zaterdag, december 28, 2013

De Nephilim - Een Boodschap aan de Mensheid - 27.12.2013


De Nephilim
Een Boodschap aan de Mensheid
27 December 2013 / Karen Doonan

Geliefden wij zijn de Nephilim en wij komen om te begeleiden en te ondersteunen en om jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau te helpen begrijpen dat de trillingsveranderingen en verschuivingen zowel door de planeet Aarde als het menselijke voertuig waar jullie in geïncarneerd zijn, heengaan en eraan voorbij bewegen. Want ALLES verandert en verschuift in alle momenten van ieder moment en velen van jullie filteren dit op een menselijk bewust wakend geestesniveau eruit vandaan. De veranderingen op de planeet Aarde zijn noodzakelijk voor de verandering met betrekking tot het menselijke ras. Zowel onderling met elkaar verbonden als onderling met elkaar verweven, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
De trillingsveranderingen aan de energetische handtekening van de planeet breidt nu uit, groeit en ontplooit zich, want de planeet moet op een trillingsniveau van ondersteuning zijn om de veranderingen te verankeren die nu bezig zijn zich RAP te ontvouwen op en binnenin de planeet Aarde. ALLES is niet zoals het toeschijnt te zijn en het voorkomen van jullie externe wakende werkelijkheid zal verschuiven en veranderen en morfen als jullie ermee beginnen je volledig uit te lijnen met en door de energetische handtekening van de planeet Aarde. Het is niet langer voldoende om je bewust bewust te zijn van de planeet waarop jullie lopen, jullie moeten er nu mee beginnen naar de planeet te kijken als zijnde een deel van JULLIE want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON in WAARHEID.
De verhoging van de energieën is ontworpen om alles te verlichten dat niet langer meer dient en wij begeleiden dit duidelijk aan ALLEN in deze tijd, want de oude 3d aarde mag proberen te onderwijzen dat jullie op de één of andere manier "gestraft" worden of dat jullie "iets verkeerd" gedaan hebben en wij begeleiden dat dit geen WAARHEID is en dat het niet op de Nieuwe Aarde ondersteund wordt. JIJ creëert deze levenservaring van moment naar moment en het Universum werkt er te allen tijde aan om jou/jullie te helpen je uit te lijnen met de WAARHEID. De uitlijning is noodzakelijk om BALANS te vinden en te bereiken en dit is iets waar de oude 3d Aarde jullie te allen tijde uit vandaan bewoog. Balans is de sleutel tot de ontvouwing van de Nieuwe Aarde en wij begeleiden voor ALLEN om in ieder moment van iedere moment balans te vinden.

Diegenen die hier zijn om te helpen de Nieuwe Aarde geboren te laten worden door, binnenin en rondom het menselijke ras bewegen zich nu volledig in/naar hun positie, velen van onze kinderen in de menselijke vorm verhuizen nu in trilling om de WAARHEID op nieuwe niveaus van hun Wezens te LEVEN en TE LATEN ZIEN, want de menselijke taal zal vanaf dit moment werken om in te dammen en te onderdrukken. Want de menselijke taal werd ONTWORPEN om af te scheiden, om te controleren en op uiteenlopende niveaus van de menselijke levenservaring te onderdrukken. Wij begeleiden voor allen om zich te onthechten van de taal in deze tijd en te beginnen naar de wereld te kijken vanaf een symbolisch niveau, want ALLES op en binnenin de planeet Aarde is symbolisch. Begrijpen jullie onze begeleiding in deze tijd geliefden? Begrijpen jullie dat door uit de taal vandaan te gaan en te werken op een symbolisch niveau jullie voorbij kunnen gaan aan de leringen die ernaar streven om jullie menselijke levenservaring in WAARHEID te controleren en te onderdrukken?  
Wij plaatsen het symbool van de gouden ankh, het zegel van Salomon en de codering van 222 binnenin de HART ruimte en vragen dat jullie ALLEMAAL meer bewust bewust worden van alles dat er zich nu aan het ontvouwen is. Om onder dat te kijken wat zich LIJKT te ontvouwen en te allen tijde te werken met wat IS. De verwarring, de chaos en de ontwrichting werken als een blinddoek voor de Nieuwe Aarde en wij vragen aan jullie om je meer bewust te worden van de blinddoeken en om hen af te nemen wanneer jullie hen ontdekken. Want de oude 3d Aarde zal te allen tijde proberen om jullie uit jullie balans vandaan te trekken, om te proberen JULLIE te verblinden voor jullie EIGEN KRACHT/MACHT en dit wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequenties.
Door de mist van de oude 3d aarde heengaand zal jullie duidelijk aantonen WIE JULLIE in WAARHEID ZIJN en terwijl jullie beginnen de blinddoeken af te wikkelen en jullie ogen toestaan om zich aan te passen aan de helderheid zullen jullie in WAARHEID beginnen te HERINNEREN. Dit proces versnelt zich nu RAP voor IEDEREEN op en binnenin de planeet Aarde, want de Nieuwe Aarde energieën breiden zich nu uit en verankeren zich dieper in, binnenin en dwars over de planeet en daarom in het menselijke ras.
ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN bereiden zich nu voor op de hereniging op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Wij begeleiden voor ondersteuning in deze tijd en om jullie te helpen je uit te lijnen met alles dat zich nu rondom jullie, door jullie en binnenin jullie ontvouwt terwijl jullie eraan werken om de HEMEL op de AARDE te creëren in dit jullie menselijke vorm op het oppervlak van de planeet. Wonderen worden er geboren als jullie de blinddoeken ontbinden, als jullie je balans bereiken en handhaven en wij te allen tijde bij jullie lopen want ALLEN ZIJN in WAARHEID ÉÉN.
HAAL ADEM en BEN en begrijp dat ALLE symbolen recht voor jullie geplaatst zijn in deze tijd als een hulp om te herinneren, deze herinneringen zitten op het ZIEL niveau en er wordt te allen tijde op een menselijke bewust wakend geestesniveau mee gewerkt.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 (c) Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and the article must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen