maandag, december 30, 2013

De Sirische Afgezanten en het Hogere Zelf: Een Nieuw Jaar - Een Nieuw Zelf - 29.12.2013


De Sirische Afgezanten en het Hogere Zelf
Een Nieuw Jaar - Een Nieuw Zelf
29 December 2013 / Elizabeth Ayres Escher

Opmerking voor de lezer: Dit stuk begon als een journaal/bericht maar het werd tamelijk iets anders. Voor diegenen die vragen hebben over mijn manier van channelen; het is meer een vermenging van de energieën van diegenen die door mij heen communiceren en wat genoemd wordt mijn Hogere Zelf. Ik had geen concept over wat er gepresenteerd ging worden voordat ik ging zitten om te schrijven. Terwijl ik besef dat vele channelaars specifieke tijden hebben waarop zij hun boodschappen afleveren, is dat niet zo met mij. Ik voel eerst de energieën alsof zij op mij ingedrukt worden, alsof ik het leven ga schenken aan…. Ik ga met mijn laptop zitten en begin te typen en de woorden stromen zoals een bron op volle kracht vanuit de bergwand. En aldus stroom ik met hen, terwijl concepten en woorden in/naar de vorm verweven worden door gebruik te maken van de taal binnenin mijn bewustzijn dat ik door een leven van verkenning in uiteenlopende culturen, religies en oude verhalen vergaard heb.
Aangezien ik noch een autoriteit noch een expert ben aangaande welke van deze kwesties dan ook, zal ik niet en kan ik niet echt de vragen van de lezer beantwoorden die naar het oppervlak kunnen komen als een resultaat dat tot iets komt dat niet, tenminste aanvankelijk, begrepen kan worden. Ik stel voor dat je doet zoals met alle gechannelde en geschreven materialen, dat je ermee gaat zitten, je hartcentrum opent en jezelf toestaat voor jezelf te voelen of je wel of niet met het materiaal resoneert. Als je dat niet doet, laat het los. Ik ontdek voor mezelf dat ik op een volledig ander niveau van gechanneld materiaal resoneer dan in de voorafgaande jaren. En ik gebruik mijn lezingen niet zozeer als iets om te volgen maar als bevestigingen of verificaties van wat ik binnenin mijn eigen wezen voel en begrijp.
Want zie, geachte lezer, een ieder van ons wordt opgeroepen om onze verantwoordelijkheid of vermogen te accepteren te reageren op verandering door soeverein en krachtig/machtig te worden in ons eigen bewustzijn. En als zodanig, kunnen wij van elkaar leren want op een bepaald niveau zijn wij één, maar niet langer kan of zou één individu anderen moeten leiden in de capaciteit van de meester of de leraar, want wij zijn nu allemaal onze eigen leraar en meester, in het proces zittende van de herverbinding met ons Hogere Zelf en het naar beneden brengen van deze energieën in/naar onze fysieke lichamen. Dit is een enorme grote onderneming en een gigantische verandering voor wat tot nu toe voorbij gegaan is al het fysieke bestaan op deze planeet.

Wij brengen de hemel naar de Aarde, door onze fysieke voertuigen op te tillen, om in staat te zijn de energieën van de meest hoge God/Godin vast te houden. Denk aan het leven als de Ark van het Verbond en je zult beginnen de enorme energieën te begrijpen die wij in onze levende lichamen zullen verzamelen. Zo boven, zo beneden bevindt zich nu in het proces van het zich fysiek te manifesteren in dit fysieke universum. Wij zijn niet alleen in onze inspanningen, maar worden ondersteund door het universum, gezien en ongezien. En de wonderen zullen doorgaan zich te ontplooien voor onze ogen en van binnenuit onze harten.
En aldus beginnen wij aan de aftelling van de laatste uren van het jaar dat voor velen zowel beproevend als uitdagend was. Hoe is het voor jou geweest?
Heeft jouw horizon zich uitgebreid?
Kan jij jezelf als meer zien dan het fysieke voertuig wiens beeld je achterwaarts teruggereflecteerd opvangt in de spiegel?
Ben jij je bewust van jouw sterren afkomst, jouw sterrenfamilie of de oorsprongen voorafgaand aan het binnenkomen in deze belichaming?
Hoor jij stemmen tegen jou spreken of voel je energieën die op je neerdrukken alsof zij de één of andere betekenis over wensen te dragen waartoe je niet in staat bent om die te ontcijferen?
Wie ben jij in waarheid?
Wie zijn wij, het menselijke collectief? Zijn wij bedoelt om in levens van voordurend gebrek te worstelen, in teleurstelling en pijn? Of zijn wij bedoelt lessen op een ondersteunende manier te leren, een mogelijk makende omgeving, eentje waarin wij liefde voelen, ongeacht wat onze situatie of omstandigheden ook zijn?
Wist je dat je met dieren en onbeweeglijke objecten kunt communiceren en dat zij met jou kunnen communiceren?
Ben jij je er bewust van dat je energie bent en dat je als energie eeuwig bent en niet vernietigd kunt worden?
Ben jij je bewust dat hoewel jij op de Aarde aangekleed rond mag lopen in een mannelijk lichaam, dat je de energieën van het goddelijk vrouwelijke binnenin draagt?
Ben jij je bewust dat je als iemand bent die een vrouwelijk lichaam draagt dat je de energieën van het goddelijk mannelijke binnenin draagt?
Ben jij je er bewust van dat het door het "huwelijk" van deze twee energieën is dat je weer in de eenheid, in de heelheid komt?
Geen enkel persoon is beter dan de ander, ongeacht hun rang of posities in de menselijke maatschappij. De nederigste straatveger bevat binnenin hetzelfde unieke potentieel als iemand die geboren werd in een oude afstamming of vorstelijkheid.
Ieder persoon is een uniek wezen, ingezaaid met het goddelijke zaad van de schepping binnenin. En mettertijd, zal dit zaad groeien en tot bloei komen en diens geschenken aan de wereld presenteren.
Bewater en voed je de grond/bodem binnenin, zodat jouw zaad mag ontkiemen en in/naar diens volledige potentieel mag komen?
Reageer jij op en bespeur jij de stroom van liefde welke door jouw lichaam en het lichaam van de Aarde op ieder moment heen spoelt?
Geloof je dat je afgescheiden bent van diegenen die je rondom je heen ziet gedurende de koers van de dag of begin je nu te beseffen dat zij reflecties zijn van wat jij over jezelf geloofd, maar waarnaar je gestreefd hebt om het in/naar de duistere bereiken van jouw onderbewuste te sturen?
Kan je van de duisternis houden en het integreren in/naar jouw externe wakende besef?
Kan je van jezelf houden of streef je er nog steeds naar om jouw waardigheid voor God en de mens te bewijzen?
Ja, jij bent Liefde, maar geloof jij en weet je dat dit in jouw wereld waar is?
Heb jij jouw dromen opgegeven of leven zij nog steeds binnenin ondanks waar de buitenwereld jou mee zou achterlaten om te geloven?
Begrijp je dat voor iets om te manifesteren in/naar het fysieke het eerst in het etherische gevormd moet worden?
Door jouw intentie en focus, zullen jouw dromen uitkomen, maar het is aan jou om jouw dromen binnenin jouw hart levend te houden.
Wij zijn de Sirische Afgezanten, de sterrenfamilie van velen van de sterrenzaden die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn. En vandaag, hebben wij jullie vele moeilijke vragen gesteld waarover jullie na kunnen denken. Wij vragen in deze tijd niet dat jullie op de normale manieren naar oplossingen of antwoorden zoeken waarop het jullie geleerd werd, door in boeken of op het internet te kijken, maar om met deze vragen te gaan zitten. Mediteer over hen; breng de antwoorden vanuit de dieptes van jouw wezen naar buiten. Voel de antwoorden binnenin jouw hart en dan het opbouwende momentum, door jouw inspanningen, om iets voor jezelf te creëren om de wetenschap in/naar het fysieke te verankeren.
Teken, schilder, dans, schrijf, zing, speel en bouw jouw antwoorden. Door dat te doen, breng je de energieën in/naar de vorm en erken je de wijsheid die jullie allemaal binnenin jullie eigen wezen hebben zitten.
Je hoeft niet meer naar anderen te kijken, specifiek diegenen die gelabeld werden als experts, voor de oplossingen van wat voor dilemma's dan ook die er bestaan. Een ieder van jullie draagt binnenin een zaadje dat omschreven zou kunnen worden als het ingeboren genie, soms volkomen nieuw voor jouw wereld, hetgeen de grenzen van de constructies open zal breken waarin de mensheid gedurende millennia begrensd werd.
Jullie werden geleerd om verandering te vrezen, maar zoals dit afgelopen jaar jullie nochtans geleerd heeft, is verandering nu een constante in jullie levens. Omhels verandering terwijl energieën alle conventies en beperkingen afbreken die ontworpen werden om de creatieve gedachten en het werk te beperken. Oplossingen voor vele van de problemen die bestaan in jullie maatschappelijke en politieke structuren zijn al aanwezig in de harten van diegenen die angstig zijn om hen te presenteren.
Terwijl de energieën doorgaan de barrières die bestaan hebben tussen geslacht, ras, religie, cultuur en land af te breken en te ontbinden, zullen jullie beginnen te zien dat er geen reden is om nog langer de mogelijke consequenties te vrezen van het voortbrengen van een uniek idee. Jullie zullen zeer jonge mensen moedig naar voren zien treden met nieuwe ideeën en deze ideeën zullen met dankbaarheid tegemoet getreden worden door diegenen die geholpen worden. En deze erkenning van de gunst en intelligentie van het menselijke ras zal naar buiten toe resoneren naar al diegenen die, uit angst, bewust of onbewust, hun gaven/geschenken verborgen hebben.
De angst wordt ontbonden door een overstroming van goddelijke Liefde. De overstromingen van water, vuren en andere calamiteiten die nu gezien worden dwars over jullie planeet heen, zijn de fysieke manifestaties van deze Liefde in actie, de planeet van oude duisternis reinigend. Er is geen land op deze planeet dat niet aangeraakt is door de energieën van beschavingen veel, veel ouder dan de meesten van jullie je voor kunnen stellen, want er zijn een paar onder jullie die momenteel een flauw vermoeden hebben van jullie werkelijke geschiedenis, als een planetair wezen en als een volk.
Heb geen angst voor de klimatologische verandering, de overstromingen, het vuur, de wind en bevroren woedde, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen, want terwijl deze dingen verandering naar jullie wereld brengen, breken zij ook de koppige blokkades in de omgeving en de mensen die daar leven af. Niemand zal onaangeraakt zijn door de veranderingen die gewrocht worden in jullie fysieke wereld. Noch zullen jullie onveranderd zijn door de afbraak van energieën binnenin jullie eigen wezen.
Zoals het scheuren van ijsschotsen in de lente-afbraak, hebben jullie gedurende het voorbije decennia, of meer, de pijnen van de transformatie gevoeld die elk van jullie lichamen ondergaan hebben. Verandering van wat voor soort dan ook veroorzaakt weerstand binnenin het lichaam alsook in de rationele geest en het ego, dus werd jullie door jullie lichaam en het ego verteld dat jullie niet in orde waren, dat jullie naar een dokter moesten gaan, dat jullie een therapeut moesten gaan bezoeken, dat jullie je verstand aan het verliezen waren.
Wel, verlies je verstand, of op z'n minst zet het terzijde van diens positie met het controleren van hoe jij omgaat met de externe wereld. Jouw fysieke hart is het echte centrum van bewustzijn binnenin jouw lichaam, niet jouw brein. Inderdaad, elke van jullie piepkleine cellen bevatten een volledige wereld aan kennis en besef. In plaats van door te gaan te werken vanuit de eerste drie chakra's (basis/wortel - fysieke lichaam; sacraal - emotionele lichaam; zonnevlecht - mentale lichaam) zal je beginnen ( of ben je begonnen) te werken vanuit het hart en naar boven, in de trilaterale structuren van de bovenste chakra's. Door te verbinden met de hogere chakra's begin je de energieën van jouw hogere zelf in/naar de lagere chakra's te verankeren, alsook, breng je waarachtig de hemel naar de Aarde.
Er is veel meer jegens dit proces en dat is voor jullie om te ontdekken en om ermee te spelen. Deze kennis is niet nieuw; het was bekend bij de ouden, begraven in het zand van de Sahara en onder het zand dat veel, veel oudere beschavingen bedekt.
Wij geven jullie nu een hint. Kijk naar de oude symbolen die jullie voorouders voor jullie achterlieten. Deze zijn aanwijzingen voor jullie om in jullie meditaties op te nemen. Speel met de symbolen; sta hen toe op manieren te communiceren die voorbij woorden gaan zodat je mag beginnen om de wijsheid binnenin jouw eigen hart te ontwaken. Elk symbool is een sleutel of een stukje van de puzzel die door jullie voorouders achterlaten werden als wegwijzers, die als de waarheid bekend zou zijn, jullie zelf waren zelfs terwijl jullie nu bestaan.
Velen van jullie die deze woorden lezen resoneren met de symbolen van Ierland, India, Griekenland en het oude Egypte en andere beschavingen. Begrijpen jullie waarom dit zou kunnen zijn, ware het niet voor het feit dat jullie voor de Associatie stonden of bogen voor de monolieten van Luxor? Jullie kunnen niet erkennen wat jullie binnenin niet al weten, geliefden.
Jullie zijn nu in het proces van niet alleen de transformatie van jullie fysieke lichamen en de planeet, maar ook de transformatie van alles dat jullie dachten of dat jullie geleerd werd dat jullie zijn. Het is tijd om deze oude beperkende geloofsystemen terzijde te zetten en jullie innerlijke wereld uit te breiden om het Universum en daaraan voorbij te omvatten.
Ja, jullie zijn sterrenstof. Jullie zijn moleculen die spiraalsgewijs configuraties dansen en reageren op de zonne- en galactische winden die door jullie locatie in de ruimte heen vegen. Jullie bestaan tegelijkertijd buiten tijd en ruimte. Nochtans beginnen jullie natuurkundigen te ontdekken dat ieder deeltje van jullie wezen aan en uit knippert. De uit knipper brengt jullie buiten tijd en ruimte, in/naar wat omschreven werd als het eeuwige NU moment, waar (in tijd en ruimte) jullie echt van beperking zijn.
Jij als een creatief wezen hebt de bekwaamheid om dat nu moment hier in/naar het fysieke te brengen en het is door het meesterschap van de energieën die door jou heen bewegen, dat je dit proces op een bewuste manier begint.
Heb niet het gevoel dat deze taak er voor jullie aan zit te komen want jullie doen het werk al, geliefden. Jullie voeren iedere dag al wonderen uit.
Jullie hebben zolang jullie waarde onderschat, dierbaren. Wij vertellen jullie nu dat de tijd voor jullie om in/naar Liefde te stappen nu is, Liefde voor jullie zelf als een individu en voor de mensheid als een collectief wezen. Terwijl een ieder van jullie leert om van zelf te houden, zal je leren alles dat rondom jou heen bestaat te respecteren en ervan te houden, want door Liefde zal je beginnen in staat te zijn het delicate web van het leven dat alles met elkaar verbindt te onderscheiden.
Zelfs zoals de delicate klauwen van de spin een lichte trilling veroorzaken als het op de uiterste rand van het web beweegt, aldus zal elke van jullie bewegingen richting eenheid/eensgezindheid binnen en buiten dat ook doen. Het grote Web is een ander symbool van eenheid, wat is waar jullie zelfs nu naartoe bewegen, terwijl de opgerichte barrières, in de hoop verandering en transformatie te voorkomen, verbrijzelen en verwijderd worden.
Jullie staan op de rand van een grote nieuwe manier van bestaan/zijn en slechts een paar hebben nochtans de mogelijkheden gezien die er voor jullie bestaan. Laat wat voor overblijvende angsten dan ook los die je zou kunnen hebben en omhels verandering als de kans om uit te breiden en te groeien. Sta jouw bewustzijn toe om tot bloei te komen en te groeien, onschuldig als een prachtige roos, diens schoonheid voor allen aan de wereld presenterend om vrijelijk te zien en te bewonderen.
Een ieder van jullie bevat binnenin de capaciteit om wonderen uit te voeren. En als jij jouw geschenken/gaven en krachten ontdekt, zal je naar voren in het Licht treden dat de mensheid bij de dageraad van een gouden tijdperk begroet.
Wij staan aan jullie zijde, als gidsen en mentoren. Doe een beroep op ons, de engelen en de geascendeerde meesters, voor hulp en ondersteuning wanneer dat nodig is, maar het meest, open je hart voor diegenen die rondom jullie heen zijn, in jullie dagelijkse leven en diegenen die je online door de sociale media ontmoet. Deze zijn degenen met wie je zult werken om nieuwe kansen voor al het leven op jullie prachtige planeet voort te brengen.
Wij gaan in vreedzaamheid en zullen in onze harten van een ieder van jullie houden.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved © Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com Article may be reproduced in its entirety if author and author’s website is clearly stated along with this copyright statement. Article must remain free to access at all times and remain in its original format which is written. No permission is granted to change this format without written permission of the author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten