. En, mijn geliefde vrienden, mijn familie, mijn mede-reizigers, mijn mede-wegwijzers, het is waarachtig de enige reis en de enige missie en het enige doel dat jullie ooit hoorden.
Deze missie van Liefde, dit geschenk, deze ervaring, deze kans om de Liefde te belichamen is een geschenk. Ja, bij tijden is het ontbering, omdat je dat aldus laat gebeuren. Bij tijden is het extase, omdat je het toestaat waarheid te zijn. Het heeft vele gezichten, en elk en iedereen van jullie heeft een unieke individuele expressie voor jullie ontwerp en jullie kern van hoe dat naar voren komt.
Maar er is geen verschil en dat is er nooit geweest tussen jullie missie en mijn missie, mijn reis en jullie reis, mijn onderneming en jullie onderneming.
De ervaring van dat leven als Yeshua, als Yeshie voor de meesten van jullie, is ietwat anders dan dat van jullie, eenvoudig vanwege de tijd en ruimte, de cultuur … Maar wanneer je aan de oppervlakte krabt, is het fundamenteel hetzelfde. Het is incarneren en de ervaring hebben, ja, van verbinding en het weten, van de Ene, en zeer specifiek van de Moeder, maar zeer zeker ook de Vader, omdat zij niet afgescheiden kunnen en zullen zijn.

En het is het hebben van de menselijke ervaringen van familie, van vriendschap, van het vinden van de missie, het pad, de dienstverlening, de expressie ervan, van de valkuilen, van de zegeningen daar binnenin. Ik had nooit, noch had de Moeder dat, ooit mijn leven ontworpen om naar gekeken te worden als een leven van lijden en pijn, verlies, opoffering, te gronde richting. Dat was de boodschap niet die ik kwam brengen. Het was niet waarvoor ik in de vorm kwam om te delen. Het ging over Liefde.
En het leek zo eenvoudig, en nochtans keerde het erop uit, toen en nu, de meest complexe boodschap te zijn om waarlijk te incorporeren, te begrijpen en te belichamen. Soms hoor ik jullie als jullie tegen mij spreken, als jullie aan mij bepleiten, als jullie tegen mij schreeuwen, en jullie zeggen, "Liefde, liefde, liefde, liefde! Dat is alles waar u ooit over spreekt! Dat is alles waar de Raad ooit over spreekt! Dat is alles waar jullie om geven!" En weten jullie wat, lieve harten? Jullie hebben absoluut gelijk.
Maar dat betekend niet dat ik het niet begrijp over de reis of over het zijn in de vorm, over het leven, en de gecompliceerdheden van wat ingesloten is binnenin dat eenvoudige woord van Liefde, in deze eenvoudige woorden van houd van jezelf en houd van jouw buren.
Dit, mijn vrienden, is een tijd van Ascentie, van nieuwe aanvangen, van de interdimensionale werkelijkheid, van de verschuiving in bewustzijn, niet alleen van de planeet en de koninkrijken, maar van het volledige collectief. En waar is dit op gebaseerd?
Wel, ik kan jullie verzekeren dat het niet gebaseerd is op de oude paradigma's van de Derde. Hebben deze naargeestige kwaliteiten - van hebzucht en controle, en pijn en lijden, gebrek aan liefde, gebrek aan waarde, gebrek aan kennis - hebben zij goed gehandeld als een springplank, want een ieder van jullie zegt in jullie harten, "Genoeg! Ik kan dit niet langer tolereren!", in jullie tijd en in onze tijd?
Jullie verkondigen niet alleen dat jullie Liefde verlangen! En kijk naar hoe zovelen van jullie niet alleen een verbintenis aangaan in het heilige partnerschap met ons, met jullie heilige zelf, maar ook met jullie goddelijke partners, met jullie familie, met jullie ouders, met jullie kinderen, met jullie broers en zussen en met jullie zielfamilie.
Jullie verklaren jezelf, en wat jullie aan het doen zijn is monumentaal. En jullie zeggen, "Ik kies een wereld, een werkelijkheid, welke de volledige beschikbare ervaring voor de mensheid is." En de constructie - de weefsels, de moleculen, de subatomische deeltjes, alles van waar wij steeds maar weer opnieuw over gesproken hebben - de bouwblokken zijn Liefde. En jullie verklaren dat en jullie zeggen, "Ik verdien, ik verwelkom en IK BEN Liefde."
Het is nooit volledig voldoende geweest te geloven dat je van een ander houdt of dat je van jezelf houdt. Het is het Zijn en de belichaming en de erkenning dat wie jij bent, jouw kern essentie, die vonk van wat jullie noemen Licht, en ik Goddelijkheid noem, Liefde is.
In die overgave, in die diepe overgave, openen jullie de sluizen voor de totaliteit van wie jullie zijn, naar de betekenis van niet alleen dit leven, maar van alle levens, jullie volledige reis, en voor de reis en de betekenis van elk ander wezen op Gaia en verre, verre daaraan voorbij. Het opent de sluizen voor jullie om waarlijk te zien, te weten, niet eenvoudig om te veronderstellen, niet te denken, zelfs niet eenvoudig om te voelen, maar om de waarheid van het bestaan te kennen. Wat jullie echt in die opening doen, is door het portaal heen springen.
Nu, sommigen van jullie zouden tegen mij zeggen, "Maar Yeshua, wij hebben op de tsunami van Liefde gewacht. Wij hebben op deze of op die gebeurtenis gewacht. Wij hebben gewacht op de opening…"
Wel, Ik Ben hier vandaag om deze sluizen te openen, hart naar hart naar hart naar hart. De duisternis heeft te lang geheerst. Het heeft formidabel detail aan het Licht gegeven, maar er is waarachtig eenvoudig geen ruimte voor wat bekend stond op de Aarde en Gaia als de duisternis. Omdat wat dat doet - en zo'n beetje het enige dat het doet - is, ja, dat het markeert en er een definitie aan geeft. Maar het belemmert, het belemmerd niet alleen het Plan van de Moeder, maar ook jullie plan.
Toen ik de Aarde bewandelde, wist ik, zeer duidelijk, niet altijd vreugdevol maar zeer zeker overduidelijk, van mijn plan en mijn belofte aan de Moeder. En jullie doen dat ook. En in dat plan, in jullie leven, zijn daar afwijkingen geweest? Zijn jullie van tijd tot tijd op een zijspoor gegaan? Misschien. Het is niet van belang. Jullie zijn daarvan bevrijdt en jullie zijn vrij.
De bekendmaking, voor alle wezens van de Aarde om hun zuiverheid te herverankeren, is een uitvaardiging van de Moeder.
In uiteenlopende leringen, heeft de Raad gesproken en jullie door de karmische dispensatie heen geleidt, en dat is een geschenk dat ik naar de planeet bracht. Maar luister wat ik op deze avond tegen jullie zeg uit naam van de Moeder. Wanneer zij jullie toestuurt - en het gaat door; en het is sterker dan een tsunami - terwijl zij doorgaat haar zuiverheid en overzichtelijkheid te sturen, heeft zij verordend, door het verlangen van Haar wezen en Haar oneindige Schepping, de restauratie van zuiverheid, gratie.
En wat zijn deze behalve attributen van Liefde? Zuiverheid, en zou ik kunnen zeggen de discussie van zuiverheid, de afwezigheid van zuiverheid, de waargenomen afwezigheid van zuiverheid op Gaia in het menselijke ras, is gedurende een lange tijd een grootse discussie geweest.
En nogal zinloos, omdat het gevuld is met oordeel en haat.
Maar wanneer de Moeder verordent, wanneer de Vader/Moeder/Ene creëren, en waar jullie aan denken als spreken - hoewel het niet echt een taal is zoals jullie daaraan denken - maar wanneer zij over deze restauratie spreken, is dat het waarom ik tegen jullie zeg, als je van het spoor afgedwaald bent, het niet van belang is. Het enige dat er vereist is, is niet de vergiffenis van boven, of beneden, zelfs niet van Gaia, want zij heeft ook vergeven. Het enige dat overblijft, is de vergiffenis van jullie geliefde zelf en jullie geliefden.
En wanneer jullie accepteren, zoals jullie zijn, en deze energie verankeren, dit geschenk, dit geschenk dat voorbij enige benaming gaat, dan verschuiven jullie. Jullie bewustzijn gaat omhoog. Jullie term, niet de onze, maar wij willen dat jullie het begrijpen.
Dit is, zelfs terwijl wij met jullie spreken op deze avond, aan het gebeuren. Het gebeurde terwijl jullie fijnzinnig en feitelijk het voorstel van de Moeder opvolgden om verliefd op elkaar te worden.
Je kunt dat niet doen, niet waarachtig, niet volledig, totdat je Liefde geworden bent. En dat, mijn vrienden, is waar Ascentie over gaat. Het is waar het altijd over gegaan is. Het heeft vele labels en etiketten eraan vastgehaakt gehad om te helpen bij het begrip, het inzicht, het begrip van hoe jullie Nova Aarde en Nova Wezen eruit zien; jullie steden van Licht; hoe jullie te werk gaan; hoe jullie je voelen. Maar het ging allemaal over Liefde.
Ik weet dat jullie nog steeds voelen in waar jullie aan denken als de menselijke tijd, en dat een jaar - of voor sommigen van jullie, decennia - aangevoeld heeft als buitensporig lang. Het is geen pauze geweest; het heeft als een millennia aangevoeld. Maar laat mij ook tegen u zeggen, ik weet hoe een millennia aanvoelt. En dit is snel!
Nee, ik strijk jullie niet tegen de haren in door tegen jullie te zeggen dat jullie langer moeten wachten. Alles behalve dat, ik herhaal wat het kanaal tegen u gezegd heeft - het wachten is voorbij. Houd op met wachten. "Wel," zeggen jullie, "natuurlijk, Heer, dat is precies wat ik zal doen. Laat het me gewoon zien." Doe zelfs dat niet. Jullie zeggen, "Nou, wat is het dat ik dan moet doen?" En wat ik aan jullie voorstel, als jullie broeder, is om in jullie hart te gaan en eenvoudigweg met Liefde te exploderen.
Wacht niet, omdat de energie, de tsunami - het is niet alleen al bij jullie voordeur, maar ook in jullie keuken, de slaapkamer, de kelder, jullie zolder.
Het is geen tsunami van verwoesting. Het enige dat het wegspoelt is het oude dat niet langer meer dient. En het is verfrissend. Het water is schoon en zuiver. Het is hersteld. Toen de Moeder gezegd heeft dat dit een tijd van herstel is, van restitutie, van restauratie, sprak zij niet eenvoudigweg over bloemen. Dit is niet eenvoudigweg een kanaal om jullie je beter te laten voelen.
De reden dat ik kom om op de avond van de zonnewende te spreken, wat het waarom is dat zij werkelijk deze datum uitkozen om te zeggen dat ik geboren was, is, omdat het een avond van hergeboorte is. Het is een avond waar ik jullie vertel dat jullie herboren zijn … in/naar de menselijke vorm, in/naar de fysicaliteit. Ik liet mijn vorm achter. Maar dat hoeven jullie niet te doen. (1)
Welnu, Ik ben er zeker van dat ik jullie flink wat gegeven heb om over na te denken. Waar wens je te beginnen, lieve Steve?
SB:  Wel, dank u wel, Jezus. En ik ben onder de indruk dat u ons graag enige dingen zou willen vertellen waar wij waarschijnlijk niets vanaf weten, over uw familie. Maar voordat we daarnaar toegaan, als ik één vraag aan u zou kunnen stellen. Het lijkt zeer eenvoudig te zijn. De boodschap van Liefde; de plaats waar wij naartoe gaan is Liefde. En nochtans zien wij ingewikkeldheid in de discussies en in de reacties van andere mensen op die discussie. Is het dat wat er ingewikkeld is op de één of andere manier de barrières jegens Liefde overwint? Gaat de discussie helemaal over het transcenderen van de barrières?
Jezus:  Het gaat niet alleen over het transcenderen van de barrières door de ingewikkeldheden te begrijpen. Laat mij het op deze manier becommentariëren. En ik zou dit meer prefereren te bespreken dan zelfs kwesties aangaande de familie.
Er zijn tijden wanneer het ingewikkelde er behoefte aan heeft om buitengewoon eenvoudig gemaakt te worden. En dat is fundamenteel wat Albert Einstein jullie geleerd heeft. Hoewel zijn formule incompleet was, was het zeer zeker een beginpunt.
Maar er zijn ook tijden wanneer de ingewikkeldheid die naar boven kwam handelt als een afwering, als een afleiding om te begrijpen wat er waarachtig, ingeboren, aanwezig en werkelijk binnenin elk en ieder wezen is.
Dus je hoeft geen wetenschapper of een filosoof te zijn. Je hoeft niet op Harvard te zitten. Je kunt in de woestijn zijn. Je kunt op de vlakten van Afrika zijn en het diepste begrip hebben van de ingewikkeldheid en de eenvoud van het universum, van het multiversum, van het omniversum, van Liefde en van het Plan van de Moeder.
Eén van de valkuilen die zich bij het allereerste begin voordeden - en het bouwde op - maar het begin van het opbouwen van de, wat wij zouden willen noemen illusies of desillusies van de oude derde was dit argument, niet alleen dat de menselijke wezens geloofden dat zij sterk genoeg waren om de God-kracht zelf te zijn (wat zij zijn; en zij hebben aan zichzelf bewezen machtige scheppers te zijn; en op sommige manieren bewijzen jullie nu aan jezelf om machtige dis(ont)-scheppers te zijn), maar het volledige punt was dat er een elite was. Ja, het klasse systeem zoals jullie eraan kunnen denken of gewaarworden kwam nogal snel binnen.
En diegenen in de posities van de macht, die misschien meer machtige scheppers waren, zeiden, "Dit is voor jullie veel te ingewikkeld om te begrijpen. Laat mij het aan jullie uitleggen. En laat mij het in jullie waarachtige kern integreren, niet alleen van het culturele begrip, maar ook jullie begrip van wat het betekend om mens te zijn." En aldus was het geboren. "Er is goed en kwaad, en jullie zijn beide." … "Jullie hebben geen verbinding met de Bron." … "Jullie zijn niet waardig, jullie moeten het verdienen. En ik zal jullie vertellen hoe jullie het kunnen verdienen." … Jullie hebben de macht niet om jullie fysicaliteit te controleren. Jullie kunnen niet in en uit de vorm vandaan springen. Doe niet zo belachelijk."
Dus, ingewikkeldheid kan een valstrik zijn. En het is niet dat jullie, het collectief, niet de macht/kracht hebben om deze desillusies te hercreëren; dat hebben jullie. Nu, is dat het Plan? Is dat waar jullie op afstevenen? Nee. Maar is het een koers waarin jullie vrij zijn om te kiezen? Ja. Zijn jullie op die koers? Bewegen jullie je in die richting? Nee. Het getijde is gekeerd. Zelfs in de plaatsen die eruit zien alsof zij nog steeds in de modderpunt van de chaos zitten, dat getijde is gekeerd, en keert rap.
Dus, wanneer wij spreken over ingewikkeldheid/complexiteit spreken wij over een interpretatie, niet over een idee, niet over een overtuiging, maar een op zichzelf staande, krachtige essentiële energie die alles definieert. Nu, hoe kan één woord alles definiëren? Daar kan je met je verstand niet bij, nietwaar?
SB:  Ja.
Jezus:  En er zijn vele priesters en rabbijnen en wetenschappers en filosofen die zullen zeggen, "Laat mij het uitleggen." Ik dank hen niet af, maar laat mij het uitleggen, en laat mij jou en Graham en Geoffrey en Stephen en Suzy en Linda lofprijzen, omdat jullie je geconcentreerd hebben op de goddelijke kwaliteiten, op de zegeningen en de deugden, en de grondbeginselen van de Wet.
Zijn deze complex? Ja, maar wanneer je eraan gewend bent om met hen te werken zijn zij aldus eenvoudig, omdat zij van een vereniging zijn, zij zijn van een Ene, zij zijn onderling verbonden. Zij zijn het raster; zij zijn het web. Zij zijn alles, net zoals jullie alles zijn.
Dus, kan het verstandsverbijsterend zijn om te begrijpen? Ja. Maar als jij jouw derde oog focust, jouw kroon, jouw hart, jouw sacrale, jouw wortel, op de Liefde, dan ben je er. Omdat dat is wat jullie absorberen, Zijn, uitsturen, delen.
En wat deze energie doet is, het duwt onzuiverheid naar buiten. En wat is onzuiverheid? Er is zoveel oordeel en hardvochtigheid en haat op Gaia geweest, het is afschuwwekkend geweest. Onzuiverheid is alles dat de waarheid en de schoonheid van elk wezen niet erkend. En natuurlijk begint dat met de erkenning, de acceptatie, de overgave - alle woorden die ik gebruik en duizenden jaren geleden gebruikte om jezelf te zien.
Dat is waarom wij mensen in de indamming geplaatst hebben, waarom Michael zo druk geweest is. Het was niet om hen simpelweg te verwijderen uit de … wel, de gekke streken die zij op de planeet uithaalden. Het was ook om hen te verwijderen naar een plaats waar zij tot de erkenning en de omhelzing konden komen van hun waarachtige zelf, hun waarachtige ontwerp, niet de één of andere dwaze rol, ongeacht hoe gruwelijke, welke zij gespeeld hebben, maar om terug te komen naar het oorspronkelijke ontwerp en op z'n minst te beginnen een glinstering te zien van wie zij werkelijk zijn.
En in die glinstering is het verlangen - feitelijk in een ieder van jullie, ingedamd of niet - om terug te komen en de volledigheid te leven van dat waarvoor jullie hier kwamen.
Michael heeft tegen jullie gesproken, en hij heeft gezegd dat niemand van jullie junior timmerlieden zijn. En begrijp, ik heb die rol gespeeld. Het was hoofdzakelijk om bescheidenheid te leren, want er waren tijden toen ik vol van mezelf was. Jullie zijn hier niet om wat voor onbelangrijke rol dan ook te spelen. Jullie zijn hier in jullie meesterschap, niet ondergeschikt, alsjeblieft, maar samen met mij, met ons allemaal.
Wij hebben gewacht, of het nu St. Germain is of Raj of Boeddha of El Morya of Magdalena, wij hebben gewacht, soms geduldig en soms niet, op deze tijd van hereniging. Welnu, sommigen van jullie mogen dat vergeten zijn, maar voordat jullie kwamen, zelfs toen jullie vanuit verre sterrensystemen reisden, waren jullie je er volledig bewust van dat dit de tijd van hereniging was, niet louter de Ascentie.
Het maakt dat het klinkt als een promotie. Dus, wij zouden kunnen zeggen hereniging. En jullie zeggen, "Wel, Heer, hoe zit dat? Want wij weten dat u niet noodzakelijkerwijs in de vijfde, de zesde, de zevende verblijft." Nee. Maar wanneer je in jouw volledigheid bent, denken jullie dat wij niet vrij zijn om te komen en om bij jullie te zijn? Te verschijnen, te belichamen zelfs, en om met jullie te wandelen, met jullie te spreken, en om door te gaan met jullie op te tillen? Natuurlijk kunnen we dat. En dat is het Plan.
Maar natuurlijk willen jullie nochtans niet over alweer een volgend Plan horen voorafgaand aan de voltooiing van deze fase. En ik begrijp dat.
Dus, de reden dat ik tijd hieraan besteed, mijn geliefde vrienden, is tweevoudig. Ja, de energie, het begrip, de insluiting - niet de buitensluiting - de insluiting in Liefde, in de ascentie energie, in de hergeboorte en de hereniging, het herstel, de restauratie, is ingewikkeld en uitermate eenvoudig. En daarmee zeg ik ook, kijk uit. Ja, ik vraag jullie om uit te kijken voor diegenen die de conversatie te ingewikkeld willen maken. Niet omdat zij altijd een beschimpende intentie hebben, dat is aan het vervagen zelfs terwijl wij deze conversatie hebben, maar omdat soms de verklaringen van de complexiteit een spel voor het verstand worden in plaats van een harts-er/herkenning.   
En dat is waarom ik de term overgave gebruik. En in de overgave is het vertrouwen, het absolute vertrouwen en het weten - ja, weten - en de wijsheid van jullie hart, van jullie hartbewustzijn, van deze gigantische uitbreiding die jullie momenteel ondergaan en op z'n minst gedurende het afgelopen jaar hebben ondergaan.
Dus, ja, refereer naar jullie briljante geesten, maar als je denkt dat je de volledige conversatie niet begrijpt of volgt, laat het los en kom terug naar wat belangrijk is. En dat is, dat jullie Liefde zijn. Het is alles dat jullie ooit geweest zijn. Al het andere - al het andere, elk ander leven - is slechts een afleiding.
SB:  Dank u wel, Jezus. Ik weet welzeker dat vele van onze luisteraars, vele van onze lezers graag een klein beetje van u zouden willen horen over hoeveel van de Bijbel waar is, waarom wat voor referentie naar Mary Magdalene, als uw vrouw, of wat voor referentie dan ook naar uw kinderen niet in de Bijbel staat. Zou u bereid willen zijn om tegen ons een klein beetje over uw familie te spreken, en ook over andere aspecten van uw leven die voor ons onbekend zijn, alstublieft?
Jezus:  Steeds meer is er aan het licht gekomen, de hemel zij dank, over mijn leven en mijn familie. Laat mij beginnen door dit te zeggen; Ik hield van, ik aanbad mijn familie. Het was gearrangeerd, zoals jullie allemaal weten. Het was een cultuur en een tijd waar er naleving en begrip was op een andere manier jegens voorspelling en jegens afstamming. Ik werd geboren in waar jullie aan zouden denken, in jullie terminologie als een begunstigde of zelfs een bevoorrechte positie, waar velen aan zouden willen denken als een bevoorrechte familie. (2)
Maar zelfs waar jullie aan zouden willen denken als, vandaag de dag, als een bevoorrechte familie was niet noodzakelijkerwijs de manier waarop wij leefden. Omdat er ook overeenstemming was. Maar ik leefde in - als een kind, en in het onderwijs - in een zeer uitgebreide familie-omgeving.  
Jullie weten over mijn moeder en mijn vader - een aspect van de Moeder en een aspect van Aartsengel Jophiel, maar in de menselijke vorm. En ik wens dat te benadrukken. Mijn leven was niet hoogstaand. Mijn leven was geen menselijke, fysieke reis van extase. Nu, was ik - nou, meer dan fortuinlijk - gezegend, in de ware betekenis van het woord over hoe ik kwam en door wie ik grootgebracht werd? En zelfs mijn grootouders, Anna, mijn grootmoeder. Ik hield toegenegen van haar.
Ik had zeven broers en zussen. Iedereen raakt verward aangaande deze kwestie van maagdelijke geboorte - nogmaals, begrip en onbegrip van wat zuiverheid werkelijk betekend, en wat onzuiverheid betekend.
We zouden vele uren kunnen besteden om dit te bediscussiëren, nietwaar? Er konden nooit enige vragen zijn over de zuiverheid van mijn moeder. Maar volgend op mijn geboorte, waren er vele kinderen, en dat was krachtig, en dat was juist, omdat vanaf een zeer vroege leeftijd wij allemaal … … Ik werd er niet altijd uitgepikt als degene die speciaal was.   
Ik moest leren om me te gedragen, me aan te passen aan waar jullie aan zouden willen denken de familiestructuur, en vernauwingen, en gedragingen en gewoontes - ja, er was een overvloed aan onderwijs, maar dat was er altijd in families van onze aard. Ontving ik een overvloed aan instructies? Ja, dat deed ik, specifiek bij de Wijsgeren. Dus mijn … mijn scholing, zoals jullie eraan zouden willen denken, was niet simpelweg beperkt tot het Jodendom. Het was zeer breed. En ik vertel jullie ook dat Joseph mij leerde hoe een jonge man te zijn, en toen een man. Het was Joseph, mijn vader, die mijn geduld en stilte leerde.  
Mijn aard, specifiek als een adolescent en een jongeman, zelfs een kind; ik wilde altijd iedereen vertellen wat ik gewaar werd, wat ik al wist. Dus leerde hij mij dit evenwicht en het belang van in balans te zijn. Omdat ik niet genezen zou kunnen hebben, ik niet onderwezen zou kunnen hebben, ik niet op het pad gebleven zou kunnen zijn, als ik niet de goddelijke kwaliteiten welke mijn ouders mij leerden en mijn broers en zusters herbekrachtigden, gebruikt en geleerd en belichaamd had.
Waar jullie aan denken, aan wie jullie denken als de Mary Magdalene, de Magdalena, mijn geliefde vrouw, op zoveel manieren mijn andere helft - jullie weten het, omdat jullie allemaal gewerkt hebben aan het goddelijke partnerschap met jullie heilige andere. De Bijbel bevat vele verhalen over mijn leven, maar jullie weten ook dat het ernstig geredigeerd werd, en specifiek deze … … Er waren twee strekkingen van gedachte: Eentje die eenvoudig de macht wilde handhaven en vrouwen wilde buitensluiten. Dat is een thema door de gehele menselijke geschiedenis heen geweest, nietwaar? En diegenen die mij in het goddelijke rijk wensten te houden en om mij niet te laten zien als een man, een profeet en ook niet als een leraar.
Ik zou aanzienlijk tegen het gebruik ingegaan zijn om niet te trouwen. Maar ik was volledig - jullie uitdrukking zou zijn waanzinnig - verliefd op mijn Magdalena. Vanaf het allereerste moment dat ik haar zag, we wisten het beide. En wij beide wisten van onze missie en ons doel samen af, en wij beide kenden het pad dat er voor ons in het verschiet lag. Maar dat hield ons niet tegen om ons leven samen in grote vreugde en passie en liefde te hebben.
Het is onfortuinlijk, en dat is waarom ik blij ben hier vandaag over te spreken, maar een deel van wat wij aan het doen waren is het paradigma van die heilige partnerschap. De Magdalena had haar eigen training, welke uitgebreid was, specifiek met de Essenen. Zij was degene die het ritueel bracht. Zij was een kanaal lang voordat zij mij ontmoette. En zij ging door dat te doen en voerde rituelen en heilige ceremonieën uit. Dat is wat zij naar onze partnerschap bracht.
Maar wat zij ook bracht was vreugde en de creatie van familie. Wij hadden twee kinderen - een kleine jongen, Samuel Thomas James, en soms werd hij David genoemd. Jullie moeten weten dat wij vele namen in deze dagen hadden. Iedereen had er behoefte aan meegerekend en geëerd te worden. Onze zoon stierf. Hij stierf toen hij drie was. Hij was het helderste licht. Hij was het geschenk dat aan ons gegeven was. Op vele manieren was hij onze hoop en de continuïteit, omdat wij ook wisten dat mijn leven niet lang zou zijn.
We hadden een dochter, ze leek heel erg op haar moeder, onze geliefde Sara. Werd zij onze afstamming, ons voertuig, onze hoop? Helder en prachtig. Toen wij wisten dat mijn tijd tot een einde kwam, wilde mijn Mary op vele manieren eenvoudig met mij meekomen. Het gaat vaak op deze manier, wanneer je in een waarachtige heilige partnerschap bent. Je ziet het zelfs nu, hoe mensen vlak na elkaar zullen sterven.
Maar onze belofte was dat zij zou leven om Sara te onderwijzen, te beschermen en haar voorwaarts te brengen. En dat is waarom - zelfs terwijl er vele politieke redenen waren en er velen waren die ons graag uitgewist zouden willen hebben - maar waarom Magdalena naar een plaats van veiligheid werd gebracht.
En aldus wat wij in liefde begonnen, in de heilige vereniging, ging verder, en doet dat nog steeds vandaag de dag.
SB:  Heer, kan ik gedurende een moment tussenbeide komen, alstublieft?
Jezus:  Ja. Natuurlijk.
SB:  Noemde u, of noemden degenen die u overleefden Sara de Heilige Graal om haar identiteit geheim te houden?
Jezus:  Ja.
SB:  Prima. En is er wat dan ook nog meer dat u over Sara wilt zeggen? Speelt zij nog steeds de rol?
Jezus:  Oh, ja. Zij is op de planeet, en zij is nog steeds de Heilige Graal, en zij is nog steeds geheim.
SB:  Dank u wel.
Jezus:  Omdat het tot aan een dergelijke tijd, als de tsunami door de harten, geesten, lichamen en wezens van allen heengegaan is, het op deze manier zal blijven. En dan zal ik terugkeren en zal ik mijn dochter claimen, op dezelfde manier als dat mijn vrouw en ik haar gezamenlijk zullen claimen.
SB:  Dank u wel.
Jezus:  Graag gedaan. Dus, laat ons enige van dat mysterie en die ingewikkeldheid kwijtraken dat de Bijbel eruit gelaten heeft, want wij zijn bij jullie. Het is een goed boek. Er zijn vele fijne verhalen. Maar het is zeer onvolledig, mijn vrienden.
Ik breng jullie mijn zegening van Liefde vandaag, terwijl jullie opnieuw beginnen, terwijl elk van jullie in jullie volledigheid herboren wordt. Ik ben bij het portaal en wacht. Kom sluit je bij mij aan.
SB:  Dank u wel.
Jezus:  Ga in vreedzaamheid. Vaarwel.
SB:  Vaarwel.
[einde]

Voetnoten
(1) Voor ons zal Ascentie met het fysieke lichaam zijn; wat betekend, wij hoeven niet te sterven, zoals Jezus deed, om te ascenderen.
(2) Ongelijk aan de verhalen die Jezus en Mary als armoedig schetsen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten