vrijdag, december 27, 2013

De Engelachtige Gidsen - Een Blik Vooruit – Het Jaar 2014


De Engelachtige Gidsen
“Een Blik Vooruit – Het Jaar 2014"
22 December 2013 /  Taryn Crimi

Vandaag willen wij graag jullie aandacht vestigen op het jaar 2014. Zoals velen van jullie weten, houden we er zeker niet van om “toekomstvoorspellingen” te geven, eenvoudigweg omdat jullie toekomst niet vast staat; het is eerder zo dat het bepaald wordt door de voortdurende veranderingen die gebaseerd zijn op de beslissingen die jullie nu maken. Maar de “toekomstige” energie van het menselijke collectief is veel stabieler dan dat van welk enkelvoudig individu ook.
De reden hiervoor is dat dit gebaseerd is op de beslissingen van de massa, in plaats van dat het eenvoudigweg de keuze is van een individu. We zullen ons niet op gebeurtenissen of toevalligheden focussen, maar eerder op de energie en ervaringen die zich waarschijnlijk voortdurend in ieder van jullie levens zullen manifesteren in het verloop van dit komende jaar; in jullie tijdsrekening het jaar 2014.
Het jaar 2013 was sterk gericht op transformatie en waarheid, dit bracht jullie veel gelegenheden om het licht te laten schijnen op geloofsovertuigingen die lange tijd uit jullie bewuste besef teruggehouden werden. Voor sommigen van jullie was het een zeer afmattend jaar; één die gevuld was met voortdurende teleurstellingen omdat jullie je bewust werden van de beperkende geloofsovertuigingen die in jullie onderbewuste werden vastgehouden hoewel zij evenredig geschikt waren om jullie realiteit te manifesteren als juist die geloofsovertuigingen die jullie bewust voor jullie zelf gekozen hadden.

Voor anderen was dit jaar veeleer een “eye opener”; eentje die veel interessante ervaringen met zich meebracht die jullie sinds lang hadden gevreesd, maar jullie realiseerden je dat jullie angst hiervoor veel groter was dan wanneer het zich werkelijk toonde. Dit jaar bood jullie de gelegenheid om te groeien en te transformeren in de persoon waar jullie naar streefden om te worden. De persoon die jullie eens waren, slechts één klein jaar geleden, lijkt in jullie herinnering verder weg te zijn dan een afbeelding van wie jullie vandaag de dag zijn. Velen van jullie hebben dit jaar heel wat geleerd. Het was een jaar van “AHA” momenten, een jaar voor jou om een fundament op te bouwen, om nu te beginnen met je in te schepen op jouw reis bij het creëren van jouw dromen en wensen hier in de fysieke wereld.
Het jaar 2014 brengt de gelegenheid met zich mee om uit te testen wat je geleerd hebt. Het kan een jaar van prachtige successen en kansen zijn of een jaar vol waargenomen doodlopende wegen en valkuilen; maar we kunnen jullie verzekeren dat wat je dit komende jaar meemaakt alleen af zal hangen of je de synchroniciteit in je leven kunt toestaan te laten stromen, of dat jij je gedwongen voelt je dromen en wensen te dwingen te manifesteren door de behoefte om te  controleren. We kunnen jullie verzekeren dat er geen gebrek aan gelegenheden voor jullie zullen zijn om alles te gebruiken wat jullie nu geleerd hebben.
Als er één advies is dat wij jullie voor het komende jaar kunnen geven dan zou het moeten zijn te geloven, toe te laten en te ontvangen. Er zullen veel gelegenheden zijn waarbij het lijkt alsof jullie dromen en wensen gedwarsboomd worden, dat er voor hen geen mogelijkheid is zich te manifesteren gegeven de omstandigheden die jullie waarnemen, maar herinner je dat dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn.
Als jullie je eenvoudigweg kunnen herinneren je intentie vast te houden en door te gaan met de stappen te zetten die zeker op jullie pad geplaatst worden, zodat jullie je wensen hier in het fysieke kunnen manifesteren, dan zullen jullie zeker verbaasd staan bij de vooruitgang en het succes dat jullie voor jezelf dit jaar zullen manifesteren. Maar als je probeert te controleren “hoe” iets toegestaan wordt zich te tonen dan zal je veel tijd doorbrengen met gefrustreerd te zijn door je onbekwaamheid om naar je verlangde resultaat te gaan.
Dit jaar zal waarschijnlijk voor velen van jullie een cruciaal jaar zijn. Je zult waarschijnlijk een combinatie van ervaringen meemaken, waarbij je je soms herinnert toe te staan dat de goddelijke stroom en timing je leven binnenkomt, wetende dat je hoogste goed en andere ervaringen zich zeker zullen tonen en je ervoor kiest om tegen de omstandigheden te strijden, erop hopend een ander resultaat af te dwingen. Als je jezelf in een ervaring zou zien waarin je je gedwongen voelt een resultaat ter manifestatie af te dwingen, weet dan alsjeblieft dat het nooit te laat is om jouw gemoedstoestand te veranderen. Een verandering in trilling zal op drastische wijze de ervaring die jij aantrekt, wijzigen.
Het zal een jaar van grote sprongen zijn, niet alleen in jullie persoonlijke leven maar evengoed ook in het collectief. Net zoals jullie de gelegenheid zullen krijgen nieuwe beslissingen te nemen en anders te reageren dan jullie altijd gedaan hebben, zo zal ook het menselijke collectief dit doen. Herinner je alsjeblieft dat als er ervaringen aan de oppervlakte komen die lijken alsof zij uit jouw verleden opgedregd zijn, zij daar niet zijn als een vorm van bestraffing of onvoltooide zaken, maar veeleer als een gelegenheid om te demonstreren hoeveel je als persoon veranderd bent.
Jullie zijn niet dezelfde persoon die jullie een aantal maanden geleden waren. Jullie groeien in een rap tempo. Ervaringen die jullie eens gedurende weken of zelfs maanden in een neergaande spiraal deden belanden, kunnen nu binnen een paar uur of minuten omgekeerd worden. Dit is jullie kans om voor jezelf te verifiëren hoeveel jullie gegroeid zijn.
Dit is het jaar om groots te dromen, alles wat je hebt te geven en terzijde te stappen. Zoals we in vroegere boodschappen hebben gezegd, is er een tijd voor integratie en een tijd voor versnelling. Jullie hebben een vol jaar gehad van leren, groeien en je herinneren; nu komt jullie kans om al die nieuwe kennis te gebruiken! Daarom zeiden we in onze laatste boodschap dat jullie het eindexamen op je nemen. Deze winter/zomerzonnewende geeft jullie allen de gelegenheid om terug te blikken op alles wat je dit jaar geleerd hebt voordat jullie de volgende grote sprong nemen en jullie vleugels in het komende jaar uitspreiden.
Jullie kunnen deze energie gebruiken om je vleugels op te heffen en hoog te vliegen, of jullie kunnen toelaten ze neer te houden uit angst om te falen. De keus is aan jullie. We geven jullie nog één gedachte voordat we onze boodschap besluiten, schep het leven waar je altijd van gedroomd hebt dat je zou hebben, niet dat leven waarvan je denkt in staat te zijn dat te hebben. We hopen dat we jullie op de één of andere manier geholpen hebben en we wensen jullie allemaal een prachtig Nieuw Jaar.
Wij zullen toezien en wachten, als jullie ooit voelen dat jullie onze hulp nodig zijn, zullen we gretig jullie oproep afwachten.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen. 

Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten