dinsdag, december 31, 2013

Een Uur Met een Engel - Jezus - 16 Januari 2012 - Deel 2 van 2


Een Uur Met een Engel - 16 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 2 van 2

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. Welkom, Jezus
Jezus: Welkom. En ik vertel je nogmaals, je mag me Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen…
SB: Dank u wel.
Jezus: …of je mag me broeder of vriend noemen. Maar ik verwelkom jullie allemaal vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal, en wij zullen met haar werken om te verzekeren dat we samen voorwaarts kunnen gaan.
[Opmerking van Steve - De opname van Martin Luther King is hier verwijderd.]
Ik dank onze gastheer voor het afspelen van deze woorden en ons publiek te herinneren aan deze wonderbaarlijke ziel, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij aan het doen was en die grote veranderingen bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse maatschappij, maar over de gehele wereld. Maar ik weet dat hij ook een vraag echoot welke zovelen van jullie in jullie hart vasthouden, en dat is, hoe lang? Hoe lang voordat waarheid en gerechtigheid zullen heersen?
En dus vraag ik aan een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, op deze avond, binnenin jullie eigen harten, hoe lang? … rusten waarheid en gerechtigheid en eerlijkheid en liefde daar? Omdat dat de aard van mijn boodschappen is. Dat is de aard van mijn wezen. En het is wat ik werkelijk aan kom bieden. Het is zo ongeveer alles dat ik aan te bieden heb, want ik breng geen rijkdom, ik breng geen voedsel op deze dag. Ik ben momenteel niet in de broden-en-vissen onderneming.
Maar wat ik jullie breng is hoop, maar deze hoop moet getrouwd zijn met wat in jullie harten is. En als de waarheid en de hoop niet binnenin jou is, dan kom je er door het gehele universum heen niet mee overeen, je wordt het niet gewaar omdat het niet daar is bij het Licht binnenin jou.
Als je ooit wat voor twijfel dan ook hebt over de waarheid van jouw wezen, over de gerechtigheid welke je verdient, op ieder moment van iedere dag, in deze en iedere andere incarnatie die je ooit gehad hebt of zult hebben, kijk dan naar mijn Licht en laat het jou die hoop geven om door te gaan. Omdat dat wat je zoekt precies om de hoek is.
Er zijn veel te veel discussies over ascentie gaande deze dagen, over de verschuiving, over de beweging voorwaarts, en over het opengaan van harten, over een maatschappij die gebaseerd is op liefde, op oprechtheid en het hart. Maar het begint met jullie, dierbaren. Het begint niet alleen met mij. Het is binnenin een ieder van jullie om deze verandering in effect te brengen en om deze nieuwe wereld op te bouwen, deze Nova Aarde, deze Nova Gaia.

Wij zijn partners in deze onderneming, niet simpelweg ik, maar de legioenen die dienstbaar zijn en die gereed staan om hun hulp uit te breiden. Maar het is in het rechtstreekse partnerschap. Jullie zijn niet in dienstbaarheid op de manier van het wachten op ons om het voor jullie te doen. Dat is niet de manier van deze ontvouwing.
Het is jullie en dat jullie je geboorterecht als scheppers claimen, de goddelijkheid binnenin jullie erkennen, en vanuit die plaats, samen lopen - hand in hand, arm in arm, hart in hart tezamen. Dus, zoals vele jaren geleden, met jullie geachte leider, Martin Luther King, vraag ik jullie vanavond, dwars door deze luchtgolven heen, om jullie handen ineen te slaan en jullie harten te wijden aan deze verandering die wij allemaal nastreven.
SB: Dank u wel, Heer. Sorry, iedereen relateert jegens de heiligen en Geascendeerde Meesters op andere manieren en ik vind het zeer moeilijk niet het woord "Heer" te gebruiken. Ik zal mijn best doen, maar dat is de manier waarop ik tot de Geascendeerde Meesters relateer.
Ik zou u graag een passage voor willen lezen die omstreden is en ik vraag uw commentaar daarover.
"De waarheid over het Christendom is, dat het gebaseerd is op vervaardigingen over Jezus zijn geboorte, kruisiging en wederopstanding, en zijn leringen werden opzettelijk vervormd door verdunningen en weglatingen. Jezus werd ontvangen en geboren net zoals iedere andere menselijke baby, en hij is nooit gekruisigd. Hij werd afgetuigd door de Sanhedrin, die de kerk en de staat regeerden, en werd verbannen - zij wilden hem dat land uit hebben, en wilden geen martelaar van hem maken wat door het aantal van zijn volgers zou verhogen. Met zijn zwangere vrouw Mary Magdalena, ging Jezus terug naar het Oosten, waar hij als een jeugdige heengegaan was en vele jaren studerend met de meester leraren doorgebracht had.
Zou u daar alstublieft commentaar op willen geven?
Jezus: Ik neem aan dat ik zou kunnen zeggen dat het wensdenken is en dat het zeer zeker vervormd denken is, of een vervormde channeling of begrip. Ja, Ik werd geboren. En wij hebben besproken hoe dat plaatsgevonden heeft - door de aansteking van het licht, van de Heilige Geest, van de energie van de schepping binnenin waar jullie aan denken als een maagdelijke schoot. Nam ik een menselijke vorm aan? Ja, dat deed ik zeer zeker. En ik heb menselijke ervaringen gehad.
Maar wat ik ook met u gedeeld heb is dat ik ook gevuld werd met het Licht van de Heilige Geest en overlicht werd op een zeer vroege leeftijd ( 5 of 5,5 jaar oud), zodat het gevoel van het weten, dat privilege van verbondenheid, niet zijnde in de, wat jullie zouden noemen de illusie hetgeen zovelen van het menselijke ras gepenetreerd had, maakte geen deel uit van mijn werkelijkheid.
Ik ben vele keren afgeranseld, meer dan ik zou kiezen om me te herinneren. Want gerechtigheid was niet altijd in de rechtbanken, en er waren velen die dachten dat één manier om mij te temmen was om stenen te gooien of me af te ranselen of te beschimpen. Of ja, zelfs soms, om te zeggen dat mijn leringen of wat ik geloofde een hoax zouden zijn. Er waren velen die wensten dat ik verbannen zou moeten worden. En er zijn zeker momenten geweest wanneer dat, als een menselijk alternatief, zeer aantrekkelijk was. Maar dat was niet het pad of de overeenkomst.
Dus nee, ik reisde niet met mijn geliefde vrouw naar het Oosten. Had ik met de meesters gestudeerd? Ja. En ik was bevoorrecht om dat aldus te doen. En op de één of andere kleine manier droeg dat kleine zaadje en die uitwisseling van energie bij aan allen die deel uitmaakten van deze conversaties.
Je mag je de laatste keer dat wij spraken afgevraagd hebben waarom ik zo aarzelend was om namen en plaatsen te zeggen, of wie wat deed, maar het was - één van de redenen was dat ik niet wens dat mensen zeggen, "Wel, hij was een student van, of een volger van…" en verdunnen wat ik te onderwijzen heb en wat ik te zeggen heb. Er zijn vele, vele meesters die wijsheid en liefde hebben om te delen. Er is zeer zeker genoeg om rond te gaan. Maar het is niet nodig om fantasie te maken van wat er zich in mijn leven voordeed.
Stierf ik? Werd ik gekruisigd? Ja. En het was verre van waar mensen aan gedacht hebben als heilig of gewijd. Het was pijnlijk, menselijk pijnlijk, en bij tijden spiritueel pijnlijk. Maar een ieder van jullie heeft ook momenten van extreme pijn gekend, ofwel in jullie hart of in jullie lichaam, jullie mentale of emotionele gebieden. Ik ben op die manier niet uniek, het is niet nodig het te verminderen. Dus nee, laat ons voor eens en voor altijd klaar zijn met deze mythologie van de "grote ontsnapping".
SB: Dank u wel, Heer. Er is een cluster aan vragen over wat er gebeurde opvolgend aan uw kruisiging. En ik bedoel daarmee die naar Frankrijk gingen. Zou u ons meer details kunnen geven over het leven van uw dochter Sara in Frankrijk? Dus zou u ons een klein beetje meer detail kunnen geven over wat er gebeurde met Mary en Sara en de anderen die met haar mee naar Frankrijk gingen?  
Jezus: Ja. Mijn vrouw en Sara, James, mijn broeder Josheph, en een gevolg van discipelen die erop toe zouden zien dat de familie naar Frankrijk ging. Andrew ook nog. Het leven was zeer eenvoudig, en zeer rustig. De Magdalena trok zich op vele manieren terug. Maar Sara deed dat niet, want zij bewoog zich onder de mensen, en zij omhelsde hen. En zij omhelsden haar ook. En zij is degene die de afstamming droeg.
SB: Is er ook maar iets dat wij zouden moeten weten over de afstamming, Heer? Is dat een onderwerp dat winstgevend verkend zou worden?
Jezus: Nee. Omdat er teveel tijd en teveel interesse is, hoewel het een fascinerend onderwerp is, nietwaar?
SB: Ja.
Jezus: Maar velen wensen te weten wie waar wanneer was, en dus zou ik een ieder van jullie willen vragen, waar was jij? Herinner jij je bij mij te zijn toen wij deze kusten bewandelden, toen wij over deze stoffige, stoffige wegen liepen? Deze paden, deze geitenpaden, echt. En dan zijn er te velen bereid te zeggen, "Wel, ik was er, ik was daar bij het afranselen of de kruisiging, of is was deze apostel of die apostel," en in de meeste gevallen zijn jullie absoluut correct, dat waren jullie. Maar dat is de kwestie niet.
De kwestie is, als deze wezens hebben jullie gekozen om precies nu terug te komen tijdens de vervulling van de belofte. Op sommige manieren, was het plan ontwikkeld, geboren, lang voordag ik ooit de Aarde bewandelde. Dat is zeer zeker en duidelijk. Maar sommigen denken eraan als de geboorte van de belofte. Je kunt er wel of niet op die manier aan denken. Ik kwam zeker om de mensen eenvoudig te herinneren aan hun potentieel van Liefde.
Maar nu, jullie, die in een zeer andere wereld leven die absoluut niet verschilt, jullie zijn de vervulling van de belofte. En ja, ik vertel jullie, terzijde van mezelf, dat jullie allemaal teruggekeerd zijn, en als jullie ascenderen in/naar de vijfde of de zevende, dat ik weer met jullie zal wandelen. Velen van ons zullen dat. Maar de meesten van jullie zijn daar al.
Nu, ik bedoel niet te impliceren dat dit eenvoudigweg een herhaling is. Dat is het niet, omdat er zo een evolutie geweest is. En er zijn enige stappen voorwaarts en enige stappen achterwaarts geweest. Maar jullie hebben volgehouden, een ieder van jullie, op jullie eigen manier, ofwel jullie een aanvoerder waren of een gouverneur, rechter, apostel, dienstmeisje. Jullie hebben gezegd, "Ik zal weer gaan, en ik zal blijven gaan totdat deze belofte vervuld is." Dat is waarom jullie hier zijn.
SB: Dank u wel, Heer. Een andere lezer heeft gevraagd, of u de bron van een Cursus in Wonderen was - ik denk dat zij het van uw eigen lippen willen horen - is er ook maar iets dat u graag zou willen zeggen over dat project en uw verbinding ermee? Ik ben er zeker van dat onze luisteraars geïnteresseerd zouden zijn in alles dat u wilt delen over een Cursus in Wonderen.
Jezus: Ik was een volledige deelnemer, laat mij het op die manier zeggen. Ja, ik ben daar de bron van. De volledige cursus. Ik ben zeer zeker niet de enige, wat jullie zouden noemen, begunstiger. Wat ik zou willen zeggen is dat er velen zij - wel, er zijn miljoenen en miljoenen die dit genomen hebben en het ter harte genomen hebben.
Nu, wat ik graag zou willen dat jullie doen is om het te versnellen. De lessen staan daar allemaal in. Maar de tijd is echt korter aan het worden, weet je, in de menselijke werkelijkheid. Ja, zelfs het aantal uren op een dag komen nader tot elkaar. Zij zijn aan het krimpen. Ik ben er zeker van dat jullie dat opgemerkt hebben.
Dus neem deze prachtige boodschappen, deze lessen, en breng hen, vouw hen samen, en plaats hen dan in jullie hart. Ja, kalm, één, twee, drie per dag - het doet er niet toe. De lessen zijn eeuwig en geldig. Maar ga met hen aan de slag. 
Dit is geen tijd om simpelweg aan het studeren te zijn. De studie gaat altijd door, leven na leven na leven. Maar het is ook een tijd van actie, en dat is wat de cursus ook onderwijst. Het is om in je op te nemen en het dan voorwaarts in/naar jouw leven te brengen de essentie van Liefde en de lessen van manifestatie, van creatie, van aantrekking, van afstoting - deze allemaal. Breng hen nu naar de voorgrond.
SB: Heer, toen de profeet Malachi de naam Imperator aannam en door Dominee Stanton Moses sprak - u bent u bewust van dat kanaal, nietwaar?  
Jezus: Ja.
SB: En toen hij dat deed, bracht hij met zich mee Plotinus, Al Ghazzali, Athenodorus en andere verheven wezens wiens namen mij nu even ontglippen. Maar u zei dat er bij de Cursus in Wonderen een groep wezens betrokken was. Kunt u wie dan ook van de anderen noemen?
Jezus: Je kunt eraan denken als de groep van geascendeerde meesters. Je kunt er op die manier aan denken.
SB: Oké. En u bent het hoofd van de Grote Witte Broederschap, nietwaar?
Jezus: Ik wordt beschouwd als het onbezoldigde hoofd. Ik zou nooit willen impliceren dat ik het hoofd van de Grote Witte Broederschap ben. De Grote Witte Broederschap, zoals vele van de broederschappen, is ook onderdeel van de Raad van Liefde. Dus wij zijn allen verbonden, en helemaal één. Maar ja, ik maak deel uit van deze gerespecteerde groep die ervan houden om te onderwijzen.
SB: Oké. Ik dacht dat het Sananda was die zei dat u de Hiërarch was. Maar ik zal dat loslaten dan.
Ik heb een vraag van mezelf, en eentje die ik graag voor mezelf beantwoord zou willen zien, als u dat zou willen. Jan Ruusbroec in de Middeleeuwen omschreef eens de Christus, en hij zei dit;
"In deze duisternis werd een ondoorgrondelijk Licht geboren en straalt voort; dit is de Zoon van God in wie een persoon in staat wordt het eeuwige leven te zien en erover na te denken."
"Het is Christus, het Licht van de Waarheid, die zegt, "Zie," en het is door hem dat wij in staat zijn om te zien, want hij is het Licht van de Vader, zonder welke er geen Licht in de Hemel of op de Aarde is."
Is dat Licht inderdaad de Christus en diens essentiële vorm?
Jezus: Het is het Christus Licht, ja, je hebt het juist. In diens volledigste vorm.
SB: Prima, nu, kunt u - Het zou zo een belangrijk iets voor mij zijn als u uw relatie tot dat Licht kunt bespreken. Belichaamde u het op de volledigste manier? Wat dat uw rol of missie? Of wat was uw relatie tot de Christus?
Jezus: Dat is altijd de volledigheid van mijn missie geweest, in wat voor vorm ik ook genomen heb. Ik Ben het Licht dat voortbarst. Ik Ben het Licht dat vanuit het Hart van de Ene kwam, vanuit het Hart van God. En mijn doel in deze gehele relatie was om eenvoudig niet alleen waarnaar gerefereerd werd als Hemel en Aarde aan te steken, maar verre daaraan voorbij.
Als je naar mijn essentie kijkt, lieve vriend, alles dat je zult zien is Licht. Dat is alles dat er is. En het kan relatie aannemen, en na de relatie kan het uiteenlopende vormen aannemen. Maar het is - Licht dat voorbij het Christus Licht was. Kan je eraan denken als een inscheuring? Het was een implosie, explosie van Licht, en het is nooit veranderd. En het zal nooit veranderen.
SB: En wanneer u zegt, "Ik Ben het Licht," wie is de "Ik Ben"? Spreekt u als Jezus, of spreekt u als de Christus, als het Licht?
Jezus: Nee, Ik spreek als het Licht.
SB: En is dat iets….
Jezus: Het Licht dat dan doorgegeven wordt in/naar het Christus Licht, dat dan doorgegeven wordt in/naar het wezen dat jij, hier vanavond zittende, Jezus noemt. Maar je vroeg mij over mijn essentie.
SB: Ja, dat doe ik. Is dat Licht, dat de Christus werd, is dat de Vader?
Jezus: Denk eraan als een replicatie van de Vader. Het deed geen afbreuk aan de Bron. Het breidde zich slechts uit. Het is deel van de oneindige uitbreiding van de schepping. Het werd niet op de manier dat jullie denken geboren. Het is gewoon een explosie van Licht, dat Is.
SB: En dat is niet de Heilige Geest die u beschrijft?
Jezus: Dat is het vrouwelijke. En wanneer dat ook explodeert, wordt het het Licht. En Ik Ben die versmelting.
SB: Prima. Wel, er is zeer zeker meer voor mij om te begrijpen dan ik momenteel doe, omdat dat een zeer diepe verklaring is, en niet eentje die ik momenteel volledig begrijp. Maar ik dank u voor…
Jezus: Het is niet wat je verwachtte.
SB: Nee, nee, dat is het niet. Nee, natuurlijk, dat is het niet, maar dan, mijn inzicht is simplistisch. Hoe kan het anders zijn? Ik weet dat.
Jezus: Jij bent niet een eenvoudige man. Wanneer je aan de schepping denkt, wanneer je aan Alles Dat Is denkt, is de schepping meer Licht. En dat eerste Licht dat voortbarst is wie Ik Ben.
SB: Um-hmm. Wel, ik vraag dat u dat met de één of andere gelegenheid aan mij duidelijk maakt - in de nabije toekomst, Heer. Dank u wel. En ik zal steeds weer opnieuw naar deze opname luisteren. Dank u wel.
Jezus: Graag gedaan.
SB: Ik geloof dat u over karma en reïncarnatie wilde spreken.
Jezus: Ja, dat wilde ik. Omdat er precies nu een tijd is, zoals jullie mogen weten, van grote karmische dispensatie. Want er is een grote hoeveelheid aan beroering, twijfel, bezorgdheid, angst, en de cirkel van karma, welke steeds maar weer opnieuw de cirkel van het leven en reïncarnatie geweest is, moet besproken worden. En dus zouden wij de mensen willen vragen - alle mensen, alle wezens, alle isme's, alle werkelijkheden - om te bidden, te vragen, te verzoeken, hoe het ook is dat je dit gaat doen, om voor deze karmische dispensatie (1) te vragen, om voor deze tijd te vragen dat alle karma, dat aan jou verschuldigd is en dat jij verschuldigd bent, dat alle daden die onbeheerd achtergelaten werden, om opgeruimd te worden, zodat jullie allemaal vrij zijn gedurende deze tijd van hergeboorte om zonder belemmering voorwaarts te gaan.
Nu, wij hebben kort gesproken over onsterfelijkheid en incarnatie en reïncarnatie, want, natuurlijk, ging die cyclus maar door en door. Velen van jullie zijn sterrenzaad en hebben duizenden en duizenden aan jaren gereisd om hier in deze tijd van de hergeboorte van de Aarde aanwezig te zijn, van de ontvouwing van een verschuiving, van de hergeboorte van Liefde, van een hogere dimensie van werkelijkheid dan dat jullie gekend hebben. Jullie zijn gekomen om getuige te zijn en om te leren over hoe Liefde eruit ziet en hoe het geconstrueerd wordt en om te helpen - en jullie hulp is nodig in dit proces van constructie, en ja, reconstructie.
Een ieder van jullie heeft deze bekwaamheid om door te gaan, vrij, en om vrij te breken van deze banden die jullie in deze cirkel en in deze cyclus hebben vastgehouden. Nu, Ik spreek niet over het sterven voor onsterfelijkheid. Ik spreek over het leven en het aannemen van jullie menselijke vorm, of, wat dat betreft, wat het ook is dat je kiest, om door te gaan in/naar de gouden tijden.
Beperk jezelf niet tot wat een constructie of een geloofsysteem van jullie derde dimensie geweest is, dat je alleen komt voor een bepaalde tijdsduur en dan desintegreer je en sterf je - niet dat het sterven een moeilijk proces is. In feite, kan het tamelijk plezierig zijn. Maar dat is niet waar jullie hiervoor zijn op dit moment. Jullie zijn hier om in de vorm vrij te vliegen, wat voor vorm het ook is dat je kiest. Dus neem ik deze kans om een ieder van jullie te vragen om, om dit geschenk te verzoeken.
Een lange tijd geleden, toen ik stierf, toen was er ook een grote hoeveelheid aan mythologie. En de kerken die graag de controle wilden behouden zeiden, "Wel, hij stierf voor jullie zonden." Dat is altijd onsmakelijk voor mij geweest, omdat het vastzit in schuldgevoel en schaamte en beschuldiging. 
Tijdens die periode - waar jullie aan denken als mijn dood en dan ascentie - was toen een tijd van grote karmische dispensatie, niet slechts voor diegenen die aanwezig waren maar voor iedereen op de planeet in die tijd. En dat geschenk is in deze periode wederom vernieuwd. En dus is dat het waarom ik vraag om het precies nu onder jullie aandacht te brengen. Je kunt dit niet snel genoeg doen. Laat los.
SB: Dank u wel. Zou u commentaar kunnen leveren, alstublieft, over de lering dat sommige mensen zeggen dat het geloof in u alle zonde verwijdert? Is dat een accurate verklaring?
Jezus: Als je in mij geloofd - en ik ga dit voor jou doen, Steve, ik ga me er weer op richten - Ik ga zeggen; als je in mij geloofd op de manier dat ik in jou geloof, als je van mij houdt op de manier dat ik van jou houd, de manier waarop de Moeder/Vader van jou houdt, de manier dat Sanat Kumara van jou houdt, Aartsengel Michael van jou houdt, als je op die manier liefhebt, dan is er geen zonde, omdat je in uitlijning bent.
Daar is dit geloof dat goede mensen slechte dingen doen. Dat is niet zo. Wanneer jij in de waarheid van jouw wezen bent, jouw geest, jouw hart, jouw ziel, en als je in liefde gelooft, dan, ja, kan alles, alles vergeven worden. Maar het grootste obstakel is altijd geweest de vergiffenis van je zelf, vergiffenis van elkaar.
SB: Nou, er zijn enkelen die in overweging nemen dat er niveaus van kennis zijn, van mysterie naar geloof naar gedachte naar gevoel, om feitelijk iets aan te raken, en verder omhoog naar een verlichte of natuurlijke wetenschap. En zij zeggen dat geloven een lage dimensie van kennis is. Als ik eenvoudigweg in u geloof zoals ik geloof in Visa of Mastercard of de regering, zogezegd, is dat genoeg om….
Jezus: Nee, natuurlijk niet. Dat is als te geloven in dat wat je op de TV ziet, of geloofd in dat wat je op het nieuws ziet.
Wat ik vraag - en ik nodig jullie uit om in mij te geloven op de manier dat ik in jullie geloof - is om ertoe te komen mij te kennen. Het geloof is het beginpunt, het vertrouwen is het beginpunt, maar als je ertoe komt om mij te kennen, kom je ertoe alles te kennen. Als je mij aanraakt, raak je alles aan. Als je weet en in mij geloofd, dan ben je er, dan ben je thuis. Maar wij geloven niet op de manier dat het gemeenzaam of op deze niveaus gebruikt wordt.
Omdat, als er een klein kind is dat alleen het geloof vasthoudt, als er een man op Wall Street is die alleen het geloof vasthoudt, of een herder in Sudan, dan zeg ik nee, omdat zij alleen geloofd hebben? Het zijn dat soort mensen waartoe ik me zeer aangetrokken voel om aan hen te verschijnen, zodat zij hun geloof bevestigd zullen hebben.
Dus onderschat het geloof niet. Maar ik bedoel het op de waarachtigste harts-gewaarwordende geloof. Ik bedoel niet onbewust verwerven wat het ook is dat je verteld wordt. Het is wat je met jouw geest en jouw hart en jouw werkelijke kern onderzoekt/verkend, en wat jou toeschijnt voorbij enige vraag te zijn. En daarom kom je daardoor ertoe te weten. Het is niet altijd door de studie, of soms is de studie rechtstreeks met mij.
SB: Dat is zeer duidelijk. Het klinkt voor mij, dat wat u bedoelt met geloof in mij ietwat gelijk is aan wat u bedoelt met "Kom naar mij toe."
Jezus: Ja.
SB: “Benader mij, houd van mij." Is dat correct?
Jezus: Dat is correct. En het is een open uitnodiging.
SB: Wel, sommige van uw discipelen zei tegen u op één punt, "Wel, Heer, nu spreekt u onverbloemd," maar u sprak niet onverbloemd op dat moment, nietwaar? Zo ver als ik me kan herinneren, wat u zei had een zeer diepe betekenis.
Jezus: Dat is precies juist.
SB: [lacht] Ik dacht dat dat een vorm van een juk was dat achtergelaten was in de Bijbel!
Jezus: Ja. Ik werd heel veel geplaagd, weet je.
SB: [laugh] Uh-hunh. Wat -- wij hebben slechts een paar minuten over. Kunt u ons vertellen over Nocodemus en uw omgang met hem? Wat gebeurde daar op een dieper niveau dan de woorden aangeven, Heer?
Jezus: Het was een conversatie van ziel-naar-ziel. Het was een ontwaking van zijn wezen. Het was een pleidooi voor geloof in gerechtigheid. Het was een kans om enige assen, bijna van macht, te verschuiven. Dat is wat er plaatsvond.
SB: En hij was een lid van de Pharisees, was hij dat niet?
Jezus: Ja.
SB: Dus hij was een lid van de machten-die-zijn van dat tijdperk en nam een gigantisch risico door met u te spreken, nietwaar?
Jezus: Hij nam een risico, maar begrijp, hij was ook de vertegenwoordiger van een groep. Dus het was niet zo'n groot risico als je zou mogen aannemen. Je weet dat de Pharisees niet om mij gaven.
SB: Ja. [lacht] Ja.
Jezus: Maar daar was wat er aan het oppervlak tevoorschijn kwam en dan waren daar de werkelijke vragen die wij elkander vroegen. En het was deze kans om te verschuiven en om een zeer actieve aanhanger te worden. En een deel van zijn vraag aan mij was, "Zult u doorgaan op deze reis waarvan u weet dat het naar moeilijkheden voor u gaat leiden?" dat was de echte conversatie, en wat het doel ervan was. En het ging over vertrouwen/geloof.
SB: Prima, Heer. Dank u wel voor dat u gekomen bent vanavond.
Jezus: Graag gedaan. Vaarwel.
SB: Vaarwel.
[einde]

 
Voetnoot
(1) Sanat Kumara - De Universele Wet van Dispensatie 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten